Dansk

Selvom din enhed ikke understøtter denne download-tjeneste, kan den anvendes til visning af downloadede oplysninger. Links til downloads kan sendes via E-mail for download på en computer.

Firmware til Z 7II

Vælg styresystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette program for softwareopdatering gælder for det kundeejede produkt, der er opstillet ovenfor (det "pågældende produkt") og stilles kun til rådighed på baggrund af godkendelse af den nedenfor opstillede aftale. Ved valg af "Godkend" og ved at klikke på "Download" holdes du ansvarlig for at have godkendt aftalens vilkår og betingelser. Sørg for, at du har forstået aftalens vilkår, før du påbegynder download.

 • • Denne tjeneste leverer software, der kan anvendes til at opdatere firmwaren "C" til Z 7II-kameraet til version 1.60. Før du fortsætter, skal du vælge [Firmwareversion] i kameraets [OPSÆTNINGSMENU] og kontrollere kameraets firmwareversion. Du behøver ikke at downloade eller installere denne opdatering, hvis ovenfor opstillede firmware allerede er installeret.
 • • Denne opdatering omfatter alle ændringer, der er foretaget i tidligere opdateringer.
 • • Læs nedenstående information, før du fortsætter.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.50 til 1.60
 • • Foretog følgende tilføjelser til [BRUGERINDSTILLINGSMENU]:
  • - Tilføjede indstillingerne [Altid] og [Kun, når der ikke bruges flash] for brugerindstilling d9 [Anvend indstillinger på Live View] > [Til].
  • - Tilføjede d10 [Varme displayfarver]
  • - Tilføjede d11 [Billedramme]
  • - Tilføjede g7 [Rød REC-billedindikator]
 • • Tilføjede [Størrelse ved søgervisn. (billede LV)] til [OPSÆTNINGSMENU].
 • • Skærmtilstanden [Prioriter søgeren] er blevet erstattet med [Prioriter søgeren (1)] og [Prioriter søgeren (2)].
 • • Følgende problemer er løst:
  • - Der opstod nogle gange et fald i lysstyrke på dele af billeder taget med flash.
  • - I visse tilfælde kunne knappen OK ikke anvendes til at afbryde intervaloptagelse eller fotografering med fokusskift, når søgeren blev anvendt.
  • - Fokus kunne stadig justeres ved hjælp af fokusringen, når [Deaktiver] blev valgt for [Manuel fokusring i AF-tilstand] i [BRUGERINDSTILLINGSMENU], hvis der blev valgt en anden indstilling end [Ikke-lineær] for [Rotationsområde for fokusring] i [BRUGERINDSTILLINGSMENU].
Ændringer i forhold til tidligere versioner
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.40 til 1.50
 • • Tilføjede understøttelse af iOS-udgaven af NX MobileAir med begyndelse fra NX MobileAir, version 1.0.4.
 • • Tilføjede understøttelse af fjernbetjeningshåndgrebene af typen MC-N10.
 • • Udførte forbedringer af fokusringens reaktion, når [MF] er valgt som [Fokusindstilling].
 • • Løste et problem, der opstod, når kameraet blev forsynet med strøm via USB, som resulterede i, at strømforsyningen sluttede efter 15 timers kontinuerlig brug.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.31 til 1.40
 • • Tilføjede:
  • - Understøttelse af NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S-objektiver
  • - Understøttelse af ML-L7-fjernbetjeninger
  • Rotationsområde for fokusring 1 til BRUGERINDSTILLINGSMENU i position f9
  • Skift roller f. fokus-/indstillingsringe 1 til BRUGERINDSTILLINGSMENU i position f10 og
  • Gem fokusposition og Genkald fokusposition 2 til de funktioner, der kan tilknyttes ved hjælp af brugerindstilling f2 (Brugerd. knaptilknytning) i BRUGERINDSTILLINGSMENU.
 • Gældende fra 20. april 2022 er disse funktioner kun tilgængelige ved følgende objektiver:
 • 1. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
 • 2. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S, NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S og NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
 • • Foretog følgende forbedringer:
  • - Kameraet fokuserer lettere på motivet midt i billeder, hvis det ikke registrerer ansigt eller øjne på et portrætmotiv, når Autovalg af AF-område er valgt som Indstilling af AF-metode.
  • - Genkaldelse af hukommelse er blevet ændret, så uanset den valgte fokusindstilling ændres fokuspositionen valgt via autofokus ikke, hvis udløserknappen trykkes halvt ned, mens genkald af hukommelse er slået til.
 • • Løste følgende problemer:
  • - Kameraet ville nogle gange ikke fokusere på motivet i fokuspunktet på billeder taget umiddelbart efter, at det genopladelige batteri var blevet sat i.
  • - Genaktivering af standbytimeren i brugerindstillingstilstand U1, U2 eller U3 ville få lukkerhastigheden til at ændres, hvis den lagrede værdi var længere end 30 sek.
  • - Billeder, der ses ved at dreje det primære kommandohjul efter, at du har zoomet ind på et billede i “højt” (portræt) format i søgeren, ville ikke blive vist korrekt.
  • - Rystelser ville forekomme på videoer optaget under udlæsning af optagelser til en HDMI-enhed med 3840×2160; 60p eller 3840×2160; 50p valgt for Billedstr./billedhastighed i VIDEOOPTAGEMENU.
  • - Videooptageknappen ville ikke fungere ved visse kardansk ophængte anordninger, mens der blev optaget video på en ekstern enhed via HDMI med 3840×2160; 30p, 3840×2160; 25p eller 3840×2160; 24p valgt for Billedstr./billedhastighed i VIDEOOPTAGEMENU og 10 bit valgt for Avanceret > Udgangsdatadybde i OPSÆTNINGSMENU.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.30 til 1.31
 • • Tilføjede understøttelse af NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S-objektiver.
 • • Forbedrede nøjagtigheden af autofokus ved dårligt oplyste motiver i billedindstilling, når Enkelt AF blev valgt for Fokusindstilling.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.21 til 1.30
 • • Tilføjede understøttelse af:
  • - FTZ II-fatningsadaptere,
  • - NIKKOR Z 24-120mm f/4 S-objektiver og
  • - NIKKOR Z 28-75mm f/2.8-objektiver.
 • • Punkterne Portrætvisningsbalance er blevet føjet til BILLEDOPTAGEMENU og VIDEOOPTAGEMENU.
