Ελληνικά

Παρόλο που η συσκευή σας δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία λήψης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή των πληροφοριών λήψης. Οι σύνδεσμοι για τις λήψεις μπορούν να σταλούν μέσω e-mail για λήψη από υπολογιστή.

COOLPIX W300 Firmware

Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα.

 • Windows
 • Mac OS

Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού προορίζεται για το προϊόν που ανήκει στον πελάτη και παρατίθεται παραπάνω (το «επηρεαζόμενο προϊόν»), και παρέχεται μόνο με αποδοχή της άδειας που παρατίθεται παρακάτω. Επιλέγοντας «Αποδοχή» και κάνοντας κλικ στο «Λήψη», δεσμεύεστε ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους της άδειας προτού ξεκινήσετε τη λήψη.

 • • Η υπηρεσία αυτή παρέχει λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του firmware για φωτογραφικές μηχανές COOLPIX W300 στην έκδοση 1.6. Πριν προχωρήσετε, ελέγξτε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής. Δεν θα χρειαστεί να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, εάν το firmware που αναφέρεται παραπάνω είναι ήδη εγκατεστημένο.
 • • Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που έγιναν στις προηγούμενες ενημερώσεις.
 • • Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες πριν προχωρήσετε.
 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :
 • • Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει δύο ενημερώσεις: η μία για την ίδια τη φωτογραφική μηχανή και η άλλη για τη μονάδα GPS. Η δεύτερη ενημέρωση θα ξεκινήσει όταν ενεργοποιήσετε ξανά τη φωτογραφική μηχανή μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ενημέρωσης. Εάν το firmware για τη μονάδα GPS δεν απαιτεί ενημέρωση, η εγκατάσταση θα τερματιστεί μετά την πρώτη ενημέρωση.
 • • Οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη της φωτογραφικής μηχανής θα διαγραφούν όταν ενημερωθεί το firmware. Φροντίστε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη της φωτογραφικής μηχανής πριν από την ενημέρωση του firmware. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της φωτογραφικής μηχανής για οδηγίες σχετικά με την αντιγραφή φωτογραφιών από την εσωτερική μνήμη σε μια κάρτα μνήμης.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.5 στη 1.6
 • • Διορθώθηκε το ακόλουθο πρόβλημα:
  • - Ορισμένες φορές άλλαζε η σειρά με την οποία εμφανίζονταν οι φωτογραφίες στο εικονίδιο Download pictures (Λήψη φωτογραφιών) του SnapBridge.
   Σημείωση: Ενημερώστε το SnapBridge στην έκδοση 2.8.3 ή μεταγενέστερη.
Αλλαγές από τις Προηγούμενες Εκδόσεις
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.4 στη 1.5
 • • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που εμπόδιζε τη σύζευξη μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και συσκευών iOS που εκτελούν την εφαρμογή SnapBridge με iOS 14 και iPadOS 14.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.3 στη 1.4
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα που ορισμένες φορές προκαλούσε την αδυναμία ενεργοποίησης της φωτογραφικής μηχανής από τους χρήστες όταν αυτή μετέβαινε σε κατάσταση αδράνειας με ενεργή μια καταγραφή παρακολούθησης. Η ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής μετά την αφαίρεση και επανατοποθέτηση των μπαταριών τερμάτιζε την καταγραφή παρακολούθησης.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.2 στη 1.3
 • • Διορθώθηκε το ακόλουθο πρόβλημα:
  • - Ανάλογα με την κατάσταση του θέματος, η φωτογραφική μηχανή μερικές φορές έβγαινε σταδιακά εκτός εστίασης κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης με χρονική καθυστέρηση, παρά το γεγονός ότι η εστίαση έπρεπε κανονικά να κλειδώσει με την πρώτη λήψη.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.1 στη 1.2
 • • Η οθόνη όταν επιλέγεται Χρ. ζώνη περιοχής ή Ταξιδ. προορισμός στο υπομενού Ρυθμίσεις > Χρον. ζώνη και ημ/νία > Χρονική ζώνη τώρα εμφανίζει μόνο τα ονόματα των μεγαλύτερων πόλεων στην τρέχουσα επιλεγμένη ζώνη.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.0 στη 1.1
