Čeština

Přestože vaše zařízení tuto službu stahování nepodporuje, lze jej použít k zobrazení informací o stahování. Odkazy na stahování lze odeslat e-mailem za účelem stažení do počítače.

Firmware fotoaparátu Z 6

Vyberte operační systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program pro aktualizaci softwaru je určen pro výše uvedený výrobek vlastněný zákazníkem („předmětný výrobek“) a je poskytován pouze za předpokladu souhlasu s níže uvedenou smlouvou. Výběrem možnosti „Souhlasím“ a klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Před zahájením stahování se ujistěte, že jste srozuměni s podmínkami smlouvy.

 • • Tato služba poskytuje software, který lze použít pro aktualizaci firmwaru „C“ fotoaparátu Z 6 na verzi 3.60. Než budete pokračovat, vyberte v [MENU NASTAVENÍ] fotoaparátu položku [Verze firmwaru] a zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu. Pokud je již výše uvedený firmware nainstalován, nemusíte tuto aktualizaci stahovat ani instalovat.
 • • Tato aktualizace zahrnuje všechny změny provedené v předchozích aktualizacích.
 • • Aktualizace z firmwaru verze 2.10 nebo starší vyžadují paměťovou kartu XQD a čtečku paměťových karet. Aktualizace z firmwaru verze 2.20 nebo novější lze provést pomocí paměťové karty XQD a čtečky paměťových karet nebo čtečky paměťových karet CFexpress a paměťové karty CFexpress schválené k použití s aktuální verzí firmwaru.
 • • Než budete pokračovat, přečtěte si níže uvedené informace.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 3.50 na verzi 3.60
 • • Byla přidána podpora gripu pro dálkové ovládání MC-N10.
Změny u předchozích verzí firmwaru
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 3.40 na verzi 3.50
 • • Položky [Uložení pozice zaostření] a [Vyvolání pozice zaostření] byly přidány jako funkce přiřaditelné pomocí uživatelské funkce f2 [Uživ. přiřazení ovládacích prvků] v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ]. K 20. říjnu 2022 byly tyto možnosti podporovány v kombinaci s následujícími objektivy:
  • - NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
  • - NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S
  • - NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
 • • Chování automatického zaostřování během vyvolání údajů z paměti bylo vylepšeno, aby se zajistila nezměněná pozice zaostření v libovolném zaostřovacím režimu i při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny během probíhajícího vyvolání zaostřené vzdálenosti z paměti.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Nastavení vybraná v uživatelské funkci f2 [Uživ. přiřazení ovládacích prvků] v [MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ] někdy nepracovala očekávaným způsobem při použití uživatelských nastavení.
  • - Nastavení vybrané v položce [Řízení záblesku] > [Možnosti bezdrát. ovládání blesků] v [MENU FOTOGRAFOVÁNÍ] se někdy změnilo z [Optické/rádiové AWL] na [Optické AWL], když byl použit blesk SB-500 v kombinaci s bezdrátovým dálkovým ovládáním.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 3.31 na verzi 3.40
 • • Byla přidána podpora pro:
  • - adaptér bajonetu FTZ II,
  • - objektiv NIKKOR Z 24-120mm f/4 S,
  • - objektiv NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 a
  • - objektiv NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • Blikání se na zobrazovači objeví během filmování s menší pravděpodobností při záznamu stopáže N-Log nebo RAW na externí videorekordéry HDMI při nízkých úrovních osvětlení.
 • • Byla zdokonalena detekce očí v režimu Aut. volba zaostř. polí.
 • • Zvýšila se obnovovací frekvence zobrazování zaostřovacích polí během detekce tváří/očí a během sledování objektu.
 • • Byla zlepšena detekce tváří/očí a viditelnost objektů na snímcích pořízených s použitím volitelného blesku.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Fotoaparát v některých případech přestal reagovat při výběru možnosti Automaticky v položce Předvolby Picture Control v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ.
  • - Fotoaparát v některých případech překročil hodnotu vybranou v položce Nastavení citlivosti ISO > Nejvyšší citlivost v MENU VIDEOSEKVENCÍ.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 3.30 na verzi 3.31
 • • Byla přidána podpora objektivů NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 a NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S.
