Dansk

Selvom din enhed ikke understøtter denne download-tjeneste, kan den anvendes til visning af downloadede oplysninger. Links til downloads kan sendes via E-mail for download på en computer.

Firmware til Z 7

Vælg styresystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette program for softwareopdatering gælder for det kundeejede produkt, der er opstillet ovenfor (det "pågældende produkt") og stilles kun til rådighed på baggrund af godkendelse af den nedenfor opstillede aftale. Ved valg af "Godkend" og ved at klikke på "Download" holdes du ansvarlig for at have godkendt aftalens vilkår og betingelser. Sørg for, at du har forstået aftalens vilkår, før du påbegynder download.

 • • Denne tjeneste leverer software, der kan anvendes til at opdatere firmwaren "C" til Z 7-kameraet til version 3.60. Før du fortsætter, skal du vælge [Firmwareversion] i kameraets [OPSÆTNINGSMENU] og kontrollere kameraets firmwareversion. Du behøver ikke at downloade eller installere denne opdatering, hvis ovenfor opstillede firmware allerede er installeret.
 • • Denne opdatering omfatter alle ændringer, der er foretaget i tidligere opdateringer.
 • • Opdateringer fra firmwareversion 2.10 eller tidligere kræver et XQD-hukommelseskort og en kortlæser. Opdateringer fra firmwareversion 2.20 eller senere kan udføres med enten et XQD-hukommelseskort og en kortlæser eller en CFexpress-kortlæser og et CFexpress-hukommelseskort, som er godkendt til brug med den aktuelle firmwareversion.
 • • Læs nedenstående information, før du fortsætter.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 3.50 til 3.60
 • • Tilføjede understøttelse af fjernbetjeningshåndgrebene af typen MC-N10.
Ændringer i forhold til tidligere versioner
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 3.40 til 3.50
 • • [Gem fokusposition] og [Genkald fokusposition] er blevet føjet til de funktioner, der kan tilknyttes ved hjælp af brugerindstilling f2 [Brugerd. knaptilknytning] i [BRUGERINDSTILLINGSMENU]. Gældende fra 20. oktober 2022 blev disse indstillinger understøttet ved følgende objektiver:
  • - NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
  • - NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S
  • - NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
 • • Adfærden for autofokus under genkaldelse af hukommelse er blevet forbedret for at sikre, at fokuspositionen ikke ændrer sig i nogen fokusindstilling, selv hvis udløserknappen trykkes halvt ned, mens genkald af fokus er i gang.
 • • Løste følgende problemer:
  • - Indstillingerne valgt for brugerindstilling f2 [Brugerd. knaptilknytning] i [BRUGERINDSTILLINGSMENU] ville nogle gange ikke fungere som ventet i brugerindstillingstilstandene.
  • - Indstillingen valgt for [Flashstyring] > [Indstillinger for trådløs flash] i [BILLEDOPTAGEMENU] ville nogle gange ændre sig fra [Optisk/radiobølgestyret AWL] til [Optisk AWL], når der blev anvendt en SB-500-flashenhed med trådløs fjernbetjening.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 3.31 til 3.40
 • • Tilføjede understøttelse af:
  • - FTZ II-fatningsadaptere,
  • - NIKKOR Z 24-120mm f/4 S-objektiver,
  • - NIKKOR Z 28-75mm f/2.8-objektiver og
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S-objektiver.
 • • Der er mindre sandsynlighed for, at der ses støjstriber i visningen under optagelse, når N-Log- eller RAW-optagelser optages over på eksterne HDMI-videooptagere ved lave lysstyrkeniveauer.
 • • Forbedrede ydeevnen for øjengenkendelse for Autovalg af AF-område.
 • • Øgede opdateringshastigheden for fokuspunktet vist under ansigts-/øjengenkendelse og følg motiv-AF.
 • • Forbedrede ydeevnen for ansigts-/øjengenkendelse og synligheden for motiver på billeder taget ved brug af en flashenhed (ekstraudstyr).
 • • Løste følgende problemer:
  • - Kameraet ville nogle gange holde op med at reagere, når Auto var valgt for Indstil Picture Control i BILLEDOPTAGEMENU.
