Čeština

Přestože vaše zařízení tuto službu stahování nepodporuje, lze jej použít k zobrazení informací o stahování. Odkazy na stahování lze odeslat e-mailem za účelem stažení do počítače.

Firmware fotoaparátu Z 9

Vyberte operační systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program pro aktualizaci softwaru je určen pro výše uvedený výrobek vlastněný zákazníkem („předmětný výrobek“) a je poskytován pouze za předpokladu souhlasu s níže uvedenou smlouvou. Výběrem možnosti „Souhlasím“ a klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Před zahájením stahování se ujistěte, že jste srozuměni s podmínkami smlouvy.

 • • Tato služba poskytuje software, který lze použít pro aktualizaci firmwaru „C“ fotoaparátu Z 9 na verzi 5.00. Než budete pokračovat, zkontrolujte pomocí položky [Verze firmwaru] v [MENU NASTAVENÍ] verzi firmwaru fotoaparátu. Pokud je již výše uvedený firmware nainstalován, nemusíte jej stahovat.
 • • Tato aktualizace zahrnuje všechny změny provedené v předchozích aktualizacích.
 • • K aktualizaci firmwaru je vyžadována čtečka paměťových karet a počítač.
 • • Než budete pokračovat, přečtěte si níže uvedené informace.

Čas potřebný k dokončení této aktualizace

Provedení aktualizace trvá přibližně 6 minut. Po začátku aktualizace se zobrazí indikátor průběhu, ale při aktualizaci firmwaru „C“ z verze starší než 2.00 můžete zaregistrovat, že před zobrazením indikátoru průběhu je přibližně dvouminutová prodleva. Až do dokončení aktualizace firmwaru nevypínejte fotoaparát.

Předvolby IPTC

Provedením této aktualizace z firmwaru „C“ verze 3.10 nebo starší se vymažou předvolby IPTC ve fotoaparátu. Jedná se o plánovaný důsledek vylepšení předvoleb IPTC. Uživatelé, kteří chtějí dále používat existující předvolby, je musí před provedením aktualizace zkopírovat na paměťovou kartu pomocí položky [IPTC] > [Načíst/uložit] > [Slot 1]/[Slot 2] > [Kopírovat na kartu] v [MENU NASTAVENÍ]. Uložené předvolby lze po provedení aktualizace načíst z paměťové karty pomocí položky [IPTC] > [Načíst/uložit] > [Slot 1]/[Slot 2] > [Kopírovat do fotoaparátu].
Mějte na paměti, že předvolby IPTC nelze načíst, pokud jsou nastavení menu uložena na paměťovou kartu pomocí položky [Uložení/načtení nastavení menu] > [Uložit nastavení menu] ve fotoaparátu s firmwarem „C“ verze 3.10 nebo starší a načtena do fotoaparátu pomocí položky [Uložení/načtení nastavení menu] > [Načíst nastavení menu] po provedení této aktualizace. Nezapomeňte proto předvolby IPTC zkopírovat a načíst samostatně pomocí výše popsané metody.
Pokud je tato aktualizace provedena na fotoaparátu s firmwarem „C“ verze 4.00 nebo novějším, lze stávající předvolby IPTC použít po aktualizaci bez provedení výše uvedených opatření.

Aktualizace firmwaru modulu GNSS

Po aktualizaci firmwaru „C“ fotoaparátu Z 9 (provedené v rámci první aktualizace) bude firmware modulu GNSS aktualizován prostřednictvím druhé aktualizace. Chcete-li provést druhou aktualizaci, postupujte podle kroků 3, 4 a 5 v části „Aktualizace firmwaru fotoaparátu“.

Poznámka: Druhá aktualizace není nutná, pokud je firmware „G“ modulu GNSS již ve verzi 0,17, resp. v jiné verzi, ve které již bylo provedeno dané vylepšení.

Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 4.10 na verzi 5.00

Poznámka: Uživatelé následujícího softwaru budou muset provést aktualizaci na nejnovější verzi.

 • • Camera Control Pro 2 verze 2.37.0 nebo novější, NX Studio verze 1.6.1 nebo novější a SnapBridge verze 2.11.0 nebo novější.

Poznámka: Změny uváděné níže v částech „Fotografování“, „Záznam videa“, „Přehrávání“, „Ovládací prvky“, „Zobrazení“ a „Síť“ jsou podrobně uvedeny v dokumentu Doplňující návod k aktualizaci firmwaru.

Poznámka: V důsledku přidání nových položek menu jsou některé položky menu uživatelských funkcí přečíslovány.

■ Fotografování

 • • Byly přidány a změněny následující funkce na [Automatické spuštění] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ].
  • - Datum a čas zahájení automatické expozice lze nyní nakonfigurovat předem
  • - K možnostem obrazového pole byla přidána možnost [DX (24×16)]
  • - K možnostem definujícím typy detekovaných objektů byla přidána možnost [Letadla]
  • - Funkce Automatické spuštění je nyní k dispozici v kombinaci s manuálním zaostřováním fotoaparátu
  • - Změnil se vzhled a názvy některých položek na obrazovce nastavení
  • - Rozšířil se rozsah detekce dostupný pro [Upřesnit: vzdálenost]
 • • Byla přidána možnost [C15] vysokorychlostní záznam kompozice + snímací režim.
 • • Byl přidán režim nastavení frekvence [Redukce vysokofrekv. blikání] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ], který umožňuje konfigurovat předvolby frekvencí.
 • • Byla přidána možnost [Portrét se sytým odstínem] k položce [Předvolby Picture Control].
 • • Byla přidána položka [Vyvážení vzhledu portrétu] do [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ].
 • • Byla přidána položka [Změkčení pleti] do [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ].
 • • Byla přidána položka [Red. šumu pro vys. citlivosti ISO] do [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ], která umožňuje vybrat režim zpracování redukce šumu.
 • • K dispozici jsou nové možnosti kvality obrazu dostupné pro vysokorychlostní záznam kompozice + fotografování v položce [Nastavení kvality obrazu] > [Kvalita obrazu (HSFC)] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ].
 • • Zvětšení zobrazení v režimu živého náhledu je nyní až 400 %.
 • • Jako pomocné světlo AF lze nyní použít trvalé LED světlo Profoto A10.
  Poznámka: V případě světla Profoto A10 je nutná aktualizace firmwaru. Podrobné informace naleznete na firemní webové stránce společnosti Profoto.

■ Záznam videa

 • • Byly přidány a změněny následující funkce pro [Automatické spuštění] v [MENU ZÁZNAMU VIDEA].
  • - Datum a čas zahájení automatické expozice lze nyní nakonfigurovat předem
  • - K možnostem obrazového pole byla přidána možnost [DX]
  • - K možnostem definujícím typy detekovaných objektů byla přidána možnost [Letadla]
  • - Funkce Automatické spuštění je nyní k dispozici v kombinaci s manuálním zaostřováním fotoaparátu
  • - Změnil se vzhled a názvy některých položek na obrazovce nastavení
  • - Rozšířil se rozsah detekce dostupný pro [Upřesnit: vzdálenost]
 • • Do předvoleb Picture Control byla přidána možnost [Portrét se sytým odstínem].
 • • Byla přidána položka [Vyvážení vzhledu portrétu] do [MENU ZÁZNAMU VIDEA].
 • • Byla přidána položka [Změkčení pleti] do [MENU ZÁZNAMU VIDEA].
 • • Byly přidány a změněny následující funkce pro [Digitální zoom s vysokým rozlišením] v [MENU ZÁZNAMU VIDEA].
  • - Změnila se barva značek zaostřovacích polí zobrazovaných na obrazovce provozních informací při povolení funkce Digitální zoom s vysokým rozlišením.
  • - Operace digitálního zoomu s vysokým rozlišením lze nyní provádět prostřednictvím pomocného voliče.
 • • Zvětšení zobrazení v režimu živého náhledu je nyní až 400 %.
 • • Byla přidána funkce zahrnující názvy souborů použité ve fotoaparátu při záznamu videí na externí rekordér podporující přenos názvu souborů pomocí HDMI. Tuto funkci podporují následující externí rekordéry Atomos (k březnu 2024).
  • - Ninja V *
  • - Ninja V+ *
  • - Ninja (modely 2023)
  • - Ninja Ultra
  • - Shogun (modely 2023)
  • - Shogun Ultra
  • - Shogun Connect *

  * Některé rekordéry mohou vyžadovat aktualizaci operačního systému ATOMOS nebo placenou aktivaci rekordéru. Podrobnosti vám poskytne společnost ATOMOS.