 • • Byl vyřešen problém, který se vyskytoval po aktualizaci firmwaru fotoaparátu na verzi 3.30 a v některých případech zesiloval zvuky generované mechanismem clony při otáčení zoomovým nebo zaostřovacím kroužkem na některých objektivech s bajonetem Nikon F nasazených s využitím adaptéru bajonetu FTZ.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 3.20 na verzi 3.30
 • • Do MENU NASTAVENÍ byla přidána položka Uložení pozice zaostření. Pokud je vybrána možnost Zapnuto, obnoví se při příštím zapnutí fotoaparátu pozice zaostření platná v okamžiku vypnutí fotoaparátu. Tato možnost je aktivní pouze při použití fotoaparátu s objektivy s bajonetem Nikon Z a automatickým zaostřováním.
 • • K funkcím přiřaditelným ovládacímu prvku Tlačítko záznamu videosekvence prostřednictvím uživatelské funkce f2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) byla přidána možnost Zvuková poznámka. Při aktivaci možnosti Zvuková poznámka lze během zobrazení snímku použít tlačítko záznamu videosekvence k záznamu a přehrávání zvukových poznámek v délce až 60 sekund.
 • • Byl vyřešen problém způsobující v některých případech zablokování fotoaparátu při přerušení záznamu časosběrného videa.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 3.12 na verzi 3.20
 • • Podpora výstupu videa ve formátu RAW je k dispozici prostřednictvím aktualizace za poplatek, * a firmware verze 3.20 přidává pro tuto službu podporu externích videorekordérů Blackmagic Design (v současnosti modely Video Assist 5 ˝ 12G HDR a Video Assist 7 ˝ 12G HDR). Pokud jste již pro váš fotoaparát zakoupili aktualizaci výstupu videa na formát RAW, přidá aktualizace firmwaru na verzi 3.20 automaticky podporu externích videorekordérů Blackmagic Design.
 • • Uživatelé aplikace Apple Final Cut Pro X (verze 10.4.9 nebo novější) mohou nyní upravit citlivost ISO – a zobrazit a upravit barevnou teplotu – výstupu stopáže ProRes RAW na externí rekordéry ATOMOS NINJA V s využitím za poplatek dostupné aktualizace výstupu videa na formát RAW. *
  • < Výběr typu výstupu videa ve formátu RAW >
  • Před filmováním s využitím videa ve formátu RAW vyberte možnost v položce HDMI > Pokročilé > RAW output options > RAW output type v MENU NASTAVENÍ podle typu připojeného rekordéru: pro rekordéry NINJA V vyberte možnost Type A a pro rekordéry Video Assist vyberte možnost Type B.
 • • Byla přidána podpora objektivu NIKKOR Z 50 mm f/1.2 S.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Při otáčení zaostřovacím nebo (pokud je příkazovému kroužku přiřazena možnost Zaostřovací režim (M/A)) příkazovým kroužkem v některých případech selhala aktivace manuálního zaostřování během sériového snímání s nasazeným objektivem NIKKOR Z.
  • - Při nasazení objektivu bez CPU prostřednictvím adaptéru bajonetu FTZ se nezobrazila indikace expozice.
  • - Při otáčení příkazovým kroužkem u následujících objektivů pro zaclonění v režimu videa nebylo možné vybrat některé hodnoty clony:
   • ▹ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
   • ▹ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
 • • Během bracketingu v režimu M v případě výběru možnosti bracketingu měnící clonu vybranou u nasazeného objektivu NIKKOR Z se někdy zobrazily neočekávané hodnoty clony.
 • • Motorické nastavení clony v některých případech přestalo reagovat po dlouhodobější činnosti časovače pohotovostního režimu v režimu videa.
 • * Aktualizace výstupu videa na formát RAW je dostupná za poplatek. Další informace vám poskytne autorizovaný servis Nikon.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 3.11 na verzi 3.12
 • • Byl odstraněn problém s firmwarem verze 3.10 a 3.11, při němž nebyly během pořizování snímků správně používány hodnoty jemného doladění vybrané v položce Jemné doladění AF > Uložená hodnota.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 3.10 na verzi 3.11
 • • Byl vyřešen problém, ke kterému docházelo při použití fotoaparátu s battery packem MB-N10 obsahujícím dvě vložené baterie, přičemž do prostoru pro baterii A byla vložena baterie typu EN-EL15 nebo EN-EL15a. Problém spočíval v tom, že fotoaparát v některých případech nepřepnul po vybití baterie v prostoru pro baterii A na baterii v prostoru pro baterii B.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 3.00 na verzi 3.10
 • • Byla přidána podpora pro telekonvertory TC-1,4×/TC-2× s bajonetem Nikon Z.
