Dansk

Selvom din enhed ikke understøtter denne download-tjeneste, kan den anvendes til visning af downloadede oplysninger. Links til downloads kan sendes via E-mail for download på en computer.

Firmware til D850

Vælg styresystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette program for softwareopdatering gælder for det kundeejede produkt, der er opstillet ovenfor (det "pågældende produkt") og stilles kun til rådighed på baggrund af godkendelse af den nedenfor opstillede aftale. Ved valg af "Godkend" og ved at klikke på "Download" holdes du ansvarlig for at have godkendt aftalens vilkår og betingelser. Sørg for, at du har forstået aftalens vilkår, før du påbegynder download.

 • • Denne tjeneste leverer software, der kan anvendes til at opdatere firmwaren "C" til D850-kameraet til version 1.30. Før du fortsætter, skal du vælge Firmwareversion i kameraets OPSÆTNINGSMENU og kontrollere kameraets firmwareversion. Du behøver ikke at downloade eller installere denne opdatering, hvis ovenfor opstillede firmware allerede er installeret.
 • • Denne opdatering omfatter alle ændringer, der er foretaget i tidligere opdateringer.
 • • Brugere af NX Studio og Picture Control Utility 2 skal opdatere til NX Studio-version 1.3.1 eller senere og Picture Control Utility 2-version 2.4.14 eller senere.
 • • Læs nedenstående information, før du fortsætter.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.21 til 1.30
 • • Føjede [Portrætvisningsbalance] til billed- og videooptagemenuen. For yderligere information, se Supplementary Firmware Update Manual (Supplerende vejledning i firmwareopdatering). For at få vist NEF-billeder (RAW) taget ved hjælp af firmwareversion 1.30 eller senere på en computer skal du opdatere NX Studio til version 1.3.1 eller senere og Picture Control Utility 2 til version 2.4.14 eller senere.
 • • Løste et problem, der resulterede i, at forsøg på at starte [Lås spejl i hævet pos. ved rens] i [OPSÆTNINGSMENU] fik kameraet til at vise meddelelsen "Deaktivér [Netværksforbindelse] i Bluetooth-menuen" og låse spejlet i sænket position, hvilket forhindrede det i at blive hævet i forbindelse med rensning, når [Aktiver] blev valgt for ét af følgende elementer i [OPSÆTNINGSMENU]:
  • - [Bluetooth] > [Netværksforbindelse]
  • - [Flytilstand]
Ændringer i forhold til tidligere versioner
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.20 til 1.21
 • • Løste et problem, der i sjældne tilfælde resulterede i, at den virtuelle horisont ikke fungerede efter opgradering af firmwaren til version 1.20.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.11 til 1.20
 • • Tilføjede understøttelse af CFexpress-kort (Type B). For yderligere information, se Nikons supporthjemmeside for dit land eller område.
 • • Ændrede standardindstillingen for brugerindstilling b6 Centervægtet område fra ⌀8 mm til ⌀12 mm.
 • • Følgende problemer er løst:
  • - Ved optagelse med objektivblænderingen drejet over på maksimumblænde på et ikke-CPU-objektiv, der var blevet leveret objektivdata for via Data om ikke-CPU objektiv i OPSÆTNINGSMENU, ville kameraet nogle gange ikke vise den korrekte blændeværdi på skærmen eller optage den over i feltet for Exif-blændeværdi for billeder taget med Til (indstilling 2) valgt for Lydløs Live View-fotografer. i BILLEDOPTAGEMENU.
  • - Når Live View af video blev udlæst til en ekstern optager via HDMI, ville lydstyrkeindikatorerne R og L på kameraets skærm vise det modsatte af indikatorerne på HDMI-enheden.
  • - En del af visningen ville dæmpes under lydløs fotografering, hvis alle følgende betingelser var opfyldt:
   • ▹ Til (indstilling 1) valgt for Lydløs Live View-fotografer. i BILLEDOPTAGEMENU
   • ▹ Kontinuerlig lav hastighed (CL) valgt som udløserindstilling
   • ▹ 2 bps valgt for brugerindstilling d1 Optagehast. for CL-indst. i BRUGERINDSTILLINGSMENU.
  • - Når der var monteret VR-objektiv, ville kameraet holde op med at reagere, hvis alle følgende betingelser var opfyldt:
   • ▹ Live View af billede aktiveret
   • ▹ Lukkertid indstillet til 1,3 sek. eller længere
   • ▹ Til valgt for Støjreduk. ved langtidseksp. i BILLEDOPTAGEMENU
   • ▹ Til (serie) eller Til (enkelt billede) valgt for HDR (high dynamic range) > HDR-indstilling i BILLEDOPTAGEMENU
   • ▹ TIL valgt med objektivets VR-kontakt
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.10 til 1.11
 • • Løste et problem, der deaktiverede firmwareopdateringer for visse objektiver og noget tilbehør.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.03 til 1.10
 • • Kameraet understøtter nu også direkte Wi-Fi-forbindelser til enheder, der kører SnapBridge. For yderligere information, se "Tillæg til Brugervejledning", hvor denne funktion er beskrevet. Før du anvender denne funktion, skal du opgradere til følgende version af appʼen:
  • - SnapBridge-versionen 2.5.4 eller senere
 • • Løste følgende problem:
  • - Kameraet havde nogle gange problemer med at fokusere på motiver i fokuspunkterne ude i kanterne af billedet.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.02 til 1.03
 • • Løste et problem, der i sjældne tilfælde ville forsinke lukkerudløsningen eller starten af autofokushandlingen.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.01 til 1.02
 • • Visningen under OPSÆTNINGSMENU > Tidszone og dato > Tidszone angiver nu kun navne på større byer i den aktuelt valgte zone.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.00 til 1.01
 • • Følgende problemer er løst:
  • - Brugere, der afslutter Rens billedsensor efter at have tilføjet det til og fået adgang til det via MIN MENU, bliver ikke sendt tilbage til MIN MENU, men til OPSÆTNINGSMENU.
  • - Billeder taget med Til valgt for Støjreduk. ved langtidseksp. havde nogle gange øget støj eller skygger med et grønt skær.
  • - En lille forsinkelse i nulstilling af blænde ville sommetider opstå efter optagelse ved lukkertider på 1/10 sek. eller længere (undtagen objektiver af typerne E og PC-E).
Visning af kameraets firmwareversion
 1. Tænd kameraet.
 2. Tryk på knappen MENU på kameraet, og vælg Firmwareversion i OPSÆTNINGSMENU for at få vist kameraets firmwareversion.
 3. Kontrollér kameraets firmwareversion.
 4. Sluk kameraet.
Produktbeskrivelse
Navn Version 1.30 af firmwaren "C" til D850
Understøttede kameraer D850
Firmwareversioner til understøttede kameraer Versionerne 1.00–1.21 af firmwaren "C"
Filnavn F-D850-V130W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Bemærk: En computer og en kortlæser er påkrævet.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Opret en mappe på computerens harddisk, og navngiv den som ønsket.
 2. Download F-D850-V130W.exe til mappen oprettet i trin 1.
 3. Kør F-D850-V130W.exe for at pakke følgende fil ud til en mappe med navnet "D850Update":
  • D850_0130.bin (kameraets firmware)
 4. Ved hjælp af en kortplads eller kortlæser skal du kopiere "D850_0130.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 5. Sæt hukommelseskortet i den plads i kameraet, der aktuelt er valgt som primær plads, og tænd kameraet.
 6. Vælg Firmwareversion i OPSÆTNINGSMENU, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 7. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 8. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: For mere detaljerede instruktioner eller information om udstyr, der er nødvendigt for fuldførelse af opdateringen, skal du downloade følgende PDF-fil:
DSLR_Firmup_Win_Dk.pdf (PDF) (0,22 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Bemærk: Du kan finde licensen for softwaren med åben kildekode, der er inkluderet i kameraets NVM Express-driver, under "BSD License (NVM Express Driver)".

