Ελληνικά

Παρόλο που η συσκευή σας δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία λήψης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή των πληροφοριών λήψης. Οι σύνδεσμοι για τις λήψεις μπορούν να σταλούν μέσω e-mail για λήψη από υπολογιστή.

KeyMission 360 Firmware

Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα.

 • Windows
 • Mac OS

Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού προορίζεται για το προϊόν που ανήκει στον πελάτη και παρατίθεται παραπάνω (το «επηρεαζόμενο προϊόν»), και παρέχεται μόνο με αποδοχή της άδειας που παρατίθεται παρακάτω. Επιλέγοντας «Αποδοχή» και κάνοντας κλικ στο «Λήψη», δεσμεύεστε ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους της άδειας προτού ξεκινήσετε τη λήψη.

 • • Η υπηρεσία αυτή παρέχει λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του firmware για φωτογραφικές μηχανές KeyMission 360 στην έκδοση 1.6. Πριν προχωρήσετε, ελέγξτε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής. Δεν θα χρειαστεί να κατεβάσετε αυτή την ενημέρωση, εάν το firmware που αναφέρεται παραπάνω είναι ήδη εγκατεστημένο.
 • • Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που έγιναν στις προηγούμενες ενημερώσεις.
 • • Χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής SnapBridge 360/170.
 • • Η ενημέρωση του firmware ενδέχεται να τερματίσει τη σύζευξη ανάμεσα στη φωτογραφική μηχανή και την έξυπνη συσκευή. Εκτελέστε σύζευξη των συσκευών ξανά εάν είναι απαραίτητο.
 • • Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες πριν προχωρήσετε.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.5 στη 1.6
 • • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που εμπόδιζε τη σύζευξη μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και συσκευών που εκτελούν την εφαρμογή SnapBridge 360/170 με iOS και iPadOS.
Αλλαγές από τις Προηγούμενες Εκδόσεις
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.4 στη 1.5
 • • Το μη συμπιεσμένο ισορθογώνιο βίντεο της προβολής μέσω του φακού μπορεί πλέον να εξάγεται μέσω της υποδοχής HDMI μαζί με τον ήχο από το μικρόφωνο της φωτογραφικής μηχανής. Ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες.
 • • Αντιμετωπίστηκε το ζήτημα που προκαλούσε ορατή παραλλαγή της αντίθεσης στις εικόνες που είχαν εγγραφεί με τη χρήση του Ενεργού D-Lighting.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.3 στη 1.4
 • • Βελτιωμένη σύζευξη και συνδεσιμότητα ανάμεσα στη φωτογραφική μηχανή και συσκευές Android OS που εκτελούν την εφαρμογή SnapBridge 360/170.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.2 στη 1.3
 • • Έγιναν βελτιώσεις σχετικά με ένα πρόβλημα, το οποίο προκαλούσε αστάθεια στις συνδέσεις μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και εκδόσεων συμβατών με το iOS 10.2 της εφαρμογής SnapBridge 360/170.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.1 στη 1.2
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα που σε σπάνιες περιπτώσεις έκανε τμήματα των φωτογραφιών να εγγράφονται σε ασπρόμαυρο.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.0 στη 1.1
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για το iOS 10. Οι χρήστες του iOS 10 θα πρέπει επίσης να αναβαθμίσουν την εφαρμογή SnapBridge 360/170 στην πιο πρόσφατη έκδοση, η οποία υποστηρίζει το iOS 10.
 • • Βελτιωμένη συνδεσιμότητα κατά τη σύζευξη με την εφαρμογή SnapBridge 360/170.
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα που έκανε τις σφαιρικές εικόνες 360° να μην εμφανίζονται ως σφαιρικές εικόνες 360° όταν ανέβαιναν στο Facebook.
 • • Τα αρχεία που εγγράφονται χρησιμοποιώντας Loop recording (Εγγραφή με κάθετη περιστροφή 360°) πλέον χωρίζονται σε έως και 6 τμήματα αντί για 5.
Προβολή της Έκδοσης Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
Υπολογιστές
 1. Συνδέστε τον υπολογιστή στο KeyMission 360 και εκκινήστε το βοηθητικό πρόγραμμα KeyMission 360/170 Utility.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Set (Ρύθμιση).
 3. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Firmware version (Έκδοση firmware) για να ελέγξετε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής.
Έξυπνες Συσκευές
 1. Ξεκινήστε την εφαρμογή SnapBridge 360/170 και συζεύξτε την έξυπνη συσκευή με τη φωτογραφική μηχανή σας (εάν οι συσκευές έχουν συζευχθεί ήδη, η εφαρμογή SnapBridge 360/170 θα συνδεθεί αυτόματα κατά την έναρξη λειτουργίας).
 2. Κτυπήστε ελαφρά στην επιλογή Camera settings (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής) στην καρτέλα Camera (Φωτογραφική μηχανή).
 3. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Firmware version (Έκδοση firmware) για να ελέγξετε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής.
Περιγραφή Προϊόντος
Όνομα Έκδοση Firmware 1.6 της KeyMission 360
Υποστηριζόμενες φωτογραφικές μηχανές KeyMission 360
Υποστηριζόμενες εκδόσεις firmware Έκδοση 1.0–1.5
Όνομα αρχείου F-KM360-V16W.exe
Λειτουργικό σύστημα
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Σημείωση: Απαιτείται συσκευή ανάγνωσης καρτών ή υπολογιστής με ενσωματωμένη υποδοχή κάρτας μνήμης.
Copyright (Πνευματικά δικαιώματα) Nikon Corporation
Τύπος αρχείου Αυτοεξαγώμενο
Αναπαραγωγή Δεν επιτρέπεται
Ενημέρωση του Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
 1. Δημιουργήστε έναν φάκελο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και ονομάστε τον όπως επιθυμείτε.
 2. Κατεβάστε το F-KM360-V16W.exe στον φάκελο που δημιουργήθηκε στο Βήμα 1.
 3. Τρέξτε το F-KM360-V16W.exe για να εξάγετε το firmware σε έναν υποφάκελο στον νέο φάκελο. Η ιεραρχία αρχείων και φακέλων που δημιουργείται απεικονίζεται παρακάτω:
  • KM360Update (ο υποφάκελος που περιέχει το firmware)
  • update.bin (το firmware της φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στον φάκελο «KM360Update»)
 4. Χρησιμοποιώντας μία υποδοχή κάρτας ή συσκευή ανάγνωσης καρτών, αντιγράψτε το αρχείο «update.bin» σε μία κάρτα μνήμης, η οποία έχει μορφοποιηθεί στη φωτογραφική μηχανή με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος KeyMission 360/170 Utility ή της εφαρμογής SnapBridge 360/170.
 5. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή.
 6. Πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία της φωτογραφικής μηχανής και τα κουμπιά λήψης video ταυτόχρονα για να ξεκινήσει η ενημέρωση υλικολογισμικού. Η λυχνία LED κατάστασης θα σβήσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 7. Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα KeyMission 360/170 Utility ή την εφαρμογή SnapBridge 360/170 για να επιβεβαιώσετε ότι το firmware έχει ενημερωθεί με τη νέα έκδοση.