  • - Kameraet ville nogle gange overskride værdien valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Maksimal følsomhed i VIDEOOPTAGEMENU.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 3.30 til 3.31
 • • Tilføjede understøttelse af objektiverne NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 og NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S.
 • • Løste et problem, der opstod efter opdatering af kameraets firmware til version 3.30, som nogle gange forstærkede lydene genereret af blændemekanismerne ved drejning af zoom- eller fokusringene på visse objektiver med F-fatning tilsluttet via en FTZ-fatningsadapter.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 3.20 til 3.30
 • • Indstillingen Gem fokusposition er blevet føjet til OPSÆTNINGSMENU. Hvis Til er valgt, gendannes den aktuelle fokusposition, som var i brug da kameraet blev slukket, når kameraet tændes næste gang. Denne indstilling gælder kun, når kameraet anvendes med autofokusobjektiver med Z-fatning.
 • • Løste et problem, der nogle gange ville få kameraet til at holde op med at reagere, når optagelse af time-lapse-video blev afbrudt.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 3.12 til 3.20
 • • Understøttelse af RAW-video er tilgængelig via en opgradering mod betaling af servicegebyr, * og firmwareversion 3.20 tilføjer understøttelse under denne tjeneste af eksterne Blackmagic Design-videooptagere (i øjeblikket Video Assist 5″ 12G HDR og Video Assist 7″ 12G HDR). Hvis du allerede har købt opgraderingen med RAW-video til dit kamera, tilføjer opdatering til firmwareversion 3.20 automatisk understøttelse af eksterne Blackmagic Design-videooptagere.
 • • Brugere af Apples Final Cut Pro X (version 10.4.9 eller senere) kan nu justere ISO-følsomheden – samt få vist og justere farvetemperaturen – for ProRes RAW-optagelser på eksterne ATOMOS NINJA V-optagere ved hjælp af opgraderingen med RAW video, der er tilgængelig mod betaling af servicegebyr. *
  • < Valg af RAW-udlæsningstype >
  • Før du filmer RAW-video, skal du vælge en indstilling for HDMI > Avanceret > RAW output options > RAW output type i OPSÆTNINGSMENU på baggrund af hvilken optagertype, der er tilsluttet: Vælg Type A for NINJA V-optagere, og vælg Type B for Video Assist-optagere.
 • • Tilføjede understøttelse af NIKKOR Z 50mm f/1.2 S-objektiver.
 • • Følgende problemer er løst:
  • - Ved drejning af fokusringen eller (hvis Fokus (M/A) er knyttet til indstillingsringen) ville indstillingsringen nogle gange ikke aktivere manuelt fokus under seriefotografering, når der var monteret et NIKKOR Z-objektiv.
  • - Eksponeringsindikatoren ville ikke blive vist i indstilling M, når der var monteret et ikke-CPU-objektiv via en FTZ-fatningsadapter.
  • - Visse blændeværdier ville ikke blive valgt, når indstillingsringen på følgende objektiver blev drejet for at blænde ned i indstillingen for video:
   • ▹ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
   • ▹ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
 • • Uventede blændeværdier ville nogle gange blive vist under bracketing i indstilling M, hvis der blev valgt en bracketing-indstilling, som foretog ændringer af blænden, med et NIKKOR Z-objektiv monteret.
 • • Knapperne for powerblænde ville nogle gange holde op med at reagere efter, at standbytimeren havde været slået til i længere tid i indstillingen for video.
 • * Opgradering af RAW-video er tilgængelig mod betaling af servicegebyr. For yderligere information skal du kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 3.11 til 3.12
 • • Løste et problem med firmwareversionerne 3.10 og 3.11, hvor finindstillingsværdier valgt for Finindstilling af AF > Gemt værdi ikke blev anvendt korrekt, når der blev taget billeder.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 3.10 til 3.11
 • • Løste et problem, der opstod, når kameraet blev anvendt med en MB-N10-batteripakke med to batterier isat og et genopladeligt EN-EL15 eller EN-EL15a i kammer A, nemlig at kameraet nogle gange ikke skiftede til batteriet i kammer B, når batteriet i kammer A var afladet.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 3.00 til 3.10
 • • Tilføjede understøttelse af Nikon-telekonkonvertere TC-1.4x/TC-2.0x med Z-fatning.
