Čeština

Přestože vaše zařízení tuto službu stahování nepodporuje, lze jej použít k zobrazení informací o stahování. Odkazy na stahování lze odeslat e-mailem za účelem stažení na jiném zařízení.

Firmware fotoaparátu Z 6

Vyberte operační systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program pro aktualizaci softwaru je určen pro výše uvedený výrobek vlastněný zákazníkem („předmětný výrobek“) a je poskytován pouze za předpokladu souhlasu s níže uvedenou smlouvou. Výběrem možnosti „Souhlasím“ a klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Před zahájením stahování se ujistěte, že jste srozuměni s podmínkami smlouvy.

 • • Tato služba poskytuje software, který lze použít pro aktualizaci firmwaru „C“ fotoaparátu Z 6 na verzi 2.20. Než budete pokračovat, vyberte v MENU NASTAVENÍ fotoaparátu položku Verze firmwaru a zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu. Pokud je již výše uvedený firmware nainstalován, nemusíte tuto aktualizaci stahovat ani instalovat.
 • • Tato aktualizace zahrnuje všechny změny provedené v předchozích aktualizacích.
 • • Provedení této aktualizace vyžaduje paměťovou kartu XQD a čtečku paměťových karet.
 • • Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.
 • • Než budete pokračovat, přečtěte si níže uvedené informace.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 2.10 na verzi 2.20
 • • Byla přidána podpora paměťových karet Sony CFexpress typu B.
  • Informace o licenci k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem obsaženému v ovladači NVM Express fotoaparátu naleznete v části „BSD License (NVM Express Driver)“.
 • • Byla přidána podpora korekce zkreslení u objektivů AF-S NIKKOR 120–300 mm f/2,8E FL ED SR VR s bajonetem Nikon F.
 • • Byl vyřešen problém způsobující zobrazení barevných proužků v horní části zobrazovače při prohlížení snímků pořízených v předváděcím režimu s vybraným obrazovým polem FX (36×24) v měřítku zobrazení překračujícím 100 %.
Změny u předchozích verzí firmwaru
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 2.01 na verzi 2.10
 • • Byla přidána podpora optické redukce vibrací u objektivů NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR a NIKKOR Z DX 50–250 mm f/4,5–6,3 VR s bajonetem Nikon Z. Mějte na paměti, že nasazení těchto objektivů zakáže možnost Mechanická závěrka v uživatelské funkci d5 (Typ závěrky) ve skupině d (Snímání/indikace) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ a ponechá pouze možnosti Automaticky a Závěrka s el. první lamelou.
 • • Citlivost ISO lze nyní nastavit pomocí příkazového kroužku na objektivu a položka Citlivost ISO byla přidána mezi možnosti dostupné pro uživatelskou funkci f2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Příkazový kroužek na objektivu ve skupině f (Ovládací prvky) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ.
 • • K 14. listopadu 2019 zobrazuje indikace clony na informačním panelu objektivů NIKKOR Z 24–70 mm f/2,8 S a NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct v režimech A a M aktuální clonové číslo a sousední clonová čísla.
 • • Pokud byla vybrána možnost Zapnuto v položce Automat. regulace citl. ISO a současně byla v položce Zábleskový režim vybrána možnost nezahrnující „synchronizaci s dlouhými časy“, byly časy závěrky dříve omezeny na hodnoty v rozmezí určeném uživatelskou funkcí e1 (Synchroniz. čas pro blesk) a uživatelskou funkcí e2 (Čas záv. pro práci s bleskem). To se však nyní změnilo pro získání jednotnosti s digitálními jednookými zrcadlovkami, takže nejdelší čas závěrky nyní odpovídá hodnotě vybrané v položce Automat. regulace citl. ISO > Nejdelší čas závěrky.
 • • Byl vyřešen problém způsobující v extrémně ojedinělých případech selhání správného záznamu videosekvencí fotoaparátem při nastavení možnosti 1920×1080; 120p v položce Vel. obrazu/snímací frekv..
