Čeština

Přestože vaše zařízení tuto službu stahování nepodporuje, lze jej použít k zobrazení informací o stahování. Odkazy na stahování lze odeslat e-mailem za účelem stažení do počítače.

ViewNX 2

Vyberte operační systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program pro aktualizaci softwaru je určen pro výše uvedený výrobek vlastněný zákazníkem („předmětný výrobek“) a je poskytován pouze za předpokladu souhlasu s níže uvedenou smlouvou. Výběrem možnosti „Souhlasím“ a klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Před zahájením stahování se ujistěte, že jste srozuměni s podmínkami smlouvy.

ViewNX 2 je univerzální softwarová aplikace umožňující uživatelům rychle a snadno procházet a upravovat statické snímky a videosekvence. Do softwaru ViewNX 2 byla zabudována aplikace Nikon Transfer 2, kterou lze použít k přenosu snímků do počítače, a aplikace Picture Control Utility 2, která umožňuje uživatelům nastavovat a spravovat uživatelské předvolby Picture Control. Byly přidány také funkce pro úpravy videosekvencí, a to včetně funkcí pro oříznutí stopáže videosekvencí (Nikon Movie Editor). Rovněž bylo dosaženo lepší spolupráce se službou NIKON IMAGE SPACE společnosti Nikon pro on-line ukládání a sdílení snímků.

Toto je plná verze softwaru ViewNX 2.10.3 pro počítače s operačními systémy Windows a počítače Mac. Pokud již software ViewNX 2 používáte, provede tento soubor ke stažení odinstalování vaší stávající verze a nainstalování verze 2.10.3. Tento software podporuje všechny digitální jednooké zrcadlovky Nikon, fotoaparáty Nikon 1 a všechny fotoaparáty COOLPIX s podporou rozhraní USB.

Před zahájením stahování tohoto softwaru prostřednictvím odkazů ve spodní části stránky se ujistěte, že jste četli a pochopili podmínky licenční smlouvy.

Změny uvedené softwarem verze 2.10.3

Změny vztahující se na verze pro systémy Windows a Mac

 • Byla přidána podpora přístrojů D5500, COOLPIX L31 (není prodáván v Japonsku), COOLPIX S3700, COOLPIX L32 a COOLPIX S2900 (není prodáván v Japonsku).

Další změny ve verzi pro operační systémy Windows

 • Pokud byly snímky převedeny do formátu JPEG s využitím funkce Convert Files (Převést soubory) při nastavení položky Quality (Kvalita) na Good Compression Ratio (Dobrý kompresní poměr) nebo Highest Compression Ratio (Nejvyšší kompresní poměr), nezobrazily se výsledné snímky JPEG v aplikacích ViewNX 2, Capture NX 2 a Capture NX-D. Tento problém byl odstraněn.

