Dansk

Selvom din enhed ikke understøtter denne download-tjeneste, kan den anvendes til visning af downloadede oplysninger. Links til downloads kan sendes via E-mail for download på en computer.

NX Studio

Vælg styresystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette program for softwareopdatering gælder for det kundeejede produkt, der er opstillet ovenfor (det "pågældende produkt") og stilles kun til rådighed på baggrund af godkendelse af den nedenfor opstillede aftale. Ved valg af "Godkend" og ved at klikke på "Download" holdes du ansvarlig for at have godkendt aftalens vilkår og betingelser. Sørg for, at du har forstået aftalens vilkår, før du påbegynder download.

Om NX Studio

NX Studio-softwaren tilbyder en fuldgyldig samling af intuitive værktøjer til visning, behandling og redigering af billeder og videoer. Den kombinerer funktionerne for visning af billeder og video i ViewNX-i med billedbehandling og retoucheringsværktøjer i Capture NX-D i én enkelt og omfattende arbejdsgang. Den kan ikke alene anvendes til at behandle RAW-billeder, også dens redigeringsværktøjer—herunder tonekurver og justering af lysstyrke og kontrast—kan anvendes på JPEG/TIFF-billeder. Den tilbyder også en række funktioner til opgaver som redigering af XMP/IPTC-data, administration af forudindstillinger, visning af kort, der viser optageplaceringer på baggrund af lokationsdata indlejret i billeder samt overførsel af billeder til internettet.

VIGTIGT

 • • Denne udgave af NX Studio-version 1.0.1 løser et problem med udgaven fra 15. juli 2021, der fjernede (men ikke slettede) billeder føjet til albummer ved hjælp af version 1.0.0, når opdateringen blev udført.
 • • Denne udgave gælder kun for installationsprogrammet og ikke for selve applikationen.

