Čeština

Přestože vaše zařízení tuto službu stahování nepodporuje, lze jej použít k zobrazení informací o stahování. Odkazy na stahování lze odeslat e-mailem za účelem stažení do počítače.

Webcam Utility (Mac)

Vyberte operační systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program pro aktualizaci softwaru je určen pro výše uvedený výrobek vlastněný zákazníkem („předmětný výrobek“) a je poskytován pouze za předpokladu souhlasu s níže uvedenou smlouvou. Výběrem možnosti „Souhlasím“ a klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Před zahájením stahování se ujistěte, že jste srozuměni s podmínkami smlouvy.

O softwaru Webcam Utility

Aplikace Webcam Utility umožňuje fotoaparát Nikon po připojení k počítači prostřednictvím USB používat jako webovou kameru.
Fotoaparát bude pracovat jako webová kamera při výběru položky „Webcam Utility“ jako externí kamery v aplikaci pro webové konference.

Upozornění
 • • Tento software je distribuován jako soubor nazvaný „S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg“. Pro provedení aktualizace stáhněte a spusťte tento soubor.
 • • Při spouštění softwaru budete vyzváni k zadání administrátorského hesla.
 • • Před zahájením instalace ukončete Webcam Utility a veškeré další aplikace, včetně jakéhokoliv antivirového softwaru.
 • • Než budete pokračovat, přečtěte si níže uvedené informace.
Přehled
Název Webcam Utility
Verze 1.0.0
Název souboru S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg
Systémové požadavky
Operační systém
 • macOS Catalina verze 10.15
 • macOS Mojave verze 10.14
 • macOS High Sierra verze 10.13
CPU Intel Core nebo řada Xeon, 1 GHz nebo lepší
Paměť RAM 2 GB nebo více
Podporované digitální fotoaparáty
 • • Fotoaparáty Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 a D3500
  • Poznámka: Některé z výše uvedených výrobků nemusely být ohlášeny nebo uvedeny ve všech zemích nebo regionech.
Vyzkoušené aplikace pro webové konference
 • • Webová verze: Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet a Facebook Messenger. Prohlížeč Safari není podporován; použijte Chrome.
 • • Aplikace: Zoom a Facebook Messenger. Není kompatibilní s aplikacemi, které neposkytují podporu virtuálních fotoaparátů.
Poznámky
 • • Při použití fotoaparátu D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 nebo D3500 vyberte režim P, S, A nebo M.
 • • Mikrofony fotoaparátu nejsou podporovány. Použijte externí mikrofon nebo mikrofon dodaný s počítačem.
 • • Pokud se živý náhled ukončuje předčasně, vyberte vyšší hodnoty položky Zpožď. pro vypn. monitoru > Živý náhled v menu fotoaparátu.
 • • Obrazovky živého náhledu pro fotoaparáty D810, D750, D7200, D5600, D5500, D5300 a D3500 jsou malé.
 • • Teplota fotoaparátu se může zvýšit a živý náhled se může po dlouhodobějším používání ukončit. Počkejte, až se fotoaparát ochladí.
 • • Používání živého náhledu zvyšuje vybíjení baterie.
 • • Před připojením k fotoaparátu ukončete aplikace Nikon Transfer 2 a Camera Control Pro 2.
 • • Nepokoušejte se používat nástroj Webcam Utility z více aplikací pro webové konference současně.
 • • Při použití softwaru Nikon Transfer 2 nebo Camera Control Pro 2 ukončete připojení k aplikaci „Webcam Utility“ v aplikaci pro webové konference.
 • • Během připojení fotoaparátu k počítači nemusí být možné upravovat nastavení fotoaparátu. Před úpravou nastavení vypněte fotoaparát a odpojte kabel USB.
 • • Velikost obrazu je 1 024 × 768 pixelů (XGA). Některé aplikace pro videokonference mohou používat odlišné poměry stran.
 • • Po navázání spojení s fotoaparátem dávejte pozor, abyste nevyjmuli paměťovou kartu v době, kdy svítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu.
 • • Po doběhnutí časového spínače automatického vypnutí živého náhledu se nemusí automaticky ukončit živý náhled.
 • • Živý náhled se nemusí ukončit při zapnutí a vypnutí fotoaparátu. Vypněte fotoaparát a znovu jej zapněte.

• macOS je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích.
• Všechny ostatní obchodní názvy zmíněné v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Změny uvedené aktualizací z verze 0.9.0 na verzi 1.0.0
 • • Byla přidána podpora fotoaparátů Z 7II, Z 6II, D5, D810, D750, D7200, D5500, D5300 a D3500.
 • • Byla ukončena podpora aplikace Microsoft Teams.
Instalace
 1. Na pevném disku počítače vytvořte novou složku a pojmenujte ji dle svého uvážení.
 2. Stáhněte soubor S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg do složky vytvořené v kroku 1.
 3. Spuštěním souboru S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg zahajte instalaci.
 4. Pro dokončení instalace postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Poznámky:
  • • Po dokončení instalace není třeba software spouštět. Do menu ani na plochu nebude přidán žádný zástupce.
  • • V případě uživatelů počítačů Mac může být nutné restartovat počítač.
Kontrola nainstalování softwaru
 1. Propojte fotoaparát s počítačem pomocí kabelu USB.
 2. Zapněte fotoaparát.
 3. Spusťte aplikaci pro webové konference a vyberte „Webcam Utility“ jako externí kameru.
 4. Zkontrolujte, jestli se obraz z fotoaparátu zobrazuje v aplikaci pro webové konference.

Smlouva

 • Stáhnout
 • Stáhnout
 • Stáhnout

  S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Přibližně 5.50 MB)

 • Stáhnout

  S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Přibližně 5.50 MB)

 • Stáhnout

  S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Přibližně 5.50 MB)

 • Stáhnout

  S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Přibližně 5.50 MB)

 • Stáhnout

  S-NWU___-010000MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Přibližně 5.50 MB)

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.