Další změny ve verzi pro počítače Mac

 • Byla přidána podpora operačního systému OS X verze 10.10.1.
 • Operační systém OS X verze 10.7.5 není nadále podporován.
Poznámky
 • Přenos souborů pomocí softwaru Nikon Transfer 2:
  - Přenos snímků pomocí softwaru Nikon Transfer 2 není možný u následujících fotoaparátů. K přenosu snímků do počítače pro archivaci použijte čtečku paměťových karet.
  COOLPIX 910, 900, 600, 300, 100
  - V případě propojení níže uvedených fotoaparátů s počítačem nelze přenášet snímky pomocí softwaru Nikon Transfer 2. K přenosu snímků použijte čtečku paměťových karet.
  - D1, D1X, D1H
  - COOLPIX 990, 950, 880, 800, 700
  -Pokud je fotoaparát D4S se současně vloženými kartami XQD a CompactFlash ve slotech pro paměťové karty propojen ve vypnutém stavu s počítačem Mac, nemusí počítač po zapnutí fotoaparátu rozpoznat kartu XQD. Dojde-li k takovéto situaci, odpojte fotoaparát od počítače, zapněte jej a poté jej znovu propojte s počítačem.
 • Omezení softwaru Nikon Movie Editor
  1. Verze pro operační systémy Windows umožňuje upravovat videosekvence v délce až 60 minut; verze pro počítače Mac umožňuje upravovat videosekvence v délce až 30 minut.  
  2. Na počty statických snímků a videosekvencí, které lze přidávat na plochu projektu, se vztahují následující omezení.
  Windows
  - Lze zobrazit a exportovat projekt obsahující až 10 videosekvencí, resp. celkem 30 videosekvencí a statických snímků. 
  - Pokud je na plochu projektu (storyboard) přidána videosekvence v délce několika sekund obsahující přechodové efekty, nemusí se soubor videosekvence správně exportovat ani v případě, že nepřekračuje omezení týkající se počtu souborů videosekvencí a statických snímků.
  Mac
  - Lze zobrazit a exportovat projekt obsahující 4 videosekvence H.264 (1920 × 1080) a 2 statické snímky. Při použití videosekvencí H.264 zaznamenaných s velikostí obrazu 720p a menší se však počet statických snímků a videosekvencí použitelných v projektu zvyšuje.
  - Jsou-li použity pouze videosekvence Motion JPEG (1 080p), lze zobrazit a exportovat projekt obsahující až 30 videosekvencí.
  3. Videosekvence zaznamenané při nastavení 1 080/60i jsou používány jako videosekvence 1 080/30p.
 • Snímky NRW (RAW)
  Pokud jsou snímky pořízené při nastavení vyvážení bílé barvy na možnost Automaticky a nastavení kvality obrazu na možnost NRW (RAW) upravovány pomocí softwaru ViewNX 2, mohou se výsledky úprav lišit od výsledků úprav provedených při zpracování snímků NRW (RAW) ve fotoaparátu.
 • Zobrazení snímků z fotoaparátů D4S, D810, D3300 a D5300
  Při zobrazení snímků pořízených fotoaparáty D4S, D810, D3300 a D5300 ve zvětšení menším než 25 % se může lišit jas náhledů snímků RAW a snímků exportovaných ve formátu TIFF.
 • Hodnocení aplikovaná fotoaparátem COOLPIX
  Hodnocení aplikovaná fotoaparátem COOLPIX v režimu přehrávání se neprojeví v softwaru ViewNX 2 ani v dalších aplikacích s podporou hodnocení snímků.
 • Přehrávání videosekvencí H.264 v počítači Mac
  Při přehrávání videosekvencí v počítači Mac budou barvy přehrávaných videosekvencí světlejší.
 • Zobrazení snímků ve formátu MPO pořízených v režimu 3D
  Snímky ve formátu MPO pořízené v režimu 3D lze zobrazit pouze prohlížeči s podporou snímků 3D.
 • Režim Úsměv fotoaparátů COOLPIX L19, L20, S550 a S560
  U snímků pořízených v režimu Úsměv se nezobrazují správně informace na paletě Metadata. Všechny ostatní funkce pracují správně.
 • Snímky s doprovodnými soubory
  Software ViewNX 2 zpracovává snímky bez použití doprovodných souborů. Výsledky zpracování se proto liší od výsledků dosažených při použití softwaru Capture NX-D.
 • Capture NX a Capture NX 2
  - Při instalaci tohoto softwaru se nainstaluje aplikace Picture Control Utility 2  . Aplikaci Picture Control Utility 2 však nelze spustit ze softwaru Capture NX nebo Capture NX 2.
  - Snímky RAW uložené pomocí možnosti Thumbnail only (Pouze náhled) v položce Embed Preview When Saving NEF/NRW (Vložit náhled při ukládání snímků NEF/NRW) v předvolbách softwaru Capture NX 2 (verze 2.3.0 nebo novější) vypadají při tisku a zobrazení pomocí softwaru ViewNX 2 zrnité.
 • Verze pro počítače Mac Synchronize camera date and time to computer when camera is connected (supported cameras only) (Synchronizace data a času fotoaparátu s datem a časem v počítači po připojení fotoaparátu (pouze podporované fotoaparáty))
  Datum a čas fotoaparátu se nesynchronizují s počítačem ani v případě označení možnosti Synchronize camera date and time to computer when camera is connected (supported cameras only) (Synchronizovat datum a čas fotoaparátu s počítačem po připojení fotoaparátu (pouze podporované fotoaparáty)) na panelu Preferences (Předvolby) softwaru Nikon Transfer 2, jestliže je položka Calendar (Kalendář) nastavena na jinou možnost než Gregorian (Gregoriánský) na panelu Language (Jazyk) & Text > Formats (Formáty) v položce System Preferences (Předvolby systému) v počítači.
 • Instalace v operačním systému OS X verze 10.10 „Yosemite“
  Pokud jsou aplikace ViewNX 2 a Picture Control Utility 2 nainstalovány na počítač Mac s operačním systémem OS X verze 10.10 „Yosemite“, nemusí se tyto aplikace (resp. jejich ikony) přidat do Doku. Dojde-li k takovéto situaci, přidejte podle potřeby tyto aplikace do Doku manuálně.
   