■ Přehrávání

 • • Do menu „i“ režimu přehrávání videa byla přidána položka [Rychlost přehrávání].
 • • Byla přidána možnost [Přizpůsobit možnosti retušování] do položky [Retušování] v menu „i“ režimu přehrávání.
 • • Do menu přehrávání byla přidána položka [Automatické otáčení snímků].
 • • V menu přehrávání byla přidána možnost [Možnosti aut. přehrávání série] do položky [Přehrávání série].
 • • Procházení snímků nyní zachovává aktuální orientaci i v případě otočení fotoaparátu.
 • • Aktuální rychlost přehrávání se nyní zobrazuje na obrazovce přehrávání během sledování videa na celé obrazovce.
 • • Při zobrazení snímků RAW je nyní k dispozici možnost [4608×3072; 14,2 M] v položce [Retušování] > [Změna velikosti snímku] v menu „i“ režimu přehrávání.

■ Ovládací prvky

 • • Byly přidány možnosti uživatelského přiřazení ovládacích prvků a funkce přiřaditelné pomocí následujících položek v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ].
  • - f1 a g1[Přizpůsobení menu <i>]
  • - f2[Uživ. přiřaz. ovl. prvků (fotogr.)] a g2[Uživ. přiřazení ovládacích prvků]
  • - f3[Uživ. přiřaz. ovl. prvků (přehráv.)]

     Vyberte možnost [Upřed. zaostř. pole (prior. oblič.)] v položce f3 [;Uživ. přiřaz. ovl. prvků (přehráv.)] > [Hlavní příkazový volič] nebo [Pomocný příkazový volič] > [Pozice zoomu během proch. snímků].
  Nastavení funkce f3 [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (přehráv.)] > [Hlavní příkazový volič] nebo [Pomocný příkazový volič] > [Procházení snímků] lze nyní použít při posouvání snímků během zvětšení výřezu snímku.
  Výběr režimu monitoru lze nyní přiřadit tlačítkům Protect/Fn4 a Audio.

 • • Režimy fotografování lze nyní vybírat jednotlivě v režimu fotografování a v režimu videa.
  Poznámka: Režimy fotografování ve všech bankách menu fotografování „A“ až „D“ jsou po aktualizaci firmwaru nastaveny na P.
 • • Byla přidána možnost [Šířka hranice zaostřovacího pole] do položky a11 [Zobrazení zaostřovacích polí] v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ].
 • • Byla přidána položka [Otevřená clona Lv při MF] na pozici a14 do [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ].
 • • Na pozice d19 a g17 v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ] byla přidána položka [Namáčk. zrušte zoomování (MF)].
 • • Během vyvolání nastavení funkcí pro fotografování stisknutím (přidržením) tlačítka lze nyní upravovat nastavení vyvážení bílé barvy a korekce expozice.
 • • Změnil se způsob provedení úplného formátování v položce [Formátování paměťové karty] v [MENU NASTAVENÍ].

■ Zobrazení

 • • Změnilo se místo, na kterém se zobrazuje v režimu videa varování před vysokou teplotou paměťové karty.

■ Síť

 • • Pokud je připojení k příslušenství ATOMOS AirGlu BT nestabilní nebo narušené, zobrazí se nyní varování.
 • • Byla přidána položka [Připojení Wi-Fi (STA mode)], která umožňuje připojit fotoaparát k chytrému zařízení prostřednictvím přístupového bodu bezdrátové sítě LAN.
 • • Čísla portů lze nyní zadat pomocí položky [Připojení k serveru FTP] v [MENU SÍTÍ].
 • • Byla přidána možnost [Odeslat ve formátu HEIF] do položky [Připojení k serveru FTP] > [Možnosti] v [MENU SÍTÍ].
  Poznámka: Převedené snímky HEIF se neukládají na paměťovou kartu.
 • • Příslušenství ATOMOS AirGlu BT a grip pro dálkové ovládání MC-N10 lze nyní používat společně.
 • • Po zakázání automatického přidělování adres IP je zachována automaticky získaná adresa IP.
 • • Na obrazovce úprav TCP/IP se nyní zobrazují automaticky získané adresy brány/serveru DNS.
 • • Názvy souborů snímků a zvuku se nyní shodují, pokud je název souboru snímku během přenosu přejmenován.
 • • Změnily se výchozí hodnoty následujících nastavení zobrazené při bezdrátovém propojení:
  • - Šifrovací klíče
  • - Heslo zobrazené po obnovení výchozích nastavení fotoaparátu

■ Ostatní změny

 • • Když je položka [Režimy činnosti zaostřov. polí] nastavena na [3D sledování objektu] a člověk je relativně velký v rámci obrazového pole, plus je detekováno více očí v blízkosti zaostřovacího pole sledování objektu, fotoaparát přiřadí prioritu zaostření na oko blíže zaostřovacímu poli.
 • • Zkrátila se doba, za kterou obrazovka provozních informací ztmavne po spuštění závěrky při výběru možnosti [ON] v položce [Redukce blikání obrazu] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ].
 • • RGB histogram je nyní snáze viditelný, když je v položce d12 [Teplé barvy zobrazení] v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ] vybrána možnost [Režim 1] nebo [Režim 2].
 • • [MENU NASTAVENÍ] > [Verze firmwaru] nyní zobrazuje firmware „G“ modulu GNSS.
 • • Nyní je k dispozici aktualizace firmwaru modulu GNSS.
  Poznámka: Druhá aktualizace není nutná, pokud je firmware „G“ modulu GNSS již ve verzi 0.17, resp. v jiné verzi, ve které již bylo provedeno dané vylepšení.
  Poznámka: Postup aktualizace najdete v části „Aktualizace firmwaru modulu GNSS“.
 • • Firmware modulu GNSS byl aktualizován.
  • - Zlepšilo se zachycení signálu při použití v některých oblastech, kde lze zachytit třídružicový systém satelitní navigace „QZSS“.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Hodnoty jemného vyvážení nastavené v položce [Možnosti jemného doladění AF] v menu nastavení se nepoužily, pokud byl objekt detekován při výběru možnosti [Velkoplošná zaostřov. pole (S)], [Velkoplošná zaostřov. pole (L)], [Velkoplošná zaostřov. pole (C1)] nebo [Velkoplošná zaostřov. pole (C2)] v položce [Režimy činnosti zaostřov. polí].
  • - Přepnutí na obrazovku přehrávání a pokus o ovládání pomocného voliče nedoznaly očekávaných výsledků během svícení kontrolky přístupu na paměťovou kartu po sériovém snímání, když byla povolena možnost [Přehrávání série] > [Pomocný volič zobrazí první snímek] v [MENU PŘEHRÁVÁNÍ].
  • - V některých případech nebylo možné dosáhnout optimální expozice při sériovém snímání nebo při fotografování s posunem zaostření.
  • - Pokud byl vybrán čas závěrky „Bulb“, zablokovalo se v některých případech spuštění závěrky.
  • - Při opakovaném fotografování letadel nebylo někdy možné detekovat objekty ve správné pozici.

Naposledy aktualizováno 29. března 2024.

