Ελληνικά

Παρόλο που η συσκευή σας δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία λήψης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή των πληροφοριών λήψης. Οι σύνδεσμοι για τις λήψεις μπορούν να σταλούν μέσω e-mail για λήψη από υπολογιστή.

D800 Firmware

Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα.

 • Windows
 • Mac OS

Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού προορίζεται για το προϊόν που ανήκει στον πελάτη και παρατίθεται παραπάνω (το «επηρεαζόμενο προϊόν»), και παρέχεται μόνο με αποδοχή της άδειας που παρατίθεται παρακάτω. Επιλέγοντας «Αποδοχή» και κάνοντας κλικ στο «Λήψη», δεσμεύεστε ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους της άδειας προτού ξεκινήσετε τη λήψη.

 • • Η υπηρεσία αυτή παρέχει λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του firmware «Α» και «Β» της φωτογραφικής μηχανής D800 στην έκδοση 1.11. Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί και στο «A» και στο «B» firmware ταυτόχρονα. Πριν προχωρήσετε, επιλέξτε Έκδοση firmware στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ της φωτογραφικής μηχανής και ελέγξτε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής. Δεν θα χρειαστεί να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, εάν το firmware που αναφέρεται παραπάνω είναι ήδη εγκατεστημένο.
 • • Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες πριν προχωρήσετε.

