Dansk

Selvom din enhed ikke understøtter denne download-tjeneste, kan den anvendes til visning af downloadede oplysninger. Links til downloads kan sendes via E-mail for download på en computer.

Firmware til Z 5

Vælg styresystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette program for softwareopdatering gælder for det kundeejede produkt, der er opstillet ovenfor (det "pågældende produkt") og stilles kun til rådighed på baggrund af godkendelse af den nedenfor opstillede aftale. Ved valg af "Godkend" og ved at klikke på "Download" holdes du ansvarlig for at have godkendt aftalens vilkår og betingelser. Sørg for, at du har forstået aftalens vilkår, før du påbegynder download.

 • • Denne tjeneste leverer software, der kan anvendes til at opdatere firmwaren "C" til Z 5-kameraet til version 1.41. Før du fortsætter, skal du vælge [Firmwareversion] i kameraets [OPSÆTNINGSMENU] og kontrollere kameraets firmwareversion. Du behøver ikke at downloade eller installere denne opdatering, hvis ovenfor opstillede firmware allerede er installeret.
 • • Denne opdatering omfatter alle ændringer, der er foretaget i tidligere opdateringer.
 • • Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.
 • • Læs nedenstående information, før du fortsætter.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.40 til 1.41
 • • Løste et problem, der i sjældne tilfælde resulterede i, at kameraet ikke blev tændt, hvis det ikke var blevet anvendt i længere tid.
Ændringer i forhold til tidligere versioner
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.21 til 1.40
 • • Tilføjede understøttelse af iOS-versionen til NX MobileAir. Anvend NX MobileAir-version 1.0.4 eller senere.
 • • Tilføjede understøttelse af fjernbetjeningshåndgrebene af typen MC-N10.
 • • Tilføjede understøttelse af fjernbetjeningerne af typen ML-L7.
 • • Øjenregistrerings-AF er nu tilgængeligt under videooptagelse.
 • • [Gem fokusposition] og [Genkald fokusposition] er blevet føjet til de funktioner, der kan tilknyttes ved hjælp af brugerindstilling f2 [Brugerd. knaptilknytning] i [BRUGERINDSTILLINGSMENU]. Fra 14. februar 2023 understøttes disse indstillinger med følgende objektiver:
  • - NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
  • - NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S
  • - NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
 • • Forbedrede ydeevnen for øjenregistrering for [Autovalg af AF-område].
 • • Forbedrede opdateringshastigheden for de fokuspunkter, der vises i Live View under følg motiv- og ansigts-/øjenregistrerings-AF.
 • • Adfærden for autofokus under genkaldelse af hukommelse er blevet forbedret for at sikre, at fokuspositionen ikke ændrer sig i nogen fokusindstilling, selv hvis udløserknappen trykkes halvt ned, mens genkald af fokus er i gang.
 • • Løste et problem, der nogle gange fik kameraet til at holde op med at reagere, når [Auto] blev valgt for [Indstil Picture Control] i [BILLEDOPTAGEMENU].
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.20 til 1.21
 • • Løste et problem, der i sjældne tilfælde resulterede i, at vibrationsreduktion ikke fungerede efter opgradering af firmwaren til version 1.20.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.11 til 1.20
 • • Tilføjede understøttelse af:
  • - FTZ II-fatningsadaptere,
  • - NIKKOR Z 24-120mm f/4 S-objektiver,
  • - NIKKOR Z 28-75mm f/2.8-objektiver og
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S-objektiver.
 • • Forbedrede ydeevnen for ansigts-/øjengenkendelse og synligheden for motiver på billeder taget ved brug af en flashenhed (ekstraudstyr).
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.10 til 1.11
 • • Løste et problem, der i sjældne tilfælde ville resultere i usædvanligt høj støj fra blændemekanismen, når der blev drejet på zoom- eller fokusringen på objektiver med F-fatning tilsluttet via en FTZ-fatningsadapter.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.02 til 1.10
 • • Tilføjede understøttelse af objektiverne NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 og NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S.