 • • Skærmen viser nu optagevisningen hele tiden, mens skærmen er vippet, når Til er valgt for Billedtjek i BILLEDVISNINGSMENU.
 • • Løste følgende problemer:
  • - Brugerindstilling f4 (Blændelås) i BRUGERINDSTILLINGSMENU var ikke tilgængelig, når der var monteret en FTZ-fatningsadapter.
  • - Selvom fokus normalt ville forblive låst, hvis knappen AF-ON blev holdt nede, mens udløserknappen blev anvendt til at tage en serie af billeder, ville kameraet fokusere igen uden handlinger fra knappen AF-ON, hvis optagelsen blev suspenderet med:
   • ▹ Brugerindstilling a6 (AF-aktivering) i BRUGERINDSTILLINGSMENU indstillet til Kun AF-ON med Aktiver valgt for Ude af fokus-udløsning
   • ▹ Kontinuerlig L eller Kontinuerlig H valgt som Udløserindstilling
   • ▹ Enkelt AF valgt som Fokusindstilling og
   • ▹ Enkeltpunkts-AF valgt som Indstilling af AF-metode.
  • - Flashlyset på SB-5000-flashenheder ville ikke lyse, hvis der blev benyttet en WR-R10 eller WR-R11b til trådløs flashfotografering via fjernadgang.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.20 til 1.21
 • • Løste et problem, der i sjældne tilfælde ville resultere i usædvanligt høj støj fra blændemekanismen, når der blev drejet på zoom- eller fokusringen på objektiver med F-fatning tilsluttet via en FTZ-fatningsadapter.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.10 til 1.20
 • • Tilføjede understøttelse af objektiverne NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 og NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S.
 • • Forbedrede visningen af Live View-fokuspunkt under ansigts-/øjengenkendelses- og følg motiv-AF.
 • • Forbedrede ydeevnen for ansigts-/øjegenkendelses-AF og motivets synlighed med ekstra flashenheder.
 • • Forbedrede tiderne for registrering af autofokus ved svag belysning ved en FokusindstillingEnkelt AF.
 • • Løste følgende problemer:
  • - Valg af Fokus for brugerindstilling a1 (Valg af AF-C-prioritering) ville nogle gange gøre lukkerens reaktion længere.
  • - Fokusnøjagtigheden var nogle gange upålidelig.
  • - Anvendelse af brugerdefinerede Picture Controls oprettet med Håndter Picture Control ved optagelse af videoer ved en billedstørrelse/-hastighed på 3840 × 2160 (4 K UHD); 60p eller 50p ville nogle gange give uventede resultater.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.01 til 1.10
 • • Forbedrede ydeevnen for øjengenkendelse i indstillingerne af AF-metode Autovalg af AF-område (personer) og Bredt område AF (L-personer).
 • • Understøttelse af RAW-video er tilgængelig via en opgradering mod betaling af servicegebyr*, og firmwareversion 1.10 tilføjer understøttelse under denne tjeneste af eksterne Blackmagic Design-videooptagere (i øjeblikket Video Assist 5” 12G HDR og Video Assist 7” 12G HDR). Hvis du allerede har købt opgraderingen med RAW-videoudgang til dit kamera, tilføjer opdatering til firmwareversion 1.10 automatisk understøttelse af eksterne Blackmagic Design-videooptagere. Bemærk dog, at RAW-videoudgang ikke er tilgængelig ved en opløsning på 4 K UHD 60p/50p.
 • • Brugere af Apples Final Cut Pro X (version 10.4.9 eller senere) kan nu få vist og justere ISO-følsomheden og farvetemperaturen for ProRes RAW-optagelser som sendes til eksterne ATOMOS NINJA V-optagere ved hjælp af opgraderingen med RAW video, der er tilgængelig mod betaling af servicegebyr. *
  • < Valg af RAW output type >
  • Før du filmer RAW-video, skal du vælge en indstilling for HDMI > Avanceret > RAW output options > RAW output type i OPSÆTNINGSMENU på baggrund af hvilken optagertype, der er tilsluttet: Vælg Type A for NINJA V-optagere, og vælg Type B for Video Assist-optagere.
 • • Løste et problem, der nogle gange forhindrede kameraet i at downloade lokationsdata via SnapBridge, når det blev anvendt med et MB-N11-powerbatterigreb.
 • * Opgradering af RAW-videoudgang er tilgængelig mod betaling af servicegebyr. For yderligere information skal du kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.00 til 1.01
 • • Løste følgende problem:
  • - Flashbilleder taget med Autovalg af AF-område valgt for Indstilling af AF-metode i BILLEDOPTAGEMENU ville nogle gange ikke blive korrekt eksponerede.
 • • Forbedrede den overordnede pålidelighed.
Visning af kameraets firmwareversion
 1. Tænd kameraet.
 2. Tryk på knappen MENU på kameraet, og vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU] for at få vist kameraets firmwareversion.
 3. Kontrollér kameraets firmwareversion.
 4. Sluk kameraet.
Produktbeskrivelse
Navn Version 1.60 af firmwaren "C" til Z 7II
Understøttede kameraer Z 7II
Firmwareversioner til understøttede kameraer Versionerne 1.00–1.50 af firmwaren "C"
Filnavn F-Z7II-V160W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Bemærk: En computer og en kortlæser er påkrævet.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Opret en mappe på computerens harddisk, og navngiv den som ønsket.
 2. Download F-Z7II-V160W.exe til mappen oprettet i trin 1.
 3. Kør F-Z7II-V160W.exe for at pakke følgende fil ud til en mappe med navnet "Z7IIUpdate":
  • Z7_2_0160.bin (kameraets firmware)
 4. Ved hjælp af en kortlæser skal du kopiere "Z7_2_0160.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 5. Sæt hukommelseskortet i den plads i kameraet, der aktuelt er valgt som primær plads, og tænd kameraet.
 6. Vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU], og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 7. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 8. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: For detaljerede instruktioner eller information om nødvendigt udstyr til fuldførelse af opdateringen skal du downloade følgende PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Win_Dk.pdf (PDF) (0,31 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Bemærk: Du kan finde licensen for softwaren med åben kildekode, der er inkluderet i kameraets NVM Express-driver, under "BSD License (NVM Express Driver)".