Παρατήρηση

 • • Πριν από την ενημέρωση, οι χρήστες των καρτών μνήμης Lexar 400× και 1000× CompactFlash® θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα για να ελέγξουν τη συμβατότητα.
 • • Μην επιχειρήσετε να φορτώσετε ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν αποθηκευτεί με την επιλογή Save/load settings (Αποθήκευση/φόρτωση ρυθμίσεων) για firmware «A» έκδοσης 1.01/«B» έκδοσης 1.02 ή προγενέστερης, σε μια D800 με firmware «A»/«B» έκδοσης 1.10 ή μεταγενέστερης. Οι ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν αποθηκευτεί με το firmware «A» έκδοσης 1.01/«B» έκδοσης 1.02 ή προγενέστερης, δεν είναι συμβατές με το firmware «A»/«B» έκδοσης 1.10 ή μεταγενέστερης της D800.
Αλλαγές από το Firmware «A»/«Β» Έκδοσης 1.10 στο «Α»/«B» Έκδοσης 1.11
 • • Προστέθηκαν οι ακόλουθες υποστηρίξεις για φακούς AF-P:
  • - Αν λήξει ο χρονομέτρης αναμονής μετά την εστίαση, η θέση εστίασης πλέον δεν θα αλλάξει όταν ενεργοποιηθεί εκ νέου ο χρονομέτρης.
  • - Όταν η εστίαση προσαρμοστεί με την περιστροφή του δακτυλίου εστίασης φακού, το σημείο εστίασης στο σκόπευτρο (και στη ζωντανή προβολή, το σημείο εστίασης στην οθόνη) θα αρχίσει πλέον να αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι έχει επιτευχθεί το άπειρο ή η ελάχιστη απόσταση εστίασης.
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για φακούς AF-P DX.
 • • Διορθώθηκαν τα ακόλουθα προβλήματα:
  • - Όταν λαμβάνονταν φωτογραφίες με τη χρήση του Camera Control Pro 2 αφότου είχε ενεργοποιηθεί η Προσαρμοσμένη Ρύθμιση d10 (Exposure delay mode (Λειτ. υστέρησης έκθεσης)) στο CUSTOM SETTING MENU (ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.), το λογισμικό ορισμένες φορές εμφάνιζε κατά λάθος ένα μήνυμα που δήλωνε ότι δεν ήταν δυνατή η λήψη φωτογραφιών.
Αλλαγές από τις Προηγούμενες Εκδόσεις
Αλλαγές από το Firmware «A» Έκδοσης 1.01/«B» Έκδοσης 1.02 στο «Α»/«B» Έκδοσης 1.10
 • • Προστέθηκε η επιλογή Assign movie record button (Λειτουργία κουμπιού εγγραφής video) στη Θέση f13 στο CUSTOM SETTING MENU (ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.). *
 • • Με την προσθήκη της επιλογής Assign movie record button (Λειτουργία κουμπιού εγγραφής video) στη θέση f13 στο CUSTOM SETTING MENU (ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.), η επιλογή Assign MB-D12 AF-ON (Λειτουργία MB-D12 AF-ON) στο CUSTOM SETTING MENU (ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.) έχει εκ νέου εκχωρηθεί στη θέση f14.
 • • Προστέθηκε μια επιλογή Assign remote Fn button (Λειτουργία κουμπιού Fn) στη Θέση f15 στο CUSTOM SETTING MENU (ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.). *
 • • Προστέθηκαν ή μετονομάστηκαν χαρακτηριστικά για χρήση με το firmware έκδοσης 2.0 της μονάδας επικοινωνίας UT-1. Επομένως, έχει προστεθεί η επιλογή Network (UT-1) (Δίκτυο (UT-1)) στο μενού ρυθμίσεων και η επιλογή Wireless transmitter (Ασύρματος πομπός) στο μενού ρυθμίσεων έχει μετονομαστεί σε Wireless transmitter (WT-4) (Ασύρματος πομπός (WT-4)). Προστέθηκε η παρακάτω λειτουργία:
  • - Λειτουργία HTTP: Τα περιεχόμενα της κάρτας μνήμης της φωτογραφικής μηχανής μπορούν να προβληθούν και να ληφθούν φωτογραφίες απομακρυσμένα από έναν υπολογιστή ή ένα iPhone μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Web.
  • Οι ακόλουθες λειτουργίες μετονομάστηκαν:
  • - Η «Λειτουργία μεταφοράς (FTP)» είναι τώρα «Αποστολή FTP» και χρησιμοποιείται για την αποστολή φωτογραφιών και video από την κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής σε έναν διακομιστή ftp αμέσως μετά τη λήψη