 • • Indstillingen [Gem fokusposition] er blevet føjet til [OPSÆTNINGSMENU]. Hvis [Til] er valgt, gendannes den aktuelle fokusposition, som var i brug da kameraet blev slukket, når kameraet tændes næste gang. Denne indstilling gælder kun, når kameraet anvendes med autofokusobjektiver med Z-fatning.
 • • Forbedrede registreringstiderne for autofokus i svag belysning for brugerindstilling a11 ([AF i svag belysning]).
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.01 til 1.02
 • • Tilføjede understøttelse af NIKKOR Z 50mm f/1.2 S-objektiver.
 • • Løste et problem, der resulterede i, at visse blændeværdier ikke blev valgt, når indstillingsringene til følgende objektiver blev drejet for at stoppe blænden ned i indstillingen for video:
  • - NIKKOR Z 24–50mm f/4–6.3
  • - NIKKOR Z 24–200mm f/4–6.3 VR
  • - NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR
  • - NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR
 • • Løste et problem, der resulterede i, at TTL-flashkompensationsværdien valgt med kameraet blev afspejlet af flashenhederne og gjorde, at flashkompensationen ikke blev anvendt, når:
  • - To eller flere flashenheder blev styret via radiobølgestyret AWL, og
  • - Alle flashenheder var i samme gruppe.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.00 til 1.01
 • • Løste et problem, der opstod, når kameraet blev anvendt med en MB-N10-batteripakke med to batterier isat og et genopladeligt EN-EL15 eller EN-EL15a i kammer A, nemlig at kameraet nogle gange ikke skiftede til batteriet i kammer B, når batteriet i kammer A var afladet.
Visning af kameraets firmwareversion
 1. Tænd kameraet.
 2. Tryk på knappen MENU på kameraet, og vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU] for at få vist kameraets firmwareversion.
 3. Kontrollér kameraets firmwareversion.
 4. Sluk kameraet.
Produktbeskrivelse
Navn Version 1.41 af firmwaren "C" til Z 5
Understøttede kameraer Z 5
Firmwareversioner til understøttede kameraer Versionerne 1.00–1.40 af firmwaren "C"
Filnavn F-Z5-V141W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Bemærk: En computer og en kortlæser er påkrævet.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Opret en mappe på computerens harddisk, og navngiv den som ønsket.
 2. Download F-Z5-V141W.exe til mappen oprettet i trin 1.
 3. Kør F-Z5-V141W.exe for at pakke følgende fil ud til en mappe med navnet "Z5Update":
  • Z_5_0141.bin (kameraets firmware)
 4. Ved hjælp af en kortlæser skal du kopiere "Z_5_0141.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 5. Isæt hukommelseskortet i kameraet, og tænd kameraet.
 6. Vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU], og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 7. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 8. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: For detaljerede instruktioner eller information om nødvendigt udstyr til fuldførelse af opdateringen skal du downloade følgende PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Win_Dk.pdf (PDF) (0,31 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Produktbeskrivelse
Navn Version 1.41 af firmwaren "C" til Z 5
Understøttede kameraer Z 5
Firmwareversioner til understøttede kameraer Versionerne 1.00–1.40 af firmwaren "C"
Filnavn Z_5_0141.bin
Copyright Nikon Corporation
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Download følgende firmwarefil på din computer.
  Sørg for, at du har den downloadede firmwarefil på din computer.
  • Z_5_0141.bin (kameraets firmware)
 2. Ved hjælp af en kortlæser skal du kopiere "Z_5_0141.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 3. Isæt hukommelseskortet i kameraet, og tænd kameraet.
 4. Vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU], og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 5. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 6. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Licensaftale for slutbruger

PDF-filer kan vises ved hjælp af gratis software af typen Adobe® Reader®.
Download Adobe® Reader®.