Ελληνικά

Παρόλο που η συσκευή σας δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία λήψης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή των πληροφοριών λήψης. Οι σύνδεσμοι για τις λήψεις μπορούν να σταλούν μέσω e-mail για λήψη από υπολογιστή.

WT-7 Firmware

Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα.

 • Windows
 • Mac OS

Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού προορίζεται για το προϊόν που ανήκει στον πελάτη και παρατίθεται παραπάνω (το «επηρεαζόμενο προϊόν»), και παρέχεται μόνο με αποδοχή της άδειας που παρατίθεται παρακάτω. Επιλέγοντας «Αποδοχή» και κάνοντας κλικ στο «Λήψη», δεσμεύεστε ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους της άδειας προτού ξεκινήσετε τη λήψη.

 • • Η υπηρεσία αυτή παρέχει λογισμικό για την ενημέρωση του firmware για το WT-7 στην έκδοση 1.5. Δεν θα χρειαστεί να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση, εάν το firmware που αναφέρεται παραπάνω είναι ήδη εγκατεστημένο.
 • • Αυτή η ενημέρωση υλικολογισμικού εκτελείται με το WT-7 συνδεδεμένο στη φωτογραφική μηχανή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συμβατές Φωτογραφικές Μηχανές» για μία λίστα με τις συμβατές φωτογραφικές μηχανές.
 • • Μετά την ενημέρωση, χρησιμοποιήστε το WT-7 με το βοηθητικό πρόγραμμα Wireless Transmitter Utility έκδοσης 1.9.1 ή νεότερης έκδοσης.
 • • Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που έγιναν στις προηγούμενες ενημερώσεις.
 • • Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες πριν προχωρήσετε.
Συμβατές Φωτογραφικές Μηχανές

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω φωτογραφικές μηχανές για την ενημέρωση του firmware του WT-7:

 • • Η Z 7II (έκδοση firmware C φωτογραφικής μηχανής 1.00 ή νεότερη)
 • • Η Z 6II (έκδοση firmware C φωτογραφικής μηχανής 1.00 ή νεότερη)
 • • Η Z 7 (έκδοση firmware C φωτογραφικής μηχανής 1.00 ή νεότερη)
 • • Η Z 6 (έκδοση firmware C φωτογραφικής μηχανής 1.00 ή νεότερη)
 • • Η D850 (έκδοση firmware C φωτογραφικής μηχανής 1.00 ή νεότερη)
 • • Η D810 (έκδοση firmware C φωτογραφικής μηχανής 1.12 ή νεότερη)
 • • Η D810A (έκδοση firmware C φωτογραφικής μηχανής 1.02 ή νεότερη)
 • • Η D780 (έκδοση firmware C φωτογραφικής μηχανής 1.00)
 • • Η D750 (έκδοση firmware C φωτογραφικής μηχανής 1.11 ή νεότερη)
 • • Η D500 (έκδοση firmware C φωτογραφικής μηχανής 1.00 ή νεότερη)
 • • Η D7200 (έκδοση firmware C φωτογραφικής μηχανής 1.02 ή νεότερη)