Změny u předchozích verzí firmwaru
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 4.01 na verzi 4.10
 • • Byly přidány možnosti [Ptáci] a [Letadla] do položky [Možnosti detekce objektu] do menu fotografování a menu záznamu videa.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 4.00 na verzi 4.01
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Fotoaparát přestal v ojedinělých případech reagovat nebo nebyl schopen správně zaznamenat video při pokusu o záznam videa po doběhnutí časovače pohotovostního režimu a následné reaktivaci při nastavení položky [Vel. obrazu/snímací frekv.] v MENU ZÁZNAMU VIDEA na 1920×1080.
  • - Při výběru možnosti záznamu zpomaleného videa byly zakázány funkce [Volba obrazového pole] a [Přepnout FX/DX] přiřazené ovládacím prvkům fotoaparátu.
  • - První snímek série v režimu sériového snímání neměl v některých případech odpovídající vyvážení bílé barvy, pokud byla jako vyvážení bílé barvy vybrána možnost [Automaticky] nebo [Auto. WB pro přirozené světlo].
  • - Pokud fotografování pokračovalo během výběru možnosti [ON] v položce [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ] > [Redukce blikání obrazu], došlo k částečnému narušení obrazu živého náhledu pro statické snímky.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 3.10 na verzi 4.00

Poznámka: Uživatelé následujícího softwaru budou muset provést aktualizaci na nejnovější verzi.

 • • Camera Control Pro 2 verze 2.36.0 nebo novější, IPTC Preset Manager verze 1.3.0 nebo novější, NX Studio verze 1.4.0 nebo novější, NX MobileAir verze 1.2 nebo novější (verze pro Android), NX Field verze 1.4 nebo novější

Poznámka: Změny uváděné níže v částech „Fotografování“, „Záznam videa“, „Přehrávání“, „Ovládací prvky“, „Zobrazení“ a „Síť (NX Field)“ jsou podrobně uvedeny v dokumentu Doplňující návod k aktualizaci firmwaru.

■ Fotografování

 • • Do menu fotografování byla přidána položka [Automatické spuštění]. Uživatelé mohou vybrat kritéria pro expozici pomocí položek [Pohyb] (směru pohybu objektu), [Vzdálenost] (vzdálenost objektu od fotoaparátu) a [Detekce objektu] (jestli je nebo není detekován objekt daného typu) a fotoaparát automaticky pořídí snímky při detekci objektů splňujících vybraná kritéria. Mějte na paměti, že položka [Vzdálenost] je k dispozici v kombinaci s objektivy NIKKOR Z a nemusí pracovat očekávaným způsobem při použití jiných objektivů.
 • • Doba, po kterou fotoaparát pokračuje v ukládání snímků do vyrovnávací paměti před zrušením fotografování během fáze „vyrovnávací paměti před expozicí snímků“ režimu rychlého zachycování snímků byla prodloužena ze 30 na 300 sekund.
 • • Byla přidána možnost [Velký (L)] k možnostem velikostí dostupným v položce [Paměťová karta ve Slotu 2] > [JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2] v menu fotografování.
 • • Byly přidány nové kroky bracketingu pro použití během automatického bracketingu u možností [Expoziční a zábleskový bracketing], [Expoziční bracketing] a [Zábleskový bracketing] vybraných v položce [Nastavení bracketingu]. Tato změna se vztahuje rovněž na nastavení [Intervalové snímání] > [Možnosti] > [Expoziční bracketing] > [Krok].

■ Záznam videa

 • • Do menu videa byla přidána položka [Automatické spuštění]. Uživatelé mohou vybrat kritéria pro expozici pomocí položek [Pohyb] (směr pohybu objektu), [Vzdálenost] (vzdálenost objektu od fotoaparátu) a [Detekce objektu] (jestli je nebo není detekován objekt daného typu) a fotoaparát automaticky zaznamená video při detekci objektů splňujících vybraná kritéria. Mějte na paměti, že položka [Vzdálenost] je k dispozici v kombinaci s objektivy NIKKOR Z a nemusí pracovat očekávaným způsobem při použití jiných objektivů.
 • • K položce [Nastavení citlivosti ISO] > [Citlivost ISO (režim M)] byly přidány možnosti nízké citlivosti ISO pro použití při záznamu videa N-Log.
 • • Změnilo se rozmezí rychlostí dostupných pro zoom s vysokým rozlišením.
 • • Byl přidán záznam zpomaleného videa.

■ Přehrávání

 • • Změnily se položky [Výběr k odeslání do počítače] a [Výběr k odeslání (FTP)] v menu „i“ režimu přehrávání a byly přidány položky [Priorita odesílání do počítače] a [Priorita odesílání (FTP)].

■ Ovládací prvky

 • • Byla přidána podpora funkce motorického zoomování u objektivů se zoomem.
 • • Byla přidána položka [Opožděné spuštění závěrky] do [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ] na pozici d6.
 • • Byly přidány možnosti uživatelského přiřazení ovládacích prvků a funkce přiřaditelné pomocí následujících položek v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ]. Byly přidány rovněž nové možnosti resetování.
  • - f2[Uživ. přiřaz. ovl. prvků (fotogr.)]
  • - f3[Uživ. přiřaz. ovl. prvků (přehráv.)]
  • - g2[Uživ. přiřazení ovládacích prvků]
  •    Mezi funkcemi, které lze přiřadit pomocí uživatelských funkcí f2 [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (fotogr.)] a g2 [Uživ. přiřazení ovládacích prvků], je nyní [Změna oka], kterou lze použít k přepínání mezi levým a pravým okem objektu.
  •    Novou možnost [Pozice zoomu během proch. snímků] > [Upřednostnit zaostřovací pole] v uživatelské funkci f3 [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (přehráv.)] lze nyní použít během zvětšení výřezu snímku při přehrávání k vycentrování zobrazení na aktivní zaostřovací pole u každého snímku při procházení snímků pomocí příkazového voliče.
   Vyberte možnost [Upřednostnit zaostřovací pole] v položce f3 [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (přehráv.)] > [Hlavní příkazový volič] nebo [Pomocný příkazový volič] > [Pozice zoomu během proch. snímků].
 • • Byly provedeny aktualizace položky [Data objektivu bez CPU] v [MENU NASTAVENÍ].
 • • Zvýšil se limit počtu znaků pro zadání „Category“ u předvoleb IPTC.
 • • Byla přebudována položka [Zvuky fotoaparátu] v [MENU NASTAVENÍ] a opatřena novými možnostmi včetně nových zvuků a nastavení úrovně zvuku elektronické závěrky.

■ Zobrazení

 • • Byla přidána informace o zaostřené vzdálenosti do indikace zaostřené vzdálenosti zobrazované během manuálního zaostřování.
 • • Možnosti vybrané v položce [Velikost displeje hledáčku] (dříve [Velikost zobr. v hled. (Lv pro fotog.)]) v [MENU NASTAVENÍ] se nyní vztahují rovněž na režimy videa a přehrávání.

■ Síť (NX Field)

 • • Byly provedeny změny a doplnění položky [Připojení k serveru FTP] v [MENU SÍTÍ].
 • • Byl změněn postup použitý při konfiguraci fotoaparátu pro synchronizované spouštění, zvýšil se počet vytvářených skupin na dvacet, zatímco počet fotoaparátů v každé skupině, které lze ovládat pomocí hlavního fotoaparátu Master, se zvýšil na šestnáct.
 • • Byla přidána možnost [Přepsat informace o autor. právu] v položce [Připojit k dalším fotoaparátům] v [MENU SÍTÍ].