Hvis du allerede har opdateret udgaven fra 15. juli 2021 af version 1.0.1

 • • Det er ikke nødvendigt at køre installationsprogrammet igen.
 • • Vi beklager, at eventuelle billeder, der blev fjernet fra albummer af den tidligere udgave, må gendannes manuelt. Vi beklager ulejligheden.
Bemærkninger
 • • Denne software er distribueret som en fil med navnet "S-NXSTDO-010001WF-ALLIN-ALL___.exe". Download og kør filen for at udføre opdateringen.
 • • Ved udførelse af opdateringen skal du logge ind på en konto med administratorprivilegier.
 • • Før du starter installationsprogrammet, skal du afslutte alle andre programmer, der muligvis kører, herunder antivirussoftware.
 • • Læs nedenstående information, før du fortsætter.
Produktbeskrivelse
Navn NX Studio version 1.0.1
Filnavn S-NXSTDO-010001WF-ALLIN-ALL___.exe
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Systemkrav
Operativsystem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Bemærk: Kun forudinstallerede 64 bit-udgaver.
CPU
 • Billeder: Intel Core i-serien eller bedre (flerkernet processor anbefales)
 • Redigering og afspilning af fuld HD-video: Intel Core i5 eller bedre
 • Redigering og afspilning af 4 K-video: Intel Core i7 3,5 GHz eller bedre
Bemærk: Videooptagelser kan nogle gange ikke afspilles problemfrit selv på systemer, der opfylder de anbefalede krav.
RAM
 • 4 GB eller derover (8 GB eller mere anbefales); 16 GB eller derover er påkrævet ved redigering af 4 K-videooptagelser optaget med Nikon-digitalkameraer.
Harddiskplads Mindst 1 GB ledig plads tilgængelig på opstartsdisken ved installation, og når softwaren kører (3 GB eller derover anbefales)
Skærm
 • Opløsning: 1280 × 720 pixels eller derover (1920 × 1080 pixels eller derover anbefales)
 • Farve: 24-bit farve (True Color) eller derover
Filoverførsel
 • Grænseflade: Indbygget USB-port påkrævet. Filoverførslen fungerer muligvis ikke som ventet, hvis kameraet er tilsluttet via en USB-hub.
 • Understøttede digitale kameraer: Nikon-kameraer som understøtter MTP/PTP eller PTP og masselagring.
 • • Nikon Transfer 2 kan ikke anvendes til nedenfor opstillede kameraer. Anvend en kortlæser til at kopiere billederne over på computer.
  • - COOLPIX 990, COOLPIX 950, COOLPIX 910, COOLPIX 900, COOLPIX 880, COOLPIX 800, COOLPIX 700, COOLPIX 600, COOLPIX 300 eller COOLPIX 100
 • • Følgende kameraer kan ikke tilsluttes en computer for overførsel af billeder ved hjælp af Nikon Transfer 2. Anvend en kortlæser.
  • - D1, D1X, D1H
Understøttede digitale kameraer
 • • Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50 og Z fc
 • • Alle digitale Nikon spejlreflekskameraer fra D1 (lanceret i 1999) til D780 (lanceret i januar 2020) og D6
 • • Alle Nikon 1 -kameraer fra V1 og J1 (lanceret i 2011) til J5 (lanceret i april 2015)
 • • Alle COOLPIX -kameraer fra COOLPIX E100 (lanceret i 1997) til modeller lanceret i august 2019 og COOLPIX P950
 • • KeyMission 360, KeyMission 170 og KeyMission 80
Bemærk: Nogle af de ovennævnte produkter er muligvis ikke blevet annonceret eller lanceret i alle lande eller områder.
Understøttede filformater
 • • JPEG-billeder (Exif 2.2–2.3-kompatible)
 • • NEF/NRW (RAW)- og TIFF-billeder, 3D-billeder i MPO-format, videoer, lyd, image dust off-data, sporingslogsdata og logdata for højde og dybde oprettet med Nikon-digitalkameraer
 • • Billeder af typen NEF/NRW (RAW), TIFF (RGB) og JPEG (RGB) og videoer af typen MP4, MOV og AVI oprettet med Nikon-software
Bemærk: For mere information om understøttede formater, se onlinehjælp.
Bemærkninger
 • • En internetforbindelse er påkrævet til at få adgang til onlinehjælp, kortvisning, internettjenester, opdateringer og videorelaterede funktioner.
 • • Denne software indeholder funktioner, der anvender YouTube API-tjenester fra Google LLC. Anvendelse af disse tjenester er en accept af YouTubes servicevilkår og Googles privatlivspolitik. Kontotilladelser, herunder dem til denne software, kan til enhver tid ændres via:
  https://security.google.com/settings/security/permissions
 • • Linket med Camera Control Pro 2 via Show Image Immediately After Shooting (Vis billede lige efter optagelse) kan ikke anvendes sammen med Camera Control 2 version 2.33.1 eller tidligere.

For information om anvendelse af denne software skal du vælge NX Studio Help (Hjælp til NX Studio) i menuen Help (Hjælp) til NX Studio.

Ændringer i forhold til firmwareversion 1.0.0 til 1.0.1
 • • Tilføjede understøttelse af Z fc.
 • • Tilføjede understøttelse af russisk.
 • • NX Studio kan nu forbindes med Wireless Transmitter Utility for at vise billeder lige efter optagelse. Du skal:
  • - vælge NX Studio for Open images with this application after transfer (Åbn billeder med denne applikation efter overførsel) i dialogboksen "vælg destinationsmappe og applikation" for Wireless Transmitter Utility version 1.9.5 eller senere, og
  • - sætte et flueben ved siden af Show Image Immediately After Shooting (Vis billede lige efter optagelse) i menuen File (Fil) i NX Studio.

  Understøttelse af link med Camera Control Pro 2 forventes ved næste offentlige udgave af Camera Control Pro 2.

