Dansk

Selvom din enhed ikke understøtter denne download-tjeneste, kan den anvendes til visning af downloadede oplysninger. Links til downloads kan sendes via E-mail for download på en computer.

Firmware til D6

Vælg styresystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette program for softwareopdatering gælder for det kundeejede produkt, der er opstillet ovenfor (det "pågældende produkt") og stilles kun til rådighed på baggrund af godkendelse af den nedenfor opstillede aftale. Ved valg af "Godkend" og ved at klikke på "Download" holdes du ansvarlig for at have godkendt aftalens vilkår og betingelser. Sørg for, at du har forstået aftalens vilkår, før du påbegynder download.

 • • Denne tjeneste leverer software, der kan anvendes til at opdatere firmwaren "C" til D6-kameraet til version 1.11. Før du fortsætter, skal du vælge Firmwareversion i kameraets OPSÆTNINGSMENU og kontrollere kameraets firmwareversion. Du behøver ikke at downloade eller installere denne opdatering, hvis ovenfor opstillede firmware allerede er installeret.
 • • Denne opdatering omfatter alle ændringer, der er foretaget i tidligere opdateringer.
 • • Læs nedenstående information, før du fortsætter.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.10 til 1.11
 • • Løste følgende problemer:
  • - Med zoomobjektiver, for hvilke der ikke eksisterede tidligere gemte værdier, ville udførelse af automatisk AF-finindstilling ved én brændvidde (minimum eller maksimum) resultere i, at værdien for den resterende brændvidde ikke blev gemt korrekt. Denne udbedring har medført ændringer i arbejdsgangen.
  • - Når der blev anvendt radiobølgestyret AWL til to eller flere fjernbetjente flashenheder, blev i-TTL-flashstyringen ikke justeret for at afspejle værdierne valgt for:
   • ▹ flashkompensation,
   • ▹ eksponeringskompensation (Hele billedet valgt for brugerindstilling e3 Eksponeringskomp. til flash i BRUGERINDSTILLINGSMENU),
   • ▹ flash-bracketing-trinnet eller
   • ▹ eksponerings-/flash-bracketing-trinnet
Ændringer i forhold til tidligere versioner
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.00 til 1.10
 • • Brugere kan nu vælge båndet (2,4 eller 5 GHz) til værts-SSID ved tilslutning til trådløse netværk via en trådløs WT-6-sender monteret på kameraet. Båndet er opstillet i dialogboksen for netværksvalg, Forbindelsesguide, og i eftertilslutningen i visningen Fast LAN/trådløst.
 • • Autofokus til søgerfotografering er blevet forbedret.
 • • Valg af fokuspunkt fungerer nu problemfri, selv hvis brugeren pludselig skifter retninger på multivælger eller sekundær vælger.
 • • Følgende problemer er løst:
  • - Autofokus gav nogle gange uforudsigelige resultater, når det blev anvendt sammen med visse AF-S-objektiver med hurtigere maksimumblænder end f/2.8.
  • - I stedet for at blinke ville netværksindikatoren forblive tændt, når der blev etableret Ethernet-forbindelse.
  • - Den trådløse WT-6-sender kunne ikke anvendes til at forbinde trådløse netværk med SSIDʼer, der indeholder mellemrum, semikolon (";"), og-tegn ("&") eller omvendt skråstreg ("\" eller i JIS-tegnsættet, "¥").
  • - Indikatorerne for over- og undereksponering i søgeren, blev vendt om, når +0- blev valgt for brugerindstilling f9 (Spejlvend indikatorer) i BRUGERINDSTILLINGSMENU.
  • - Eksponeringsindikatorerne var lang tid om at opdatere, når lukkertid, blænde eller ISO-følsomhed blev justeret ved hjælp af det primære eller sekundære kommandohjul.
  • - Hvis standbytimeren udløb med kameraet i portrætformat (højt), og kameraet derefter blev drejet over i landskabsformat (bredt), før standbytimeren igen blev aktiveret, ville kameraet ikke gendanne indstillingen af AF-metode valgt, da kameraet var i portrætformat, når Fokuspunkt og indstil. af AF-metode blev valgt for brugerindstilling a5 (Gem punkter efter orient.) i BRUGERINDSTILLINGSMENU.
  • - Følgende ville ikke blive opdateret med det samme for at afspejle det sande antal resterende billeder efter sletning af billeder:
   • • Antal resterende billeder vist på øverste kontrolpanel, når kameraet var slukket, og
   • • Billedtællervisningen på bagerste kontrolpanel, når Billedtæller blev valgt for brugerindstilling d12 (Bageste kontrolpanel) i BRUGERINDSTILLINGSMENU.
  • - Elementet Finindstillingsmuligheder for AF kunne kun anvendes til at lagre ét sæt finindstillingsværdier for AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR-objektiver: Brugere kunne gemme en vilkårlig af værdierne til brug med den indbyggede telekonverter eller værdier til brug uden, men ikke begge dele.
Visning af kameraets firmwareversion
 1. Tænd kameraet.
 2. Tryk på knappen MENU på kameraet, og vælg Firmwareversion i OPSÆTNINGSMENU for at få vist kameraets firmwareversion.
 3. Kontrollér kameraets firmwareversion.
 4. Sluk kameraet.
Produktbeskrivelse
Navn Version 1.11 af firmwaren "C" til D6
Understøttede kameraer D6
Firmwareversioner til understøttede kameraer Versionerne 1.00–1.10 af firmwaren "C"
Filnavn F-D6-V111W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Bemærk: En computer og en kortlæser er påkrævet.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Opret en mappe på computerens harddisk, og navngiv den som ønsket.
 2. Download F-D6-V111W.exe til mappen oprettet i trin 1.
 3. Kør F-D6-V111W.exe for at pakke følgende fil ud til en mappe med navnet "D6Update":
  • D6__0111.bin (kameraets firmware)
 4. Ved hjælp af en kortplads eller kortlæser skal du kopiere "D6__0111.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 5. Isæt hukommelseskortet i plads 1 i kameraet, og tænd kameraet.
 6. Vælg Netværk i OPSÆTNINGSMENU, og bekræft, at Deaktiver er valgt for Netværksforbindelse.
 7. Vælg Firmwareversion i OPSÆTNINGSMENU, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 8. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 9. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: For mere detaljerede instruktioner eller information om udstyr, der er nødvendigt for fuldførelse af opdateringen, skal du downloade følgende PDF-fil:
DSLR_Firmup_Win_Dk.pdf (PDF) (0,22 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Bemærk: Du kan finde licensen for softwaren med åben kildekode, der er inkluderet i kameraets NVM Express-driver, under "BSD License (NVM Express Driver)".

