Čeština

Přestože vaše zařízení tuto službu stahování nepodporuje, lze jej použít k zobrazení informací o stahování. Odkazy na stahování lze odeslat e-mailem za účelem stažení do počítače.

Firmware fotoaparátu KeyMission 360

Vyberte operační systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program pro aktualizaci softwaru je určen pro výše uvedený výrobek vlastněný zákazníkem („předmětný výrobek“) a je poskytován pouze za předpokladu souhlasu s níže uvedenou smlouvou. Výběrem možnosti „Souhlasím“ a klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Před zahájením stahování se ujistěte, že jste srozuměni s podmínkami smlouvy.

 • • Tato služba poskytuje software, který lze použít k aktualizaci firmwaru fotoaparátů KeyMission 360 na verzi 1.6. Než budete pokračovat, zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu. Pokud je již výše uvedený firmware nainstalován, nemusíte jej stahovat.
 • • Tato aktualizace zahrnuje všechny změny provedené v předchozích aktualizacích.
 • • Použijte nejnovější verzi aplikace SnapBridge 360/170.
 • • Aktualizace firmwaru může ukončit párování mezi fotoaparátem a chytrým zařízením. Je-li třeba, opakujte spárování zařízení.
 • • Než budete pokračovat, přečtěte si níže uvedené informace.
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.5 na verzi 1.6
 • • Byl vyřešen problém znemožňující párování mezi fotoaparátem a zařízeními s aplikací SnapBridge 360/170 běžící v operačním systému iOS nebo iPadOS.
Změny u předchozích verzí firmwaru
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.4 na verzi 1.5
 • • Nekomprimované ekvidistantní video záběru objektivu lze nyní posílat na výstupní konektor HDMI spolu se zvukem z mikrofonu akční videokamery. Více informací naleznete v on-line návodu.
 • • Byl vyřešen problém způsobující viditelnou změnu kontrastu snímků zaznamenaných s využitím funkce Active D-Lighting.
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.3 na verzi 1.4
 • • Bylo vylepšeno párování a propojitelnost mezi fotoaparátem a verzemi aplikace SnapBridge 360/170 pro operační systémy Android.
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.2 na verzi 1.3
 • • Byly vylepšeny problémy, které vedly k nestabilitě spojení mezi fotoaparátem a verzemi aplikace SnapBridge 360/170 kompatibilními s operačním systémem iOS 10.2.
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.1 na verzi 1.2
 • • Byl vyřešen problém způsobující v ojedinělých případech zaznamenání částí snímků černobíle.
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.0 na verzi 1.1
 • • Byla přidána podpora operačního systému iOS 10. Uživatelé operačního systému iOS 10 musí rovněž aktualizovat aplikaci SnapBridge 360/170 na nejnovější verzi, která podporuje operační systém iOS 10.
 • • Byla vylepšena propojitelnost při párování pomocí aplikace SnapBridge 360/170.
 • • Byl vyřešen problém způsobující, že sférické snímky s úhlem 360° se při načtení na Facebook nezobrazovaly jako sférické snímky s úhlem 360°.
 • • Soubory zaznamenané pomocí funkce Loop recording (Záznam ve smyčce) jsou nyní rozděleny na maximálně 6 dílů namísto 5.
Zobrazení verze firmwaru fotoaparátu
Počítače
 1. Propojte počítač s přístrojem KeyMission 360 a spusťte software KeyMission 360/170 Utility.
 2. Klepněte na kartu Set (Nastavit).
 3. Pomocí položky Firmware version (Verze firmwaru) zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu.
Chytrá zařízení
 1. Spusťte aplikaci SnapBridge 360/170 a spárujte chytré zařízení s fotoaparátem (pokud jsou zařízení již spárována, aplikace SnapBridge 360/170 se při spuštění automaticky připojí).
 2. Klepněte na položku Camera settings (Nastavení fotoaparátu) na kartě Camera (Fotoaparát).
 3. Pomocí položky Firmware version (Verze firmwaru) zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu.
Popis produktu
Název Verze 1.6 firmwaru fotoaparátu KeyMission 360
Podporované fotoaparáty KeyMission 360
Podporované verze firmwaru Verze 1.0–1.5
Název souboru F-KM360-V16W.exe
Operační systém
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Poznámka: Je vyžadována čtečka paměťových karet nebo počítač s vestavěným slotem pro paměťovou kartu.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Na pevném disku počítače vytvořte složku a pojmenujte ji podle potřeby.
 2. Stáhněte soubor F-KM360-V16W.exe do složky vytvořené v kroku 1.
 3. Spuštěním souboru F-KM360-V16W.exe extrahujte firmware do podsložky v nové složce. Výsledný soubor a hierarchie složek je zobrazena níže:
  • KM360Update (podsložka obsahující firmware)
  • update.bin (firmware fotoaparátu umístěný ve složce „KM360Update“)
 4. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte pomocí aplikace KeyMission 360/170 nebo SnapBridge 360/170 soubor „update.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
 5. Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu.
 6. Stiskněte a podržte současně tlačítka fotografování a videa na fotoaparátu pro spuštění aktualizace firmwaru. Po dokončení aktualizace stavová LED dioda zhasne.
 7. Pomocí aplikace KeyMission 360/170 Utility nebo SnapBridge 360/170 ověřte, že proběhla aktualizace firmwaru na novou verzi.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
KM360_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,39 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Popis produktu
Název Verze 1.6 firmwaru fotoaparátu KeyMission 360
Podporované fotoaparáty KeyMission 360
Podporované verze firmwaru Verze 1.0–1.5
Název souboru F-KM360-V16M.dmg
Operační systém
 • macOS Big Sur verze 11
 • macOS Catalina verze 10.15
 • macOS Mojave verze 10.14
 • macOS High Sierra verze 10.13
 • macOS Sierra verze 10.12
Poznámka: Je vyžadována čtečka paměťových karet nebo počítač s vestavěným slotem pro paměťovou kartu.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Stáhněte soubor F-KM360-V16M.dmg.
 2. Poklepejte na ikonu F-KM360-V16M.dmg, až se zobrazí obraz disku obsahující složku a soubor, které jsou uvedené níže:
  • KM360Update (podsložka obsahující firmware)
  • update.bin (firmware fotoaparátu, umístěný ve složce „KM360Update“)
 3. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte pomocí aplikace KeyMission 360/170 nebo SnapBridge 360/170 soubor „update.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
 4. Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu.
 5. Stiskněte a podržte současně tlačítka fotografování a videa na fotoaparátu pro spuštění aktualizace firmwaru. Po dokončení aktualizace stavová LED dioda zhasne.
 6. Pomocí aplikace KeyMission 360/170 Utility nebo SnapBridge 360/170 ověřte, že proběhla aktualizace firmwaru na novou verzi.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
KM360_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,42 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Licenční smlouva pro koncové uživatele

 • Stáhnout

  F-KM360-V16M.dmg
  (Přibližně 4.68 MB)

 • Stáhnout

  F-KM360-V16W.exe
  (Přibližně 4.13 MB)

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.