Dansk
Brugervejledninger
Download brugervejledninger til produkter.
Download brugervejledninger til produkter.
Titel Sprog Størrelse  
Brugervejledning Dansk 2.33 MB Download
Online-brugervejledning Dansk - Vis
Aftale om download af brugervejledning

Disse Vilkår og betingelser for download ("Aftale") udgør en juridisk bindende aftale mellem dig (enten en enkeltperson eller enkelt enhed) og Nikon Corporation eller dets tilknyttede selskab ("Nikon"), der indeholder vilkår og betingelser for din download af betjeningsvejledningen til vores produkter ("Brugervejledning").  Ved at klikke på knappen "Download" på denne side for at kunne starte download af brugervejledningen, indikerer du din accept af denne aftale og accepterer, at du dermed er underlagt denne aftales vilkår.  Læs denne aftale omhyggeligt, før du påbegynder download.

Aftale

Denne aftale er ikke et salg af brugervejledningen, og du bliver ikke ejer af den via dit køb, din download og/eller din anvendelse af produkter.  Nikon bevarer ejerskabet af brugervejledningen samt alle kopier heraf og alle relaterede immaterielle ejendomsrettigheder og forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig i denne aftale.  Denne aftale indeholder den komplette og eksklusive aftale, mundtlig eller skriftlig, mellem dig og Nikon.

1. BRUGERVEJLEDNING

Brugervejledningen er til kunder, der har købt vores produkter.  Vi er muligvis ude af stand til at besvare forespørgsler fra enkeltpersoner, der ikke har købt vores produkter.  Bemærk, at brugervejledningen og kontaktoplysningerne deri kan ændres uden varsel.

Brugervejledningen er beskyttet af den japanske lov om ophavsret samt internationale love og traktater om ophavsret.  Du skal gengive Nikons meddelelse om ophavsret og andre erklæringer om ophavsrettigheder fra originalen på hver kopi.

2. RESTRIKTIONER

Medmindre andet er angivet i denne aftale, må du ikke oprette eller omdele kopier af brugervejledningen til andre personer eller overføre den elektronisk fra én computer til en anden via et netværk.  DU MÅ IKKE ÆNDRE ELLER FJERNE OPHAVSRET, VAREMÆRKE ELLER ANDRE BESKYTTENDE BEMÆRKNINGER I BRUGERVEJLEDNINGEN.  DU MÅ IKKE TILDELE ELLER PÅ ANDEN MÅDE BORTSKAFFE, ÆNDRE, TILPASSE, OVERSÆTTE, UDLEJE, UDLÅNE, VIDERESÆLGE, OMDELE, FORMIDLE VIA NETVÆRK ELLER HAVE OPRETTET AFLEDT MATERIALE PÅ BAGGRUND AF BRUGERVEJLEDNINGEN ELLER DELE HERAF.

3. BEGRÆNSET GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSE

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERES BRUGERVEJLEDNINGEN "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, OG NIKON, DETS ANSATTE, LEVERANDØRER, FORHANDLERE OG AGENTER FRASIGER SIG ENHVER FORM FOR GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG SÅVEL SOM STILTIENDE; HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER.  I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, GARANTERER NIKON, DETS ANSATTE, LEVERANDØRER, FORHANDLERE OG AGENTER IKKE FOR YDEEVNE ELLER RESULTATER, SOM DU MÅTTE OPNÅ VED ANVENDELSE AF BRUGERVEJLEDNINGEN. FØRNÆVNTE GARANTERER EJ HELLER FOR, AT BRUGERVEJLEDNINGEN OPFYLDER DINE KRAV, ELLER AT BETJENINGEN AF BRUGERVEJLEDNINGEN BLIVER PROBLEMFRI, FEJLFRI ELLER FRI FOR VIRA.  I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN HVERKEN NIKON, DETS ANSATTE, LEVERANDØRER, FORHANDLERE OG AGENTER HOLDES ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER ELLER UTILSIGTEDE SKADER, TAB ELLER UDGIFTER AF NOGEN ART, ELLER SOM FØLGE AF TAB AF INDTJENING, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER FOR SKADER, SOM PÅ ANDEN VIS OPSTÅR ELLER HIDRØRER FRA BRUGERVEJLEDNINGEN UANSET ÅRSAG, SELVOM NIKON, DETS ANSATTE, LEVERANDØRER, FORHANDLERE ELLER AGENTER ER BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, TAB ELLER UDGIFTER.  DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE UDGØR EN VIGTIG DEL AF AFTALEN, OG ANVENDELSE AF DENNE BRUGERVEJLEDNING ER KUN TILLADT I HENHOLD TIL DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE.

