Dansk

Selvom din enhed ikke understøtter denne download-tjeneste, kan den anvendes til visning af downloadede oplysninger. Links til downloads kan sendes via E-mail for download på en computer.

Firmware til Z 50

Vælg styresystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette program for softwareopdatering gælder for det kundeejede produkt, der er opstillet ovenfor (det "pågældende produkt") og stilles kun til rådighed på baggrund af godkendelse af den nedenfor opstillede aftale. Ved valg af "Godkend" og ved at klikke på "Download" holdes du ansvarlig for at have godkendt aftalens vilkår og betingelser. Sørg for, at du har forstået aftalens vilkår, før du påbegynder download.

 • • Denne tjeneste leverer software, der kan anvendes til at opdatere firmwaren "C" til Z 50-kameraet til version 2.50. Kontrollér kameraets firmwareversion, før du fortsætter. Du behøver ikke at downloade denne opdatering, hvis ovenfor opstillede firmware allerede er installeret.
 • • Denne opdatering omfatter alle ændringer, der er foretaget i tidligere opdateringer.
 • • Brugere af ViewNX-i er nødt til at opgradere til ViewNX-i-version 1.4.3 eller senere, mens brugere af Capture NX-D er nødt til at opgradere til Capture NX-D-version 1.6.3 eller senere.
 • • Læs nedenstående information, før du fortsætter.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 2.40 til 2.50
 • • Tilføjede understøttelse af funktionen for power-zoom på power-zoomobjektiver.
 • • Tilføjede understøttelse af genopladelige Li-ion-batterier af typen EN-EL25a.

Senest opdateret d. 31. oktober 2023.