 • • Tilføjede understøttelse af firmwareopdateringer til objektiver med F-fatning. Firmwareopdateringer til objektiver med F-fatning understøttes fra firmwareversion 1.10 i FTZ-fatningsadapteren.
 • • Ændrede nogle af de blændeværdier, der vises, når eksponeringen justeres i trin på 1/3 EV (F/1.2 vises nu som f/1.3). Fra d. 21. juli 2020 gælder dette for NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct-objektiver.
 • • Bracketing-trinnet anvendes nu korrekt til billeder taget med eksponeringen låst under AE-bracketing i udløserindstillingen Kontinuerlig H (udvidet).
 • • Når der er tilsluttet en ekstern optager, som er kompatibel med åben Atomos-protokol, kan optagelse af video nu startes og stoppes ved hjælp af kameraets knapper, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:
  • - Kameraet er i indstilling for video, og optageren er tilsluttet via HDMI.
  • - Et hukommelseskort er isat.
  • - Følgende er valgt for HDMI > Avanceret i kameraets OPSÆTNINGSMENU:
   • ▹ Styring af ekstern optagelse > Til
   • ▹ Udgangsdatadybde > 10 bit
   • ▹ N-Log indstilling > Fra
  • 3840x2160; 30p/25p/24p er valgt for Billedstr./billedhastighed i kameraets VIDEOOPTAGEMENU.
 • • Følgende problemer er løst:
  • - Kameraet ville udvise et grønt skær, når kameraet blev tilsluttet til en ekstern skærm via HDMI, hvis:
   • ▹ Adobe RGB blev valgt for Farverum i kameraets BILLEDOPTAGEMENU,
   • ▹ Udløserknap > Optag videoer blev valgt for brugerindstilling g2 (Brugerd. knaptilknytning) i gruppe "g" (Video) i kameraets BRUGERINDSTILLINGSMENU,
   • ▹ 10 bit blev valgt for HDMI > Avanceret > Udgangsdatadybde i kameraets OPSÆTNINGSMENU,
   • ▹ Til (kan ikke optage på kortet) blev valgt for HDMI > Avanceret > N-Log indstilling i kameraets OPSÆTNINGSMENU,
   • ▹ Til blev valgt for HDMI > Avanceret > Visningsassistent i kameraets OPSÆTNINGSMENU, og
   • ▹ indstilling for video blev valgt med foto/video-indstillingsvælgeren.
  • - Beskæringen valgt for "stående" (portræt-) billeder ved hjælp af PictBridge ville ikke blive afspejlet nøjagtigt på det udskrevne billede.
  • - I sjældne tilfælde ville autofokus ikke blive tilkoblet, hvis et NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR-objektiv blev trukket ud samtidigt med, at kameraet blev tændt.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 2.20 til 3.00
 • • Tilføjede understøttelse af ProGrade- og Lexar CFexpress-hukommelseskort (type B) og bekræftede anvendelse med SanDisk CFexpress-hukommelseskort (type B). For yderligere information, se Nikons hjemmeside for dit land eller område.
 • • Brugerindstilling a4 (Autop.-AF-ans.-/øjengenk.) tilbyder nu indstillingen Dyregenkendelse, som føjer hunde og katte til de motiver, der understøttes af autofokus ved ansigts- og øjengenkendelse. Som følge heraf kan nu kameraet registrere og fokusere på ansigter og øjne hos hunde og katte. Dyreansigtsgenkendelse (men ikke øjengenkendelse) er også tilgængelig i videoindstillingen.
 • • Forbedrede funktionaliteten af følg motiv-AF (tilgængelig, når Autovalg af AF-område er valgt som Indstilling af AF-metode) som følger:
  • - Følg motiv-AF kan nu startes via knappen Fn1 eller Fn2 på kameraet eller knappen Fn1 eller Fn2 på objektivet. Følg motiv-AF skal først knyttes til knappen ved hjælp af brugerindstilling f2 (Brugerd. knaptilknytning) i gruppe f (Knapper) i BRUGERINDSTILLINGSMENU eller brugerindstilling g2 (Brugerd. knaptilknytning).
