Čeština

Přestože vaše zařízení tuto službu stahování nepodporuje, lze jej použít k zobrazení informací o stahování. Odkazy na stahování lze odeslat e-mailem za účelem stažení do počítače.

Firmware fotoaparátu D6

Vyberte operační systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program pro aktualizaci softwaru je určen pro výše uvedený výrobek vlastněný zákazníkem („předmětný výrobek“) a je poskytován pouze za předpokladu souhlasu s níže uvedenou smlouvou. Výběrem možnosti „Souhlasím“ a klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Před zahájením stahování se ujistěte, že jste srozuměni s podmínkami smlouvy.

 • • Tato služba poskytuje software, který lze použít pro aktualizaci firmwaru „C“ fotoaparátu D6 na verzi 1.11. Než budete pokračovat, vyberte v MENU NASTAVENÍ fotoaparátu položku Verze firmwaru a zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu. Pokud je již výše uvedený firmware nainstalován, nemusíte tuto aktualizaci stahovat ani instalovat.
 • • Tato aktualizace zahrnuje všechny změny provedené v předchozích aktualizacích.
 • • Než budete pokračovat, přečtěte si níže uvedené informace.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.10 na verzi 1.11
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - V případě použití objektivů se zoomem, pro které neexistovaly dříve uložené hodnoty, vedlo provedení jemného doladění AF u jedné ohniskové vzdálenosti (nejkratší nebo nejdelší) k nesprávnému uložení hodnoty pro zbývající ohniskovou vzdálenost. Tato oprava je doprovázena změnami pracovního postupu.
  • - Při použití rádiového AWL v kombinaci se dvěma nebo více blesky Remote nebyl výkon záblesku pro i-TTL řízení záblesku upraven tak, aby odrážel hodnoty vybrané v položce:
   • ▹ korekce zábleskové expozice,
   • ▹ korekce expozice (vybrána možnost Celý snímek v uživatelské funkci e3 Kor. exp. při použití blesku v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ),
   • ▹ krok bracketingu, nebo
   • ▹ krok expozičního/zábleskového bracketingu
Změny u předchozích verzí firmwaru
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.00 na verzi 1.10
 • • Uživatelé nyní mohou v případě připojení k bezdrátovým sítím pomocí bezdrátového síťového rozhraní WT-6 připojeného k fotoaparátu vybrat frekvenční pásmo (2,4 nebo 5 GHz) pro SSID hostitele. Frekvenční pásmo je uvedeno v dialogovém okně výběru sítě v průvodci připojením a po připojení se zobrazuje na obrazovce položky Kabelová síť LAN/WT.
 • • Bylo vylepšeno automatické zaostřování pro fotografování s použitím hledáčku.
 • • Výběr zaostřovacího pole nyní pracuje hladce i v případě, když uživatel náhle přepne směry na multifunkčním nebo pomocném voliči.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Při použití některých objektivů AF-S se světelností vyšší než f/2,8 produkovalo automatické zaostřování v některých případech nepředvídatelné výsledky.
  • - Indikace sítě při navázání ethernetového spojení zůstávala namísto blikání trvale svítit.
  • - Bezdrátové síťové rozhraní WT-6 nebylo možné použít pro připojení k bezdrátovým sítím s adresou SSID obsahující mezeru, středník („;“), ampersand („&“) nebo zpětné lomítko („\“, resp. ve znakové sadě JIS znak „¥“).
  • - Indikace přeexpozice a podexpozice v hledáčku byly při výběru možnosti +0- v uživatelské funkci f9 (Obrácení indikací) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ převrácené.
  • - Při úpravě nastavení času závěrky, clony nebo citlivosti ISO pomocí hlavního nebo pomocného příkazového voliče docházelo k pomalému obnovování indikací expozice.
  • - Pokud při výběru možnosti Zaostř. pole a režimy zaostř. polí v uživatelské funkci a5 (Uložení polí podle orientace) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ doběhl časovač pohotovostního režimu při nastavení fotoaparátu do orientace na výšku (portrétní orientace) a fotoaparát byl před opětovnou aktivací časovače pohotovostního režimu otočen zpět do orientace na šířku (orientace pro krajinu), neobnovil fotoaparát režim činnosti zaostřovacích polí dříve vybraný pro orientaci na šířku, ale namísto toho se přepnul na režim činnosti zaostřovacích polí vybraný při nastavení fotoaparátu do orientace na výšku.
  • - Po vymazání snímků se okamžitě neaktualizovaly následující ukazatele tak, aby byl indikován skutečný počet zbývajících snímků:
   • • počet zbývajících snímků zobrazovaný na horním kontrolním panelu při vypnutém fotoaparátu a
   • • počet zhotovených snímků zobrazovaný na zadním kontrolním panelu při výběru možnosti Počet zhotovených snímků v uživatelské funkci d12 (Zadní kontrolní panel) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ.
  • - Položku Možnosti jemného doladění AF bylo možné použít k uložení pouze jedné sady hodnot jemného doladění AF pro objektiv AF-S NIKKOR 180–400 mm f/4E TC1,4 FL ED VR: uživatel mohl uložit buďto hodnoty pro použití objektivu s vestavěným telekonvertorem nebo hodnoty pro použití objektivu bez telekonvertoru, ale ne obě sady hodnot současně.
Zobrazení verze firmwaru fotoaparátu
 1. Zapněte fotoaparát.
 2. Pro zobrazení verze firmwaru fotoaparátu stiskněte tlačítko MENU na fotoaparátu a vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ.
 3. Zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu.
 4. Vypněte fotoaparát.
Popis produktu
Název Firmware „C“ verze 1.11 fotoaparátu D6
Podporované fotoaparáty D6
Podporované verze firmwaru fotoaparátu Verze 1.00–1.10 firmwaru „C“
Název souboru F-D6-V111W.exe
Požadavky systému
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Poznámka: Je nutný počítač a čtečka paměťových karet.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Na pevném disku počítače vytvořte složku a pojmenujte ji podle potřeby.
 2. Stáhněte soubor F-D6-V111W.exe do složky vytvořené v kroku 1.
 3. Spuštěním souboru F-D6-V111W.exe rozbalte následující soubor do složky pojmenované „D6Update“:
  • D6__0111.bin (firmware fotoaparátu)
 4. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte soubor „D6__0111.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Firmware je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn do složky vnořené v kořenové složce.
 5. Vložte paměťovou kartu do slotu 1 pro paměťovou kartu ve fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 6. Vyberte položku Síť v MENU NASTAVENÍ a ověřte, že je vybrána možnost Zakázat v položce Připojení k síti.
 7. Vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 8. Jakmile je aktualizace hotova, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 9. Zkontrolujte, zda byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
DSLR_Firmup_Win_Cz.pdf (PDF) (0,22 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Poznámka: Licenci pro software s otevřeným zdrojovým kódem obsažený v ovladači NVM Express fotoaparátu lze nalézt pod hlavičkou „BSD License (NVM Express Driver)“.