 • • Byla přidána podpora aktualizací firmwaru pro objektivy s bajonetem Nikon F. Aktualizace firmwaru objektivů s bajonetem Nikon F jsou podporovány počínaje verzí 1.10 firmwaru adaptéru bajonetu FTZ.
 • • Došlo ke změně některých zobrazovaných hodnot clonových čísel při změně expozice v krocích po 1/3 EV (hodnota f/1,2 se nyní zobrazuje jako f/1,3). K 21. červenci 2020 se tato skutečnost vztahuje na objektiv NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct.
 • • Krok bracketingu je nyní správně použit na snímky pořízené při aktivaci expoziční paměti během použití možnosti Expoziční bracketing ve snímacím režimu Rychlé sériové snímání (rozšířené).
 • • V případě připojení externího záznamového zařízení kompatibilního s protokolem Atomos Open lze nyní spustit a zastavit záznam videa pomocí ovládacích prvků fotoaparátu, a to za předpokladu splnění všech následujících podmínek:
  • - Fotoaparát se nachází v režimu videa a záznamové zařízení je připojeno prostřednictvím HDMI.
  • - Je vložena paměťová karta.
  • - Jsou vybrány následující možnosti v položce HDMI > Pokročilé v MENU NASTAVENÍ:
   • ▹ Ovládání externího záznamu > Zapnuto
   • ▹ Bitová hloubka výstupních dat > 10 bitů
   • ▹ Nastavení N-Log > Vypnuto
  • - Je vybrána možnost 3840×2160; 30p/25p/24p v položce Vel. obrazu/snímací frekv. v MENU VIDEOSEKVENCÍ.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Obraz na monitoru fotoaparátu měl zelený nádech v případě připojení fotoaparátu k externímu zobrazovači pomocí HDMI, pokud:
   • ▹ Byla vybrána možnost Adobe RGB v položce Barevný prostor v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ,
   • ▹ Byla vybrána možnost Tlačítko spouště > Záznam videosekvencí v uživatelské funkci g2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) ve skupině „g“ (Videosekvence) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ,
   • ▹ Byla vybrána možnost 10 bitů v položce HDMI > Pokročilé > Bitová hloubka výstupních dat v MENU NASTAVENÍ,
   • ▹ Byla vybrána možnost Zapnuto (nelze zaznam. na kartu) v položce HDMI > Pokročilé > Nastavení N-Log v MENU NASTAVENÍ,
   • ▹ Byla vybrána možnost Zapnuto v položce HDMI > Pokročilé > Asistent pro zobrazení v MENU NASTAVENÍ, a
   • ▹ Byl vybrán režim videa voličem fotografování/video.
  • - Výřez vybraný u snímků na výšku (portrétní orientace) pomocí aplikace PictBridge byl na vytištěném snímku nepřesný.
  • - V ojedinělých případech se neaktivovalo automatické zaostřování při vysunutí objektivu NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR ve stejném okamžiku, jako došlo k zapnutí fotoaparátu.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 2.20 na verzi 3.00
 • • Byla přidána podpora paměťových karet CFexpress (typu B) ProGrade a Lexar a potvrzena správná činnost s paměťovými kartami CFexpress (typu B) SanDisk. Další informace viz webová stránka společnosti Nikon pro vaši zemi nebo oblast.
 • • Uživatelská funkce a4 (Aut. volba zao. polí s d. tváří/očí) nyní nabízí možnost Detekce zvířat, která mezi objekty s podporou automatického zaostřování s detekcí tváří a očí přidává psy a kočky. Díky tomu může nyní fotoaparát rozpoznat a zaostřit tváře a oči psů a koček. Detekce tváře zvířat (ale ne detekce očí) je k dispozici také v režimu videa.
