Čeština

Přestože vaše zařízení tuto službu stahování nepodporuje, lze jej použít k zobrazení informací o stahování. Odkazy na stahování lze odeslat e-mailem za účelem stažení do počítače.

Firmware fotoaparátu COOLPIX W300

Vyberte operační systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program pro aktualizaci softwaru je určen pro výše uvedený výrobek vlastněný zákazníkem („předmětný výrobek“) a je poskytován pouze za předpokladu souhlasu s níže uvedenou smlouvou. Výběrem možnosti „Souhlasím“ a klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Před zahájením stahování se ujistěte, že jste srozuměni s podmínkami smlouvy.

 • • Tato služba poskytuje software, který lze použít pro aktualizaci firmwaru fotoaparátů COOLPIX W300 na verzi 1.5. Než budete pokračovat, zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu. Pokud je již výše uvedený firmware nainstalován, nemusíte jej stahovat ani instalovat.
 • • Tato aktualizace zahrnuje všechny změny provedené v předchozích aktualizacích.
 • • Než budete pokračovat, přečtěte si níže uvedené informace.
 • DŮLEŽITÉ :
 • • Tento balíček obsahuje dvě aktualizace: jednu pro samotný fotoaparát a druhou pro modul GPS. Druhá aktualizace se spustí po opětovném zapnutí fotoaparátu po dokončení první aktualizace. Pokud firmware modulu GPS nevyžaduje aktualizaci, instalace se ukončí po první aktualizaci.
 • • Snímky uložené ve vnitřní paměti fotoaparátu budou po aktualizaci firmwaru vymazány. Před aktualizací firmwaru nezapomeňte zálohovat snímky uložené ve vnitřní paměti fotoaparátu. Informace o kopírování snímků z vnitřní paměti na paměťovou kartu naleznete v návodu k fotoaparátu.
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.4 na verzi 1.5
 • • Byl vyřešen problém znemožňující párování mezi fotoaparátem a zařízeními s aplikací SnapBridge běžící v operačním systému iOS 14 nebo iPadOS 14.
Změny u předchozích verzí firmwaru
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.3 na verzi 1.4
 • • Byl vyřešen problém, který v některých případech vedl k nemožnosti zapnutí fotoaparátu uživatelem, pokud se přístroj přepnul do režimu spánku s aktivním protokolem o trase. Zapnutí fotoaparátu po vyjmutí a opětovném vložení baterií ukončilo záznam protokolu o trase.
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.2 na verzi 1.3
 • • Byl vyřešen následující problém:
  • - V závislosti na stavu objektu docházelo během časosběrného snímání v některých případech k postupnému rozostřování fotoaparátu, a to bez ohledu na skutečnost, že zaostření by za normálních okolností mělo být blokováno na hodnotě platné pro první snímek.
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.1 na verzi 1.2
 • • Na zobrazovači se při výběru možnosti Domácí čas. pásmo nebo Cílové místo cesty ve vnořeném menu Nastavení > Časové pásmo a datum > Časové pásmo nyní zobrazují pouze názvy největších měst v aktuálně vybraném časovém pásmu.
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.0 na verzi 1.1
 • • Zlepšila se přesnost dat o poloze na některých místech (zejména na místech, kde jsou data o poloze rozšířena o data ze satelitů QZSS „Michibiki“).
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Fotoaparát v některých případech při zapnutí pod vodou přestal reagovat.
  • - Zobrazení dat o poloze v aktivním režimu zobrazovalo sekundy v desítkové soustavě.
Zobrazení verze firmwaru fotoaparátu
 1. Zapněte fotoaparát.
 2. Pro zobrazení menu stiskněte tlačítko MENU na fotoaparátu.
 3. Stisknutím multifunkčního voliče směrem doleva zobrazte symboly menu, vyberte položku Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
 4. Vyberte položku Verze firmwaru v menu Nastavení a stiskněte tlačítko OK pro zobrazení verze firmwaru fotoaparátu.
 5. Zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu.
 6. Vypněte fotoaparát.
Popis produktu
Název Verze 1.5 firmwaru fotoaparátu COOLPIX W300
Podporované fotoaparáty COOLPIX W300
Podporované verze firmwaru Verze 1.0–1.4
Název souboru F-W300-V15W.exe
Operační systém
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Poznámka: Je vyžadována čtečka paměťových karet nebo počítač s vestavěným slotem pro paměťovou kartu.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Na pevném disku počítače vytvořte složku a pojmenujte ji podle potřeby.
 2. Stáhněte soubor F-W300-V15W.exe do složky vytvořené v kroku 1.
 3. Spuštěním souboru F-W300-V15W.exe extrahujte firmware do podsložky v nové složce. Výsledný soubor a hierarchie složek je zobrazena níže:
  W300Update
  - firmware (vnořená složka obsahující firmware)
   - firmware.bin (soubor firmwaru fotoaparátu uvnitř složky „firmware“)
   - gpsfirm.bin (firmware modulu GPS umístěný ve složce „firmware“)
 4. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte složku „firmware“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Složku „firmware“ je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn ve složce vnořené v kořenové složce.
 5. Poté co ověříte, že se spínač ochrany proti zápisu na paměťové kartě nachází v poloze „zápis“ (odaretovaná poloha), vložte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 6. V menu Nastavení vyberte položku Verze firmwaru a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 7. Když se zobrazí zpráva s informací o dokončení aktualizace, vypněte fotoaparát a znovu jej zapněte. Následně se automaticky spustí aktualizace firmwaru modulu GPS (pokud se fotoaparát spustí normálním způsobem, je již aktualizace modulu GPS kompletní).
 8. Když se zobrazí zpráva s informací o dokončení druhé aktualizace, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu. Mějte na paměti, že druhá aktualizace trvá déle než první.
 9. Zkontrolujte, jestli byl firmware aktualizován na novou verzi. Pokud není aktuální firmware ve verzi 1.5, opakujte aktualizaci od kroku 1.

