Čeština

Přestože vaše zařízení tuto službu stahování nepodporuje, lze jej použít k zobrazení informací o stahování. Odkazy na stahování lze odeslat e-mailem za účelem stažení do počítače.

NX Studio (Windows)

Vyberte operační systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program pro aktualizaci softwaru je určen pro výše uvedený výrobek vlastněný zákazníkem („předmětný výrobek“) a je poskytován pouze za předpokladu souhlasu s níže uvedenou smlouvou. Výběrem možnosti „Souhlasím“ a klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Před zahájením stahování se ujistěte, že jste srozuměni s podmínkami smlouvy.

Informace o softwaru NX Studio

Software NX Studio nabízí plnohodnotnou sadu intuitivních nástrojů pro prohlížení, zpracování a úpravy snímků a videí. Software kombinuje funkce pro prohlížení snímků a videí ze softwaru ViewNX-i s nástroji pro zpracování a editaci ze softwaru Capture NX-D do jediného komplexního pracovního postupu. Lze jej použít nejen ke zpracování snímků RAW, ale jeho editační nástroje – včetně tonálních křivek a nastavení jasu a kontrastu – lze použít rovněž na snímky JPEG/TIFF. Nabízí rovněž řadu funkcí pro takové úkoly, jako je například editace dat XMP/IPTC, správa předvoleb, prohlížení map zobrazujících místa fotografování na základě dat o poloze vložených do snímků a odesílání snímků na web.

Upozornění
 • • Tento software je distribuován jako soubor nazvaný „S-NXSTDO-010100WF-ALLIN-ALL___.exe“. Pro provedení aktualizace stáhněte a spusťte tento soubor.
 • • Při provádění aktualizace se na účet přihlaste s právy administrátora.
 • • Před spuštěním instalátoru ukončete všechny ostatní spuštěné aplikace včetně antivirového softwaru.
 • • Než budete pokračovat, přečtěte si níže uvedené informace.
Popis produktu
Název NX Studio verze 1.1.0
Název souboru S-NXSTDO-010100WF-ALLIN-ALL___.exe
Autorské právo Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Systémové požadavky
Operační systém
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Poznámka: Pouze předinstalované 64bitové verze.
CPU
 • Snímky: Řada Intel Core i nebo lepší (doporučuje se vícejádrový mikroprocesor)
 • Editace a přehrávání videa Full HD: Intel Core i5 nebo lepší
 • Editace a přehrávání videa 4K: 3,5GHz Intel Core i7 nebo lepší
Poznámka: Stopáž videa se v některých případech nemusí přehrávat plynule ani na systémech splňujících doporučené požadavky.
Paměť RAM
 • 4 GB nebo více (doporučuje se 8 GB nebo více); pro editaci stopáže videa 4K pořízené digitálními fotoaparáty Nikon se doporučuje 16 GB nebo více.
Volné místo na pevném disku Minimálně 1 GB volného místa na spouštěcím disku při instalaci a běhu softwaru (doporučeny 3 GB nebo více)
Monitor
 • Rozlišení: 1 280 × 720 pixelů nebo více (doporučeno 1 920 × 1080 pixelů nebo více)
 • Barvy: 24- bitové barvy (True Color) nebo lepší
Přenos souboru
 • Rozhraní: Je vyžadován vestavěný port USB. Přenos souborů nemusí pracovat podle očekávání, pokud je fotoaparát připojen prostřednictvím USB rozbočovače.
 • Podporované digitální fotoaparáty: Fotoaparáty Nikon podporující MTP/PTP nebo PTP a velkokapacitní paměť.
 • • Software Nikon Transfer 2 nelze použít v kombinaci s níže uvedenými fotoaparáty. Pro zkopírování snímků do počítače použijte čtečku paměťových karet.
  • - COOLPIX 990, COOLPIX 950, COOLPIX 910, COOLPIX 900, COOLPIX 880, COOLPIX 800, COOLPIX 700, COOLPIX 600, COOLPIX 300 a COOLPIX 100
 • • Následující fotoaparát nelze připojit k počítači pro přenos snímků s pomocí softwaru Nikon Transfer 2. Použijte čtečku paměťových karet.
  • - D1, D1X, D1H
Podporované digitální fotoaparáty
 • • Fotoaparáty Z 9, Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50 a Z fc
 • • Všechny digitální jednooké zrcadlovky Nikon od modelu D1 (uveden v roce 1999) až po modely D780 (uveden v lednu 2020) a D6
 • • Všechny fotoaparáty Nikon 1 od modelů V1 a J1 (uvedeny v roce 2011) až po model J5 (uveden v dubnu 2015)
 • • Všechny fotoaparáty COOLPIX od modelu COOLPIX E100 (uveden v roce 1997) až po modely uvedené v srpnu 2019 plus COOLPIX P950
 • • KeyMission 360, KeyMission 170 a KeyMission 80
Poznámka: Některé z výše uvedených výrobků nemusely být ohlášeny nebo uvedeny ve všech zemích nebo regionech.
Podporované formáty souborů
 • • Snímky JPEG (vyhovující formátu Exif 2.2–2.3)
 • • Snímky NEF/NRW (RAW) a TIFF, 3D snímky formátu MPO, videa, zvukové záznamy, data funkce odstranění prachu ze snímku, data protokolu sledování polohy a data o nadmořské výšce a hloubce vytvořené digitálními fotoaparáty Nikon
 • • Snímky NEF/NRW (RAW), TIFF (RGB) a JPEG (RGB) a videa MP4, MOV a AVI vytvořené softwarem Nikon
Poznámka: Další informace o podporovaných formátech najdete v online nápovědě.
Poznámky
 • • Pro přístup k online nápovědě, zobrazení map, webovým službám, aktualizacím a funkcím pro video je nutné připojení k internetu.
 • • Tento software obsahuje funkce, které využívají služby YouTube API poskytované společností Google LLC. Použitím těchto služeb přijímáte podmínky poskytování služeb YouTube a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google. Oprávnění k účtu včetně těch, která jsou určena pro tento software, lze kdykoli změnit na následující adrese:
  https://security.google.com/settings/security/permissions
 • • Propojení s Camera Control Pro 2 prostřednictvím položky Show Image Immediately After Shooting (Zobrazit snímek ihned po pořízení) nelze použít u Camera Control 2 verze 2.33.1 nebo starší.
 • • Nikon Transfer 2 může potřebovat pro přenesení velkého množství souborů nebo dat určitý čas, proto je v takovém případě třeba přenášet snímky v malých dávkách.
 • • Přehrávání videa ProRes 422 HQ není podporováno.
 • • Přehrávání videa H.265 pořízeného fotoaparáty Nikon vyžaduje zásuvný modul. Při sledování videa H.265 postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pro informace o použití tohoto softwaru vyberte z menu Help (Nápověda) softwaru NX Studio položku NX Studio Help (Nápověda pro NX Studio).

