Čeština

Přestože vaše zařízení tuto službu stahování nepodporuje, lze jej použít k zobrazení informací o stahování. Odkazy na stahování lze odeslat e-mailem za účelem stažení do počítače.

Firmware fotoaparátu D500

Vyberte operační systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program pro aktualizaci softwaru je určen pro výše uvedený výrobek vlastněný zákazníkem („předmětný výrobek“) a je poskytován pouze za předpokladu souhlasu s níže uvedenou smlouvou. Výběrem možnosti „Souhlasím“ a klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Před zahájením stahování se ujistěte, že jste srozuměni s podmínkami smlouvy.

 • • Tato služba poskytuje software, který lze použít pro aktualizaci firmwaru „C“ fotoaparátu D500 na verzi 1.31. Než budete pokračovat, vyberte v MENU NASTAVENÍ fotoaparátu položku Verze firmwaru a zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu. Pokud je již výše uvedený firmware nainstalován, nemusíte tuto aktualizaci stahovat ani instalovat.
 • • Tato aktualizace zahrnuje všechny změny provedené v předchozích aktualizacích.
 • • Než budete pokračovat, přečtěte si níže uvedené informace.

Aktualizace firmwaru „C“ verze 1.00 až 1.12 na verzi 1.20

 • Aktualizaci budete muset provést dvakrát. Provedením aktualizace podruhé se aktualizace firmwaru dokončí.
 • Během první aktualizace fotoaparát může nebo nemusí zobrazit zprávu „Aktualizace se nezdařila. Kontaktujte autorizovaný servis Nikon“. Bez ohledu na tuto zprávu pokračujte druhou aktualizací.
 • Provedení druhé aktualizace
 • Dokončete kroky 5 až 7 v části „Aktualizace firmwaru fotoaparátu“.
 • Poznámka k druhé aktualizaci
 • Mějte na paměti, že verze firmwaru se v důsledku první aktualizace může nebo nemusí změnit. Pokud se verze firmwaru změnila, budou verze zobrazované pod položkami „Aktuální“ a „Nová“ v dialogu „Aktualizovat?“ stejné; jinak budou obě verze odlišné.
 • V obou případech bude verze firmwaru aktualizována provedením aktualizace podruhé.
 • Aplikace SnapBridge se není schopna připojit
 • Pokud se aplikace SnapBridge není schopna po provedení aktualizace připojit k fotoaparátu, možná jste neprovedli aktualizaci podruhé.
 • Vyberte položku Připojit k chytrému zařízení v MENU NASTAVENÍ fotoaparátu pro zobrazení názvu aplikace a fotoaparátu; pokud na monitoru nebliká symbol Bluetooth, musíte provést aktualizaci znovu.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.30 na verzi 1.31
 • • Byl vyřešen problém, který v některých případech způsoboval u snímků pořizovaných s využitím nasazeného blesku nesoulad činnosti blesku s hodnotou vybranou v položce Nastavení citlivosti ISO > Nejvyšší citlivost s flash po provedení některé z těchto operací:
  • - Načtení nastavení pomocí položky Uložení/načtení nastavení > Načíst nastavení
  • - Přepnutí bank menu fotografování s pomocí položky Banky menu fotografování
 • Poznámka
 • Pouze provedením aktualizace firmwaru v době, kdy je fotoaparát ovlivněn tímto problémem, se problém neodstraní. Po provedení aktualizace je třeba:
  • • resetovat všechna nastavení pomocí položky Reset všech nastavení > Resetovat nebo
  • • načíst dříve uložená nastavení (pokud jsou k dispozici) z paměťové karty pomocí položky Uložení/načtení nastavení > Načíst nastavení.
Změny u předchozích verzí firmwaru
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.20 na verzi 1.30
 • • Byla přidána podpora paměťových karet CFexpress (typu B). Další informace viz webová stránka podpory společnosti Nikon pro vaši zemi nebo oblast.
 • • Byl vyřešen problém, který způsoboval, že obě možnosti Celý snímek a Pouze pozadí v uživatelské funkci e3 Kor. exp. při použití blesku v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ produkovaly při fotografování s bleskem stejné výsledky jako možnost Celý snímek.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.15 na verzi 1.20
 • • Fotoaparát nyní podporuje rovněž přímá připojení Wi-Fi k zařízením s běžící aplikací SnapBridge. Další informace viz „Dodatek k dokumentu Návod k obsluze“, ve kterém je tato funkce popsána. Před použitím této funkce proveďte aktualizaci na následující verzi aplikace:
  • - SnapBridge verze 2.5.4 nebo novější
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Fotoaparát měl v některých případech potíže se zaostřením na objekty nacházející se v zaostřovacích polích na okrajích obrazového pole.
  • - Fotoaparát v některých případech přestal reagovat během fotografování v režimu rychlého sériového snímání (CH).
  • - Fotoaparát se v některých případech nevypnul po otočení hlavního vypínače do polohy „OFF“.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.14 na verzi 1.15
 • • Položka MENU NASTAVENÍ > Časové pásmo a datum > Časové pásmo nyní zobrazuje pouze názvy největších měst v aktuálně vybraném časovém pásmu.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.13 na verzi 1.14