  • - Når AF-C (kontinuerlig autofokus) er valgt i billedindstilling, er funktionen for følg motiv-AF ændret som følger:
   Hvis følg motiv-AF startes ved at trykke på knappen AF-ON eller trykke udløserknappen halvt ned, afsluttes motivfølgningen, når knappen slippes. Hvis sporing afsluttes ved at slippe knappen, genoprettes fokuspunktet, der var aktivt, før motivfølgningen startede. Formålet med denne ændring er at efterligne digitale spejlreflekskameraers reaktionsmønster, når 3D-tracking er valgt.
 • • Brugerindstilling f2 (Brugerd. knaptilknytning) i gruppe f (Knapper) i BRUGERINDSTILLINGSMENU tilbyder nu indstillingen Knappen Fn2 på objektiv, der kan anvendes til at vælge funktionen for knappen L-Fn2, der findes på visse Z-fatningsobjektiver (fra 12. februar 2020, kun NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
 • • Tilføjede understøttelse af kontakten for fokuseringsgrænse på visse Z-fatningsobjektiver (fra 12. februar 2020, kun NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
 • • Optimerede reaktionsevnen for kontakten til manuelt fokus, når fokus- eller indstillingsringen på et Z-fatningsobjektiv drejes under autofokus. Bemærk, at indstillingsringen kun fungerer i denne kapacitet, når funktionen Fokus (M/A) knyttes til den.
 • • Løste følgende problemer:
  • - Når Søgerlysstyrke blev justeret manuelt, ville lysstyrken nogle gange ændre sig, når standbytimeren blev genstartet.
  • - iOS-enheder, der kører iOS 13, ville undertiden udvise en anmodning om Bluetooth-sammenkædning, når sammenkædningen var fuldført.
  • - Vandrette linjer ville undertiden forekomme på billeder.
  • For information om licensen til softwaren med åben kildekode, som er inkluderet i kameraets NVM Express-driver, se “BSD License (NVM Express Driver)”.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 2.10 til 2.20
 • • Tilføjede understøttelse af Type B CFexpress-hukommelseskort fra Sony.
  • For information om licensen til softwaren med åben kildekode, som er inkluderet i kameraets NVM Express-driver, se “BSD License (NVM Express Driver)”.
 • • Tilføjede understøttelse af forvrængningskontrol med objektiver af typen AF-S NIKKOR 120–300mm f/2.8E FL ED SR VR, der har F-fatning.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 2.01 til 2.10
 • • Tilføjede understøttelse af optisk VR med objektiverne NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR og NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR, der har Z-fatning. Bemærk, at indstillingen Mekanisk lukker for brugerindstilling d5 (Lukkertype) i gruppe d (Optagelse/visning) i BRUGERINDSTILLINGSMENU deaktiveres ved montering af disse objektiver og kun efterlader et valg mellem indstillingerne Auto og Elektr. forr. lukkergardin-udløsn..
 • • ISO-følsomhed kan nu justeres ved hjælp af objektivindstillingsringen, og ISO-følsomhed er blevet føjet til de tilgængelige indstillinger for brugerindstilling f2 (Brugerd. knaptilknytning) > Objektivindstillingsring i gruppe f (Knapper) i BRUGERINDSTILLINGSMENU.
 • • Gældende fra d. 14. november 2019 viser blændevisningen på objektiv-infopanelet for objektiverne NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S og NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct både den aktuelle blænde og tilstødende blændeværdier i indstillingerne A og M.
 • • Når Til var valgt for Auto ISO-følsomhedsstyring, og en indstilling uden "langtidssynkronisering" blev valgt som Flashindstilling, blev lukkertiden tidligere begrænset til værdier mellem dem, der var valgt for brugerindstillingerne e1 (Flashsynk.hastighed) og e2 (Flashlukkertid), men dette er nu blevet ændret, så det passer til funktionsmåden for digitale spejlreflekskameraer med det resultat, at mindste lukkertid nu svarer til værdien valgt for Auto ISO-følsomhedsstyring > Mindste lukkertid.
 • • Løste et problem, der i meget sjældne tilfælde fik kameraet til at optage videoer forkert med 1920x1080; 120p valgt for Billedstr./billedhastighed.
 • • Løste et problem, der lejlighedsvis resulterede i "støj" i form af hvide streger i bunden af visningen, når den elektroniske søger var slået til.
 • • Løste et problem, der i sjældne tilfælde resulterede i "støj" i form af fine vandrette streger, der forekom over hele billedet på videoer og i Live View-visningen.