Popis produktu
Název Firmware „C“ verze 1.11 fotoaparátu D6
Podporované fotoaparáty D6
Podporované verze firmwaru fotoaparátu Verze 1.00–1.10 firmwaru „C“
Název souboru F-D6-V111M.dmg
Požadavky systému
 • macOS Catalina verze 10.15
 • macOS Mojave verze 10.14
 • macOS High Sierra verze 10.13
 • macOS Sierra verze 10.12
Poznámka: Je nutný počítač a čtečka paměťových karet.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Stáhněte soubor F-D6-V111M.dmg.
 2. Poklepáním na ikonu F-D6-V111M.dmg připojte obraz disku obsahující složku s názvem „D6Update“, která obsahuje následující soubor:
  • D6__0111.bin (firmware fotoaparátu)
 3. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte soubor „D6__0111.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Firmware je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn do složky vnořené v kořenové složce.
 4. Vložte paměťovou kartu do slotu 1 pro paměťovou kartu ve fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 5. Vyberte položku Síť v MENU NASTAVENÍ a ověřte, že je vybrána možnost Zakázat v položce Připojení k síti.
 6. Vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 7. Jakmile je aktualizace hotova, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 8. Zkontrolujte, zda byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
DSLR_Firmup_Mac_Cz.pdf (PDF) (0,19 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Poznámka: Licenci pro software s otevřeným zdrojovým kódem obsažený v ovladači NVM Express fotoaparátu lze nalézt pod hlavičkou „BSD License (NVM Express Driver)“.

Licenční smlouva pro koncové uživatele

 • Stáhnout

  F-D6-V111W.exe
  (Přibližně 53.42 MB)

 • Stáhnout

  F-D6-V111M.dmg
  (Přibližně 61.51 MB)

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.