Dansk

Selvom din enhed ikke understøtter denne download-tjeneste, kan den anvendes til visning af downloadede oplysninger. Links til downloads kan sendes via E-mail for download på en computer.

Firmware til COOLPIX W300

Vælg styresystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette program for softwareopdatering gælder for det kundeejede produkt, der er opstillet ovenfor (det "pågældende produkt") og stilles kun til rådighed på baggrund af godkendelse af den nedenfor opstillede aftale. Ved valg af "Godkend" og ved at klikke på "Download" holdes du ansvarlig for at have godkendt aftalens vilkår og betingelser. Sørg for, at du har forstået aftalens vilkår, før du påbegynder download.

 • • Denne tjeneste leverer software, der kan anvendes til at opdatere firmwaren i COOLPIX W300-kameraer til version 1.4. Før du fortsætter, skal du kontrollere kameraets firmwareversion. Du behøver ikke at downloade eller installere denne opdatering, hvis ovenfor opstillede firmware allerede er installeret.
 • • Denne opdatering omfatter alle ændringer, der er foretaget i tidligere opdateringer.
 • • Læs nedenstående information, før du fortsætter.
 • VIGTIGT :
 • • Denne pakke indeholder to opdateringer; én til selve kameraet og en anden til GPS-modulet. Den anden opdatering starter, når du tænder kameraet igen efter gennemførelse af den første opdatering.
 • • Billeder, der er gemt i kameraets interne hukommelse, slettes, når firmwaren opdateres. Sørg for at sikkerhedskopiere billeder, der er gemt i kameraets interne hukommelse, før du opdaterer firmwaren. Se kamerahåndbogen for instruktioner om kopiering af billeder fra intern hukommelse til et hukommelseskort.
Ændringer i forhold til firmwareversion 1.3 til 1.4
 • • Løste et problem, der nogle gange resulterede i, at man ikke kunne tænde kameraet, hvis det gik i dvaletilstand med en sporlog aktiv. Når kameraet blev tændt, efter at batterierne var blevet fjernet og sat i igen, ville sporloggen slutte.
Ændringer i forhold til tidligere versioner
Ændringer i forhold til firmwareversion 1.2 til 1.3
 • • Løste følgende problem:
  • - Alt efter motivets tilstand ville kameraet nogle gange gå ud af fokus under time-lapse-fotografering på trods af, at fokus normalt ville forventes at låse ved første billede.
Ændringer i forhold til firmwareversion 1.1 til 1.2
 • • Visningen, når Egen tidszone eller Rejsedestination er valgt i undermenuen Opsætning > Tidszone og dato > Tidszone, viser nu kun navnene på de større byer i den aktuelt valgte zone.
Ændringer i forhold til firmwareversion 1.0 til 1.1
 • • Forbedrede nøjagtigheden i lokationsdataene på visse steder (især de steder, hvor antal lokationsdata øges af data fra "Michibiki" QZSS-satelliter).
 • • Følgende problemer er løst:
  • - Kameraet ville nogle gange fryse fast, når der blev tændt for det under vandet.
  • - Visningen af lokationsdata for den aktive indstilling viste sekunder som decimaltal.
Visning af kameraets firmwareversion
 1. Tænd kameraet.
 2. Tryk på knappen MENU på kameraet for at få vist menuerne.
 3. Tryk multivælgeren til venstre for at få vist menuikonerne, markér derefter Opsætning, og tryk på OK.
 4. Markér Firmwareversion i menuen Opsætning, og tryk på OK for at få vist kameraets firmwareversion.
 5. Kontrollér kameraets firmwareversion.
 6. Sluk kameraet.
Produktbeskrivelse
Navn COOLPIX W300 Firmwareversion 1.4
Understøttede kameraer COOLPIX W300
Understøttede firmwareversioner Version 1.0 – 1.3
Filnavn F-W300-V14W.exe
Operativsystem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Bemærk: Kortlæser eller computer med indbygget hukommelseskortplads påkrævet.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Opret en mappe på computerens harddisk, og navngiv den som ønsket.
 2. Download F-W300-V14W.exe til mappen oprettet i trin 1.
 3. Kør F-W300-V14W.exe for at pakke firmwaren ud i en undermappe i den nye mappe. Den resulterende fil og et mappehierarki vises nedenfor:
  W300Update
  - firmware (undermappen med firmwaren)
   - firmware.bin (kameraets firmware, placeret i mappen "firmware")
   - gpsfirm.bin (firmwaren til GPS-modulet, placeret i mappen "firmware")
 4. Ved hjælp af en kortplads eller kortlæser skal du kopiere mappen "firmware" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere mappen "firmware" til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 5. Når du har bekræftet, at hukommelseskortets skrivebeskyttelseskontakt ("lås") er i positionen "skriv" (låst op), skal du sætte hukommelseskortet i kameraet og tænde kameraet.
 6. Vælg Firmwareversion i menuen Opsætning, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 7. Når der vises en meddelelse om, at opdateringen er fuldført, skal du slukke kameraet og derefter tænde det igen. Firmwareopdateringen af GPS-modulet starter derefter automatisk (hvis kameraet starter normalt, er opdateringen af GPS-modulet allerede fuldført).
 8. Når der vises en meddelelse om, at anden opdatering er fuldført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet. Bemærk, at anden opdatering tager længere tid end den første.
 9. Bekræft, at firmwaren var blevet opdateret til den nye version. Hvis den aktuelle firmware ikke er version 1.4, skal du gentage opdateringen fra trin 1.

