Dansk

Selvom din enhed ikke understøtter denne download-tjeneste, kan den anvendes til visning af downloadede oplysninger. Links til downloads kan sendes via E-mail for download på en computer.

Webcam Utility (Mac)

Vælg styresystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette program for softwareopdatering gælder for det kundeejede produkt, der er opstillet ovenfor (det "pågældende produkt") og stilles kun til rådighed på baggrund af godkendelse af den nedenfor opstillede aftale. Ved valg af "Godkend" og ved at klikke på "Download" holdes du ansvarlig for at have godkendt aftalens vilkår og betingelser. Sørg for, at du har forstået aftalens vilkår, før du påbegynder download.

Om Webcam Utility

Webcam Utility gør det muligt at anvende et Nikon-kamera som et webkamera, når det er tilsluttet til en computer via USB.
Kameraet fungerer som webcam, når "Webcam Utility" er valgt som eksternt kamera i en webkonference-app.

Bemærkninger
 • • Denne software er distribueret som en fil med navnet "S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg". Download og kør filen for at udføre opdateringen.
 • • Ved opstart af softwaren bliver du bedt om administratorens adgangskode.
 • • Før påbegyndelse af installationen skal du afslutte Webcam Utility og alle andre programmer, inklusive enhver antivirussoftware.
 • • Læs nedenstående information, før du fortsætter.
Oversigt
Navn Webcam Utility
Version 1.0.0
Filnavn S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg
Systemkrav
Operativsystem
 • macOS Catalina-version 10.15
 • macOS Mojave-version 10.14
 • macOS High Sierra-version 10.13
CPU Intel Core- eller Xeon-serien, 1 GHz eller bedre
RAM 2 GB eller mere
Understøttede digitale kameraer
 • • Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 og D3500
  • Bemærk: Nogle af de ovennævnte produkter er muligvis ikke blevet annonceret eller lanceret i alle lande eller områder.
Testede webkonference-apps
 • • Webversion: Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet og Facebook Messenger. Safari understøttes ikke; anvend Chrome.
 • • App: Zoom og Facebook Messenger. Ikke kompatibel med programmer, der mangler understøttelse af virtuelle kameraer.
Bemærkninger
 • • Vælg indstilling P, S, A eller M ved anvendelse af D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 eller D3500.
 • • Kameramikrofoner understøttes ikke. Anvend en ekstern mikrofon eller den mikrofon, der fulgte med din computer.
 • • Hvis Live View afsluttes for tidligt, skal du vælge højere værdier for Tid for slukning af skærmen > Live View i kameraets menuer.
 • • Live View-visningerne for D810, D750, D7200, D5600, D5500, D5300 og D3500 er små.
 • • Kameratemperaturen kan stige, og Live View kan slutte efter længere tids brug. Vent, til kameraet er kølet af.
 • • Anvendelse af Live View øger udladningen af batteriet.
 • • Afslut Nikon Transfer 2 og Camera Control Pro 2, før du opretter forbindelse til kameraet.
 • • Forsøg ikke at anvende Webcam Utility i flere webkonference-apps samtidigt.
 • • Ved anvendelse af Nikon Transfer 2 eller Camera Control Pro 2 skal du afbryde forbindelsen til "Webcam Utility" i webkonference-appʼen.
 • • Du kan muligvis ikke justere kameraindstillingerne, mens kameraet er tilsluttet til en computer. Før du justerer indstillingerne, skal du slukke kameraet og frakoble USB-kablet.
 • • Billedstørrelsen er 1024 x 768 pixels (XGA). Nogle webkonference-apps anvender muligvis andre skærmformater.
 • • Når du har oprettet forbindelse til kameraet, skal du passe på ikke at fjerne hukommelseskortet, mens hukommelseskortlampen lyser.
 • • Live View slutter muligvis ikke automatisk, når timeren for autoslukning af Live View udløber.
 • • Live View slutter muligvis ikke, når kameraet tændes og slukkes. Sluk kameraet, og tænd det igen.

• macOS er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
• Alle andre nævnte handelsnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Ændringer i forhold til firmwareversion 0.9.0 til 1.0.0
 • • Tilføjede understøttelse af Z 7II, Z 6II, D5, D810, D750, D7200, D5500, D5300 og D3500.
 • • Afsluttede understøttelse af appʼen Microsoft Teams.
Installation
 1. Opret en mappe på harddisken, og navngiv den som ønsket.
 2. Download S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg til mappen oprettet i trin 1.
 3. Kør S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg for at starte installationsprogrammet.
 4. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
 • Bemærkninger:
  • • Det er ikke nødvendigt at starte softwaren, når installationen er fuldført. Der føjes ingen genvej til menuerne eller på skrivebordet.
  • • Brugere af Mac kan være nødt til at genstarte computeren.
Kontrol af, om softwaren er installeret
 1. Forbind kameraet og computeren ved hjælp af et USB-kabel.
 2. Tænd kameraet.
 3. Start webkonference-appʼen, og vælg "Webcam Utility" som det eksterne kamera.
 4. Bekræft, at billedet fra kameraet vises i webkonference-appʼen.

Aftale

 • Download
 • Download
 • Download

  S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Ca. 5.50 MB)

 • Download

  S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Ca. 5.50 MB)

 • Download

  S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Ca. 5.50 MB)

 • Download

  S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Ca. 5.50 MB)

 • Download

  S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Ca. 5.50 MB)

PDF-filer kan vises ved hjælp af gratis software af typen Adobe® Reader®.
Download Adobe® Reader®.