 • • Byl vyřešen problém znemožňující kopírování snímků pomocí položky Kopírování snímků v MENU PŘEHRÁVÁNÍ v případě vybité baterie nebo nepřítomnosti baterie ve fotoaparátu, i když byla v Battery Packu MB-D17 vložena baterie s dostatečnou zbývající kapacitou.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.12 na verzi 1.13
 • • Byl vyřešen problém, který narušoval párování nebo vedl k nespolehlivým připojením při použití fotoaparátu s aplikací SnapBridge ve verzi pro Android.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.11 na verzi 1.12
 • • Byl vyřešen problém způsobující nespolehlivost spojení mezi fotoaparátem a aplikací SnapBridge ve verzi pro operační systém iOS 10.2.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.10 na verzi 1.11
 • • Byl vyřešen problém znemožňující spuštění závěrky s pomocí funkce expozice dotykem při použití automatického zaostřování v režimu živého náhledu a nasazeném blesku SB-800.
 • • Byly změněny položky kontrolované při čištění obrazového snímače pomocí položky MENU NASTAVENÍ > Čištění obrazového snímače > Vyčistit. Doporučujeme používat tuto položku pro čištění obrazového snímače až po dokončení aktualizace.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.02 na verzi 1.10
 • • Byla přidána podpora aplikace SnapBridge pro operační systém iOS.
 • • Byly změněny některé části textu nápovědy.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Snímky se nezobrazovaly správně v případě použití funkce zvětšení výřezu snímku během kontroly snímku.
  • - Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny po doběhnutí časovače pohotovostního režimu se nerozsvítila indikace zaostřovacího pole.
  • - Fotoaparát přestal reagovat při použití příkazového voliče v položce MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ > f Ovládací prvky > f1 Uživ. přiřazení ovládacích prvků > Tlač. záznamu videosek. + command dial.
  • - Pokud byla použita jiná možnost než Vypnuto v položce Active D-Lighting v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ, snímky pořízené s využitím volitelného blesku v zábleskovém režimu (AA), automatickém zábleskovém režimu (A) nebo manuálním zábleskovém režimu s prioritou vzdálenosti (GN) byly podexponované.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.01 na verzi 1.02
 • • Byl adresován problém, který v některých případech způsoboval výskyt chyb při použití určitých paměťových karet SD UHS-II. Vzhledem k naší schopnosti ověřit, že šlo o chyby čtení vyskytující se v kartách samotných – ne ve fotoaparátu – jsme problém vyřešili v případě výskytu chyb na straně karty v režimu UHS-II dočasným přepnutím do režimu UHS-I. Fotoaparát se přepne zpět do režimu UHS-II po vypnutí a opětovném zapnutí nebo po restartování časovače pohotovostního režimu. Chyby čtení na straně karty se mohou stále vyskytovat i po provedení aktualizace, ale velmi zřídka.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.00 na verzi 1.01
 • • Byla odstraněna chyba, která v některých případech způsobovala nesprávné zobrazení možností položky MENU NASTAVENÍ > Jazyk (Language).
Zobrazení verze firmwaru fotoaparátu
 1. Zapněte fotoaparát.
 2. Pro zobrazení verze firmwaru fotoaparátu stiskněte tlačítko MENU na fotoaparátu a vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ.
 3. Zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu.
 4. Vypněte fotoaparát.
Popis produktu
Název Firmware „C“ verze 1.31 fotoaparátu D500
Podporované fotoaparáty D500
Podporované verze firmwaru fotoaparátu Verze 1.00–1.30 firmwaru „C“
Název souboru F-D500-V131W.exe
Požadavky systému
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Poznámka: Je nutný počítač a čtečka paměťových karet.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Na pevném disku počítače vytvořte složku a pojmenujte ji podle potřeby.
 2. Stáhněte soubor F-D500-V131W.exe do složky vytvořené v kroku 1.
 3. Spuštěním souboru F-D500-V131W.exe rozbalte následující soubor do složky pojmenované „D500Update“:
  • D500_0131.bin (firmware fotoaparátu)
 4. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte soubor „D500_0131.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Firmware je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn do složky vnořené v kořenové složce.
 5. Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 6. Vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 7. Jakmile je aktualizace hotova, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 8. Zkontrolujte, zda byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
DSLR_Firmup_Win_Cz.pdf (PDF) (0,22 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Poznámka: Licenci pro software s otevřeným zdrojovým kódem obsažený v ovladači NVM Express fotoaparátu lze nalézt pod hlavičkou „BSD License (NVM Express Driver)“.