 • • Byl vyřešen problém způsobující občasně výskyt šumu ve formě bílých proužků ve spodní části zobrazovače při zapnutém elektronickém hledáčku.
 • • Byl vyřešen problém způsobující v ojedinělých případech výskyt šumu ve formě vodorovných proužků v obrazovém poli videosekvencí a ve zobrazení živého náhledu.
 • • Byly vyřešeny chyby časových pasem UTC pro následující tři města v zobrazení Časové pásmo a datum > Časové pásmo v MENU NASTAVENÍ:
  • Caracas: původně -4:30, nyní -4:00
  • Casablanca: původně 00:00, nyní +1:00
  • Ankara: původně +2:00, nyní +3:00
 • • Byl vyřešen problém způsobující zobrazení nesprávného data vytvoření v dialogu „vlastnosti“ operačního systému Windows 10 u videosekvencí a časosběrných videosekvencí vytvořených fotoaparátem, stejně jako u kopií vytvořených pomocí ovládacích prvků pro úpravy videosekvencí ve fotoaparátu.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 2.00 na verzi 2.01
 • Byly vyřešeny následující problémy:
  • • Pokud fotoaparát detekoval tváře během fotografování nebo záznamu videosekvencí v níže uvedených nastaveních, ve velmi vzácných případech začal reagovat pomaleji, zobrazil chybu nebo zcela přestal reagovat.
   • Fotografování
   • Aut. volba zaostř. polí vybraná jako možnost v položce Režimy činnosti zaostř. polí v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ
   • Detekce tváří a očí zapnutá nebo Detekce tváří zapnutá vybraná jako možnost v uživatelské funkci a4 (Aut. volba zao. polí s d. tváří/očí) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ
   • Záznam videosekvencí
   • Aut. volba zaostř. polí vybraná jako možnost v položce Režimy činnosti zaostř. polí v MENU VIDEOSEKVENCÍ
   • Detekce tváří a očí zapnutá nebo Detekce tváří zapnutá vybraná jako možnost v uživatelské funkci a4 (Aut. volba zao. polí s d. tváří/očí) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ
  • • Ve velmi ojedinělých případech se dolní část snímků pořízených se všemi následujícími nastaveními nezobrazila očekávaným způsobem:
   • - Volič expozičních režimů otočen do polohy AUTO, P nebo A
   • - Možnost NEF (RAW) vybrána v položce Kvalita obrazu v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ
   • 14 bitů vybráno jako možnost v položce Záznam ve formátu NEF (RAW) > Bitová hloubka NEF (RAW) v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ
   • Automaticky vybráno jako možnost v uživatelské funkci d5 (Typ závěrky) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ
   • Rychlé sériové snímání (rozšířené) vybráno jako snímací režim pomocí tlačítka snímacích režimů/samospouště
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.01 na verzi 2.00
 • • Bylo přidáno zaostřování s detekcí očí použitelné při fotografování. Chcete-li povolit zaostřování s detekcí očí, vyberte:
  • - Možnost AF-S nebo AF-C v položce Zaostřovací režim v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ
  • - Možnost Aut. volba zaostř. polí v položce Režimy činnosti zaostř. polí v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ
  • - Možnost Detekce tváří a očí zapnutá v uživatelské funkci a4 (Aut. volba zao. polí s d. tváří/očí) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ
  Pokud fotoaparát detekuje tvář portrétovaného objektu, je tvář obklopena žlutým rámečkem indikujícím zaostřovací pole. Pokud jsou detekovány oči objektu, žlutý rámeček indikující zaostřovací pole se objeví okolo některého oka. Pokud fotoaparát detekuje více než jednu tvář nebo oko, zobrazí se po obou stranách zaostřovacího pole trojúhelníkové značky; chcete-li umístit zaostřovací pole na jinou tvář nebo oko, stiskněte směrem doleva nebo doprava multifunkční či pomocný volič.
 • • Byla zlepšena výkonnost automatického zaostřování pro snímky a videosekvence za nízké hladiny osvětlení: -3,5 až 19 EV (automatické zaostřování pro nízkou hladinu osvětlení -6 až 19 EV), měřeno v režimu fotografování s použitím jednorázového zaostření (AF-S) a citlivosti ISO 100, za teploty 20 °C a s objektivem f/2.