■ Změny související s aplikacemi

NX MobileAir:
 • • zobrazení režimu živého náhledu fotoaparátu v režimu fotografování nyní zobrazuje stav aplikace NX MobileAir a
 • • nastavení fotoaparátu uložená na paměťovou kartu pomocí položky [Uložení/načtení nastavení menu] lze nyní stáhnout do chytrého zařízení nebo zkopírovat z chytrého zařízení na paměťovou kartu ve fotoaparátu pomocí aplikace NX MobileAir.

■ Ostatní změny

 • • Zvýšila se přesnost [3D sledování objektu] u malých, rychle se pohybujících objektů při výběru možnosti [Automaticky], [Osoby], [Zvířata] nebo [Dopravní prostředky] v položce [Možnosti detekce objektu] za situace, kdy nebyl detekován žádný objekt vybraného typu.
 • • Zvýšila se přesnost zaostřování tmavých objektů s malým kontrastem.
 • • Zlepšilo se zaostření s detekcí blikání v režimu pomalého sériového snímání.
 • • Byla provedena další zlepšení funkce automatického zaostřování a jeho spolehlivosti.
 • • Zlepšila se výkonnost automatického vyvážení bílé barvy u portrétní fotografie.
 • • Byl vyřešen problém způsobující v některých případech ztmavení hledáčku během přehrávání při výběru možnosti [Automaticky] v položce [Jas hledáčku].
 • • Nyní lze snáze získat správnou expozici od prvního snímku během intervalového snímání v prostředích s vysokým kontrastem nebo prostředích dostatečně tmavých pro zobrazení hvězd.
 • • Zobrazení histogramu již není k dispozici, když je aktivován režim zobrazení hvězd.
 • • Změnilo se varování nízké kapacity pro video, které se nyní zobrazuje bíle na červeném pozadí v případě, kdy zbývá méně než jedna minuta. Varování se nyní zobrazuje rovněž v době, kdy neprobíhá záznam.
 • • Uživatelé mají nyní k dispozici přesnější ovládání při procházení videí během přehrávání s využitím indikátoru průběhu.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Fotoaparát v některých případech přestal reagovat, pokud byl časovač pohotovostního režimu znovu aktivován po doběhnutí při výběru možnosti [Upřednostnit hledáček (1)] nebo [Upřednostnit hledáček (2)] v položce [Omez. volby režimů monitoru] a bylo vybráno rychlé zachycování snímků v položce [Snímací režim].
  • - Fotoaparát v některých případech přestal reagovat, pokud byly provedeny změny parametrů předvoleb Picture Control během zpracování snímků NEF (RAW).
  • - V ojedinělých případech se zaostřovací pole v hledáčku nezobrazilo správně v režimu sériového snímání.
  • - Položku [Velikost obrazu] nebylo možné nastavovat podržením tlačítka QUAL a otáčením pomocného příkazového voliče při nasazeném objektivu formátu DX a vybrané možnosti [ON] v položce [Nastavení velikosti obrazu] > [Povolit velikosti obrazu DX].
  • - Blesky SB-800 přestaly v některých případech reagovat po expozici snímků se zakázaným použitím blesku.
  • - Položka [Korekce vinětace] v některých případech nemohla správně korigovat vinětaci při výběru jiné možnosti než [Vypnuto].
  • - Uživatelé nemohli znovu vybrat obrazové pole FX po výběru obrazového pole DX s softwaru Camera Control Pro 2 při vybrané možnosti 100p nebo 120p pro snímací frekvenci videa.
  • - Zaostření bylo stále možné upravovat pomocí zaostřovacího kroužku při výběru možnosti [Disable] v položce [Man. zaostř. kroužek v r. AF] v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ], pokud byla vybrána jiná možnost než [Nelineární] v položce [Rozsah otáčení zaost. kroužku] v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ].
  • - Baterie se rychleji vybíjela při vypnutém fotoaparátu, pokud byla vybrána možnost [ON] v položce [Připojit k chytrému zařízení] > [Připojení Wi-Fi] v [MENU SÍTÍ], i když byla současně vybrána možnost [OFF] v obou položkách [Připojení Bluetooth] a [Odesílat ve vypnutém stavu].
  • - Menu a texty nápovědy v němčině a korejštině obsahovaly pravopisné chyby.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 3.01 na verzi 3.10
 • • Byla přidána podpora objektivu NIKKOR Z 85mm f/1.2 S.
 • • Zlepšila se přesnost zaostřování málo kontrastních objektů během sériového snímání při výběru možnosti [Velkoplošná zaostřov. pole (S)], [Velkoplošná zaostřov. pole (L)], [Velkoplošná zaostřov. pole (C1)], [Velkoplošná zaostřov. pole (C2)], [3D sledování objektu] nebo [Aut. volba zaostřovacích polí] v položce [Režimy činnosti zaostř. polí].
 • • Zlepšila se snímací frekvence při fotografování v režimu sériového snímání s volitelnými blesky.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Položka [Retušování] > [Oříznutí snímků] v menu „i“ režimu přehrávání vytvořila v ojedinělých případech zkreslené kopie snímků nebo neumožnila výběr požadovaného výřezu.
  • - Kopie vytvořené prolnutím velkého počtu snímků s využitím položky [Retušování] > [Zjasnit] v menu „i“ režimu přehrávání v některých případech vykazovaly zelený barevný nádech.
  • - Hodnocení snímků během zvětšení výřezu snímku v některých případech dočasně narušilo zobrazení.
  • - Ve velmi ojedinělých případech přestal fotoaparát reagovat.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 3.00 na verzi 3.01
 • • Grip pro dálkové ovládání MC-N10 lze nyní použít k synchronizovanému spouštění fotoaparátů připojených pomocí desetikolíkového konektoru dálkového ovládání.
 • • Zlepšilo se sledování objektu v zaostřovacím režimu AF-C při výběru možnosti [Velkoplošná zaostřov. pole (S)], [Velkoplošná zaostřov. pole (L)], [Velkoplošná zaostřov. pole (C1)] nebo [Velkoplošná zaostřov. pole (C2)] v položce [Režimy činnosti zaostř. polí].
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Pokud byla vybrána jiná možnost než [Detekce objektu vypnutá] v položce [Možnosti detekce objektu] při vybrané možnosti [Velkoplošná zaostřov. pole (S)], [Velkoplošná zaostřov. pole (L)], [Velkoplošná zaostřov. pole (C1)] nebo [Velkoplošná zaostřov. pole (C2)] v položce [Režimy činnosti zaostř. polí], automatické zaostřování v některých případech selhalo při detekci objektů mimo zaostřovací pole.
  • - Pokud byla ovládacímu prvku přiřazena funkce [Režimy činnosti zaostř. polí], [Režimy zaostř. polí + aktiv. zaostř.], [Vyvolání funkcí pro fotografování] nebo [Vyvolání funkcí pro fotogr. (trvalé)] pomocí uživatelské funkce f2 [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (fotogr.)] při vybrané možnosti [3D sledování objektu] v položce [Režimy činnosti zaostř. polí] v uložených nastaveních, fotoaparát někdy nebyl schopen zaostřit nebo sledovat požadovaný objekt v případě aktivace automatického zaostřování stisknutím daného ovládacího prvku v zaostřovacím režimu AF-C.
  • - Když byla ovládacímu prvku přiřazena funkce [Režimy činnosti zaostř. polí], [Režimy zaostř. polí + aktiv. zaostř.], [Vyvolání funkcí pro fotografování] nebo [Vyvolání funkcí pro fotogr. (trvalé)] pomocí uživatelské funkce f2 [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (fotogr.)], fotoaparát v ojedinělých případech přestal reagovat, pokud byl vybraný ovládací prvek stisknut bezprostředně před nebo po fotografování během vybrané možnosti [Přesná zaostřovací pole] nebo [Jednotlivá zaostřovací pole] v položce [Režimy činnosti zaostř. polí].
  • - V některých případech se vyskytly chyby FTP během připojení k serverům FTP.
  • - Přenos na některé servery FTP trvale pokračoval, aniž by byly přeneseny nějaké snímky.
  • - Jakmile byla přidána do menu [MOJE MENU] nebo [POSLEDNÍ NASTAVENÍ], nebylo možné uživatelskou funkci d14 [Indikace okamžiku spuštění] vybrat ani v jednom z menu a nešlo ji odstranit z menu [MOJE MENU] pomocí položky [Odebrání položek].
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 2.11 na verzi 3.00

Poznámka: Změny uvedené v částech „Fotografování“, „Záznam videa“, „Zobrazení“, „Přehrávání“, „Ovládací prvky“ a „Síť“ jsou podrobně rozvedeny v dokumentu Supplementary Firmware Update Manual (Doplňující návod k aktualizaci firmwaru).