Σημείωση: Οι ενημερώσεις μπορούν να εκτελεστούν για εσάς από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.4 στη 1.5
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για τη Z 7II και τη Z 6II.
Αλλαγές από τις Προηγούμενες Εκδόσεις
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.3 στη 1.4
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για την D780.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.2 στη 1.3
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για τη Z 7 και τη Z 6.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.1 στη 1.2
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για την D850.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware 1.0 στη 1.1
 • • Πλέον υποστηρίζεται η D810, η D810A, η D750 και η D7200.
 • • Η λειτουργία διακομιστή HTTP είναι πλέον διαθέσιμη στα Τουρκικά.
 • • Διορθώθηκε ένα ζήτημα που απέτρεπε τις συνδέσεις της λειτουργίας PASV σε ορισμένους διακομιστές ftp.
Χρησιμοποιώντας το WT-7 με την D810, την D810A, την D750 και την D7200
 • Ανατρέξτε στον «Οδηγό Χρήσης για Όσους Χρησιμοποιούν το WT-7 με την D810, την D810A, την D750 ή την D7200».
Χρήση του WT-7 με την D850 και την D500
 • Ανατρέξτε στο «Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης του WT-7».
Χρήση του WT-7 με τη Z 7 και τη Z 6
 • Δείτε την ενότητα «Οδηγός Δικτύου των Z 7/Z 6».
Χρήση του WT-7 με την D780
 • Ανατρέξτε στην ενότητα «Connecting to Networks Using the WT-7 (Σύνδεση με δίκτυα χρησιμοποιώντας το WT-7)» στο «Reference Manual (Εγχειρίδιο αναφοράς D780)».
Προβολή της Έκδοσης Firmware του Ασύρματου Πομπού
 1. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή και το WT-7 χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB και ενεργοποιήστε και τις δύο συσκευές.
 2. Πατήστε το πλήκτρο MENU της φωτογραφικής μηχανής και επιλέξτε Δίκτυο > Επιλογές > Έκδοση firmware στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ για να εμφανίσετε την έκδοση firmware του WT-7.
  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε μια φωτογραφική μηχανή της σειράς Z, επιλέξτε ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ > Ασύρματος πομπός (WT-7) > Επιλογές > Έκδοση firmware.
 3. Ελέγξτε την έκδοση firmware του WT-7.
 4. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και το WT-7.
Περιγραφή Προϊόντος
Όνομα Έκδοση firmware 1.5 του WT-7
Υποστηριζόμενοι ασύρματοι πομποί WT-7
Υποστηριζόμενες εκδόσεις firmware ασύρματων πομπών Εκδόσεις firmware 1.0-1.4
Όνομα αρχείου F-WT7-V15_W.exe
Απαιτήσεις συστήματος
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Σημείωση: Απαιτούνται ένας υπολογιστής και μια συσκευή ανάγνωσης καρτών.
Copyright (Πνευματικά δικαιώματα) Nikon Corporation
Τύπος αρχείου Αυτοεξαγώμενο
Αναπαραγωγή Δεν επιτρέπεται
Ενημέρωση της Έκδοσης Firmware του Ασύρματου Πομπού
 1. Δημιουργήστε έναν φάκελο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και ονομάστε τον όπως επιθυμείτε.
 2. Κατεβάστε το F-WT7-V15_W.exe στον φάκελο που δημιουργήθηκε στο Βήμα 1.
 3. Τρέξτε το F-WT7-V15_W.exe για να εξάγετε το παρακάτω αρχείο σε έναν φάκελο που ονομάζεται «WT7Update»:
  • _WT7_15_.bin (το firmware του ασύρματου πομπού)
 4. Χρησιμοποιώντας μία υποδοχή κάρτας ή συσκευή ανάγνωσης καρτών, αντιγράψτε το «_WT7_15_.bin» σε μία κάρτα μνήμης, η οποία έχει μορφοποιηθεί στη φωτογραφική μηχανή.
 5. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή. Αν η φωτογραφική μηχανή σάς παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε μία υποδοχή ως την κύρια υποδοχή και την άλλη ως τη δευτερεύουσα υποδοχή, τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή που επιλέχθηκε ως η κύρια υποδοχή. Διαφορετικά, τοποθετήστε την κάρτα στην Υποδοχή 1.
 6. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή και το WT-7 χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB και ενεργοποιήστε και τις δύο συσκευές.
 7. Πατήστε το κουμπί MENU της φωτογραφικής μηχανής και επιλέξτε Δίκτυο > Επιλογές > Έκδοση firmware > Ενημέρωση στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε την ενημέρωση firmware.
  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε μια φωτογραφική μηχανή της σειράς Z, επιλέξτε ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ > Ασύρματος πομπός (WT-7) > Ασύρματος πομπός > Χρήση, και κατόπιν διαλέξτε ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ > Ασύρματος πομπός (WT-7) > Επιλογές > Έκδοση firmware και επιλέξτε Ενημέρωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού.
 8. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και το WT-7, και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
 9. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και το WT-7, και επιβεβαιώστε ότι το firmware έχει ενημερωθεί με τη νέα έκδοση.

