Dansk

Selvom din enhed ikke understøtter denne download-tjeneste, kan den anvendes til visning af downloadede oplysninger. Links til downloads kan sendes via E-mail for download på en computer.

Firmware til D780

Vælg styresystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette program for softwareopdatering gælder for det kundeejede produkt, der er opstillet ovenfor (det "pågældende produkt") og stilles kun til rådighed på baggrund af godkendelse af den nedenfor opstillede aftale. Ved valg af "Godkend" og ved at klikke på "Download" holdes du ansvarlig for at have godkendt aftalens vilkår og betingelser. Sørg for, at du har forstået aftalens vilkår, før du påbegynder download.

 • • Denne tjeneste leverer software, der kan anvendes til at opdatere firmwaren "C" til D780-kameraet til version 1.10. Før du fortsætter, skal du vælge [Firmwareversion] i kameraets [OPSÆTNINGSMENU] og kontrollere kameraets firmwareversion. Du behøver ikke at downloade eller installere denne opdatering, hvis ovenfor opstillede firmware allerede er installeret.
 • • Denne opdatering omfatter alle ændringer, der er foretaget i tidligere opdateringer.
 • • Læs nedenstående information, før du fortsætter.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.03 til 1.10
 • • Tilføjede understøttelse af iOS-udgaven af NX MobileAir. Anvend NX MobileAir-version 1.0.4 eller senere.
 • • Løste følgende problemer:
  • - Kameraet holdt nogle gange op med at reagere, hvis [Auto] var var valgt for [BILLEDOPTAGEMENU] > [Indstil Picture Control].
  • - Følg motiv-AF kunne ikke anvendes, når [1920x1080; 100p] eller [1920x1080; 120p] blev valgt for [Billedstr./billedhastighed] i videooptagemenuen.
  • - Kameraet var ude af stand til at fokusere ved hjælp af autofokus, hvis et AI AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED-objektiv var monteret, og objektivkontakten for vibrationsreduktion blev slået til og fra.
Ændringer i forhold til tidligere versioner
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.02 til 1.03
 • • Løste et problem, der resulterede i, at Live View blev over- eller undereksponeret, når eksponeringen i realiteten var justeret korrekt; Dette ville forekomme i Live View, når et ikke-CPU-objektiv var monteret på kameraet med:
  • - [Til] valgt for brugerindstilling d9 ([Eksempelvisning af eksp. (vv)])
  • - Programhjulet drejet over på M (manuel), og
  • - Blænden justeret, så eksponeringsindikatoren viste optimal eksponering ved andre værdier end f/5.6.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.01 til 1.02
 • • Løste følgende problemer:
  • - Flashbilleder taget med TTL-flashstyring og et ikke-CPU-objektiv ville ikke blive korrekt eksponeret.
  • - Tryk på knappen til zoom ind under billedvisning for visning af eksempelvisning ville annullere ændringer af [Indstil Picture Control] > [Farveglød] foretaget ved hjælp af [NEF-behandling (RAW)] i [RETOUCHERINGSMENU].
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.00 til 1.01
 • • Løste et problem, der nogle gange forhindrede brug af visse SD-hukommelseskort.
Visning af kameraets firmwareversion
 1. Tænd kameraet.
 2. Tryk på knappen MENU på kameraet, og vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU] for at få vist kameraets firmwareversion.
 3. Kontrollér kameraets firmwareversion.
 4. Sluk kameraet.
Produktbeskrivelse
Navn Version 1.10 af firmwaren "C" til D780
Understøttede kameraer D780
Firmwareversioner til understøttede kameraer Versionerne 1.00–1.03 af firmwaren "C"
Filnavn F-D780-V110W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Bemærk: En computer og en kortlæser er påkrævet.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Opret en mappe på computerens harddisk, og navngiv den som ønsket.
 2. Download F-D780-V110W.exe til mappen oprettet i trin 1.
 3. Kør F-D780-V110W.exe for at pakke følgende fil ud til en mappe med navnet "D780Update":
  • D780_0110.bin (kameraets firmware)
 4. Ved hjælp af en kortlæser skal du kopiere "D780_0110.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 5. Isæt hukommelseskortet i plads 1 i kameraet, og tænd kameraet.
 6. Vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU], og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 7. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 8. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: For detaljerede instruktioner eller information om nødvendigt udstyr til fuldførelse af opdateringen skal du downloade følgende PDF-fil:
DSLR_Firmup_Win_Dk.pdf (PDF) (0,22 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Produktbeskrivelse
Navn Version 1.10 af firmwaren "C" til D780
Understøttede kameraer D780
Firmwareversioner til understøttede kameraer Versionerne 1.00–1.03 af firmwaren "C"
Filnavn F-D780-V110M.dmg
Systemkrav
 • macOS Ventura-version 13
 • macOS Monterey-version 12
 • macOS Big Sur-version 11
 • macOS Catalina-version 10.15
 • macOS Mojave-version 10.14
 • macOS High Sierra-version 10.13
 • macOS Sierra-version 10.12
Bemærk: En computer og en kortlæser er påkrævet.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Download F-D780-V110M.dmg.
 2. Dobbeltklik på ikonet F-D780-V110M.dmg for at montere et billede på en skive, der indeholder en mappe med navnet "D780Update", som igen indeholder følgende fil:
  • D780_0110.bin (kameraets firmware)
 3. Ved hjælp af en kortlæser skal du kopiere "D780_0110.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 4. Isæt hukommelseskortet i plads 1 i kameraet, og tænd kameraet.
 5. Vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU], og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 6. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 7. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: For detaljerede instruktioner eller information om nødvendigt udstyr til fuldførelse af opdateringen skal du downloade følgende PDF-fil:
DSLR_Firmup_Mac_Dk.pdf (PDF) (0,19 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Licensaftale for slutbruger

 • Download

  F-D780-V110M.dmg
  (Ca. 35.59 MB)

 • Download

  F-D780-V110W.exe
  (Ca. 28.59 MB)

PDF-filer kan vises ved hjælp af gratis software af typen Adobe® Reader®.
Download Adobe® Reader®.