 • • Hvis du beskærer et tidligere beskåret billede, nulstilles den tidligere beskæring ikke længere.
 • • Forankringspunkter kan nu slettes fra tonekurverne ved hjælp af slettetasten.
 • • "Favoritter" kan nu indeholde op til 300 elementer.
 • • Albummer kan nu indeholde op til 100 elementer.
 • • Rotationer er ikke længere inkluderet, når justeringer kopieres eller gemmes ved hjælp af Copy All Adjustments (Kopiér alle justeringer), Save All Adjustments (Gem alle justeringer) eller Record All Adjustments (Registrér alle justeringer).
 • • Deaktivering af Crop Tool (Beskæringsværktøj) deaktiverer nu også:
  • - rullemenuen for valg af beskæring
  • - knappen "Rotér beskæring"
  • - tekstindtastningsbokse til beskæringsmål og
  • - afkrydsningsfeltet Show Cropping Grid (Vis beskæringsgitter).
 • • Løste et problem, der forhindrede eksport af store mængder billeder ved hjælp af Export (Eksportér).
 • • Løste følgende problemer:
  • - Farvestyringspunkter tilføjet efter, at et billede blev beskåret, ville nogle gange ikke være i den forventede position.
  • - Tonekurver med en hældning på -45° ville ikke blive anvendt på billeder.
  • - Ændringer af roterede billeder med retoucheringsbørsten ville ikke blive vist, hvor det ellers var forventet.
  • - Lagring af billeder efter justering af mærkater og/eller udførelse af andre justeringer ville nogle gange få mærkaterne til at forsvinde.
  • - Lagring af billeder ville nulstille justeringer foretaget af brugeren efter:
   • ▹ anvendelse af Paste Adjustments (Indsæt justeringer) for at anvende justeringer kopieret ved hjælp af Copy All Adjustments (Kopiér alle justeringer)
   • ▹ anvendelse af Load Adjustments (Indlæs justeringer) for at anvende justeringer gemt ved hjælp af Save All Adjustments (Gem alle justeringer) eller
   • ▹ anvendelse af justeringer ved hjælp af Record All Adjustments (Registrér alle justeringer).
  • - Sporlogs oprettet med D6 kunne ikke læses.
 • • Justerede skærmskaleringen, der blev anvendt, når Auto (Automatisk) blev valgt for Options (Valgmuligheder) > View (Vis) > Size of Text and Icon (Størrelse på tekst og ikon).
 • • Løste følgende problemer:
  • - En blå skærm ville i sjældne tilfælde blive vist, når billederne blev åbnet.
  • Paste Adjustments (Indsæt justeringer) ville ikke blive anvendt, når de blev valgt i kontekstmenuen, som du kan få vist ved at højreklikke på miniaturer.
  • - Dialogboksen Export (Eksportér) ville nogle gange blive vist i visningens nederste venstre hjørne.
  • - Markøren ville vende tilbage til venstre for japanske filnavne, der blev indtastet i dialogboksen "Gem som" under Save All Adjustments (Gem alle justeringer), når indtastningen var færdig.
Installation
 1. Opret en mappe på harddisken, og navngiv den som ønsket.
 2. Download S-NXSTDO-010001WF-ALLIN-ALL___.exe til mappen oprettet i trin 1.
 3. Kør S-NXSTDO-010001WF-ALLIN-ALL___.exe for at starte installationsprogrammet.
 4. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
Bemærkninger
 • • Denne software er distribueret som en fil med navnet "S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg". Download og kør filen for at udføre opdateringen.
 • • Ved udførelse af opdateringen vil du blive bedt om administratorens adgangskode.
 • • Før du starter installationsprogrammet, skal du afslutte alle andre programmer, der muligvis kører, herunder antivirussoftware.
 • • Læs nedenstående information, før du fortsætter.
Produktbeskrivelse
Navn NX Studio version 1.0.1
Filnavn S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Systemkrav
Operativsystem
 • macOS Big Sur-version 11
 • macOS Catalina-version 10.15