  • - Η «Λειτουργία μεταφοράς (PC)» είναι τώρα «Μεταφορά εικόνων» και χρησιμοποιείται για την αποστολή φωτογραφιών και video από την κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής σε έναν υπολογιστή αμέσως μετά τη λήψη
  • - Η «Λειτουργία με PC» είναι πλέον «Έλεγχος φωτογραφικής μηχανής» και χρησιμοποιείται με το προαιρετικό λογισμικό Camera Control Pro 2 για τον απομακρυσμένο χειρισμό της φωτογραφικής μηχανής και την αποθήκευση φωτογραφιών και video σε υπολογιστή
 • Τα παραπάνω χαρακτηριστικά απαιτούν το firmware έκδοσης 2.0 ή μεταγενέστερης της UT-1 και έκδοσης 1.5.0 ή μεταγενέστερης του Wireless Transmitter Utility. Έχετε υπόψη ότι μετά την ενημέρωση του firmware της φωτογραφικής μηχανής δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις δικτύου και σύνδεσης που έχουν δημιουργηθεί με προγενέστερες εκδόσεις, και θα πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για εκ νέου σύνδεση.
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για τις ενημερώσεις firmware της μονάδας επικοινωνίας UT-1.
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για κάρτες μνήμης CompactFlash με χωρητικότητα άνω των 128 GB.
 • • Εάν το κουμπί AF-ON χρησιμοποιείται για εστίαση κατά τη διάρκεια φωτογράφισης με σκόπευτρο όταν έχει επιλεχθεί AF-ON only (μόνο AF-ON) για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a4 (AF activation (Ενεργοποίηση AF)) στο CUSTOM SETTING MENU (ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.), η εστίαση θα παραμείνει κλειδωμένη όταν απελευθερωθεί το κουμπί. Προηγουμένως το κλείστρο δεν μπορούσε έπειτα να απελευθερωθεί οποιαδήποτε στιγμή, αλλά υπό τις ακόλουθες συνθήκες αυτή η συμπεριφορά έχει αλλάξει ώστε το κλείστρο να μην μπορεί να απελευθερωθεί αν η φωτογραφική μηχανή δεν είναι σε θέση να εστιάσει: *
  • - Είναι επιλεγμένο το AF-S για τη λειτουργία αυτόματης εστίασης
  • - Είναι επιλεγμένο το AF μονού σημείου για τη λειτουργία επιλογής περιοχής AF
  • - Είναι επιλεγμένη η Focus (Εστίαση) για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a2 (AF-S priority selection (Επιλ. προτεραιότητας AF-S)) στο CUSTOM SETTING MENU (ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.)
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα που προκαλούσε την αποτυχία εμφάνισης της πλήρους λίστας από την επιλογή List saved values (Λίστα αποθηκευμένων τιμών) όταν αποθηκεύονταν τιμές βελτιστοποίησης 12 ή 18 φακών χρησιμοποιώντας την επιλογή AF fine-tune (Βελτιστοποίηση AF) > Saved value (Αποθηκευμένες τιμές) στο μενού ρυθμίσεων.
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα που εμπόδιζε τη μέτρηση των τιμών από τη φωτογραφική μηχανή για την προτοποθέτηση της ισορροπίας λευκού όταν η φωτογράφιση με ζωντανή προβολή επιλεγόταν με τον επιλογέα ζωντανής προβολής και είχε επιλεχθεί Record movies (Εγγραφή video) για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση g4 (Assign shutter button (Λειτουργία κουμπιού κλείστρου)) στο CUSTOM SETTING MENU (ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.).
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα που ορισμένες φορές προκαλούσε την αδυναμία πυροδότησης των απομακρυσμένων μονάδων φλας όταν χρησιμοποιούνταν το ενσωματωμένο φλας στη λειτουργία εντολέα.
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα που σε σπάνιες περιπτώσεις προκαλούσε την καθυστερημένη από ό,τι συνήθως απενεργοποίηση της λάμπας πρόσβασης κάρτας μνήμης, κάνοντας τα χειριστήρια να μην ανταποκρίνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