Systémové požadavky

Windows


Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 7 (SP1)
Microsoft Windows Vista (SP2)

- Pouze předinstalované verze.

- Podporovány jsou 32 a 64bitové verze operačních systémů Windows 8.1, Windows 7 a Vista. Na počítačích vybavených 64bitovým operačním systémem však pracuje pouze software ViewNX 2 a software Picture Control Utility 2 jako nativní 64bitová aplikace.

Mac OS X

Mac OS X verze 10.10.1
Mac OS X verze 10.9.5
Mac OS X verze 10.8.5

CPU
Statické snímky
1,6GHz nebo lepší CPU série Intel Celeron/Pentium 4/Core.

Videosekvence:
Přehrávání: 3GHz CPU Pentium D nebo lepší.
Úpravy: Intel Core i5 nebo lepší.

Přehrávání videosekvencí s velikostí obrazu 1 280 × 720 pixelů nebo větší při frekvenci 30 obr./s, přehrávání videosekvencí s velikostí obrazu 1 920 × 1 080 pixelů nebo větší:    
Doporučen CPU Intel Core i5 nebo lepší.

CPU

Statické snímky:
Intel série Core/Xeon.

Videosekvence:
Přehrávání: 2GHz CPU Intel Core Duo nebo lepší.
Úpravy: Intel Core  i5 nebo lepší.

Přehrávání videosekvencí s velikostí obrazu 1 280 × 720 pixelů nebo větší při frekvenci 30 obr./s, přehrávání videosekvencí s velikostí obrazu 1 920 × 1 080 pixelů nebo větší:    
Doporučen CPU Intel Core i5 nebo lepší.

Paměť (RAM)

64bitové verze operačních systémů Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista:  2 GB nebo více (doporučeny 4 GB nebo více)

32bitové verze operačních systémů Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista:  1 GB nebo více (doporučeny 2 GB nebo více)

Paměť (RAM)

2 GB nebo více (doporučeny 4 GB nebo více)

Volný prostor na pevném disku

1 GB nebo více (doporučeny 3 GB nebo více) na spouštěcím disku pro instalaci a běh softwaru.

Rozhraní

Vyžadován jeden vestavěný port USB.
Fotoaparát zapojte přímo do počítače; při použití rozbočovače nebo jiného zařízení nemusí fotoaparát pracovat očekávaným způsobem.

Podporované formáty souborů

Podpora formátu JPEG (podle standardů Exif 2.2–2.3).

Formáty RAW- (NEF, NRW), MPO- (3D) a TIFF- pro statické snímky, formáty pro videosekvence a zvukové soubory, soubory referenčních snímků funkce Odstranění prachu ze snímku, data protokolů o poloze, data protokolů o nadmořské výšce a data protokolů o hloubce vody zaznamenaná digitálními fotoaparáty Nikon.

Formáty RAW- (NEF, NRW), TIFF- (RGB) a JPEG- (RGB) pro statické snímky, formáty MOV-, AVI, MPEG1 a WMV pro videosekvence uložené softwarovými aplikacemi Nikon.

Podporované fotoaparáty

Digitální jednooké zrcadlovky Nikon počínaje modelem D1 (uveden v roce 1999) a konče modelem D750 (uveden v září 2014), plus fotoaparát D5500.