■ Fotografování

 • • Položka [Velikost obrazu] v menu fotografování je nyní změněna na [Nastavení velikosti obrazu] a nabízí nové možnosti, které se vztahují pouze na snímky pořízené při použití obrazového pole DX.
 • • Ke snímacím frekvencím byla přidána možnost [C60] dostupná pro rychlé sériové snímání. Uživatelskou funkcí d4 v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ] je nyní [Možn. vyr. paměti před expozicí sn.].
 • • Byla přidána položka [Redukce vysokofrekv. blikání] do [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ].
 • • Byla přidána možnost [Autom. nastavení pozice zaostření] v položce [Fotografov. s posunem zaostření] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ].

■ Záznam videa

 • • Byla přidána položka [Redukce vysokofrekv. blikání] do [MENU ZÁZNAMU VIDEA].
 • • Byla přidána položka [Digitální zoom s vysokým rozlišením] do [MENU ZÁZNAMU VIDEA].
 • • Byla přidána možnost [Reset pomocí dálkového ovládání] v položce [Časový kód] v [MENU ZÁZNAMU VIDEA].

■ Zobrazení

 • • Režim monitoru [Upřednostnit hledáček] byl nahrazen režimy [Upřednostnit hledáček (1)] a [Upřednostnit hledáček (2)].
 • • Byl rozšířen rozsah jasů monitoru, aby zahrnoval i jasnější a tmavší nastavení.
 • • Byla provedena následující doplnění [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ]:
  • - Byla přidána možnost [Barva 3D sledování objektu] v uživatelské funkci a11 [Zobrazení zaostřovacích polí].
  • - Byly přidány možnosti [Vždy] a [Pouze bez blesku] v uživatelské funkci d9 [Režim zobrazení (Lv pro fotog.)] > [Zobrazit účinky nastavení].

■ Přehrávání

 • • Položka [Otočení na výšku] v menu přehrávání je nyní změněna na [Automatické otočení snímků]. Je-li vybrána možnost [ON], obrazovka přehrávání na monitoru a v hledáčku se automaticky otočí v souladu s orientací fotoaparátu.
 • • Obrazovka přehrávání nyní zobrazuje barevnou teplotu u snímků pořízených při výběru možnosti [Manuální nastavení] v položce [Vyvážení bílé barvy].
 • • Nyní jsou k dispozici možnosti pro ovládání každé série snímků pořízené v režimu sériového snímání jako skupiny snímků.
 • • Byla přidána možnost [Informace o souboru] k možnostem dostupným v položce [Možnosti zobraz. pro přehráv.] v [MENU PŘEHRÁVÁNÍ].

■ Ovládací prvky

 • • Byla přidána možnost plného formátování v položce [Formátování paměťové karty] v [MENU NASTAVENÍ] využitelná s kompatibilními paměťovými kartami CFexpress.
 • • Byla provedena následující doplnění [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ]:
  • - Byla přidána možnost [Zpoždění autom. nastavení Type A] v uživatelské funkci d14 [Indikace okamžiku spuštění].
  • - Byla přidána možnost [Velikost zdůraznění středu] k položkám dostupným pro přizpůsobení obrazovek provozních informací pomocí uživatelské funkce d18 [Uživ. obr. informací na monitoru] a d19 [Uživ. obr. informací v hledáčku].
  • - Uživatelské funkce f2 [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (fotogr.)], f3 [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (přehráv.)] a g2 [Uživ. přiřazení ovládacích prvků] nyní nabízejí přístup k rozšířené volbě uživatelských funkcí a ovládacích prvků.

■ Síť

 • • Stav připojení je nyní v případě připojení fotoaparátu k serveru FTP zobrazen na obrazovce provozních informací.
 • • Fotoaparát nyní podporuje standard FTPS.
 • • Byla přidána položka [Možnost ATOMOS AirGlu BT] v [MENU SÍTÍ].