 • • Byla následovně vylepšena funkce sledování objektu (k dispozici při výběru možnosti Aut. volba zaostř. polí v položce Režimy činnosti zaostř. polí):
  • - Sledování objektu lze nyní aktivovat pomocí tlačítka Fn1 nebo Fn2 na fotoaparátu, resp. pomocí tlačítka Fn1 nebo Fn2 na objektivu. Sledování objektu je třeba nejprve přiřadit ovládacímu prvku pomocí uživatelské funkce f2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) ve skupině f (Ovládací prvky) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ nebo pomocí uživatelské funkce g2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků).
  • - Při výběru zaostřovacího režimu AF-C (kontinuální zaostřování) v režimu fotografování se následovně změnila činnost sledování objektu:
   Pokud je stisknutím tlačítka AF-ON nebo namáčknutím tlačítka spouště do poloviny aktivován režim sledování objektu, tento režim se ukončí uvolněním daného tlačítka. Ukončení sledování objektu uvolněním tlačítka obnoví zaostřovací pole, které bylo aktivní před spuštěním sledování objektu. Účelem této změny je replikovat chování digitálních jednookých zrcadlovek při výběru režimu 3D sledování objektu.
 • • Uživatelská funkce f2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) ve skupině f (Ovládací prvky) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ nyní rovněž nabízí možnost Tlačítko Fn2 na objektivu, kterou lze použít k výběru funkce tlačítka L-Fn2 dostupného na některých objektivech s bajonetem Nikon Z (k 12. únoru 2020 jde pouze o objektiv NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
 • • Byla přidána podpora spínače omezení rozsahu zaostřitelných vzdáleností na některých objektivech s bajonetem Nikon Z (k 12. únoru 2020 jde pouze o objektiv NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
 • • Byla optimalizována citlivost spínače pro manuální zaostřování při otočení zaostřovacího nebo příkazového kroužku na objektivech s bajonetem Nikon Z během automatického zaostřování. Mějte na paměti, že příkazový kroužek takto reaguje pouze při přiřazení funkce Zaostřovací režim (M/A).
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Při manuální úpravě nastavení položky Jas hledáčku docházelo v některých případech při opětovném spuštění časovače pohotovostního režimu ke změně jasu.
  • - Zařízení iOS s operačním systémem iOS 13 po dokončení párování někdy zobrazila žádost o párování Bluetooth.
  • Informace o licenci k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem obsaženému v ovladači NVM Express fotoaparátu naleznete v části „BSD License (NVM Express Driver)“.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 2.10 na verzi 2.20
 • • Byla přidána podpora paměťových karet Sony CFexpress typu B.
  • Informace o licenci k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem obsaženému v ovladači NVM Express fotoaparátu naleznete v části „BSD License (NVM Express Driver)“.
 • • Byla přidána podpora korekce zkreslení u objektivů AF-S NIKKOR 120–300 mm f/2,8E FL ED SR VR s bajonetem Nikon F.
 • • Byl vyřešen problém způsobující zobrazení barevných proužků v horní části zobrazovače při prohlížení snímků pořízených v předváděcím režimu s vybraným obrazovým polem FX (36×24) v měřítku zobrazení překračujícím 100 %.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 2.01 na verzi 2.10
 • • Byla přidána podpora optické redukce vibrací u objektivů NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR a NIKKOR Z DX 50–250 mm f/4,5–6,3 VR s bajonetem Nikon Z. Mějte na paměti, že nasazení těchto objektivů zakáže možnost Mechanická závěrka v uživatelské funkci d5 (Typ závěrky) ve skupině d (Snímání/indikace) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ a ponechá pouze možnosti Automaticky a Závěrka s el. první lamelou.
 • • Citlivost ISO lze nyní nastavit pomocí příkazového kroužku na objektivu a položka Citlivost ISO byla přidána mezi možnosti dostupné pro uživatelskou funkci f2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Příkazový kroužek na objektivu ve skupině f (Ovládací prvky) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ.
 • • K 14. listopadu 2019 zobrazuje indikace clony na informačním panelu objektivů NIKKOR Z 24–70 mm f/2,8 S a NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct v režimech A a M aktuální clonové číslo a sousední clonová čísla.