Bemærk: Vi anbefaler dig at foretage sikkerhedskopiering af alle billeder lagret i kameraets indbyggede hukommelse, før du opdaterer firmwaren. Se kameraets brugervejledning for information om kopiering af billeder fra den indbyggede hukommelse og over på et hukommelseskort.

Bemærk: For mere detaljerede instruktioner eller information om udstyr, der er nødvendigt for fuldførelse af opdateringen, skal du downloade følgende PDF-fil:
CPX_GPS_FirmUp_Win_Dk.pdf (PDF) (0,27 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Produktbeskrivelse
Navn COOLPIX W300 Firmwareversion 1.4
Understøttede kameraer COOLPIX W300
Understøttede firmwareversioner Version 1.0 – 1.3
Filnavn F-W300-V14M.dmg
Operativsystem
 • macOS Catalina-version 10.15
 • macOS Mojave-version 10.14
 • macOS High Sierra-version 10.13
 • macOS Sierra-version 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Bemærk: Kortlæser eller computer med indbygget hukommelseskortplads påkrævet.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Download F-W300-V14M.dmg.
 2. Dobbeltklik på ikonet F-W300-V14M.dmg for at montere en disk med et billede, der indeholder nedenstående mappe og fil:
  W300Update
  - firmware (undermappen med firmwaren)
   - firmware.bin (kameraets firmware, placeret i mappen "firmware")
   - gpsfirm.bin (firmwaren til GPS-modulet, placeret i mappen "firmware")
 3. Ved hjælp af en kortplads eller kortlæser skal du kopiere mappen "firmware" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere mappen "firmware" til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 4. Når du har bekræftet, at hukommelseskortets skrivebeskyttelseskontakt ("lås") er i positionen "skriv" (låst op), skal du sætte hukommelseskortet i kameraet og tænde kameraet.
 5. Vælg Firmwareversion i menuen Opsætning, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 6. Når der vises en meddelelse om, at opdateringen er fuldført, skal du slukke kameraet og derefter tænde det igen. Firmwareopdateringen af GPS-modulet starter derefter automatisk (hvis kameraet starter normalt, er opdateringen af GPS-modulet allerede fuldført).
 7. Når der vises en meddelelse om, at anden opdatering er fuldført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet. Bemærk, at anden opdatering tager længere tid end den første.
 8. Bekræft, at firmwaren var blevet opdateret til den nye version. Hvis den aktuelle firmware ikke er version 1.4, skal du gentage opdateringen fra trin 1.

Bemærk: Vi anbefaler dig at foretage sikkerhedskopiering af alle billeder lagret i kameraets indbyggede hukommelse, før du opdaterer firmwaren. Se kameraets brugervejledning for information om kopiering af billeder fra den indbyggede hukommelse og over på et hukommelseskort.

Bemærk: For mere detaljerede instruktioner eller information om udstyr, der er nødvendigt for fuldførelse af opdateringen, skal du downloade følgende PDF-fil:
CPX_GPS_FirmUp_Mac_Dk.pdf (PDF) (0,23 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Licensaftale for slutbruger

 • Download

  F-W300-V14W.exe
  (Ca. 75.04 MB)

 • Download

  F-W300-V14M.dmg
  (Ca. 80.07 MB)

PDF-filer kan vises ved hjælp af gratis software af typen Adobe® Reader®.
Download Adobe® Reader®.