 • • Rettede fejl i UTC-tidszonerne for følgende tre byer i visningen af Tidszone og dato > Tidszone i OPSÆTNINGSMENU:
  • Caracas: Var -4:30, er nu -4:00
  • Casablanca: Var 00:00, er nu +1:00
  • Ankara: Var +2:00, er nu +3:00
 • • Løste et problem, der resulterede i visning af en forkert oprettelsesdato i dialogboksene "egenskaber" i Windows 10 for videoer og time-lapse-videoer oprettet med kameraet samt på kopier oprettet med kameraets videoredigeringsknapper.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 2.00 til 2.01
 • Følgende problemer er løst:
  • • Hvis kameraet registrerede ansigter under stillfotografering eller optagelse af video ved de nedenfor opstillede indstillinger, kunne det i meget sjældne tilfælde begynde at reagere langsommere, udvise en fejl eller holde helt op med at reagere.
   • Stillfotografering
   • Autovalg af AF-område valgt for Indstilling af AF-metode i BILLEDOPTAGEMENU
   • Ansigts- og øjengenk. slået til eller Ansigtsgenkendelse slået til valgt for brugerindstilling a4 (Autop.-AF-ans.-/øjengenk.) i BRUGERINDSTILLINGSMENU
   • Optagelse af video
   • Autovalg af AF-område valgt for Indstilling af AF-metode i VIDEOOPTAGEMENU
   • Ansigts- og øjengenk. slået til eller Ansigtsgenkendelse slået til valgt for brugerindstilling a4 (Autop.-AF-ans.-/øjengenk.) i BRUGERINDSTILLINGSMENU
  • • I meget sjældne tilfælde ville bunden af billeder taget med alle følgende indstillinger aktiveret ikke blive vist som forventet:
   • - Programhjulet drejet hen på AUTO, P eller A
   • - En NEF-indstilling (RAW) valgt for Billedkvalitet i BILLEDOPTAGEMENU
   • 14 bit valgt for NEF-optagelse (RAW) > Farvedybde for NEF (RAW) i BILLEDOPTAGEMENU
   • Auto valgt for brugerindstilling d5 (Lukkertype) i BRUGERINDSTILLINGSMENU
   • - Udløserindstillingen Kontinuerlig H (udvidet) valgt med knappen udløserindstilling/selvudløser
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.03 til 2.00
 • • Tilføjede øjengenkendelses-AF til brug for optagelse af billeder. For at aktivere øjengenkendelses-AF skal du vælge:
  • - AF-S eller AF-C som Fokusindstilling i BILLEDOPTAGEMENU
  • - Autovalg af AF-område for Indstilling af AF-metode i BILLEDOPTAGEMENU
  • - Ansigts- og øjengenk. slået til for brugerindstilling a4 (Autop.-AF-ans.-/øjengenk.) i BRUGERINDSTILLINGSMENU
  Hvis kameraet registrerer ansigtet på et portrætmotiv, indrammes ansigtet i en gul ramme, der indikerer fokuspunktet. Hvis motivets øjne registreres, vises der en gul ramme rundt om begge øjne, som indikerer fokuspunktet. Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt eller øje, vises der trekanter på hver side af fokuspunktet; for at placere fokuspunktet over et andet ansigt eller øje skal du trykke multivælgeren eller den sekundære vælger mod venstre eller højre.
 • • Forbedrede ydeevnen for autofokus på billeder og videoer taget i svag belysning: -2 – 19 EV (autofokus ved svag belysning -4 – 19 EV), målt i billedindstilling med single AF (AF-S) ved ISO 100 og 20°C med et f/2-objektiv.
 • • Der er blevet foretaget følgende forbedringer af indstillingen Kontinuerlig H (udvidet) for Udløserindstilling:
  • - Nu reagerer ikke alene fokus, men også eksponering på ændringer af motivet under optagelse
  • - Optagevisningen for billedserie, når hukommelsesbufferen fyldes op, er nu nemmere at læse
 • • Reducerede længden af det tidsrum, hvor displayet er slukket (tidsrum for sort skærm), når der tages billeder med Til eller Til (kun skærmen) valgt for Billedtjek i BILLEDVISNINGSMENU.