 • macOS Mojave-version 10.14
CPU
 • Billeder: Intel Core i-serien eller bedre (flerkernet processor anbefales) eller Apple Silicon
 • Redigering og afspilning af fuld HD-video: Intel Core i5 eller bedre
 • Redigering og afspilning af 4 K-video: Intel Core i7 3,5 GHz eller bedre
Bemærk: Videooptagelser kan nogle gange ikke afspilles problemfrit selv på systemer, der opfylder de anbefalede krav.
Bemærk: På computere med Apple Silicon CPU'er kører softwaren under Rosetta 2.
RAM
 • 4 GB eller derover (8 GB eller mere anbefales); 16 GB eller derover er påkrævet ved redigering af 4 K-videooptagelser optaget med Nikon-digitalkameraer.
Harddiskplads Mindst 1 GB ledig plads tilgængelig på opstartsdisken ved installation, og når softwaren kører (3 GB eller derover anbefales)
Skærm
 • Opløsning: 1280 × 720 pixels eller derover (1920 × 1080 pixels eller derover anbefales)
 • Farver: 24-bit farve (millioner af farver) eller derover
Filoverførsel
 • Grænseflade: Indbygget USB-port påkrævet. Filoverførslen fungerer muligvis ikke som ventet, hvis kameraet er tilsluttet via en USB-hub.
 • Understøttede digitale kameraer: Nikon-kameraer som understøtter MTP/PTP eller PTP og masselagring.
 • • Nikon Transfer 2 kan ikke anvendes til nedenfor opstillede kameraer. Anvend en kortlæser til at kopiere billederne over på computer.
  • - COOLPIX 990, COOLPIX 950, COOLPIX 910, COOLPIX 900, COOLPIX 880, COOLPIX 800, COOLPIX 700, COOLPIX 600, COOLPIX 300 eller COOLPIX 100
 • • Følgende kameraer kan ikke tilsluttes en computer for overførsel af billeder ved hjælp af Nikon Transfer 2. Anvend en kortlæser.
  • - D1, D1X, D1H
Understøttede digitale kameraer
 • • Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50 og Z fc
 • • Alle digitale Nikon spejlreflekskameraer fra D1 (lanceret i 1999) til D780 (lanceret i januar 2020) og D6
 • • Alle Nikon 1 -kameraer fra V1 og J1 (lanceret i 2011) til J5 (lanceret i april 2015)
 • • Alle COOLPIX -kameraer fra COOLPIX E100 (lanceret i 1997) til modeller lanceret i august 2019 og COOLPIX P950
 • • KeyMission 360, KeyMission 170 og KeyMission 80
Bemærk: Nogle af de ovennævnte produkter er muligvis ikke blevet annonceret eller lanceret i alle lande eller områder.
Understøttede filformater
 • • JPEG-billeder (Exif 2.2–2.3-kompatible)
 • • NEF/NRW (RAW)- og TIFF-billeder, 3D-billeder i MPO-format, videoer, lyd, image dust off-data, sporingslogsdata og logdata for højde og dybde oprettet med Nikon-digitalkameraer
 • • Billeder af typen NEF/NRW (RAW), TIFF (RGB) og JPEG (RGB) og videoer af typen MP4, MOV og AVI oprettet med Nikon-software
Bemærk: For mere information om understøttede formater, se onlinehjælp.
Bemærkninger
 • • En internetforbindelse er påkrævet til at få adgang til onlinehjælp, kortvisning, internettjenester, opdateringer og videorelaterede funktioner.
 • • Denne software indeholder funktioner, der anvender YouTube API-tjenester fra Google LLC. Anvendelse af disse tjenester er en accept af YouTubes servicevilkår og Googles privatlivspolitik. Kontotilladelser, herunder dem til denne software, kan til enhver tid ændres via:
  https://security.google.com/settings/security/permissions
 • • Linket med Camera Control Pro 2 via Show Image Immediately After Shooting (Vis billede lige efter optagelse) kan ikke anvendes sammen med Camera Control 2 version 2.33.1 eller tidligere.
 • • Ved at afslå adgang, når macOS viser en dialogboks for tilladelse, kan det medføre uventede resultater. For at gendanne normal drift skal du gå til Systemindstillinger > Sikkerhed & anonymitet > Anonymitet og sætte flueben i afkrydsningsfelterne for Fotografier og Automatisering i NX Studio.