■ Ostatní změny

 • • Byla zlepšena přesnost automatického zaostřování.
 • • Byla zlepšena výkonnost automatického zaostřování za nízké hladiny osvětlení, kde se snížila minimální potřebná hladina osvětlení o 0,5 EV.
 • • Byla snížena citlivost [3D sledování objektu] k objektům procházejícím mezi objektem a fotoaparátem.
 • • Byla zlepšena výkonnost zaostřování při výběru možnosti [Zvířata] v položce [Možnosti detekce objektu] během [3D sledování objektu].
 • • Byla snížena tendence fotoaparátu zaostřovat na pozadí během detekce objektu při výběru možnosti [Velkoplošná zaostřov. pole (S/L/C1/C2)], [3D sledování objektu] nebo [Aut. volba zaostřovacích polí].
 • • Při zaostřování s využitím zaostřovacího kroužku objektivu jsou nyní k dispozici funkce zdůraznění obrysů, elektronický dálkoměr a indikace zaostřené vzdálenosti nejen v režimu manuálního zaostřování, ale rovněž v ostatních zaostřovacích režimech. Dále byly provedeny úpravy doby zobrazení indikace zaostřené vzdálenosti.
 • • V případě úpravy expozice během zvětšeného zobrazení živého náhledu se nyní zobrazí čas závěrky, clona a citlivost ISO.
 • • Byla zlepšena reakce manuálního zaostřování v režimu videa a v režimu bezhlučného fotografování.
 • • Obrazovka provozních informací nyní zobrazuje stav připojení synchronizovaného spouštění. Bylo zlepšeno rovněž zobrazení v seznamu fotoaparátů Remote zobrazeného pomocí možnosti a položky [Připojit k dalším fotoaparátům] > [Seznam fotoaparátů Remote] v [MENU SÍTÍ].
 • • U fotoaparátů Z 9 prodávaných v Kanadě a USA byla přidána možnost [Português (PT)] v položce [Jazyk (Language)] v [MENU NASTAVENÍ].
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Pokud (a) byl vybrán zaostřovací režim AF-S, (b) byl vybrán režim činnosti zaostřovacích polí podporující detekci objektu s využitím ovládacího prvku s funkcí [Režimy zaostř. polí + aktiv. zaostř.] přiřazenou pomocí uživatelské funkce f2 [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (fotogr.)] a (c) byla vybrána jiná možnost než [Detekce objektu vypnutá] v položce [Možnosti detekce objektu] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ], nedošlo někdy při stisknutí uživatelsky přiřazeného ovládacího prvku k aktivaci detekce objektu.
  • - Pokud (a) byl vybrán režim 3D sledování objektu jako režim činnosti zaostřovacích polí, (b) byla vybrána jiná možnost než [Detekce objektu vypnutá] v položce [Možnosti detekce objektu] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ] a (c) nastavení pro fotografování vyvolaná s využitím ovládacího prvku s funkcí [Vyvolání funkcí pro fotografování] nebo [Vyvolání funkcí pro fotogr. (trvalé)] přiřazenou pomocí uživatelské funkce f2 [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (fotogr.)] měla vybranou možnost [3D sledování objektu] v položce [Režimy činnosti zaostř. polí] a možnost [Detekce objektu vypnutá] v položce [Možnosti detekce objektu], pokračovala detekce objektu během aktivace zaostřování po stisknutí uživatelsky přiřazeného ovládacího prvku.
  • - Pokud (a) byl vybrán zaostřovací režim AF-C, (b) byla vybrána jiná možnost než [3D sledování objektu] jako režim činnosti zaostřovacích polí, (c) byla vybrána jiná možnost než [Detekce objektu vypnutá] v položce [Možnosti detekce objektu] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ], a (d) nastavení pro fotografování vyvolaná s využitím ovládacího prvku s funkcí [Vyvolání funkcí pro fotografování] nebo [Vyvolání funkcí pro fotogr. (trvalé)] přiřazenou pomocí uživatelské funkce f2 [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (fotogr.)] měla vybranou možnost [3D sledování objektu] v položce [Režimy činnosti zaostř. polí], nebyla detekce objektu provedena očekávaným způsobem při aktivaci zaostřování pomocí uživatelsky přiřazeného ovládacího prvku.
  • - Časy závěrky 1/320 s až 1/640 s produkovaly nerovnoměrnou expozici v rámci obrazového pole u snímků pořízených blesky SB-800 s využitím automatické vysoce rychlé FP synchronizace blesku.
  • - Výběr jiné banky uživatelských funkcí v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ] po výběru jiného než výchozího nastavení v položce [Bracketing] > [Krok] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ] způsobil vrácení hodnoty v položce [Bracketing] > [Krok] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ] na 1.
  • - Provozní informace v ojedinělých případech zmizely z hledáčku.
  • - Pokus o záznam videa 8K s nasazeným objektivem NIKKOR Z 14-30mm f/4S a vybranou jinou možností než [Vypnuto] v položce [Redukce vibrací] v [MENU ZÁZNAMU VIDEA] v některých případech způsobil zablokování fotoaparátu.
  • - Sledování malých objektů nebo objektů s nízkým kontrastem na jednobarevném pozadí, jako je modrá obloha, způsobilo v některých případech přemístění zaostřovacího pole do horní části zobrazovače.
  • - Výběr možnosti [C30] nebo [C120] pro snímací režim při výběru jiné možnosti než [Vypnuto] v položce [Active D-Lighting] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ] způsobil změnu jasu monitoru nebo hledáčku.
  • - Fotoaparát v ojedinělých případech nemohl správně zaznamenat video 8K.
  • - V režimu videa fotoaparát po dosažení horního limitu citlivosti ISO v režimech P a S při výběru hodnoty v položce [Nastavení citlivosti ISO] > [Nejvyšší citlivost] v [MENU ZÁZNAMU VIDEA] pod [12800] neotevřel clonu (nenastavil nižší clonové číslo).
 • • Byla přidána podpora gripu pro dálkové ovládání MC-N10.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 2.10 na verzi 2.11
 • • Byl vyřešen problém způsobující ve velmi ojedinělých případech zablokování fotoaparátu.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 2.00 na verzi 2.10
 • • Mezi funkce přiřaditelné ovládacím prvkům fotoaparátu pomocí uživatelské funkce f2 [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (fotogr.)] byla přidána položka [Redukce vysokofrekv. blikání]. Další informace viz Supplementary Firmware Update Manual (Doplňující návod k aktualizaci firmwaru).
 • • Automatické zaostřování nyní lépe pracuje při sledování malých objektů.
 • • Automatické zaostřování nyní produkuje přesnější výsledky u portrétovaných osob detekovaných funkcí zaostřování s detekcí očí/tváří v režimu [Kontinuální zaostřování] vybraném jako [Zaostřovací režim].
 • • Byl vyřešen problém způsobující zaostřování fotoaparátu na pozadí při výběru možnosti [Jednotlivá zaostřovací pole], [Dynam. volba zaostřov. polí (S)] nebo [Dynam. volba zaostřov. polí (M)] v položce [Režimy činnosti zaostř. polí], resp. při výběru možnosti [Velkoplošná zaostřov. pole (C1)] nebo [Velkoplošná zaostřov. pole (C2)] v kombinaci s uživatelskou velikostí zaostřovacího pole [1×1].
 • • Nyní lze očekávat lepší výsledky redukce vibrací u snímků pořízených při panorámování fotoaparátem namířeným nahoru nebo dolů a použití jiné možnosti než [Vypnuto] v položce [Redukce vibrací].
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Při použití některých objektivů s bajonetem Nikon Z někdy způsobil výběr možnosti [Zaostření] v uživatelské funkci a1 [Volba priority v režimu AF-C] v kombinaci s možností [Kontinuální zaostřování] vybranou v položce [Zaostřovací režim] zablokování spuštění závěrky i v případě dokončeného zaostření objektu.
  • - Pokud byl nasazen objektiv s bajonetem Nikon F, nebylo možné v režimech M a A vybrat možnost [Aretace hodnoty clony] v uživatelské funkci f4 [Aretace ovládacích prvků].
  • - Přiřazení funkce [Vyvolání funkcí pro fotografování] ovládacímu prvku pomocí uživatelské funkce f2 [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (fotogr.)] znepřístupnilo možnost [Uložit aktuální nastavení] při nasazení objektivu s bajonetem Nikon F vybaveného clonovým kroužkem a napájecími kontakty.
  • - U snímků pořízených při výběru možnosti [ON] v položce [Automatická korekce zkreslení] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ] nebyla někdy použita automatická korekce zkreslení.
  • - Fotoaparát nerozpoznal uživatelské předvolby Picture Control uložené na paměťovou kartu s využitím softwaru Picture Control Utility 2 ve verzi pro počítače Mac.
  • - Vyvolání funkcí pro fotografování v některých případech způsobilo neočekávané změny expozice, pokud:
   • ▸ byla nastavena citlivost ISO na pevnou hodnotu v režimu M,
   • ▸ byla vybrána jiná možnost než [Uchování expozice vypnuto] v uživatelské funkci b7 [Uchovat exp. při změnách clony] a
   • ▸ byla přiřazena možnost [Vyvolání funkcí pro fotografování] nebo [Vyvolání funkcí pro fotogr. (trvalé)] ovládacímu prvku pomocí uživatelské funkce f2 [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (fotogr.)], obojí bez výběru možnosti (nebo pouze s režimem M) pro [Režim fotografování] a bez zatrhnutí vedle libovolné z položek [Čas závěrky], [Clona] a [Nastavení citlivosti ISO].
  • - Pokud byla funkce [Vyvolání funkcí pro fotografování] nebo [Vyvolání funkcí pro fotogr. (trvalé)] přiřazena ovládacímu prvku pomocí uživatelské funkce f2 [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (fotogr.)], detekce objektu nepracovala očekávaným způsobem v případě, že se nastavení položky [Možnosti detekce objektu] vyvolané stisknutím ovládacího prvku lišilo od možnosti aktuálně vybrané v položce [Možnosti detekce objektu] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ].
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.11 na verzi 2.00
 • Poznámka: Změny uváděné v částech „Fotografování“, „Záznam videa“, „Zobrazení“, „Přehrávání“ a „Ovládací prvky“ jsou podrobně uvedeny v části Supplementary Firmware Update Manual (Doplňující návod k aktualizaci firmwaru).
 • Poznámka: Některé uživatelské funkce byly přečíslovány z důvodu přidání nových položek menu.
 • Fotografování
 • • Byly přidány režimy činnosti zaostřovacích polí [Velkoplošná zaostřov. pole (C1)] a [Velkoplošná zaostřov. pole (C2)].
 • • V režimu fotografování se nyní na kontrolním panelu zobrazují doplňující informace o dlouhých expozicích včetně uplynulého času a zbývajícího času.
 • • Funkce rychlého zachycování snímků nyní zahrnuje „vyrovnávací paměť před expozicí snímků“.
 • • Byl změněn postup výběru barevné teploty při vybraném vyvážení bílé barvy [Výběr barevné teploty].
 • • Byla změněna velikost oblasti, kterou fotoaparát používá k měření hodnot pro [Manuální nastavení] vyvážení bílé barvy.
 • Záznam videa
 • • Byly přidány režimy činnosti zaostřovacích polí [Velkoplošná zaostřov. pole (C1)] a [Velkoplošná zaostřov. pole (C2)].