Ændringer i forhold til tidligere versioner
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 2.30 til 2.40
 • • Øjenregistrerings-AF er nu tilgængeligt under videooptagelse.
 • • Forbedrede ydeevnen for øjenregistrering for [Autovalg af AF-område].
 • • Forbedrede opdateringshastigheden for de fokuspunkter, der vises i Live View under følg motiv- og ansigts-/øjenregistrerings-AF.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 2.20 til 2.30
 • • [Gem fokusposition] og [Genkald fokusposition] er blevet føjet til de funktioner, der kan tilknyttes ved hjælp af brugerindstilling f2 [Brugerd. knaptilknyt. (optagelse)] i [BRUGERINDSTILLINGSMENU]. Gældende fra 20. oktober 2022 blev disse indstillinger understøttet ved følgende objektiver:
  • - NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
  • - NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S
  • - NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
 • • Adfærden for autofokus under genkaldelse af hukommelse er blevet forbedret for at sikre, at fokuspositionen ikke ændrer sig i nogen fokusindstilling, selv hvis udløserknappen trykkes halvt ned, mens genkald af fokus er i gang.
 • • Under fjernfotografering med ML-L7 fokuserer kameraet nu ved hvert billede taget med [AF-C] valgt som [Fokusindstilling], hvis [Udløser] er valgt for brugerindstilling a1 [Valg af AF-C-prioritering] i [BRUGERINDSTILLINGSMENU].
 • • Løste et problem, der nogle gange resulterede i, at indstillingerne valgt for brugerindstilling f2 [Brugerd. knaptilknyt. (optagelse)] i [BRUGERINDSTILLINGSMENU] ikke fungerede som ventet i brugerindstillingstilstandene.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 2.11 til 2.20
 • • Tilføjede understøttelse af:
  • - FTZ II-fatningsadaptere,
  • - NIKKOR Z 24-120mm f/4 S-objektiver,
  • - NIKKOR Z 28-75mm f/2.8-objektiver og
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S-objektiver.
 • • Forbedrede ydeevnen for ansigts-/øjengenkendelse og synligheden for motiver på billeder taget ved brug af en flashenhed (ekstraudstyr).
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 2.10 til 2.11
 • • Tilføjede understøttelse af objektiverne NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 og NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S.
 • • Løste et problem, der opstod efter opdatering af kameraets firmware til version 2.10, som nogle gange forstærkede lydene genereret af blændemekanismerne ved drejning af zoom- eller fokusringene på visse objektiver med F-fatning tilsluttet via en FTZ-fatningsadapter.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 2.03 til 2.10
 • • Indstillingen [Gem fokusposition] er blevet føjet til [OPSÆTNINGSMENU]. Hvis [Til] er valgt, gendannes den aktuelle fokusposition, som var i brug da kameraet blev slukket, når kameraet tændes næste gang. Denne indstilling gælder kun, når kameraet anvendes med autofokusobjektiver med Z-fatning.
 • • Løste et problem, der resulterede i nulstilling af indstillingen valgt for brugerindstilling a2 ([Autop.-AF-ans.-/øjengenk.]) i indstillingerne P, S, A og M, når brugerindstillingerne for indstillingen U1 eller U2 blev nulstillet.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 2.02 til 2.03
 • • Løste følgende problemer:
  • - Tryk på knappen til zoom ind under billedvisning for visning af eksempelvisning ville annullere ændringer af [Indstil Picture Control] > [Farveglød] foretaget ved hjælp af [NEF-behandling (RAW)] i [RETOUCHERINGSMENU].
  • - Visse blændeværdier ville ikke blive valgt, når indstillingsringen på følgende objektiver blev drejet for at blænde ned i indstillingen for video:
   • ▹ NIKKOR Z 50mm f/1.2 S
   • ▹ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
   • ▹ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 2.01 til 2.02
 • • Løste et problem med firmwareversionerne 2.00 og 2.01, hvor finindstillingsværdier valgt for [Finindstilling af AF] > [Gemt værdi] ikke blev anvendt korrekt, når der blev taget billeder.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 2.00 til 2.01
 • • Løste problemer med visning af tegn, der opstod, når koreansk eller forenklet kinesisk blev valgt som sprogelement i kameraets menuer. Der kræves ingen opdatering, hvis sprogelementet i menuerne på dit kamera ikke opstiller indstillinger for koreansk eller forenklet kinesisk.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.11 til 2.00
 • • Med tilføjelsen af indstillingen [Dyregenkendelse slået til] under brugerindstilling a2 ([Autop.-AF-ans.-/øjengenk.]) er ansigts-/øjenregistrerings-AF nu tilgængeligt for hunde og katte; når denne indstilling er aktiveret, registrerer kameraet nu øjne og ansigter på hunde og katte (i indstilling for video registreres der kun ansigter). [Dyregenkendelse slået til] vælges automatisk, når programhjulet er på positionen SCN (tilstand for motivtype) med [Kæledyrsportræt] valgt.
 • • Tilføjede understøttelse af Nikon-telekonkonvertere TC-1.4x/TC-2.0x med Z-fatning.
 • • Tilføjede understøttelse af firmwareopdateringer til objektiver med F-fatning. Firmwareopdateringer til objektiver med F-fatning understøttes fra firmwareversion 1.10 i FTZ-fatningsadapteren.
