Čeština

Přestože vaše zařízení tuto službu stahování nepodporuje, lze jej použít k zobrazení informací o stahování. Odkazy na stahování lze odeslat e-mailem za účelem stažení do počítače.

Webcam Utility (Mac)

Vyberte operační systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program pro aktualizaci softwaru je určen pro výše uvedený výrobek vlastněný zákazníkem („předmětný výrobek“) a je poskytován pouze za předpokladu souhlasu s níže uvedenou smlouvou. Výběrem možnosti „Souhlasím“ a klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Před zahájením stahování se ujistěte, že jste srozuměni s podmínkami smlouvy.

O softwaru Webcam Utility

Webcam Utility je modul, který umožňuje použít fotoaparát Nikon v případě jeho připojení k počítači pomocí kabelu USB jako webovou kameru.
Fotoaparát bude pracovat jako webová kamera při výběru položky „Nikon Webcam Utility“ jako externí kamery v aplikaci pro webové konference.

Upozornění
 • • Tento software je distribuován jako soubor nazvaný „S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___.dmg“. Pro provedení aktualizace stáhněte a spusťte tento soubor.
 • • Při spouštění softwaru budete vyzváni k zadání administrátorského hesla.
 • • Před spuštěním instalátoru ukončete všechny ostatní spuštěné aplikace včetně antivirového softwaru.
 • • Než budete pokračovat, přečtěte si níže uvedené informace.
Popis produktu
Název Webcam Utility verze 1.1.0
Název souboru S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___.dmg
Autorské právo Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Systémové požadavky
Operační systém
 • macOS Ventura verze 13
 • macOS Monterey verze 12
 • macOS Big Sur verze 11
CPU Apple Silicon nebo Intel Core či řada Xeon, 1 GHz nebo lepší
Poznámka: Software pracuje na počítačích s obvody Apple Silicon jako nativní aplikace.
Paměť RAM 2 GB nebo více
Podporované digitální fotoaparáty
 • • Fotoaparáty Z 9, Z 8, Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z f, Z fc, Z 50 a Z 30
 • • Fotoaparáty D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 a D3500
Poznámka: Některé z výše uvedených výrobků nemusely být ohlášeny nebo uvedeny ve všech zemích nebo regionech.
Naposledy aktualizováno 31. srpna 2023.
Vyzkoušené aplikace pro webové konference
 • Intel
 • • Webová verze: Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet a Facebook Messenger. Prohlížeč Safari není podporován; použijte Chrome.
 • • Aplikace: Zoom, Facebook Messenger, Microsoft Teams (1.4.00.8872 nebo novější). Není kompatibilní s aplikacemi, které neposkytují podporu virtuálních fotoaparátů.
 • Apple Silicon
 • • Webová verze: Microsoft Teams, Skype, Zoom, Facebook Messenger a Google Meet. Prohlížeč Safari není podporován; použijte Chrome. Mějte na paměti, že nástroj Webcam Utility pracuje jako univerzální zásuvný modul a na počítačích s obvody Apple Silicon běží jako nativní aplikace v univerzální verzi prohlížeče Chrome.
Poznámky
 • • Při použití fotoaparátu D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 nebo D3500 vyberte režim P, S, A nebo M.
 • • Mikrofony fotoaparátu nejsou podporovány. Použijte externí mikrofon nebo mikrofon dodaný s počítačem.
 • • Pokud se živý náhled ukončuje předčasně, vyberte vyšší hodnoty položky [Zpožď. pro vypn. monitoru] > [Živý náhled] v menu fotoaparátu.
 • • Velikost zobrazení živého náhledu je pevně nastavena na XGA. Fotoaparáty D810, D750, D7200, D5600, D5500, D5300 a D3500 využívají pouze část VGA zobrazení XGA, přičemž se výsledný živý náhled v případě těchto fotoaparátů zobrazuje v menší velikosti.
 • • Maximální snímací frekvence je přibližně 10 až 15 sn./s.
 • • Teplota fotoaparátu se může zvýšit a živý náhled se může po dlouhodobějším používání ukončit. Počkejte, až se fotoaparát ochladí.
 • • Používání živého náhledu zvyšuje vybíjení baterie.
 • • Před navázáním spojení s fotoaparátem ukončete software NX Tether, Nikon Transfer 2 a Camera Control Pro 2.
 • • Při použití softwaru NX Tether, Nikon Transfer 2 nebo Camera Control Pro 2 ukončete připojení k aplikaci „Webcam Utility“ v aplikaci pro webové konference.
 • • Během připojení fotoaparátu k počítači nemusí být možné upravovat nastavení fotoaparátu. Před úpravou nastavení vypněte fotoaparát a odpojte kabel USB.
 • • Velikost obrazu je 1 024 × 768 pixelů (XGA). Některé aplikace pro videokonference mohou používat odlišné poměry stran.
 • • Jakmile je navázáno spojení mezi fotoaparátem a počítačem, dávejte pozor, abyste nevyjmuli paměťovou kartu v době, kdy svítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu.
 • • Po doběhnutí časového spínače automatického vypnutí živého náhledu se nemusí automaticky ukončit živý náhled.
 • • Živý náhled se nemusí při vypnutí a opětovném zapnutí fotoaparátu ukončit. V takovém jej lze ukončit druhým zapnutím a vypnutím fotoaparátu.
 • • Při ukončení aplikace pro videokonference se nemusí ukončit [Režim PC] na fotoaparátu. [Režim PC] lze ukončit odpojením kabelu USB.
 • • Před použitím vysuňte zasouvací objektivy.
 • • Při použití objektivů bez CPU v kombinaci s fotoaparáty D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 a D3500 vyberte režim M.
 • • Při použití fotoaparátů D5, D810, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 a D3500 bez vložené paměťové karty vyberte možnost [Spuštění povoleno] v položce [Bez paměťové karty?]
 • • Pokud paměťová karta obsahuje velké množství snímků, může spuštění živého náhledu trvat déle.
 • • Pokud je vybrána aplikace Nikon Webcam Utility jako zdroj videosignálu při spuštěné aplikaci NX Tether, Camera Control Pro 2 nebo Nikon Transfer 2, nenaváže se spojení s fotoaparátem a obraz záběru objektivu fotoaparátu se nezobrazí.
 • • Nepokoušejte se používat nástroj Webcam Utility z více aplikací pro webové konference současně.
 • • Služba Google Meet někdy nemusí dokázat zobrazit záběr objektivu fotoaparátu. To lze napravit vypnutím a opětovným zapnutím videa v aplikaci pro webové videokonference.
 • • Verze pro počítače Mac není kompatibilní s prohlížečem internetu Safari; použijte Google Chrome. Aplikace Webcam Utility není kompatibilní s aplikací Skype ani s ostatními aplikacemi postrádajícími podporu pro virtuální kamery.