 • • Βελτιώθηκε η ακρίβεια των δεδομένων τοποθεσίας σε συγκεκριμένες τοποθεσίες (συγκεκριμένα, εκείνες οι τοποθεσίες όπου τα δεδομένα τοποθεσίας αυξάνονται με δεδομένα από τους δορυφόρους QZSS «Michibiki»).
 • • Διορθώθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
  • - Η φωτογραφική μηχανή ορισμένες φορές πάγωνε όταν ενεργοποιούταν κάτω από το νερό.
  • - Η ένδειξη δεδομένων τοποθεσίας για την ενεργή λειτουργία έδειχνε τα δευτερόλεπτα με δεκαδικούς αριθμούς.
Προβολή της Έκδοσης Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
 1. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 2. Πατήστε το κουμπί MENU της φωτογραφικής μηχανής για να εμφανιστούν τα μενού.
 3. Πατήστε τον πολυ-επιλογέα προς τα αριστερά για να εμφανίσετε τα εικονίδια μενού, στη συνέχεια επισημάνετε την επιλογή Ρυθμίσεις και πατήστε το OK.
 4. Επισημάνετε την επιλογή Έκδοση firmware στο μενού Ρυθμίσεις και πατήστε το ΟΚ για να εμφανίσετε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής.
 5. Ελέγξτε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής.
 6. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
Περιγραφή Προϊόντος
Όνομα Έκδοση Firmware 1.6 της COOLPIX W300
Υποστηριζόμενες φωτογραφικές μηχανές COOLPIX W300
Υποστηριζόμενες εκδόσεις firmware Έκδοση 1.0–1.5
Όνομα αρχείου F-W300-V16W.exe
Λειτουργικό σύστημα
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Σημείωση: Απαιτείται συσκευή ανάγνωσης καρτών ή υπολογιστής με ενσωματωμένη υποδοχή κάρτας μνήμης.
Copyright (Πνευματικά δικαιώματα) Nikon Corporation
Τύπος αρχείου Αυτοεξαγώμενο
Αναπαραγωγή Δεν επιτρέπεται
Ενημέρωση του Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
 1. Δημιουργήστε έναν φάκελο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και ονομάστε τον όπως επιθυμείτε.
 2. Κατεβάστε το F-W300-V16W.exe στον φάκελο που δημιουργήθηκε στο Βήμα 1.
 3. Τρέξτε το F-W300-V16W.exe για να εξάγετε το firmware σε έναν υποφάκελο στον νέο φάκελο. Η ιεραρχία αρχείων και φακέλων που δημιουργείται απεικονίζεται παρακάτω:
  W300Update
  - firmware (ο υποφάκελος που περιέχει το firmware)
   - firmware.bin (το firmware της φωτογραφικής μηχανής, το οποίο βρίσκεται μέσα στον φάκελο «firmware»)
   - gpsfirm.bin (το firmware για τη μονάδα GPS, το οποίο βρίσκεται στον φάκελο «firmware»)
 4. Χρησιμοποιώντας μία υποδοχή κάρτας ή συσκευή ανάγνωσης καρτών, αντιγράψτε τον φάκελο «firmware» σε μία κάρτα μνήμης, η οποία έχει μορφοποιηθεί στη φωτογραφική μηχανή.
  Σημείωση: Φροντίστε να αντιγράψετε τον φάκελο «firmware» στον ριζικό κατάλογο (στην κορυφή) της κάρτας μνήμης. Η φωτογραφική μηχανή δεν θα αναγνωρίσει το νέο firmware αν έχει τοποθετηθεί σε φάκελο κάτω από τον ριζικό κατάλογο.
 5. Αφού επιβεβαιώσετε ότι ο διακόπτης προστασίας από εγγραφή («κλείδωμα») της κάρτας μνήμης είναι στη θέση «εγγραφής» (ξεκλείδωτη), τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή και ενεργοποιήστε τη μηχανή.
 6. Επιλέξτε Έκδοση firmware στο μενού Ρυθμίσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση του firmware.
 7. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά. Η ενημέρωση υλικολογισμικού για τη μονάδα GPS στη συνέχεια θα ξεκινήσει αυτόματα (αν η φωτογραφική μηχανή ξεκινήσει κανονικά, η ενημέρωση της μονάδας GPS έχει ήδη ολοκληρωθεί).
 8. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης. Έχετε υπόψη ότι η δεύτερη ενημέρωση θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο από την πρώτη.
 9. Επιβεβαιώστε ότι το firmware έχει ενημερωθεί με τη νέα έκδοση. Εάν η τρέχουσα έκδοση firmware δεν είναι η 1.6, επαναλάβετε την ενημέρωση από το Βήμα 1.

Σημείωση: Σας συνιστούμε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη της φωτογραφικής μηχανής πριν από την ενημέρωση του firmware. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της φωτογραφικής μηχανής για πληροφορίες σχετικά με την αντιγραφή εικόνων από την εσωτερική μνήμη προς μία κάρτα μνήμης.