 • • Ændrede nogle af de blændeværdier, der vises, når eksponeringen justeres i trin på 1/3 EV (F/1.2 vises nu som f/1.3). Fra d. 21. juli 2020 gælder dette for NIKKOR Z 58mm f/0.95 Noct-objektiver.
 • • Bracketing-trinnet anvendes nu korrekt til billeder taget med eksponeringen låst under [AE-bracketing] i udløserindstillingen [Kontinuerlig H (udvidet)].
 • • Udløserprioritering aktiveres nu, hvis AF-S [Enkelt AF] er valgt for [Fokusindstilling], når AF-ON er knyttet til knappen AE-L/AF-L.
 • • Der er blevet foretaget følgende forbedringer af følg motiv:
  • - Brugere kan nu skifte mellem visning af autopunkts-AF og visning af valg af destination ved hjælp af en brugerdefineret knap, såsom knappen Fn1.
  • - Adfærden for følg motiv, når AF-C vælges under stillfotografering, minder nu mere om den for [3D-tracking] på digitale spejlreflekskameraer.
 • • Betingelserne for visning af meddelelsen med forslag om brug af flash er blevet gennemset, og meddelelsen vises nu under mere passende forhold.
 • • Følgende problemer er løst:
  • - Beskæringen valgt for "stående" (portræt-) billeder ved hjælp af PictBridge ville ikke blive afspejlet nøjagtigt på det udskrevne billede.
  • - I sjældne tilfælde ville autofokus ikke blive tilkoblet, hvis et NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR-objektiv blev trukket ud samtidigt med, at kameraet blev tændt.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.10 til 1.11
 • • Tilføjede understøttelse af knappen Fn2, som findes på visse objektiver.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.00 til 1.10
 • • Tilføjede understøttelse af kontakten for fokuseringsgrænse på visse Z-fatningsobjektiver (fra 12. februar 2020, kun NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S). Knappen Fn2 på objektivet understøttes ikke.
 • • Videooptagelser optaget i indstillingen selvportræt optages nu ved hjælp af AF-F (altid aktiveret AF) uanset indstillingen valgt for autofokusindstilling.
Visning af kameraets firmwareversion
 1. Tænd kameraet.
 2. Tryk på knappen MENU på kameraet, og vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU] for at få vist kameraets firmwareversion.
 3. Kontrollér kameraets firmwareversion.
 4. Sluk kameraet.
Produktbeskrivelse
Navn Version 2.50 af firmwaren "C" til Z 50
Understøttede kameraer Z 50
Firmwareversioner til understøttede kameraer Versionerne 1.00–2.40 af firmwaren "C"
Filnavn F-Z50-V250W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Bemærk: Kortlæser og computer påkrævet.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Opret en mappe på computerens harddisk, og navngiv den som ønsket.
 2. Download F-Z50-V250W.exe til mappen oprettet i trin 1.
 3. Kør F-Z50-V250W.exe for at pakke følgende fil ud til en mappe med navnet "Z50Update":
  • Z_50_0250.bin (kameraets firmware)
 4. Ved hjælp af en kortlæser skal du kopiere "Z_50_0250.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 5. Isæt hukommelseskortet i kameraet, og tænd kameraet.
 6. Vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU], og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 7. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 8. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: For detaljerede instruktioner eller information om nødvendigt udstyr til fuldførelse af opdateringen skal du downloade følgende PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Win_Dk.pdf (PDF) (0,31 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Produktbeskrivelse
Navn Version 2.50 af firmwaren "C" til Z 50
Understøttede kameraer Z 50
Firmwareversioner til understøttede kameraer Versionerne 1.00–2.40 af firmwaren "C"
Filnavn F-Z50-V250M.dmg
Systemkrav
 • macOS Ventura-version 13
 • macOS Monterey-version 12
 • macOS Big Sur-version 11
 • macOS Catalina-version 10.15
 • macOS Mojave-version 10.14
 • macOS High Sierra-version 10.13
 • macOS Sierra-version 10.12
Bemærk: Kortlæser og computer påkrævet.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Download F-Z50-V250M.dmg.
 2. Dobbeltklik på ikonet F-Z50-V250M.dmg for at montere et billede på en skive, der indeholder en mappe med navnet "Z50Update", som igen indeholder følgende fil:
  • Z_50_0250.bin (kameraets firmware)
 3. Ved hjælp af en kortlæser skal du kopiere "Z_50_0250.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 4. Isæt hukommelseskortet i kameraet, og tænd kameraet.
 5. Vælg [Firmwareversion] i [OPSÆTNINGSMENU], og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 6. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 7. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: For detaljerede instruktioner eller information om nødvendigt udstyr til fuldførelse af opdateringen skal du downloade følgende PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Mac_Dk.pdf (PDF) (0,26 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Licensaftale for slutbruger

 • Download

  F-Z50-V250M.dmg
  (Ca. 30.60 MB)

 • Download

  F-Z50-V250W.exe
  (Ca. 26.92 MB)

PDF-filer kan vises ved hjælp af gratis software af typen Adobe® Reader®.
Download Adobe® Reader®.