• macOS je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích.
• Všechny ostatní obchodní názvy zmíněné v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Změny uvedené aktualizací z verzí 1.0.2 a 1.0.1 na verzi 1.1.0
 • • Byla přidána podpora fotoaparátu Z 9.
 • • Byla přidána podpora fotoaparátu Z 30.
 • • Byla přidána podpora fotoaparátu Z 8.
 • • Byla přidána podpora fotoaparátu Z f.
 • • V případě, že aplikace pro webové videokonference nedokáže zobrazit záběr objektivu fotoaparátu, je nyní signalizována příčina.
 • • Byla ukončena podpora operačního systému macOS Catalina verze 10.15.
 • • Byla ukončena podpora operačního systému macOS Mojave verze 10.14.
 • • Byla ukončena podpora operačního systému macOS High Sierra verze 10.13.

Naposledy aktualizováno 31. srpna 2023.

Instalace
 1. Stáhněte soubor S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___.dmg.
 2. Poklepejte dvakrát na stažený soubor, až se připojí a zobrazí bitová kopie disku S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___ obsahující soubor „Welcome“.
 3. Pro spuštění instalace poklepejte dvakrát na soubor „Welcome“.
 4. Pro dokončení instalace postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Poznámky:
  • • Po dokončení instalace není třeba software spouštět. Do menu ani na plochu nebude přidán žádný zástupce.
  • • Může být nutné restartovat počítač.
Kontrola nainstalování softwaru
 1. Propojte fotoaparát s počítačem pomocí kabelu USB.
 2. Zapněte fotoaparát.
 3. Spusťte aplikaci pro webové konference a vyberte „Nikon Webcam Utility“ jako externí kameru.
 4. Zkontrolujte, jestli se obraz z fotoaparátu zobrazuje v aplikaci pro webové konference.

Smlouva

 • Stáhnout
 • Stáhnout
 • Stáhnout

  S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Přibližně 5.12 MB)

 • Stáhnout

  S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Přibližně 5.12 MB)

 • Stáhnout

  S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Přibližně 5.12 MB)

 • Stáhnout

  S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Přibližně 5.12 MB)

 • Stáhnout

  S-NWU___-010100MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Přibližně 5.12 MB)

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.