* Διατίθεται ένα συμπληρωματικό εγχειρίδιο που περιγράφει αυτή τη λειτουργία.

Παρατήρηση

 • • Πριν από την ενημέρωση, οι χρήστες των καρτών μνήμης Lexar 400× και 1000× CompactFlash® θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα για να ελέγξουν τη συμβατότητα.
 • • Μην επιχειρήσετε να φορτώσετε ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί με την επιλογή Save/load settings (Αποθήκευση/φόρτωση ρυθμίσεων) για το firmware «A» έκδοσης 1.01/«B» έκδοσης 1.02 ή προγενέστερης σε μια D800 firmware «A»/«B» έκδοσης 1.10. Οι ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί με το firmware «Α» έκδοσης 1.01/«B» έκδοσης 1.02 ή προγενέστερης δεν είναι συμβατές με το firmware «A»/«B» έκδοσης 1.10 της D800.
 • • Πριν χρησιμοποιήσετε μία συσκευή ανάγνωσης καρτών ή κάτι παρόμοιο για να αντιγράψετε φωτογραφίες σε υπολογιστή από μια κάρτα μνήμης με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 128 GB, επιβεβαιώστε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή και η συσκευή ανάγνωσης καρτών υποστηρίζουν χωρητικότητες άνω των 128 GB, καθώς διαφορετικά ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα όπως την αδυναμία μεταφοράς εικόνων. Έχετε υπόψη ότι επειδή οι κάρτες μνήμης με χωρητικότητες άνω των 128 GB υποστηρίζονται από το firmware «A»/«B» έκδοσης 1.10 της φωτογραφικής μηχανής, τα αρχεία μπορούν τώρα να αντιγραφούν μέσω USB.
Αλλαγές από το Firmware «A» Έκδοσης 1.00/«B» Έκδοσης 1.01 στο «Α» Έκδοσης 1.01/«B» Έκδοσης 1.02
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για φακούς AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR.
 • • Βελτιώθηκε η παρακολούθηση για κινούμενα θέματα όταν έχει επιλεχθεί AF-C (συνεχής λειτουργία AF) για τη λειτουργία αυτόματης εστίασης κατά τη φωτογράφιση με σκόπευτρο.
 • • Προστέθηκε η μετατροπή χρωματικού χώρου για εικόνες Adobe RGB που εμφανίζονται στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται απώλεια κορεσμού.
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα που προκαλούσε την ενεργοποίηση της προεπισκόπησης έκθεσης πάντα κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης με ζωντανή προβολή στη λειτουργία έκθεσης M (χειροκίνητη).
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα που σε σπάνιες περιπτώσεις προκαλούσε τον τερματισμό της εγγραφής video με ακόμη διαθέσιμο χρόνο εγγραφής.
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα που προκαλούσε την εμφάνιση μιας μοβ λωρίδας στη δεξιά άκρη των φωτογραφιών TIFF μικρού μεγέθους.
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα που σε σπάνιες περιπτώσεις προκαλούσε το μη άνοιγμα των φωτογραφιών JPEG σε ορισμένες εφαρμογές.
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα που σε σπάνιες περιπτώσεις προκαλούσε ασυνεπή αποτελέσματα που παράγονταν από τις επιλογές White balance (Ισορροπία λευκού) με σταθερή ισορροπία λευκού, όπως στην Preset manual (Χειροκίνητη προτοποθέτηση) και στην Choose color temp. (Επιλογή θερμοκρ. χρώματος).
Αλλαγές από το Firmware «A» Έκδοσης 1.00/«B» Έκδοσης 1.00 στο «Α» Έκδοσης 1.01/«B» Έκδοσης 1.01
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα που σε σπάνιες περιπτώσεις προκαλούσε την απενεργοποίηση της οθόνης και την παύση απόκρισης της φωτογραφικής μηχανής με τη λάμπα πρόσβασης κάρτας μνήμης αναμμένη, εάν λαμβάνονταν φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της απεικόνισης.
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα με τον ασύρματο πομπό WT-4 που σε ορισμένες ρυθμίσεις έκανε τις φωτογραφίες NEF (RAW) να μεταφέρονται όταν είχε επιλεχθεί JPEG only (Μόνο JPEG) για Send file as (Αποστολή αρχείου ως).
 • • Διορθώθηκε το πρόβλημα που προκαλούσε την εμφάνιση σκοτεινής σκιάς στο κάτω μέρος των φωτογραφιών που λαμβάνονταν με την επιλογή 5 : 4 (30×24) για Image area (Περιοχή εικόνας) και με ενεργοποιημένη μια επιλογή διαφορετική από την Off (Απενεργοποίηση) για Active D-Lighting (Ενεργό D-Lighting).
Προβολή της Έκδοσης Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
 1. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 2. Πατήστε το πλήκτρο MENU της φωτογραφικής μηχανής και επιλέξτε Έκδοση firmware στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ για να εμφανίσετε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής.
 3. Ελέγξτε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής.
 4. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
Περιγραφή Προϊόντος
Όνομα Έκδοση Firmware «A»/«B» 1.11 της D800
Υποστηριζόμενες φωτογραφικές μηχανές D800
Υποστηριζόμενες εκδόσεις firmware της φωτογραφικής μηχανής Εκδόσεις firmware «A»/«B» 1.00–1.10
Όνομα αρχείου F-D800-V111W.exe
Απαιτήσεις συστήματος
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Σημείωση: Απαιτείται συσκευή ανάγνωσης καρτών ή υπολογιστής με ενσωματωμένη υποδοχή κάρτας μνήμης.
Copyright (Πνευματικά δικαιώματα) Nikon Corporation
Τύπος αρχείου Αυτοεξαγώμενο
Αναπαραγωγή Δεν επιτρέπεται
Ενημέρωση του Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
 1. Δημιουργήστε έναν φάκελο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και ονομάστε τον όπως επιθυμείτε.
 2. Κατεβάστε το F-D800-V111W.exe στον φάκελο που δημιουργήθηκε στο Βήμα 1.
 3. Τρέξτε το F-D800-V111W.exe για να εξάγετε το παρακάτω αρχείο σε έναν φάκελο που ονομάζεται «D800Update»:
  • D800_0111.bin (το firmware της φωτογραφικής μηχανής)
 4. Χρησιμοποιώντας μία υποδοχή κάρτας ή συσκευή ανάγνωσης καρτών, αντιγράψτε το «D800_0111.bin» σε μία κάρτα μνήμης, η οποία έχει μορφοποιηθεί στη φωτογραφική μηχανή.
 5. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή της φωτογραφικής μηχανής, που είναι επιλεγμένη ως κύρια υποδοχή, και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 6. Επιλέξτε Δίκτυο στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και επιβεβαιώστε ότι έχει επιλεχθεί Απενεργοποίηση για Σύνδεση δικτύου.
 7. Επιλέξτε Έκδοση firmware στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού.
 8. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
 9. Επιβεβαιώστε ότι το firmware έχει ενημερωθεί με τη νέα έκδοση.