 • • Možnost Rychlé sériové snímání (rozšířené) v položce Snímací režim byla vylepšena následujícím způsobem:
  • - Na změny objektu během fotografování reaguje nejen zaostřování, ale nyní rovněž i expozice
  • - Obrazovka provozních informací pro sériové snímání je po zaplnění vyrovnávací paměti nyní snáze čitelná
 • • Zkrátila se doba vypnutí zobrazení (časový úsek bez obrazu) při fotografování s vybranou možností Zapnuto nebo Zapnuto (pouze monitor) v položce Kontrola snímků v MENU PŘEHRÁVÁNÍ.
 • • Položka d5 v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ, která se dříve nazývala Závěrka s el. první lamelou, byla přejmenována na Typ závěrky a nabízí volitelné možnosti Automaticky, Mechanická závěrka a Závěrka s el. první lamelou. Pokud je vybrána možnost Automaticky, fotoaparát automaticky vybere typ závěrky podle času závěrky.
 • • Byla změněna barva, kterou se zbarví zaostřovací pole při stisknutí tlačítka AF-ON nebo při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny při vybraném režimu Aut. volba zaostř. polí a aktivní detekci tváří nebo sledování objektu.
 • • Byl upraven a revidován text nápovědy.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Fotoaparát přestal reagovat, pokud byly provedeny některé operace při probíhajícím výstupu HDMI s vybranou velikostí obrazu 3 840 × 2 160 (4K UHD).
  • - Hodnota vybraná pro nejvyšší citlivost byla někdy překročena při záznamu videosekvence v režimu M s vybranou možností Zapnuto v položce Auto. regul. citl. ISO (režim M) v případě povolené funkce Active D-Lighting.
  • - Položky v menu Moje Menu se někdy nezobrazovaly správně.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.00 na verzi 1.01
 • • Při výběru možnosti Zapnuto v položce HDMI > Pokročilé > Nastavení N-Log v MENU NASTAVENÍ je nyní platná položka Nejvyšší citlivost během záznamu videosekvencí, pokud:
  • - je fotoaparát v režimu P (programová automatika), S (clonová automatika) nebo A (časová automatika), resp.
  • - je fotoaparát v režimu M (manuální expoziční režim) a je vybrána možnost Zapnuto v položce Nastavení citlivosti ISO > Auto. regul. citl. ISO (režim M) v MENU VIDEOSEKVENCÍ.
 • • Byl vyřešen problém, který způsoboval, že software třetích stran zobrazoval nesprávnou hodnotu Exif ekvivalentní ohniskové vzdálenosti u kinofilmu pro snímky pořízené objektivy bez CPU – nasazenými s využitím adaptéru bajonetu FTZ a s ohniskovou vzdáleností zadanou prostřednictvím položky Data objektivu bez CPU v MENU NASTAVENÍ.
 • • Byl vyřešen problém způsobující přeexponování snímků pořízených volitelnými blesky v případě rozpoznání tváře v zábleskových režimech, při jejichž výběru byla vybrána volba Aut. volba zaostř. polí v položce Režimy činnosti zaostř. polí.
 • • Byl vyřešen problém způsobující výběr nesprávné clony v režimu P (programová automatika) při nasazení blesku na fotoaparát za podmínek, ve kterých by byla normálně vybrána clona f/32.
 • • Byl vyřešen problém znemožňující synchronizovat blesky ovládané pomocí pokrokového bezdrátového osvětlení s časy závěrky 1/100 s nebo kratšími, pokud:
  • - byla vybrána možnost Zapnuto v položce Fotograf. s redukcí blikání obrazu v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ a
  • - byla vybrána možnost Povolit v uživatelské funkci d5 (Závěrka s el. první lamelou) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ.
Zobrazení verze firmwaru fotoaparátu
 1. Zapněte fotoaparát.
 2. Pro zobrazení verze firmwaru fotoaparátu stiskněte tlačítko MENU na fotoaparátu a vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ.
 3. Zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu.
 4. Vypněte fotoaparát.
Popis produktu
Název Firmware „C“ verze 2.20 fotoaparátu Z 6
Podporované fotoaparáty Z 6
Podporované verze firmwaru fotoaparátu Verze 1.00–2.10 firmwaru „C“