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο pdf:
WT-7_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,27 MB)

Σημείωση: Οι ενημερώσεις μπορούν να εκτελεστούν για εσάς από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Περιγραφή Προϊόντος
Όνομα Έκδοση firmware 1.5 του WT-7
Υποστηριζόμενοι ασύρματοι πομποί WT-7
Υποστηριζόμενες εκδόσεις firmware ασύρματων πομπών Εκδόσεις firmware 1.0-1.4
Όνομα αρχείου F-WT7-V15_M.dmg
Απαιτήσεις συστήματος
 • macOS Catalina έκδοση 10.15
 • macOS Mojave έκδοση 10.14
 • macOS High Sierra έκδοση 10.13
 • macOS Sierra έκδοση 10.12
Σημείωση: Απαιτούνται ένας υπολογιστής και μια συσκευή ανάγνωσης καρτών.
Copyright (Πνευματικά δικαιώματα) Nikon Corporation
Τύπος αρχείου Αυτοεξαγώμενο
Αναπαραγωγή Δεν επιτρέπεται
Ενημέρωση της Έκδοσης Firmware του Ασύρματου Πομπού
 1. Κατεβάστε το F-WT7-V15_M.dmg.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του F-WT7-V15_M.dmg για να τοποθετήσετε μία εικόνα δίσκου που περιέχει έναν φάκελο με το όνομα «WT7Update», ο οποίος με τη σειρά του περιέχει το ακόλουθο αρχείο:
  • _WT7_15_.bin (το firmware του ασύρματου πομπού)
 3. Χρησιμοποιώντας μία υποδοχή κάρτας ή συσκευή ανάγνωσης καρτών, αντιγράψτε το «_WT7_15_.bin» σε μία κάρτα μνήμης, η οποία έχει μορφοποιηθεί στη φωτογραφική μηχανή.
 4. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή. Αν η φωτογραφική μηχανή σάς παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε μία υποδοχή ως την κύρια υποδοχή και την άλλη ως τη δευτερεύουσα υποδοχή, τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή που επιλέχθηκε ως η κύρια υποδοχή. Διαφορετικά, τοποθετήστε την κάρτα στην Υποδοχή 1.
 5. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή και το WT-7 χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB και ενεργοποιήστε και τις δύο συσκευές.
 6. Πατήστε το κουμπί MENU της φωτογραφικής μηχανής και επιλέξτε Δίκτυο > Επιλογές > Έκδοση firmware > Ενημέρωση στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε την ενημέρωση firmware.
  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε μια φωτογραφική μηχανή της σειράς Z, επιλέξτε ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ > Ασύρματος πομπός (WT-7) > Ασύρματος πομπός > Χρήση, και κατόπιν διαλέξτε ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ > Ασύρματος πομπός (WT-7) > Επιλογές > Έκδοση firmware και επιλέξτε Ενημέρωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού.
 7. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και το WT-7, και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
 8. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και το WT-7, και επιβεβαιώστε ότι το firmware έχει ενημερωθεί με τη νέα έκδοση.

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο pdf:
WT-7_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Σημείωση: Οι ενημερώσεις μπορούν να εκτελεστούν για εσάς από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

 • Λήψη

  F-WT7-V15_W.exe
  (Περίπου 22.66 MB)

 • Λήψη

  F-WT7-V15_M.dmg
  (Περίπου 22.89 MB)

Τα αρχεία PDF μπορούν να προβληθούν χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό Adobe® Reader®.
Κατεβάστε το Adobe® Reader®.