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο pdf:
DSLR_Firmup_Win_Gr.pdf (PDF) (0,24 MB)

Σημείωση: Οι ενημερώσεις μπορούν να εκτελεστούν για εσάς από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Περιγραφή Προϊόντος
Όνομα Έκδοση Firmware «A»/«B» 1.11 της D800
Υποστηριζόμενες φωτογραφικές μηχανές D800
Υποστηριζόμενες εκδόσεις firmware της φωτογραφικής μηχανής Εκδόσεις firmware «A»/«B» 1.00–1.10
Όνομα αρχείου F-D800-V111M.dmg
Απαιτήσεις συστήματος
 • macOS High Sierra έκδοση 10.13
 • macOS Sierra έκδοση 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Σημείωση: Απαιτείται συσκευή ανάγνωσης καρτών ή υπολογιστής με ενσωματωμένη υποδοχή κάρτας μνήμης.
Copyright (Πνευματικά δικαιώματα) Nikon Corporation
Τύπος αρχείου Αυτοεξαγώμενο
Αναπαραγωγή Δεν επιτρέπεται
Ενημέρωση του Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
 1. Κατεβάστε το F-D800-V111M.dmg.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του F-D800-V111M.dmg για να τοποθετήσετε μία εικόνα δίσκου που περιέχει έναν φάκελο με το όνομα «D800Update», ο οποίος με τη σειρά που περιέχει το ακόλουθο αρχείο:
  • D800_0111.bin (το firmware της φωτογραφικής μηχανής)
 3. Χρησιμοποιώντας μία υποδοχή κάρτας ή συσκευή ανάγνωσης καρτών, αντιγράψτε το «D800_0111.bin» σε μία κάρτα μνήμης, η οποία έχει μορφοποιηθεί στη φωτογραφική μηχανή.
 4. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή της φωτογραφικής μηχανής, που είναι επιλεγμένη ως κύρια υποδοχή, και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 5. Επιλέξτε Δίκτυο στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και επιβεβαιώστε ότι έχει επιλεχθεί Απενεργοποίηση για Σύνδεση δικτύου.
 6. Επιλέξτε Έκδοση firmware στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού.
 7. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
 8. Επιβεβαιώστε ότι το firmware έχει ενημερωθεί με τη νέα έκδοση.

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο pdf:
DSLR_Firmup_Mac_Gr.pdf (PDF) (0,20 MB)

Σημείωση: Οι ενημερώσεις μπορούν να εκτελεστούν για εσάς από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

 • Λήψη

  F-D800-V111W.exe
  (Περίπου 9.87 MB)

 • Λήψη

  F-D800-V111M.dmg
  (Περίπου 14.69 MB)

Τα αρχεία PDF μπορούν να προβληθούν χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό Adobe® Reader®.
Κατεβάστε το Adobe® Reader®.