 • • Pokud byla vybrána možnost Zapnuto v položce Automat. regulace citl. ISO a současně byla v položce Zábleskový režim vybrána možnost nezahrnující „synchronizaci s dlouhými časy“, byly časy závěrky dříve omezeny na hodnoty v rozmezí určeném uživatelskou funkcí e1 (Synchroniz. čas pro blesk) a uživatelskou funkcí e2 (Čas záv. pro práci s bleskem). To se však nyní změnilo pro získání jednotnosti s digitálními jednookými zrcadlovkami, takže nejdelší čas závěrky nyní odpovídá hodnotě vybrané v položce Automat. regulace citl. ISO > Nejdelší čas závěrky.
 • • Byl vyřešen problém způsobující v extrémně ojedinělých případech selhání správného záznamu videosekvencí fotoaparátem při nastavení možnosti 1920×1080; 120p v položce Vel. obrazu/snímací frekv..
 • • Byl vyřešen problém způsobující občasně výskyt šumu ve formě bílých proužků ve spodní části zobrazovače při zapnutém elektronickém hledáčku.
 • • Byl vyřešen problém způsobující v ojedinělých případech výskyt šumu ve formě vodorovných proužků v obrazovém poli videosekvencí a ve zobrazení živého náhledu.
 • • Byly vyřešeny chyby časových pasem UTC pro následující tři města v zobrazení Časové pásmo a datum > Časové pásmo v MENU NASTAVENÍ:
  • Caracas: původně -4:30, nyní -4:00
  • Casablanca: původně 00:00, nyní +1:00
  • Ankara: původně +2:00, nyní +3:00
 • • Byl vyřešen problém způsobující zobrazení nesprávného data vytvoření v dialogu „vlastnosti“ operačního systému Windows 10 u videosekvencí a časosběrných videosekvencí vytvořených fotoaparátem, stejně jako u kopií vytvořených pomocí ovládacích prvků pro úpravy videosekvencí ve fotoaparátu.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 2.00 na verzi 2.01
 • Byly vyřešeny následující problémy:
  • • Pokud fotoaparát detekoval tváře během fotografování nebo záznamu videosekvencí v níže uvedených nastaveních, ve velmi vzácných případech začal reagovat pomaleji, zobrazil chybu nebo zcela přestal reagovat.
   • Fotografování
   • Aut. volba zaostř. polí vybraná jako možnost v položce Režimy činnosti zaostř. polí v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ
   • Detekce tváří a očí zapnutá nebo Detekce tváří zapnutá vybraná jako možnost v uživatelské funkci a4 (Aut. volba zao. polí s d. tváří/očí) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ
   • Záznam videosekvencí
   • Aut. volba zaostř. polí vybraná jako možnost v položce Režimy činnosti zaostř. polí v MENU VIDEOSEKVENCÍ
   • Detekce tváří a očí zapnutá nebo Detekce tváří zapnutá vybraná jako možnost v uživatelské funkci a4 (Aut. volba zao. polí s d. tváří/očí) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ
  • • Ve velmi ojedinělých případech se dolní část snímků pořízených se všemi následujícími nastaveními nezobrazila očekávaným způsobem:
   • - Volič expozičních režimů otočen do polohy AUTO, P nebo A
   • - Možnost NEF (RAW) vybrána v položce Kvalita obrazu v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ
   • 14 bitů vybráno jako možnost v položce Záznam ve formátu NEF (RAW) > Bitová hloubka NEF (RAW) v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ
   • Automaticky vybráno jako možnost v uživatelské funkci d5 (Typ závěrky) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ
   • Rychlé sériové snímání (rozšířené) vybráno jako snímací režim pomocí tlačítka snímacích režimů/samospouště
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.01 na verzi 2.00
 • • Bylo přidáno zaostřování s detekcí očí použitelné při fotografování. Chcete-li povolit zaostřování s detekcí očí, vyberte:
  • - Možnost AF-S nebo AF-C v položce Zaostřovací režim v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ
  • - Možnost Aut. volba zaostř. polí v položce Režimy činnosti zaostř. polí v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ
  • - Možnost Detekce tváří a očí zapnutá v uživatelské funkci a4 (Aut. volba zao. polí s d. tváří/očí) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ
  Pokud fotoaparát detekuje tvář portrétovaného objektu, je tvář obklopena žlutým rámečkem indikujícím zaostřovací pole. Pokud jsou detekovány oči objektu, žlutý rámeček indikující zaostřovací pole se objeví okolo některého oka. Pokud fotoaparát detekuje více než jednu tvář nebo oko, zobrazí se po obou stranách zaostřovacího pole trojúhelníkové značky; chcete-li umístit zaostřovací pole na jinou tvář nebo oko, stiskněte směrem doleva nebo doprava multifunkční či pomocný volič.