Fotoaparáty Nikon 1 počínaje modely V1 a J1 (uvedené v roce 2011) a konče modely V3 a J4 (uvedený v květnu 2014), plus model S2.

Všechny fotoaparáty řady COOLPIX uvedené mezi rokem 1997 a říjnem 2014, počínaje modelem COOLPIX E100, a rovněž modely COOLPIX L31 (není prodáván v Japonsku), COOLPIX S3700, COOLPIX L32 a COOLPIX S2900 (není prodáván v Japonsku).

Velikost 64bitového souboru - 108.67 MB (64bitové verze)

(S-VNX2__-021003WF-EUREN-64BIT_.exe)

Velikost 32bitového souboru - 107.77 MB (32bitové verze)

(S-VNX2__-021003WF-EUREN-32BIT_.exe)

Velikost souboru – 142.37 MB

(S-VNX2__-021003MF-EUREN-ALL___.dmg)

 

Instalace

 • Při instalaci tohoto softwaru musíte mít oprávnění správce počítače.
 • Před pokračováním v této aktualizaci ukončete software ViewNX 2 a všechny další spuštěné aplikace včetně antivirového softwaru. 
 • Pro operační systémy Windows je k dispozici 32bitová a 64bitová verze tohoto softwaru. 64bitová verze (S-VNX2__-021003WF-EUREN-64BIT_.exe) pracuje v 64bitovém operačním systému a 32bitová verze (S-VNX2__-021003WF-EUREN-32BIT_.exe) pracuje v 32bitovém operačním systému. Stáhněte soubor odpovídající operačnímu systému počítače a spusťte jej. Verze pro operační systémy počítačů Mac je dostupná pod názvem S-VNX2__-021003MF-EUREN-ALL___.dmg. Stáhněte soubor odpovídající operačnímu systému vašeho počítače a spusťte jej.
 • Pokud je instalována verze softwaru ViewNX 2 pro počítače Mac v okamžiku vložení předchozí verze softwaru do jednotky CD-ROM nebo v okamžiku připojení obrazu disku předchozí verze softwaru k počítači, vysuňte nejprve disk CD-ROM nebo připojený obraz disku a teprve poté zahajte instalaci nejnovější verze softwaru. 

  Windows

 1. Na pevném disku vytvořte nový adresář a odpovídajícím způsobem jej pojmenujte.
 2. Stáhněte soubor tohoto softwaru ve správné verzi pro operační systém Windows do adresáře vytvořeného v kroku 1.
 3. Spuštěním staženého souboru .EXE v Průzkumníku Windows spusťte instalátor softwaru.
 4. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
Mac OS X
 1. Na pevném disku vytvořte nový adresář a odpovídajícím způsobem jej pojmenujte.
 2. Stáhněte soubor tohoto softwaru ve verzi pro počítače Mac do adresáře vytvořeného v kroku 1.
 3. Poklepáním na soubor DMG připojte virtuální diskovou jednotku. Uvnitř této virtuální diskové jednotky se vytvoří soubor.
 4. Poklepáním na soubor spusťte instalátor softwaru.
 5. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
 • Zobrazí-li se dialogové okno doporučující restartování počítače, postupujte podle pokynů a restartujte počítač.
 • Pokud je tento software instalován na počítač, na kterém je již nainstalován software ViewNX verze 1.x a/nebo Nikon Transfer verze 1.x, dojde k odinstalování softwaru ViewNX verze 1.x a Nikon Transfer verze 1.x.

Smlouva

 • Stáhnout
 • Stáhnout
 • Stáhnout

  S-VNX2__-021003MF-INTEN-ALL___.dmg
  (Přibližně 142.30 MB)

 • Stáhnout

  S-VNX2__-021003MF-NSAEN-ALL___.dmg
  (Přibližně 142.57 MB)

 • Stáhnout

  S-VNX2__-021003MF-EUREN-ALL___.dmg
  (Přibližně 142.37 MB)

 • Stáhnout

  S-VNX2__-021003MF-CNDEN-ALL___.dmg
  (Přibližně 142.39 MB)

 • Stáhnout

  S-VNX2__-021003MF-INTEN-ALL___.dmg
  (Přibližně 142.30 MB)

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.