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο pdf:
KM360_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,39 MB)

Σημείωση: Οι ενημερώσεις μπορούν να εκτελεστούν για εσάς από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Περιγραφή Προϊόντος
Όνομα Έκδοση Firmware 1.6 της KeyMission 360
Υποστηριζόμενες φωτογραφικές μηχανές KeyMission 360
Υποστηριζόμενες εκδόσεις firmware Έκδοση 1.0–1.5
Όνομα αρχείου F-KM360-V16M.dmg
Λειτουργικό σύστημα
 • macOS Big Sur έκδοση 11
 • macOS Catalina έκδοση 10.15
 • macOS Mojave έκδοση 10.14
 • macOS High Sierra έκδοση 10.13
 • macOS Sierra έκδοση 10.12
Σημείωση: Απαιτείται συσκευή ανάγνωσης καρτών ή υπολογιστής με ενσωματωμένη υποδοχή κάρτας μνήμης.
Copyright (Πνευματικά δικαιώματα) Nikon Corporation
Τύπος αρχείου Αυτοεξαγώμενο
Αναπαραγωγή Δεν επιτρέπεται
Ενημέρωση του Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
 1. Κατεβάστε το F-KM360-V16M.dmg.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του F-KM360-V16M.dmg για να τοποθετήσετε μία εικόνα δίσκου που να περιλαμβάνει τον φάκελο και το αρχείο:
  • KM360Update (ο υποφάκελος που περιέχει το firmware)
  • update.bin (το firmware της φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στον φάκελο «KM360Update»)
 3. Χρησιμοποιώντας μία υποδοχή κάρτας ή συσκευή ανάγνωσης καρτών, αντιγράψτε το αρχείο «update.bin» σε μία κάρτα μνήμης, η οποία έχει μορφοποιηθεί στη φωτογραφική μηχανή με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος KeyMission 360/170 Utility ή της εφαρμογής SnapBridge 360/170.
 4. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή.
 5. Πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία της φωτογραφικής μηχανής και τα κουμπιά λήψης video ταυτόχρονα για να ξεκινήσει η ενημέρωση υλικολογισμικού. Η λυχνία LED κατάστασης θα σβήσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 6. Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα KeyMission 360/170 Utility ή την εφαρμογή SnapBridge 360/170 για να επιβεβαιώσετε ότι το firmware έχει ενημερωθεί με τη νέα έκδοση.

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο pdf:
KM360_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,42 MB)

Σημείωση: Οι ενημερώσεις μπορούν να εκτελεστούν για εσάς από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

 • Λήψη

  F-KM360-V16M.dmg
  (Περίπου 4.68 MB)

 • Λήψη

  F-KM360-V16W.exe
  (Περίπου 4.13 MB)

Τα αρχεία PDF μπορούν να προβληθούν χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό Adobe® Reader®.
Κατεβάστε το Adobe® Reader®.