 • • Byla zlepšena výkonnost automatického zaostřování pro snímky a videosekvence za nízké hladiny osvětlení: -3,5 až 19 EV (automatické zaostřování pro nízkou hladinu osvětlení -6 až 19 EV), měřeno v režimu fotografování s použitím jednorázového zaostření (AF-S) a citlivosti ISO 100, za teploty 20 °C a s objektivem f/2.
 • • Možnost Rychlé sériové snímání (rozšířené) v položce Snímací režim byla vylepšena následujícím způsobem:
  • - Na změny objektu během fotografování reaguje nejen zaostřování, ale nyní rovněž i expozice
  • - Obrazovka provozních informací pro sériové snímání je po zaplnění vyrovnávací paměti nyní snáze čitelná
 • • Zkrátila se doba vypnutí zobrazení (časový úsek bez obrazu) při fotografování s vybranou možností Zapnuto nebo Zapnuto (pouze monitor) v položce Kontrola snímků v MENU PŘEHRÁVÁNÍ.
 • • Položka d5 v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ, která se dříve nazývala Závěrka s el. první lamelou, byla přejmenována na Typ závěrky a nabízí volitelné možnosti Automaticky, Mechanická závěrka a Závěrka s el. první lamelou. Pokud je vybrána možnost Automaticky, fotoaparát automaticky vybere typ závěrky podle času závěrky.
 • • Byla změněna barva, kterou se zbarví zaostřovací pole při stisknutí tlačítka AF-ON nebo při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny při vybraném režimu Aut. volba zaostř. polí a aktivní detekci tváří nebo sledování objektu.
 • • Byl upraven a revidován text nápovědy.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Fotoaparát přestal reagovat, pokud byly provedeny některé operace při probíhajícím výstupu HDMI s vybranou velikostí obrazu 3 840 × 2 160 (4K UHD).
  • - Hodnota vybraná pro nejvyšší citlivost byla někdy překročena při záznamu videosekvence v režimu M s vybranou možností Zapnuto v položce Auto. regul. citl. ISO (režim M) v případě povolené funkce Active D-Lighting.
  • - Položky v menu Moje Menu se někdy nezobrazovaly správně.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.00 na verzi 1.01
 • • Při výběru možnosti Zapnuto v položce HDMI > Pokročilé > Nastavení N-Log v MENU NASTAVENÍ je nyní platná položka Nejvyšší citlivost během záznamu videosekvencí, pokud:
  • - je fotoaparát v režimu P (programová automatika), S (clonová automatika) nebo A (časová automatika), resp.
  • - je fotoaparát v režimu M (manuální expoziční režim) a je vybrána možnost Zapnuto v položce Nastavení citlivosti ISO > Auto. regul. citl. ISO (režim M) v MENU VIDEOSEKVENCÍ.
 • • Byl vyřešen problém, který způsoboval, že software třetích stran zobrazoval nesprávnou hodnotu Exif ekvivalentní ohniskové vzdálenosti u kinofilmu pro snímky pořízené objektivy bez CPU – nasazenými s využitím adaptéru bajonetu FTZ a s ohniskovou vzdáleností zadanou prostřednictvím položky Data objektivu bez CPU v MENU NASTAVENÍ.
 • • Byl vyřešen problém způsobující přeexponování snímků pořízených volitelnými blesky v případě rozpoznání tváře v zábleskových režimech, při jejichž výběru byla vybrána volba Aut. volba zaostř. polí v položce Režimy činnosti zaostř. polí.
 • • Byl vyřešen problém způsobující výběr nesprávné clony v režimu P (programová automatika) při nasazení blesku na fotoaparát za podmínek, ve kterých by byla normálně vybrána clona f/32.
 • • Byl vyřešen problém znemožňující synchronizovat blesky ovládané pomocí pokrokového bezdrátového osvětlení s časy závěrky 1/100 s nebo kratšími, pokud:
  • - byla vybrána možnost Zapnuto v položce Fotograf. s redukcí blikání obrazu v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ a
  • - byla vybrána možnost Povolit v uživatelské funkci d5 (Závěrka s el. první lamelou) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ.