Produktbeskrivelse
Navn Version 1.60 af firmwaren "C" til Z 7II
Understøttede kameraer Z 7II
Firmwareversioner til understøttede kameraer Versionerne 1.00–1.50 af firmwaren "C"
Filnavn F-Z7II-V160M.dmg
Systemkrav
 • macOS Ventura-version 13
 • macOS Monterey-version 12
 • macOS Big Sur-version 11
 • macOS Catalina-version 10.15
 • macOS Mojave-version 10.14
 • macOS High Sierra-version 10.13
 • macOS Sierra-version 10.12
Bemærk: En computer og en kortlæser er påkrævet.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Download F-Z7II-V160M.dmg.
 2. Dobbeltklik på ikonet F-Z7II-V160M.dmg for at montere et billede på en skive, der indeholder en mappe med navnet "Z7IIUpdate", som igen indeholder følgende fil:
  • Z7_2_0160.bin (kameraets firmware)
 3. Ved hjælp af en kortlæser skal du kopiere "Z7_2_0160.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 4. Sæt hukommelseskortet i den plads i kameraet, der aktuelt er valgt som primær plads, og tænd kameraet.
 5. Vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU], og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 6. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 7. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: For detaljerede instruktioner eller information om nødvendigt udstyr til fuldførelse af opdateringen skal du downloade følgende PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Mac_Dk.pdf (PDF) (0,26 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Bemærk: Du kan finde licensen for softwaren med åben kildekode, der er inkluderet i kameraets NVM Express-driver, under "BSD License (NVM Express Driver)".

Licensaftale for slutbruger

 • Download

  F-Z7II-V160M.dmg
  (Ca. 46.22 MB)

 • Download

  F-Z7II-V160W.exe
  (Ca. 37.58 MB)

PDF-filer kan vises ved hjælp af gratis software af typen Adobe® Reader®.
Download Adobe® Reader®.