Aktualizace firmwaru „C“ verze 1.00 až 1.12 na verzi 1.20

 • Aktualizaci budete muset provést dvakrát. Provedením aktualizace podruhé se aktualizace firmwaru dokončí.
 • Během první aktualizace fotoaparát může nebo nemusí zobrazit zprávu „Aktualizace se nezdařila. Kontaktujte autorizovaný servis Nikon“. Bez ohledu na tuto zprávu pokračujte druhou aktualizací.
 • Provedení druhé aktualizace
 • Dokončete kroky 4 až 6 v části „Aktualizace firmwaru fotoaparátu“.
 • Poznámka k druhé aktualizaci
 • Mějte na paměti, že verze firmwaru se v důsledku první aktualizace může nebo nemusí změnit. Pokud se verze firmwaru změnila, budou verze zobrazované pod položkami „Aktuální“ a „Nová“ v dialogu „Aktualizovat?“ stejné; jinak budou obě verze odlišné.
 • V obou případech bude verze firmwaru aktualizována provedením aktualizace podruhé.
 • Aplikace SnapBridge se není schopna připojit
 • Pokud se aplikace SnapBridge není schopna po provedení aktualizace připojit k fotoaparátu, možná jste neprovedli aktualizaci podruhé.
 • Vyberte položku Připojit k chytrému zařízení v MENU NASTAVENÍ fotoaparátu pro zobrazení názvu aplikace a fotoaparátu; pokud na monitoru nebliká symbol Bluetooth, musíte provést aktualizaci znovu.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.30 na verzi 1.31
 • • Byl vyřešen problém, který v některých případech způsoboval u snímků pořizovaných s využitím nasazeného blesku nesoulad činnosti blesku s hodnotou vybranou v položce Nastavení citlivosti ISO > Nejvyšší citlivost s flash po provedení některé z těchto operací:
  • - Načtení nastavení pomocí položky Uložení/načtení nastavení > Načíst nastavení
  • - Přepnutí bank menu fotografování s pomocí položky Banky menu fotografování
 • Poznámka
 • Pouze provedením aktualizace firmwaru v době, kdy je fotoaparát ovlivněn tímto problémem, se problém neodstraní. Po provedení aktualizace je třeba:
  • • resetovat všechna nastavení pomocí položky Reset všech nastavení > Resetovat nebo
  • • načíst dříve uložená nastavení (pokud jsou k dispozici) z paměťové karty pomocí položky Uložení/načtení nastavení > Načíst nastavení.
Změny u předchozích verzí firmwaru
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.20 na verzi 1.30
 • • Byla přidána podpora paměťových karet CFexpress (typu B). Další informace viz webová stránka podpory společnosti Nikon pro vaši zemi nebo oblast.
 • • Byl vyřešen problém, který způsoboval, že obě možnosti Celý snímek a Pouze pozadí v uživatelské funkci e3 Kor. exp. při použití blesku v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ produkovaly při fotografování s bleskem stejné výsledky jako možnost Celý snímek.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.15 na verzi 1.20
 • • Fotoaparát nyní podporuje rovněž přímá připojení Wi-Fi k zařízením s běžící aplikací SnapBridge. Další informace viz „Dodatek k dokumentu Návod k obsluze“, ve kterém je tato funkce popsána. Před použitím této funkce proveďte aktualizaci na následující verzi aplikace:
  • - SnapBridge verze 2.5.4 nebo novější
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Fotoaparát měl v některých případech potíže se zaostřením na objekty nacházející se v zaostřovacích polích na okrajích obrazového pole.
  • - Fotoaparát v některých případech přestal reagovat během fotografování v režimu rychlého sériového snímání (CH).
  • - Fotoaparát se v některých případech nevypnul po otočení hlavního vypínače do polohy „OFF“.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.14 na verzi 1.15
 • • Položka MENU NASTAVENÍ > Časové pásmo a datum > Časové pásmo nyní zobrazuje pouze názvy největších měst v aktuálně vybraném časovém pásmu.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.13 na verzi 1.14
 • • Byl vyřešen problém znemožňující kopírování snímků pomocí položky Kopírování snímků v MENU PŘEHRÁVÁNÍ v případě vybité baterie nebo nepřítomnosti baterie ve fotoaparátu, i když byla v Battery Packu MB-D17 vložena baterie s dostatečnou zbývající kapacitou.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.12 na verzi 1.13
 • • Byl vyřešen problém, který narušoval párování nebo vedl k nespolehlivým připojením při použití fotoaparátu s aplikací SnapBridge ve verzi pro Android.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.11 na verzi 1.12
 • • Byl vyřešen problém způsobující nespolehlivost spojení mezi fotoaparátem a aplikací SnapBridge ve verzi pro operační systém iOS 10.2.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.10 na verzi 1.11