Produktbeskrivelse
Navn Version 1.11 af firmwaren "C" til D6
Understøttede kameraer D6
Firmwareversioner til understøttede kameraer Versionerne 1.00–1.10 af firmwaren "C"
Filnavn F-D6-V111M.dmg
Systemkrav
 • macOS Catalina-version 10.15
 • macOS Mojave-version 10.14
 • macOS High Sierra-version 10.13
 • macOS Sierra-version 10.12
Bemærk: En computer og en kortlæser er påkrævet.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Download F-D6-V111M.dmg.
 2. Dobbeltklik på ikonet F-D6-V111M.dmg for at montere et billede på en skive, der indeholder en mappe med navnet "D6Update", som igen indeholder følgende fil:
  • D6__0111.bin (kameraets firmware)
 3. Ved hjælp af en kortplads eller kortlæser skal du kopiere "D6__0111.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 4. Isæt hukommelseskortet i plads 1 i kameraet, og tænd kameraet.
 5. Vælg Netværk i OPSÆTNINGSMENU, og bekræft, at Deaktiver er valgt for Netværksforbindelse.
 6. Vælg Firmwareversion i OPSÆTNINGSMENU, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 7. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 8. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: For mere detaljerede instruktioner eller information om udstyr, der er nødvendigt for fuldførelse af opdateringen, skal du downloade følgende PDF-fil:
DSLR_Firmup_Mac_Dk.pdf (PDF) (0,19 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Bemærk: Du kan finde licensen for softwaren med åben kildekode, der er inkluderet i kameraets NVM Express-driver, under "BSD License (NVM Express Driver)".

Licensaftale for slutbruger

PDF-filer kan vises ved hjælp af gratis software af typen Adobe® Reader®.
Download Adobe® Reader®.