Produktbeskrivelse
Navn Version 1.30 af firmwaren "C" til D850
Understøttede kameraer D850
Firmwareversioner til understøttede kameraer Versionerne 1.00–1.21 af firmwaren "C"
Filnavn F-D850-V130M.dmg
Systemkrav
 • macOS Monterey-version 12
 • macOS Big Sur-version 11
 • macOS Catalina-version 10.15
 • macOS Mojave-version 10.14
 • macOS High Sierra-version 10.13
 • macOS Sierra-version 10.12
Bemærk: En computer og en kortlæser er påkrævet.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Download F-D850-V130M.dmg.
 2. Dobbeltklik på ikonet F-D850-V130M.dmg for at montere et billede på en skive, der indeholder en mappe med navnet "D850Update", som igen indeholder følgende fil:
  • D850_0130.bin (kameraets firmware)
 3. Ved hjælp af en kortplads eller kortlæser skal du kopiere "D850_0130.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 4. Sæt hukommelseskortet i den plads i kameraet, der aktuelt er valgt som primær plads, og tænd kameraet.
 5. Vælg Firmwareversion i OPSÆTNINGSMENU, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 6. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 7. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: For mere detaljerede instruktioner eller information om udstyr, der er nødvendigt for fuldførelse af opdateringen, skal du downloade følgende PDF-fil:
DSLR_Firmup_Mac_Dk.pdf (PDF) (0,19 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Bemærk: Du kan finde licensen for softwaren med åben kildekode, der er inkluderet i kameraets NVM Express-driver, under "BSD License (NVM Express Driver)".

Licensaftale for slutbruger

 • Download

  F-D850-V130M.dmg
  (Ca. 26.42 MB)

 • Download

  F-D850-V130W.exe
  (Ca. 24.15 MB)

PDF-filer kan vises ved hjælp af gratis software af typen Adobe® Reader®.
Download Adobe® Reader®.