4. GENERELT

Denne aftale er underlagt og skal tolkes i overensstemmelse med japansk lovgivning uden hensyntagen til konflikter med lovmæssige principper.  I tilfælde af at der opstår tvister under eller i forbindelse med denne aftale, accepterer du hermed japansk jurisdiktion om personoplysninger og giver afkald på enhver indvending, der måtte være ubelejlig i et sådant forum.  Du giver ydermere dit samtykke til forkyndelse af stævning for handlinger, der hidrører fra denne aftale via normal post eller andre kommercielt rimelige metoder til anbefalede leveringer.  Hvis en bestemmelse i aftalen af nogen årsag erklæres ugyldig, ugyldiggøres de resterende bestemmelser ikke og forbliver fuldt ikrafttrådt og virksomme.  Denne aftale indeholder aftalen i sin helhed samt forståelse mellem dig og Nikon og erstatter eventuelt øvrige aftaler, der relaterer sig til emnet i denne aftale.  Undladelse af enhver part i nøje overholdelse af vilkårene eller bestemmelserne i denne aftale eller udnyttelse af muligheder, rettigheder eller retsmiddel heri må ikke fortolkes som et afkald på fremtidige anvendelser af et sådant vilkår, en sådan bestemmelse, mulighed, rettighed eller et sådant retsmiddel. Ydermere skal et sådant vilkår, en sådan bestemmelse, mulighed, rettighed eller et sådant retsmiddel fortsætte og forblive fuldt ikrafttrådt og virksomt.  Disse afsnits overskrifter i denne aftale er kun indsat for nemheds skyld og må ikke udgøre del af eller på nogen måde påvirke betydningen eller fortolkningen af denne aftale.  Medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri, skal bestemmelserne i afsnit 3 og afsnit 4 sammen med bestemmelser, der udtrykkeligt er gældende for perioder efter ophør af denne aftale, videreføres efter ophør af denne aftale uanset årsag.

Brugervejledninger til Nikon-produkter/ 2018/02/15/ Ver.2.0.0

Firmware

    Download firmware for Nikon digitalprodukter (hvor firmware skal forstås som den indbyggede software, der styrer kameraer og andre enheder). For at få vist beskrivelser, forholdsregler samt instruktioner i download og installation skal du klikke på "Vis side for download".Bemærk, at en kortlæser eller andet udstyr muligvis kan være nødvendigt for visse firmwareopdateringer. Du kan finde instruktioner på siden for download.

Selvom din enhed ikke understøtter denne download-tjeneste, kan den anvendes til visning af downloadede oplysninger.
Titel Version Udgivet  
Firmware til Z 50 C:Ver.2.20 2021/11/10 Vis side for download Detaljer
Software
Download software til Nikon-produkter. For at få vist beskrivelser, forholdsregler samt instruktioner i download og installation skal du klikke på "Vis side for download".
Selvom din enhed ikke understøtter denne download-tjeneste, kan den anvendes til visning af downloadede oplysninger.
Titel Version Udgivet  
NX Studio Full
Ver. 1.2.1
2022/06/30 Vis side for download Detaljer
Picture Control Utility 2 Full
Ver. 2.4.12
2022/06/30 Vis side for download Detaljer
Wireless Transmitter Utility Full
Ver. 1.9.7
2022/06/30 Vis side for download Detaljer
NX Tether Full
Ver. 1.0.2
2022/06/30 Vis side for download Detaljer
Webcam Utility (Windows) Full
Ver. 1.1.1
2022/04/20 Vis side for download Detaljer
Camera Control Pro 2 Full
Ver. 2.34.2
2022/04/20 Vis side for download Detaljer
Webcam Utility (Mac) Full
Ver. 1.1.0
2021/11/09 Vis side for download Detaljer
NEF Codec Full
Ver. 1.31.2
2021/11/09 Vis side for download Detaljer

PDF-filer kan vises ved hjælp af gratis software af typen Adobe® Reader®.
Download Adobe® Reader®.