Změny uvedené aktualizací z verze 1.0.1 na verzi 1.1.0
 • • Byla přidána podpora fotoaparátu Z 9.
 • • Aplikaci NX Studio lze nyní propojit s aplikací NX Tether.
 • • Aplikaci NX Studio lze nyní použít pro vylepšení snímků stažených z fotoaparátu prostřednictvím softwaru Camera Control Pro 2, Wireless Transmitter Utility nebo NX Tether.
 • • Možnosti Undo (Vrátit zpět) a Redo (Zopakovat) v menu Edit (Upravit) se nyní vztahují rovněž na úpravy nastavení snímků.
 • • Výchozí zdrojová složka v dialogovém okně exportu je nyní ta, která obsahuje snímek aktuálně zobrazený v softwaru NX Studio.
 • • Kontextová menu na paletě nastavení lze nyní zobrazit pouze klepnutím pravým tlačítkem myši na záhlaví nástrojů nebo na názvy základních ovládacích prvků nástrojů.
 • • Nástroje na paletách nastavení jsou nyní identifikovány kromě názvu rovněž symbolem.
 • • Paleta informací nyní podporuje zobrazení níže uvedených položek.
  • Exposure (Expozice) > Čas závěrky nyní zobrazuje typ závěrky.
  • Camera Info (Informace o fotoaparátu) > Redukce vibrací nyní zobrazuje položku ON (Normal) (ZAPNUTO (Normální))u snímků pořízených s aktivní redukcí vibrací nastavenou na normální režim.
  • - Počet existujících názvů režimů pro položku Camera Info (Informace o fotoaparátu) > Režimy činnosti zaostř. polí byl upraven, aby odpovídal zobrazení na fotoaparátu.
 • • Byl vyřešen problém, při kterém zobrazení „předtím-a-potom“ nereagovalo na tlačítka „aktualizovat“ a „obnovit původní“.
 • • Byl vyřešen problém způsobující pád aplikace NX Studio při otevírání některých souborů TIFF.
 • • Byl vyřešen problém způsobující při otevření v softwaru NX Studio nestandardní zobrazení okrajů snímků RAW, na které byla aplikována korekce vinětace.
 • • Byl vyřešen problém, který způsoboval, že při ukládání snímků ve formátu JPEG nebyl zachován výřez provedený u snímků NEF.
 • • Byl vyřešen problém, který způsoboval v softwaru NX Studio v některých případech zobrazení odlišných názvů uživatelských předvoleb Picture Control uložených ve formátu NCP.
Instalace
 1. Na pevném disku počítače vytvořte novou složku a pojmenujte ji dle svého uvážení.
 2. Stáhněte soubor S-NXSTDO-010100WF-ALLIN-ALL___.exe do složky vytvořené v kroku 1.
 3. Spuštěním souboru S-NXSTDO-010100WF-ALLIN-ALL___.exe zahajte instalaci.
 4. Pro dokončení instalace postupujte podle pokynů na obrazovce.
Související softwary

Smlouva

 • Stáhnout
 • Stáhnout

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.