Zobrazení verze firmwaru fotoaparátu
 1. Zapněte fotoaparát.
 2. Pro zobrazení verze firmwaru fotoaparátu stiskněte tlačítko MENU na fotoaparátu a vyberte položku [Verze firmwaru] v [MENU NASTAVENÍ].
 3. Zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu.
 4. Vypněte fotoaparát.
Popis produktu
Název Firmware „C“ verze 3.60 fotoaparátu Z 6
Podporované fotoaparáty Z 6
Podporované verze firmwaru fotoaparátu Verze 1.00–3.50 firmwaru „C“
Název souboru F-Z6-V360W.exe
Požadavky systému
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Poznámka: Aktualizace z firmwaru verze 2.10 nebo starší vyžadují paměťovou kartu XQD a čtečku paměťových karet. Aktualizace z firmwaru verze 2.20 nebo novější lze provést pomocí paměťové karty XQD a čtečky paměťových karet nebo pomocí paměťové karty CFexpress a čtečky paměťových karet.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Na pevném disku počítače vytvořte složku a pojmenujte ji podle potřeby.
 2. Stáhněte soubor F-Z6-V360W.exe do složky vytvořené v kroku 1.
 3. Spuštěním souboru F-Z6-V360W.exe rozbalte následující soubor do složky pojmenované „Z6Update“:
  • Z_6_0360.bin (firmware fotoaparátu)
 4. S využitím čtečky paměťových karet zkopírujte soubor „Z_6_0360.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Firmware je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn do složky vnořené v kořenové složce.
 5. Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 6. Vyberte položku [Verze firmwaru] v [MENU NASTAVENÍ] a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 7. Jakmile je aktualizace hotova, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 8. Zkontrolujte, zda byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Pro podrobné pokyny nebo informace k vybavení potřebnému pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
Z-series_FirmUp_Win_Cz.pdf (PDF) (0,32 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Poznámka: Licenci pro software s otevřeným zdrojovým kódem obsažený v ovladači NVM Express fotoaparátu lze nalézt pod hlavičkou „BSD License (NVM Express Driver)“.

Popis produktu
Název Firmware „C“ verze 3.60 fotoaparátu Z 6
Podporované fotoaparáty Z 6
Podporované verze firmwaru fotoaparátu Verze 1.00–3.50 firmwaru „C“
Název souboru F-Z6-V360M.dmg
Požadavky systému
 • macOS Ventura verze 13
 • macOS Monterey verze 12
 • macOS Big Sur verze 11
 • macOS Catalina verze 10.15
 • macOS Mojave verze 10.14
 • macOS High Sierra verze 10.13
 • macOS Sierra verze 10.12
Poznámka: Aktualizace z firmwaru verze 2.10 nebo starší vyžadují paměťovou kartu XQD a čtečku paměťových karet. Aktualizace z firmwaru verze 2.20 nebo novější lze provést pomocí paměťové karty XQD a čtečky paměťových karet nebo pomocí paměťové karty CFexpress a čtečky paměťových karet.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Stáhněte soubor F-Z6-V360M.dmg.
 2. Poklepáním na ikonu F-Z6-V360M.dmg připojte obraz disku obsahující složku s názvem „Z6Update“, která obsahuje následující soubor:
  • Z_6_0360.bin (firmware fotoaparátu)
 3. S využitím čtečky paměťových karet zkopírujte soubor „Z_6_0360.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Firmware je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn do složky vnořené v kořenové složce.
 4. Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 5. Vyberte položku [Verze firmwaru] v [MENU NASTAVENÍ] a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 6. Jakmile je aktualizace hotova, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 7. Zkontrolujte, zda byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Pro podrobné pokyny nebo informace k vybavení potřebnému pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
Z-series_FirmUp_Mac_Cz.pdf (PDF) (0,27 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Poznámka: Licenci pro software s otevřeným zdrojovým kódem obsažený v ovladači NVM Express fotoaparátu lze nalézt pod hlavičkou „BSD License (NVM Express Driver)“.

Licenční smlouva pro koncové uživatele

 • Stáhnout

  F-Z6-V360M.dmg
  (Přibližně 33.28 MB)

 • Stáhnout

  F-Z6-V360W.exe
  (Přibližně 28.38 MB)

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.