Čeština

Přestože vaše zařízení tuto službu stahování nepodporuje, lze jej použít k zobrazení informací o stahování. Odkazy na stahování lze odeslat e-mailem za účelem stažení do počítače.

Firmware fotoaparátu KeyMission 80

Vyberte operační systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program pro aktualizaci softwaru je určen pro výše uvedený výrobek vlastněný zákazníkem („předmětný výrobek“) a je poskytován pouze za předpokladu souhlasu s níže uvedenou smlouvou. Výběrem možnosti „Souhlasím“ a klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Před zahájením stahování se ujistěte, že jste srozuměni s podmínkami smlouvy.

 • • Tato služba poskytuje software, který lze použít k aktualizaci firmwaru fotoaparátů KeyMission 80 na verzi 1.4. Než budete pokračovat, zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu. Pokud je již výše uvedený firmware nainstalován, nemusíte jej stahovat.
 • • Použijte nejnovější verzi aplikace SnapBridge.
 • • Tato aktualizace zahrnuje všechny změny provedené v předchozích aktualizacích.
 • • Než budete pokračovat, přečtěte si níže uvedené informace.
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.3 na verzi 1.4
 • • Byl vyřešen následující problém:
  • - Při pokusu uživatele o spárování fotoaparátu s chytrým zařízením s využitím aplikace SnapBridge v operačním systému iOS 13 skončilo párování nezdarem a následným zobrazením informační zprávy.
Změny u předchozích verzí firmwaru
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.2 na verzi 1.3
 • • Byl vyřešen problém znemožňující nabíjení fotoaparátu v případě jeho připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB.
 • • Byl vyřešen problém způsobující svislé převrácení snímků pořízených v režimu „lens for selfies (camera 2) (objektiv pro autoportréty (fotoaparát 2))“ s fotoaparátem v orientaci na šířku (krajina).
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.1 na verzi 1.2
 • • Byl minimalizován problém, který narušoval párování nebo vedl k nespolehlivým připojením při použití fotoaparátu s aplikací SnapBridge ve verzi pro Android.
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.0 na verzi 1.1
 • • Byl zmírněn problém, který vedl k nestabilitě spojení mezi fotoaparátem a verzemi aplikace SnapBridge kompatibilními s operačním systémem iOS 10.2.
 • • Stahování videosekvencí a snímků pomocí aplikace SnapBridge je nyní spolehlivější.
 • • Byl vyřešen problém, který vedl k zobrazení zvětšeného obrazu při dálkově ovládaném fotografování s využitím aplikace SnapBridge.
 • • Byl vyřešen problém, který vedl k nesprávnému zaznamenání dat o poloze z chytrého telefonu při použití možnosti On (Zapnuto) v položce Upload location (Přenést data o poloze) na kartě Connect (Připojení) aplikace SnapBridge.
Zobrazení verze firmwaru fotoaparátu
 1. Spusťte aplikaci KeyMission 80 a přejděte na obrazovku snímání.
 2. Pro zobrazení verze firmwaru fotoaparátu stiskněte tlačítko MENU a vyberte položku Camera settings (Nastavení fotoaparátu) > Firmware version (Verze firmwaru) v menu SET_UP Setup (Nastavení).
 3. Zkontrolujte aktuální verzi firmwaru.
Popis produktu
Název Verze 1.4 firmwaru fotoaparátu KeyMission 80
Podporované fotoaparáty KeyMission 80
Podporované verze firmwaru Verze 1.0–1.3
Název souboru F-KM80-V14W.exe
Operační systém
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Poznámka: Je vyžadována čtečka paměťových karet nebo počítač s vestavěným slotem pro paměťovou kartu.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Na pevném disku počítače vytvořte složku a pojmenujte ji podle potřeby.
 2. Stáhněte soubor F-KM80-V14W.exe do složky vytvořené v kroku 1.
 3. Spuštěním souboru F-KM80-V14W.exe extrahujte firmware do podsložky v nové složce. Výsledný soubor a hierarchie složek je zobrazena níže:
  • firmware (vnořená složka obsahující firmware)
  • firmware.bin (soubor firmwaru fotoaparátu uvnitř složky „firmware“)
 4. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte složku „firmware“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Složku „firmware“ je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn ve složce vnořené v kořenové složce.
 5. Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapněte jej.
 6. V menu SET_UP Setup (Nastavení) vyberte položku Camera settings (Nastavení fotoaparátu) > Firmware version (Verze firmwaru) a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky vypne.
 7. Zapněte fotoaparát a naformátujte paměťovou kartu.
 8. Zkontrolujte, jestli byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
KM170-KM80_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,38 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Popis produktu
Název Verze 1.4 firmwaru fotoaparátu KeyMission 80
Podporované fotoaparáty KeyMission 80
Podporované verze firmwaru Verze 1.0–1.3
Název souboru F-KM80-V14M.dmg
Operační systém
 • macOS Catalina verze 10.15
 • macOS Mojave verze 10.14
 • macOS High Sierra verze 10.13
 • macOS Sierra verze 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Poznámka: Je vyžadována čtečka paměťových karet nebo počítač s vestavěným slotem pro paměťovou kartu.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Stáhněte soubor F-KM80-V14M.dmg.
 2. Poklepejte na ikonu F-KM80-V14M.dmg, až se zobrazí obraz disku obsahující složku a soubor, které jsou uvedené níže:
  • firmware (vnořená složka obsahující firmware)
  • firmware.bin (soubor firmwaru fotoaparátu uvnitř složky „firmware“)
 3. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte složku „firmware“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Složku „firmware“ je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn ve složce vnořené v kořenové složce.
 4. Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapněte jej.
 5. V menu SET_UP Setup (Nastavení) vyberte položku Camera settings (Nastavení fotoaparátu) > Firmware version (Verze firmwaru) a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky vypne.
 6. Zapněte fotoaparát a naformátujte paměťovou kartu.
 7. Zkontrolujte, jestli byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
KM170-KM80_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,35 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Licenční smlouva pro koncové uživatele

 • Stáhnout

  F-KM80-V14M.dmg
  (Přibližně 5.90 MB)

 • Stáhnout

  F-KM80-V14W.exe
  (Přibližně 4.35 MB)

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.