Název souboru F-Z6-V220W.exe
Požadavky systému
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Poznámka: Je vyžadována čtečka paměťových karet XQD.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Na pevném disku počítače vytvořte složku a pojmenujte ji podle potřeby.
 2. Stáhněte soubor F-Z6-V220W.exe do složky vytvořené v kroku 1.
 3. Spuštěním souboru F-Z6-V220W.exe rozbalte následující soubor do složky pojmenované „Z6Update“:
  • Z_6_0220.bin (firmware fotoaparátu)
 4. S využitím čtečky paměťových karet XQD zkopírujte soubor „Z_6_0220.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Firmware je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn do složky vnořené v kořenové složce.
 5. Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 6. Vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 7. Jakmile je aktualizace hotova, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 8. Zkontrolujte, zda byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Pro podrobné pokyny nebo informace k vybavení potřebnému pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
Z-series_FirmUp_Win_Cz.pdf (PDF) (0,32 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Popis produktu
Název Firmware „C“ verze 2.20 fotoaparátu Z 6
Podporované fotoaparáty Z 6
Podporované verze firmwaru fotoaparátu Verze 1.00–2.10 firmwaru „C“
Název souboru F-Z6-V220M.dmg
Požadavky systému
 • macOS Catalina verze 10.15
 • macOS Mojave verze 10.14
 • macOS High Sierra verze 10.13
 • macOS Sierra verze 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Poznámka: Je vyžadována čtečka paměťových karet XQD.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Stáhněte soubor F-Z6-V220M.dmg.
 2. Poklepáním na ikonu F-Z6-V220M.dmg připojte obraz disku obsahující složku s názvem „Z6Update“, která obsahuje následující soubor:
  • Z_6_0220.bin (firmware fotoaparátu)
 3. S využitím čtečky paměťových karet XQD zkopírujte soubor „Z_6_0220.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Firmware je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn do složky vnořené v kořenové složce.
 4. Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 5. Vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 6. Jakmile je aktualizace hotova, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 7. Zkontrolujte, zda byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Pro podrobné pokyny nebo informace k vybavení potřebnému pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
Z-series_FirmUp_Mac_Cz.pdf (PDF) (0,27 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

BSD License (NVM Express Driver)

[ComponentName.c]
Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpress.c]
Copyright (c) 2013 - 2017, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpress.h]
(C) Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressBlockIo.c]
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressBlockIo.h]
Copyright (c) 2013 - 2016, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressDiskInfo.c]
Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressDiskInfo.h]
Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressDxe.inf]
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressDxe.uni]
Copyright (c) 2013 - 2014, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressDxeExtra.uni]
Copyright (c) 2014 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressHci.c]
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressHci.h]
(C) Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP
Copyright (c) 2013 - 2015, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

[NvmExpressPassthru.c]
(C) Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

Licenční smlouva pro koncové uživatele

 • Stáhnout

  F-Z6-V220W.exe
  (Přibližně 27.87 MB)

 • Stáhnout

  F-Z6-V220M.dmg
  (Přibližně 33.00 MB)

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.