Dansk

Selvom din enhed ikke understøtter denne download-tjeneste, kan den anvendes til visning af downloadede oplysninger. Links til downloads kan sendes via E-mail for download på en computer.

Firmware til Z 8

Vælg styresystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette program for softwareopdatering gælder for det kundeejede produkt, der er opstillet ovenfor (det "pågældende produkt") og stilles kun til rådighed på baggrund af godkendelse af den nedenfor opstillede aftale. Ved valg af "Godkend" og ved at klikke på "Download" holdes du ansvarlig for at have godkendt aftalens vilkår og betingelser. Sørg for, at du har forstået aftalens vilkår, før du påbegynder download.

 • • Denne tjeneste leverer software, der kan anvendes til at opdatere firmwaren "C" til Z 8-kameraet til version 1.01. Anvend [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU] til at kontrollere kameraets firmwareversion, før du fortsætter. Du behøver ikke at downloade denne opdatering, hvis ovenfor opstillede firmware allerede er installeret.
 • • Læs nedenstående information, før du fortsætter.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.00 til 1.01
 • • Ændrede tidspunkterne for advarsler om høj temperatur, der vises, når den indvendige temperatur i kameraet stiger hovedsageligt under optagelse af video.
 • • Ændrede position for visning af advarsel om høj temperatur ved hukommelseskort i videoindstilling.
 • • Løste følgende problemer:
  • - Det genopladelige batteri ville blive afladet hurtigere, mens kameraet var slukket, hvis [ON] var valgt for [Tilslut til smartenhed] > [Wi-Fi-forbindelse] i [NETVÆRKSMENU], selv hvis [OFF] var valgt for både [Bluetooth-forbindelse] og [Overfør ved tilstanden "Fra"].
  • - Fokus kunne stadig justeres ved hjælp af fokusringen, når [Disable] blev valgt for a15 [Manuel fokusring i AF-tilstand] i [BRUGERINDSTILLINGSMENU], hvis der blev valgt en anden indstilling end [Ikke-lineær] for f9 [Rotationsområde for fokusring] i [BRUGERINDSTILLINGSMENU].
  • - SB-800-flashenheder ville nogle gange holde op med at reagere, når der var blevet taget billeder med flashen deaktiveret.
Visning af kameraets firmwareversion
 1. Tænd kameraet.
 2. Tryk på knappen MENU på kameraet, og vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU] for at få vist kameraets firmwareversion.
 3. Kontrollér kameraets firmwareversion.
 4. Sluk kameraet.
Produktbeskrivelse
Navn Version 1.01 af firmwaren "C" til Z 8
Understøttede kameraer Z 8
Firmwareversioner til understøttede kameraer "C" firmware-version 1.00
Filnavn F-Z8-V101W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Bemærk: Kortlæser og computer påkrævet.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Opret en mappe på computerens harddisk, og navngiv den som ønsket.
 2. Download F-Z8-V101W.exe til mappen oprettet i trin 1.
 3. Kør F-Z8-V101W.exe for at pakke følgende fil ud til en mappe med navnet "Z8Update":
  • Z_8_0101.bin (kameraets firmware)
 4. Ved hjælp af en kortlæser skal du kopiere "Z_8_0101.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 5. Isæt hukommelseskortet i plads 1 i kameraet, og tænd kameraet.
 6. Vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU], og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 7. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 8. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: For detaljerede instruktioner eller information om nødvendigt udstyr til fuldførelse af opdateringen skal du downloade følgende PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Win_Dk.pdf (PDF) (0,31 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Bemærk: Du kan finde licensen for softwaren med åben kildekode, der er inkluderet i kameraets NVM Express-driver, under "BSD License (NVM Express Driver)".

Produktbeskrivelse
Navn Version 1.01 af firmwaren "C" til Z 8
Understøttede kameraer Z 8
Firmwareversioner til understøttede kameraer "C" firmware-version 1.00
Filnavn Z_8_0101.bin
Copyright Nikon Corporation
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Download følgende firmwarefil på din computer.
  Sørg for, at du har den downloadede firmwarefil på din computer.
  • Z_8_0101.bin (kameraets firmware)
 2. Ved hjælp af en kortlæser skal du kopiere "Z_8_0101.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 3. Isæt hukommelseskortet i plads 1 i kameraet, og tænd kameraet.
 4. Vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU], og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 5. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 6. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Bemærk: Du kan finde licensen for softwaren med åben kildekode, der er inkluderet i kameraets NVM Express-driver, under "BSD License (NVM Express Driver)".

Licensaftale for slutbruger

PDF-filer kan vises ved hjælp af gratis software af typen Adobe® Reader®.
Download Adobe® Reader®.