 • • Punktet d5 i BRUGERINDSTILLINGSMENU, tidligere Elektr. forr. lukkergardin-udløsn., er blevet omdøbt til Lukkertype og indeholder valgmulighederne Auto, Mekanisk lukker og Elektr. forr. lukkergardin-udløsn.. Hvis Auto er valgt, vælger kameraet automatisk lukkertype i henhold til lukkertiden.
 • • Ændrede den farve, som fokuspunktet bliver, når der trykkes på knappen AF-ON, eller når udløserknappen trykkes halvt ned med Autovalg af AF-område valgt samt ansigtsgenkendelse eller følg mål aktiv.
 • • Redigerede og reviderede tekst i Hjælp.
 • • Følgende problemer er løst:
  • - Kameraet ville holde op med at reagere, hvis bestemte handlinger blev udført, mens HDMI-udlæsning var i gang med 3840 x 2160 (4K UHD) valgt som billedstørrelse.
  • - Værdien valgt for maksimal følsomhed ville nogle gange blive overskredet under optagelse af video i indstilling M med Til valgt for Auto ISO-styring (indstill. M), hvis Aktiv D-Lighting blev aktiveret.
  • - Displayet ville nogle gange kortvarigt reagere uventet i indstilling for video før eller under optagelse.
  • - Punkterne i Min menu blev nogle gange ikke vist korrekt.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.02 til 1.03
 • • Når Til er valgt for HDMI > Avanceret > N-Log indstilling i OPSÆTNINGSMENU, træder Maksimal følsomhed nu i kraft under optagelse af video, hvis:
  • - Kameraet er i indstilling P (programautomatik), S (lukkertidsprioriteret automatik) eller A (blændeprioriteret automatik), eller
  • - Kameraet er i indstilling M (manuel), og Til er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISO-styring (indstill. M) i VIDEOOPTAGEMENU.
 • • Løste et problem, der gjorde, at tredjepartssoftware udviste en forkert værdi for Exif-feltet svarende til brændvidden i 35 mm-format på billeder taget med et ikke-CPU objektiv tilsluttet via en FTZ-fatningsadapter med brændvidden angivet ved hjælp af elementet Data om ikke-CPU objektiv i OPSÆTNINGSMENU.
 • • Løste et problem, der gjorde billeder taget ved hjælp af ekstra flashenheder overeksponerede, hvis der blev registreret et ansigt i flashindstillinger, hvor Autovalg af AF-område ville blive valgt for Indstilling af AF-metode.

Bemærk: Sørg også for at læse 'Ændringer i forhold til tidligere versioner', som er blevet opdateret med nye tilføjelser til 'Ændringer i forhold til version 1.01 til 1.02 af firmwaren "C"'.

Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.01 til 1.02
 • • Løste et problem, der fik visningen til at flimre, hvis der blev rullet igennem billederne under zoom under billedvisning efter, at brugeren havde taget billeder ved hjælp af søgeren med Prioriter søgeren valgt for skærmtilstand og derefter fjernede hans/hendes øje fra søgeren før start af billedvisning.
 • • Løste et problem, der fik Capture NX-D eller ViewNX-i til at gå ned ved visning af NEF-billeder (RAW) med følgende indstillinger valgt for HDR (high dynamic range) i BILLEDOPTAGEMENU:
  • - HDR-indstilling: Til (serie) eller Til (enkelt billede)
  • - Gem individuelle billeder (NEF): Til
 • • Løste et problem, der tillod kameraet at overstige værdien valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Maksimal følsomhed i VIDEOOPTAGEMENU, hvis den lå mellem ISO 200 og 20.000, og Til var valgt for VIDEOOPTAGEMENU > Elektronisk VR.
 • • Opdaterede nogle visninger med hjælp.
Nye tilføjelser
 • • Løste et problem, der gjorde, at en forkert blænde blev valgt i indstilling P (programauto) med en flash monteret på kameraet under betingelser, hvor f/32 normalt ville blive valgt.