 • • Byl změněn postup výběru barevné teploty při vybraném vyvážení bílé barvy [Výběr barevné teploty].
 • • Byla změněna velikost oblasti, kterou fotoaparát používá k měření hodnot pro [Manuální nastavení] vyvážení bílé barvy.
 • • Byla přidána zvětšení zobrazení 50 % a 200 % využitelná během záznamu videa.
 • • Na kontrolním panelu se nyní v režimu videa zobrazuje aktuální velikost obrazu a snímací frekvence.
 • • Byla provedena následující doplnění [MENU ZÁZNAMU VIDEA]:
  • - Byly přidány možnosti [N-RAW 12 bitů (NEV)] a [ProRes RAW HQ 12 bitů (MOV)] pro záznam videa RAW v položce [Typ souboru videa].
  • - Byla přidána položka [Rozšířené převzorkování].
 • • Byla provedena následující doplnění [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ]:
  • - Byla přidána možnost [Zobrazit info pro video] k uživatelské funkci g1, [Přizpůsobení menu i].
  • - Byla přidána možnost [Rychlá aktivace autom. zaostřov.] k uživatelské funkci g2, [Uživ. přiřazení ovládacích prvků].
  • - Na pozici uživatelské funkce g8 byla přidána položka [Jemné nast. citlivosti ISO (režim M)].
  • - Na pozici uživatelské funkce g9 byla přidána položka [Rozšířené časy závěrky (režim M)].
  • - Na pozici uživatelské funkce g14 byla přidána položka [Zobrazení informace o jasech].
  • - Na pozici uživatelské funkce g17 byla přidána položka [Červený rámeček indikace záznamu].
 • • Byla provedena následující doplnění [MENU NASTAVENÍ]:
  • - Byla přidána možnost [1080i (prokládaný)] do položky [HDMI] > [Výstupní rozlišení].
 • Zobrazení
 • • Byly provedeny změny režimů zobrazení [Pouze hledáček] a [Upřednostnit hledáček].
 • • Byly přidány indikace časování spuštění pro rychlé zachycování snímků.
 • • Bylo provedeno následující doplnění [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ]:
  • - Na pozici uživatelské funkce d20 byla přidána položka [Vysoká obnov. frekvence hledáčku].
 • • Byla provedena následující doplnění [MENU NASTAVENÍ]:
  • - Byly přidány možnosti [Lo 1] a [Lo 2] v položce [Jas hledáčku] > [Manuálně].
  • - Byla přidána položka [Automatické vypnutí podle teploty].
 • Přehrávání
 • • Byla přidána možnost [Prolnutí pohybu] v položce [Retušování] v menu „i“ režimu přehrávání.
 • • Byla přidána možnost [Uložit snímky jdoucí po sobě] k možnostem dostupným v menu „i“ během pozastavení přehrávání videa.
 • • Uživatelé mohou nyní během listování snímky v režimu přehrávání jednotlivých snímků přeskakovat všechny snímky kromě prvního snímku v každé sérii.
 • Ovládací prvky
 • • Byla provedena následující doplnění [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ]:
  • - Na pozici uživatelské funkce a14 byla přidána položka [Rychlost výběru zaostřovacích polí].
  • - Byla přidána možnost [Vyvolání funkcí pro fotogr. (trvalé)] k uživatelské funkci f2, [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (fotogr.)].
  • - Byl rozšířen seznam ovládacích prvků, kterým lze uživatelsky přiřadit jejich funkci s využitím uživatelských funkcí f2 ([Uživ. přiřaz. ovl. prvků (fotogr.)]) a g2 ([Uživ. přiřazení ovládacích prvků]), a mezi přiřaditelné funkce byly přidány [Uložení pozice zaostření] a [Vyvolání pozice zaostření].
  • - Na pozici uživatelské funkce f11 byla přidána položka [Záměna zaost./příkaz. kroužku] (k 20. dubnu 2022 je tato funkce dostupná pouze v kombinaci s objektivem NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
  • - Na pozici uživatelské funkce f13 byla přidána položka [Přednost středu pomoc. voliče].
 • • Byla provedena následující doplnění [MENU NASTAVENÍ]:
  • - Nastavení uložená a načtená pomocí položky [Uložení/načtení nastavení menu] nyní zahrnují rovněž položky [Vymazání snímků z obou slotů] a [Kritéria filtrovaného přehrávání] v menu přehrávání.
 • Ostatní změny
 • • Byla přidána podpora objektivu NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S.
 • • Velikosti dostupné při stahování snímků s využitím aplikace SnapBridge verze 2.9.0 nebo novější nyní zahrnují kromě existujících možností [Original format] (Původní formát) a [2 megapixel] (2 miliony pixelů) rovněž možnost [8 megapixels (4K)] (8 milionů pixelů (4K)).
 • • Položky vybrané v menu „i“ lze nyní potvrdit pomocí středu pomocného voliče nebo multifunkčního voliče pro fotografování na výšku.
 • • Ovládací prvky, jimž byla pomocí uživatelské funkce f2, [Uživ. přiřaz. ovl. prvků (fotogr.)], přiřazena funkce [Vyvolání funkcí pro fotografování], lze nyní během připojení fotoaparátu k zařízení s běžící aplikací NX Tether nebo NX MobileAir prostřednictvím USB používat v této funkci.
 • • Byly provedeny změny automatického zaostřování pro zlepšení spolehlivosti, sledování objektu a detekce objektu za nízké hladiny osvětlení.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Na snímcích pořizovaných v režimech P a A se v ojedinělých případech objevovaly vodorovné proužky.
  • - Větší zaclonění než na hodnotu f/5,6 při vybraném režimu zaostřování [AF-C] a vybrané možnosti [Zaostření] v položce [Volba priority v režimu AF-C] způsobila v některých případech zablokování spuštění závěrky v režimu rychlého zachycování snímků.
  • - Pomalu se pohybující objekty na snímcích pořizovaných v režimu zaostřování [AF-C] při menších zacloněních než f/2,8 někdy nebyly ostré.
  • - Výběr možnosti [ON] v položce [Vyrovnání expozice] během intervalového snímání při nasazeném objektivu bez CPU postupně zhoršoval přeexpozici v rámci každé série snímků.
  • - Pokusy o připojení k serverům SFTP, které byly nakonfigurovány pomocí operačního systému macOS, se nezdařily pokud nebyla jako cílová složka vybrána domovská složka.
  • - Pokud uživatel přepnul z jedné banky uživatelských funkcí na druhou, která obsahovala jiné uložené nastavení uživatelské funkce a9, [Omezení volby zaostř. režimů], zaostřovací režim uložený ve druhé bance se nevyvolal; namísto toho pokračovalo nastavení z první banky, které navíc nebylo možné změnit.
  • - Pokud byl pořízen snímek při výběru možnosti [Zapnuto/ON] současně v položce [Kontrola snímků] v [MENU PŘEHRÁVÁNÍ] a v položce [Redukce blikání obrazu] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ], fotoaparát někdy přestal reagovat.
  • - Zprávy v některých jazycích někdy pokračovaly mimo zobrazovač.
  • - Aplikace jako NX Tether a SnapBridge zobrazovaly při použití některých objektivů během dálkově ovládaného fotografování nesprávné hodnoty světelnosti.
  • - Časovač pohotovostního režimu se v ojedinělých případech nemohl znovu aktivovat, pokud došlo ke stisknutí tlačítka spouště krátce po jeho doběhnutí.
  • - Pokud byla v režimu M vybrána jiná možnost než [Uchování expozice vypnuto] v uživatelské funkci b7 ([Uchovat exp. při změnách clony]) v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ] při vybrané možnosti [OFF] v položce [Nastavení citlivosti ISO] > [Automat. regulace citl. ISO] v menu fotografování, docházelo k následujícím problémům:
   • ▸ Výběr možnosti [Citlivost ISO] v uživatelské funkci b7 ([Uchovat exp. při změnách clony]) zhoršil reakci fotoaparátu při úpravách citlivosti ISO pomocí tlačítka ISO a příkazových voličů. Fotoaparát rovněž zobrazil citlivosti ISO nižší než byla nejnižší dostupná hodnota (za těchto podmínek by byla nejnižší dostupná citlivost ISO 64).
   • ▸ Výběr možnosti [Čas závěrky] v uživatelské funkci b7 ([Uchovat exp. při změnách clony]) zhoršil reakci fotoaparátu při úpravách času závěrky pomocí příkazových voličů.
  • - Vyjmutí a výměna paměťové karty po zkopírování vyvážení bílé barvy z existujícího snímku s využitím položky [Vyvážení bílé barvy] > [Manuální nastavení] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ] nebo v [MENU ZÁZNAMU VIDEA] způsobily zobrazení snímku s vybranou předvolbou jako prázdného černého políčka.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.10 na verzi 1.11
 • • Byl vyřešen problém znemožňující fotoaparátu zaostřit na detekované objekty během záznamu videa v případě výběru všech následujících možností v [MENU ZÁZNAMU VIDEA]:
  • - [Obrazové pole] > [Volba obrazového pole]: [DX]
  • - [Režimy činnosti zaostř. polí]: Libovolná z možností [Velkoplošná zaostřov. pole (S)], [Velkoplošná zaostřov. pole (L)], [Sledování objektu] a [Aut. volba zaostřovacích polí]
  • - [Možnosti detekce objektu] > [Detekce objektu]: Libovolná z možností kromě [Detekce objektu vypnutá]
 • • Byly opraveny chyby v názvech některých položek ve skupině a ([Zaostření]) v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ] u některých jazyků.
 • • Byl vyřešen problém způsobující v ojedinělých případech zobrazení vodorovných proužků v kruhu uprostřed obrazu snímků pořízených s využitím TELEKONVERTORU Z TC-1,4× nebo TELEKONVERTORU Z TC-2,0× nasazeného na objektiv NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S při použití jiné možnosti než [Vypnuto] v položce [Korekce vinětace] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ].
 • • Byla přidána podpora objektivu NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S (počínaje firmwarem „C“ verze 1.10).
 • • Byly vyřešeny následující problémy (počínaje firmwarem „C“ verze 1.10):
  • - Při použití položek menu nabízejících pouze možnost [ON] a [OFF] docházelo v některých případech k porušení zobrazení menu, pokud byl nasazen objektiv s podporou uživatelské funkce a14 ([Man. zaostř. kroužek v r. AF]) v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ].
  • - Barvy ve formátu HLG nebo N-Log se někdy nepřizpůsobily správně pro zobrazení v hledáčku, pokud byla vybrána možnost [ON] v uživatelské funkci g8 ([Asistent pro zobrazení]) v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ].
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.00 na verzi 1.10
 • • Byla přidána podpora objektivu NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • Zvětšila se délka sérií při pořizování snímků ve dvou formátech (NEF/RAW + JPEG nebo JPEG + JPEG) frekvencí 20 sn./s v režimu rychlého sériového snímání.
  • Firmware „C“ verze 1.00:
   • - NEF/RAW (vysoká účinnost★) + JPEG Základní (Velký (L)): cca 3 sekundy*
   • - JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 (Slot 1: JPEG Jemný (Velký (L)); Slot 2: JPEG Základní (Malý (S))): cca 3 sekundy*
  • Firmware „C“ verze 1.10:
   • - NEF/RAW (vysoká účinnost★) + JPEG Základní (Velký (L)): cca 8 sekund*
   • - JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 (Slot 1: JPEG Jemný (Velký (L)); Slot 2: JPEG Základní (Malý (S))): cca 8 sekund*