Poznámka: Před provedením aktualizace firmwaru doporučujeme zálohovat všechny snímky v interní paměti fotoaparátu. Informace o kopírování snímků z interní paměti na paměťovou kartu naleznete v návodu k fotoaparátu.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
CPX_GPS_FirmUp_Win_Cz.pdf (PDF) (0,27 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Aktualizace firmwaru fotoaparátu COOLPIX v 5 jednoduchých krocích

Popis produktu
Název Verze 1.5 firmwaru fotoaparátu COOLPIX W300
Podporované fotoaparáty COOLPIX W300
Podporované verze firmwaru Verze 1.0–1.4
Název souboru F-W300-V15M.dmg
Operační systém
 • macOS Big Sur verze 11
 • macOS Catalina verze 10.15
 • macOS Mojave verze 10.14
 • macOS High Sierra verze 10.13
 • macOS Sierra verze 10.12
Poznámka: Je vyžadována čtečka paměťových karet nebo počítač s vestavěným slotem pro paměťovou kartu.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Stáhněte soubor F-W300-V15M.dmg.
 2. Poklepejte na ikonu F-W300-V15M.dmg, až se zobrazí obraz disku obsahující složku a soubor, které jsou uvedené níže:
  W300Update
  - firmware (vnořená složka obsahující firmware)
   - firmware.bin (soubor firmwaru fotoaparátu uvnitř složky „firmware“)
   - gpsfirm.bin (firmware modulu GPS umístěný ve složce „firmware“)
 3. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte složku „firmware“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Složku „firmware“ je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn ve složce vnořené v kořenové složce.
 4. Poté co ověříte, že se spínač ochrany proti zápisu na paměťové kartě nachází v poloze „zápis“ (odaretovaná poloha), vložte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 5. V menu Nastavení vyberte položku Verze firmwaru a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 6. Když se zobrazí zpráva s informací o dokončení aktualizace, vypněte fotoaparát a znovu jej zapněte. Následně se automaticky spustí aktualizace firmwaru modulu GPS (pokud se fotoaparát spustí normálním způsobem, je již aktualizace modulu GPS kompletní).
 7. Když se zobrazí zpráva s informací o dokončení druhé aktualizace, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu. Mějte na paměti, že druhá aktualizace trvá déle než první.
 8. Zkontrolujte, jestli byl firmware aktualizován na novou verzi. Pokud není aktuální firmware ve verzi 1.5, opakujte aktualizaci od kroku 1.

Poznámka: Před provedením aktualizace firmwaru doporučujeme zálohovat všechny snímky v interní paměti fotoaparátu. Informace o kopírování snímků z interní paměti na paměťovou kartu naleznete v návodu k fotoaparátu.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
CPX_GPS_FirmUp_Mac_Cz.pdf (PDF) (0,24 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Aktualizace firmwaru fotoaparátu COOLPIX v 5 jednoduchých krocích

Licenční smlouva pro koncové uživatele

 • Stáhnout

  F-W300-V15W.exe
  (Přibližně 75.04 MB)

 • Stáhnout

  F-W300-V15M.dmg
  (Přibližně 81.03 MB)

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.