 • • Byl vyřešen problém znemožňující spuštění závěrky s pomocí funkce expozice dotykem při použití automatického zaostřování v režimu živého náhledu a nasazeném blesku SB-800.
 • • Byly změněny položky kontrolované při čištění obrazového snímače pomocí položky MENU NASTAVENÍ > Čištění obrazového snímače > Vyčistit. Doporučujeme používat tuto položku pro čištění obrazového snímače až po dokončení aktualizace.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.02 na verzi 1.10
 • • Byla přidána podpora aplikace SnapBridge pro operační systém iOS.
 • • Byly změněny některé části textu nápovědy.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Snímky se nezobrazovaly správně v případě použití funkce zvětšení výřezu snímku během kontroly snímku.
  • - Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny po doběhnutí časovače pohotovostního režimu se nerozsvítila indikace zaostřovacího pole.
  • - Fotoaparát přestal reagovat při použití příkazového voliče v položce MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ > f Ovládací prvky > f1 Uživ. přiřazení ovládacích prvků > Tlač. záznamu videosek. + command dial.
  • - Pokud byla použita jiná možnost než Vypnuto v položce Active D-Lighting v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ, snímky pořízené s využitím volitelného blesku v zábleskovém režimu (AA), automatickém zábleskovém režimu (A) nebo manuálním zábleskovém režimu s prioritou vzdálenosti (GN) byly podexponované.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.01 na verzi 1.02
 • • Byl adresován problém, který v některých případech způsoboval výskyt chyb při použití určitých paměťových karet SD UHS-II. Vzhledem k naší schopnosti ověřit, že šlo o chyby čtení vyskytující se v kartách samotných – ne ve fotoaparátu – jsme problém vyřešili v případě výskytu chyb na straně karty v režimu UHS-II dočasným přepnutím do režimu UHS-I. Fotoaparát se přepne zpět do režimu UHS-II po vypnutí a opětovném zapnutí nebo po restartování časovače pohotovostního režimu. Chyby čtení na straně karty se mohou stále vyskytovat i po provedení aktualizace, ale velmi zřídka.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.00 na verzi 1.01
 • • Byla odstraněna chyba, která v některých případech způsobovala nesprávné zobrazení možností položky MENU NASTAVENÍ > Jazyk (Language).
Zobrazení verze firmwaru fotoaparátu
 1. Zapněte fotoaparát.
 2. Pro zobrazení verze firmwaru fotoaparátu stiskněte tlačítko MENU na fotoaparátu a vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ.
 3. Zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu.
 4. Vypněte fotoaparát.
Popis produktu
Název Firmware „C“ verze 1.31 fotoaparátu D500
Podporované fotoaparáty D500
Podporované verze firmwaru fotoaparátu Verze 1.00–1.30 firmwaru „C“
Název souboru F-D500-V131M.dmg
Požadavky systému
 • macOS Monterey verze 12
 • macOS Big Sur verze 11
 • macOS Catalina verze 10.15
 • macOS Mojave verze 10.14
 • macOS High Sierra verze 10.13
 • macOS Sierra verze 10.12
Poznámka: Je nutný počítač a čtečka paměťových karet.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Stáhněte soubor F-D500-V131M.dmg.
 2. Poklepáním na ikonu F-D500-V131M.dmg připojte obraz disku obsahující složku s názvem „D500Update“, která obsahuje následující soubor:
  • D500_0131.bin (firmware fotoaparátu)
 3. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte soubor „D500_0131.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Firmware je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn do složky vnořené v kořenové složce.
 4. Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 5. Vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 6. Jakmile je aktualizace hotova, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 7. Zkontrolujte, zda byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
DSLR_Firmup_Mac_Cz.pdf (PDF) (0,19 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Poznámka: Licenci pro software s otevřeným zdrojovým kódem obsažený v ovladači NVM Express fotoaparátu lze nalézt pod hlavičkou „BSD License (NVM Express Driver)“.

Licenční smlouva pro koncové uživatele

 • Stáhnout

  F-D500-V131W.exe
  (Přibližně 23.24 MB)

 • Stáhnout

  F-D500-V131M.dmg
  (Přibližně 25.76 MB)

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.