  * Délka série, kterou lze pořídit před poklesem snímací frekvence. Údaje jsou referenční hodnoty získané pomocí vnitrofiremních měření s využitím objektivu NIKKOR Z 50mm f/1.8 S a 325GB paměťové karty CFexpress ProGrade Digital COBALT 1700R. Délka sériového snímání se za určitých podmínek sníží, a to včetně:

  • - výběru možnosti [Záloha] v položce [Paměťová karta ve Slotu 2] nebo
  • - výběru možnosti [ON] v položce [Automatická korekce zkreslení].
 • • Možnosti vybrané v seznamu [Kritéria filtrovaného přehrávání] v [MENU PŘEHRÁVÁNÍ] lze nyní vybrat či zrušit jejich výběr stisknutím multifunkčního voliče směrem doprava.
 • • Byl vyřešen problém znemožňující při splnění všech následujících podmínek synchronizaci volitelných blesků SB-5000 se závěrkou:
  • - Pomocí položky [1/200 s (Auto FP)] nebo [1/250 s (Auto FP)] vybrané v uživatelské funkci e1 [Synchroniz. čas pro blesk] v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ] nastaven kratší čas závěrky než synchronizační čas pro práci s bleskem.
  • - Blesk SB-5000 ovládán pomocí rádiového AWL s využitím volitelného bezdrátového dálkového ovládání WR-R10 nebo WR-R11a nasazeného na fotoaparátu.
  • - Blesk mimo sáňky pro upevnění příslušenství na fotoaparátu.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Při použití položek menu nabízejících pouze možnost [ON] a [OFF] docházelo v některých případech k porušení zobrazení menu, pokud byl nasazen objektiv s podporou uživatelské funkce a14 ([Man. zaostř. kroužek v r. AF]) v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ].
  • - Barvy ve formátu HLG nebo N-Log se někdy nepřizpůsobily správně pro zobrazení v hledáčku, pokud byla vybrána možnost [ON] v uživatelské funkci g8 ([Asistent pro zobrazení]) v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ].
Zobrazení verze firmwaru fotoaparátu
 1. Zapněte fotoaparát.
 2. Pro zobrazení verze firmwaru fotoaparátu stiskněte tlačítko MENU na fotoaparátu a vyberte položku [Verze firmwaru] v [MENU NASTAVENÍ].
 3. Zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu.
 4. Vypněte fotoaparát.
Popis produktu
Název Firmware „C“ verze 5.00 fotoaparátu Z 9
Podporované fotoaparáty Z 9
Podporované verze firmwaru fotoaparátu Verze 1.00–4.10 firmwaru „C“
Název souboru Z_9_0500.bin
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Stáhněte do počítače následující soubor firmwaru.
  Ujistěte se, že máte stažený soubor firmwaru v počítači.
  • Z_9_0500.bin (firmware fotoaparátu)
 2. S využitím čtečky paměťových karet zkopírujte soubor „Z_9_0500.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Firmware je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn do složky vnořené v kořenové složce.
 3. Vložte paměťovou kartu do Slotu 1 na fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 4. Vyberte položku [Verze firmwaru] v [MENU NASTAVENÍ] a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 5. Jakmile je aktualizace hotova, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 6. Zkontrolujte, zda byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Poznámka: Licenci pro software s otevřeným zdrojovým kódem obsažený v ovladači NVM Express fotoaparátu lze nalézt pod hlavičkou „BSD License (NVM Express Driver)“.

Licenční smlouva pro koncové uživatele

 • Stáhnout

  Z_9_0500.bin
  (Přibližně 95.16 MB)

 • Stáhnout

  Z_9_0500.bin
  (Přibližně 95.16 MB)

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.