 • • Løste et problem, der forhindrede flashenheder styret via radiostyret Advanced Wireless Lighting i at synkronisere med lukkertider på 1/100 sek. eller kortere med:
  • Til valgt for Red. af støjstriber ved optagelse i BILLEDOPTAGEMENU og
  • Aktiver valgt for brugerindstilling d5 (Elektr. forr. lukkergardin-udløsn.) i BRUGERINDSTILLINGSMENU.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.00 til 1.01
 • • Løste et problem, der i sjældne tilfælde fik kameraet til at holde op med at reagere under billedseriefotografering med NEF (RAW) valgt for Billedkvalitet og Til valgt for Lydløs fotografering i BILLEDOPTAGEMENU.
 • • Hvis Muliggør udløsning er valgt for Kortplads tom, frigør lås i OPSÆTNINGSMENU, kan du nu opnå adgang til indstillingen Billedtjek i BILLEDVISNINGSMENU, når der ikke er isat et hukommelseskort.
Visning af kameraets firmwareversion
 1. Tænd kameraet.
 2. Tryk på knappen MENU på kameraet, og vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU] for at få vist kameraets firmwareversion.
 3. Kontrollér kameraets firmwareversion.
 4. Sluk kameraet.
Produktbeskrivelse
Navn Version 3.60 af firmwaren "C" til Z 7
Understøttede kameraer Z 7
Firmwareversioner til understøttede kameraer Versionerne 1.00–3.50 af firmwaren "C"
Filnavn F-Z7-V360W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Bemærk: Opdateringer fra firmwareversion 2.10 eller tidligere kræver et XQD-hukommelseskort og en kortlæser. Opdateringer fra firmwareversion 2.20 eller senere kan udføres med enten et XQD-hukommelseskort og kortlæser eller et CFexpress-hukommelseskort og kortlæser.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Opret en mappe på computerens harddisk, og navngiv den som ønsket.
 2. Download F-Z7-V360W.exe til mappen oprettet i trin 1.
 3. Kør F-Z7-V360W.exe for at pakke følgende fil ud til en mappe med navnet "Z7Update":
  • Z_7_0360.bin (kameraets firmware)
 4. Ved hjælp af en kortlæser skal du kopiere "Z_7_0360.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 5. Isæt hukommelseskortet i kameraet, og tænd kameraet.
 6. Vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU], og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 7. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 8. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: For detaljerede instruktioner eller information om nødvendigt udstyr til fuldførelse af opdateringen skal du downloade følgende PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Win_Dk.pdf (PDF) (0,31 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Bemærk: Du kan finde licensen for softwaren med åben kildekode, der er inkluderet i kameraets NVM Express-driver, under "BSD License (NVM Express Driver)".

Produktbeskrivelse
Navn Version 3.60 af firmwaren "C" til Z 7
Understøttede kameraer Z 7
Firmwareversioner til understøttede kameraer Versionerne 1.00–3.50 af firmwaren "C"
Filnavn F-Z7-V360M.dmg
Systemkrav
 • macOS Ventura-version 13
 • macOS Monterey-version 12
 • macOS Big Sur-version 11
 • macOS Catalina-version 10.15
 • macOS Mojave-version 10.14
 • macOS High Sierra-version 10.13
 • macOS Sierra-version 10.12
Bemærk: Opdateringer fra firmwareversion 2.10 eller tidligere kræver et XQD-hukommelseskort og en kortlæser. Opdateringer fra firmwareversion 2.20 eller senere kan udføres med enten et XQD-hukommelseskort og kortlæser eller et CFexpress-hukommelseskort og kortlæser.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Download F-Z7-V360M.dmg.
 2. Dobbeltklik på ikonet F-Z7-V360M.dmg for at montere et billede på en skive, der indeholder en mappe med navnet "Z7Update", som igen indeholder følgende fil:
  • Z_7_0360.bin (kameraets firmware)
 3. Ved hjælp af en kortlæser skal du kopiere "Z_7_0360.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 4. Isæt hukommelseskortet i kameraet, og tænd kameraet.
 5. Vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU], og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 6. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 7. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: For detaljerede instruktioner eller information om nødvendigt udstyr til fuldførelse af opdateringen skal du downloade følgende PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Mac_Dk.pdf (PDF) (0,26 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Bemærk: Du kan finde licensen for softwaren med åben kildekode, der er inkluderet i kameraets NVM Express-driver, under "BSD License (NVM Express Driver)".

Licensaftale for slutbruger

PDF-filer kan vises ved hjælp af gratis software af typen Adobe® Reader®.
Download Adobe® Reader®.