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο pdf:
CPX_GPS_FirmUp_Win_Gr.pdf (PDF) (0,29 MB)

Σημείωση: Οι ενημερώσεις μπορούν να εκτελεστούν για εσάς από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Ενημέρωση του Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής COOLPIX σε 5 Απλά Βήματα

Περιγραφή Προϊόντος
Όνομα Έκδοση Firmware 1.6 της COOLPIX W300
Υποστηριζόμενες φωτογραφικές μηχανές COOLPIX W300
Υποστηριζόμενες εκδόσεις firmware Έκδοση 1.0–1.5
Όνομα αρχείου F-W300-V16M.dmg
Λειτουργικό σύστημα
 • macOS Monterey έκδοση 12
 • macOS Big Sur έκδοση 11
 • macOS Catalina έκδοση 10.15
 • macOS Mojave έκδοση 10.14
 • macOS High Sierra έκδοση 10.13
 • macOS Sierra έκδοση 10.12
Σημείωση: Απαιτείται συσκευή ανάγνωσης καρτών ή υπολογιστής με ενσωματωμένη υποδοχή κάρτας μνήμης.
Copyright (Πνευματικά δικαιώματα) Nikon Corporation
Τύπος αρχείου Αυτοεξαγώμενο
Αναπαραγωγή Δεν επιτρέπεται
Ενημέρωση του Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
 1. Κατεβάστε το F-W300-V16M.dmg.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του F-W300-V16M.dmg για να τοποθετήσετε μία εικόνα δίσκου που να περιλαμβάνει τον φάκελο και το αρχείο:
  W300Update
  - firmware (ο υποφάκελος που περιέχει το firmware)
   - firmware.bin (το firmware της φωτογραφικής μηχανής, το οποίο βρίσκεται μέσα στον φάκελο «firmware»)
   - gpsfirm.bin (το firmware για τη μονάδα GPS, το οποίο βρίσκεται στον φάκελο «firmware»)
 3. Χρησιμοποιώντας μία υποδοχή κάρτας ή συσκευή ανάγνωσης καρτών, αντιγράψτε τον φάκελο «firmware» σε μία κάρτα μνήμης, η οποία έχει μορφοποιηθεί στη φωτογραφική μηχανή.
  Σημείωση: Φροντίστε να αντιγράψετε τον φάκελο «firmware» στον ριζικό κατάλογο (στην κορυφή) της κάρτας μνήμης. Η φωτογραφική μηχανή δεν θα αναγνωρίσει το νέο firmware αν έχει τοποθετηθεί σε φάκελο κάτω από τον ριζικό κατάλογο.
 4. Αφού επιβεβαιώσετε ότι ο διακόπτης προστασίας από εγγραφή («κλείδωμα») της κάρτας μνήμης είναι στη θέση «εγγραφής» (ξεκλείδωτη), τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή και ενεργοποιήστε τη μηχανή.
 5. Επιλέξτε Έκδοση firmware στο μενού Ρυθμίσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση του firmware.
 6. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά. Η ενημέρωση υλικολογισμικού για τη μονάδα GPS στη συνέχεια θα ξεκινήσει αυτόματα (αν η φωτογραφική μηχανή ξεκινήσει κανονικά, η ενημέρωση της μονάδας GPS έχει ήδη ολοκληρωθεί).
 7. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης. Έχετε υπόψη ότι η δεύτερη ενημέρωση θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο από την πρώτη.
 8. Επιβεβαιώστε ότι το firmware έχει ενημερωθεί με τη νέα έκδοση. Εάν η τρέχουσα έκδοση firmware δεν είναι η 1.6, επαναλάβετε την ενημέρωση από το Βήμα 1.

Σημείωση: Σας συνιστούμε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη της φωτογραφικής μηχανής πριν από την ενημέρωση του firmware. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της φωτογραφικής μηχανής για πληροφορίες σχετικά με την αντιγραφή εικόνων από την εσωτερική μνήμη προς μία κάρτα μνήμης.

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο pdf:
CPX_GPS_FirmUp_Mac_Gr.pdf (PDF) (0,25 MB)

Σημείωση: Οι ενημερώσεις μπορούν να εκτελεστούν για εσάς από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Ενημέρωση του Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής COOLPIX σε 5 Απλά Βήματα

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

 • Λήψη

  F-W300-V16W.exe
  (Περίπου 75.05 MB)

 • Λήψη

  F-W300-V16M.dmg
  (Περίπου 82.03 MB)

Τα αρχεία PDF μπορούν να προβληθούν χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό Adobe® Reader®.
Κατεβάστε το Adobe® Reader®.