For information om anvendelse af denne software skal du vælge NX Studio Help (Hjælp til NX Studio) i menuen Help (Hjælp) til NX Studio.

Ændringer i forhold til firmwareversion 1.0.0 til 1.0.1
 • • Tilføjede understøttelse af Z fc.
 • • Tilføjede understøttelse af russisk.
 • • NX Studio kan nu forbindes med Wireless Transmitter Utility for at vise billeder lige efter optagelse. Du skal:
  • - vælge NX Studio for Open images with this application after transfer (Åbn billeder med denne applikation efter overførsel) i dialogboksen "vælg destinationsmappe og applikation" for Wireless Transmitter Utility version 1.9.5 eller senere, og
  • - sætte et flueben ved siden af Show Image Immediately After Shooting (Vis billede lige efter optagelse) i menuen File (Fil) i NX Studio.

  Understøttelse af link med Camera Control Pro 2 forventes ved næste offentlige udgave af Camera Control Pro 2.

 • • Hvis du beskærer et tidligere beskåret billede, nulstilles den tidligere beskæring ikke længere.
 • • Forankringspunkter kan nu slettes fra tonekurverne ved hjælp af slettetasten.
 • • "Favoritter" kan nu indeholde op til 300 elementer.
 • • Albummer kan nu indeholde op til 100 elementer.
 • • Rotationer er ikke længere inkluderet, når justeringer kopieres eller gemmes ved hjælp af Copy All Adjustments (Kopiér alle justeringer), Save All Adjustments (Gem alle justeringer) eller Record All Adjustments (Registrér alle justeringer).
 • • Deaktivering af Crop Tool (Beskæringsværktøj) deaktiverer nu også:
  • - rullemenuen for valg af beskæring
  • - knappen "Rotér beskæring"
  • - tekstindtastningsbokse til beskæringsmål og
  • - afkrydsningsfeltet Show Cropping Grid (Vis beskæringsgitter).
 • • Løste et problem, der forhindrede eksport af store mængder billeder ved hjælp af Export (Eksportér).
 • • Løste følgende problemer:
  • - Farvestyringspunkter tilføjet efter, at et billede blev beskåret, ville nogle gange ikke være i den forventede position.
  • - Tonekurver med en hældning på -45° ville ikke blive anvendt på billeder.
  • - Ændringer af roterede billeder med retoucheringsbørsten ville ikke blive vist, hvor det ellers var forventet.
  • - Lagring af billeder efter justering af mærkater og/eller udførelse af andre justeringer ville nogle gange få mærkaterne til at forsvinde.
  • - Lagring af billeder ville nulstille justeringer foretaget af brugeren efter:
   • ▹ anvendelse af Paste Adjustments (Indsæt justeringer) for at anvende justeringer kopieret ved hjælp af Copy All Adjustments (Kopiér alle justeringer)
   • ▹ anvendelse af Load Adjustments (Indlæs justeringer) for at anvende justeringer gemt ved hjælp af Save All Adjustments (Gem alle justeringer) eller
   • ▹ anvendelse af justeringer ved hjælp af Record All Adjustments (Registrér alle justeringer).
  • - Sporlogs oprettet med D6 kunne ikke læses.
 • • Størrelsen på det ikon, der vises i dokken, er ændret.
 • • Løste følgende problemer:
  • - Billeder ville nogle gange blive mørke, mens skyderne til justering af billeder blev justeret.
Installation
 1. Download S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg.
 2. Dobbeltklik på den downloadede fil for at placere et S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___-diskbillede indeholdende en "Welcome"-fil.
 3. Dobbeltklik på "Welcome"-filen for at starte installationsprogrammet.
 4. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
Beslægtet software

Aftale

 • Download
 • Download
 • Download

  S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Ca. 125.04 MB)

 • Download

  S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Ca. 125.04 MB)

 • Download

  S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Ca. 125.04 MB)

 • Download

  S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Ca. 125.04 MB)

 • Download

  S-NXSTDO-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Ca. 125.04 MB)

PDF-filer kan vises ved hjælp af gratis software af typen Adobe® Reader®.
Download Adobe® Reader®.