Čeština

Přestože vaše zařízení tuto službu stahování nepodporuje, lze jej použít k zobrazení informací o stahování. Odkazy na stahování lze odeslat e-mailem za účelem stažení na jiném zařízení.

Firmware fotoaparátu COOLPIX W100

Vyberte operační systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program pro aktualizaci softwaru je určen pro výše uvedený výrobek vlastněný zákazníkem („předmětný výrobek“) a je poskytován pouze za předpokladu souhlasu s níže uvedenou smlouvou. Výběrem možnosti „Souhlasím“ a klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Před zahájením stahování se ujistěte, že jste srozuměni s podmínkami smlouvy.

 • • Tato služba poskytuje software, který lze použít k aktualizaci firmwaru fotoaparátů COOLPIX W100 na verzi 1.6. Než budete pokračovat, vyberte v menu Nastavení fotoaparátu položku Verze firmwaru a zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu. Pokud je již výše uvedený firmware nainstalován, nemusíte tuto aktualizaci stahovat ani instalovat.
 • • Tato aktualizace zahrnuje všechny změny provedené v předchozích aktualizacích.
 • • Než budete pokračovat, přečtěte si níže uvedené informace.

Důležité

Snímky uložené ve vnitřní paměti fotoaparátu budou po aktualizaci firmwaru vymazány. Před aktualizací firmwaru nezapomeňte zálohovat snímky uložené ve vnitřní paměti fotoaparátu. Informace o kopírování snímků z vnitřní paměti na paměťovou kartu naleznete v návodu k fotoaparátu.

Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.5 na verzi 1.6
 • • Byl vyřešen následující problém:
  • - Při pokusu uživatele o spárování fotoaparátu s chytrým zařízením s využitím aplikace SnapBridge v operačním systému iOS 13 skončilo párování nezdarem a následným zobrazením informační zprávy.
Změny u předchozích verzí firmwaru
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.4 na verzi 1.5
 • • Byl minimalizován problém, který narušoval párování nebo vedl k nespolehlivým připojením při použití fotoaparátu s aplikací SnapBridge ve verzi pro Android.
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.3 na verzi 1.4
 • • Byl vyřešen problém, který mohl způsobit rychlé vybití baterie, pokud byl fotoaparát ponechán nepoužívaný po plném nabití s využitím dodávaného síťového zdroje/nabíječky a kabelu USB.
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.2 na verzi 1.3
 • • Byl vyřešen problém způsobující nespolehlivost spojení mezi fotoaparátem a aplikací SnapBridge ve verzi pro operační systém iOS 10.2.
 • • Byla zlepšena spolehlivost přenosu snímků a videosekvencí s využitím aplikace SnapBridge.
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.1 na verzi 1.2
 • • Byl vyřešen problém, který v ojedinělých případech znemožňoval zapnutí fotoaparátu a zvyšoval vybíjení baterie při výběru možnosti Zakázat v položce Bluetooth > Připojení k síti a možnosti Zapnuto v položce Režim V letadle v menu Nastavení fotoaparátu > Menu sítě.
Změny po aktualizaci firmwaru z verze 1.0 na verzi 1.1
 • • Fotoaparát nyní podporuje aplikaci SnapBridge ve verzi pro operační systém iOS.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Dálkově ovládané fotografování se v některých případech ukončilo a fotoaparát zobrazil aktuální záběr objektivu, pokud byla funkce SnapBridge opakovaně použita pro dálkově ovládané fotografování při původní velikosti snímků.
  • - Snímky pořízené s využitím položky Fotit v intervalech se neuloží všechny do stejné složky, pokud byl fotoaparát spárován s chytrým telefonem nebo tabletem.
  • - Fotoaparát se v některých případech zablokoval během přehrávání videosekvence, pokud byl rychlý posun vpřed zastaven těsně před koncovým snímkem.
Zobrazení verze firmwaru fotoaparátu
 1. Zapněte fotoaparát.
 2. Stisknutím kontextového tlačítka 4 na fotoaparátu zobrazte menu Nastavení.
 3. Stisknutím kontextového tlačítka 4 vyberte položku Nastavení fotoaparátu a poté pomocí multifunkčního voliče zobrazte položku Verze firmwaru a stiskněte kontextové tlačítko 4.
 4. Zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu.
 5. Vypněte fotoaparát.
Popis produktu
Název Verze 1.6 firmwaru fotoaparátu COOLPIX W100
Podporované fotoaparáty COOLPIX W100
Podporované verze firmwaru Verze 1.0–1.5
Název souboru F-W100-V16W.exe
Operační systém
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Poznámka: Je vyžadována čtečka paměťových karet nebo počítač s vestavěným slotem pro paměťovou kartu.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Na pevném disku počítače vytvořte složku a pojmenujte ji podle potřeby.
 2. Stáhněte soubor F-W100-V16W.exe do složky vytvořené v kroku 1.
 3. Spuštěním souboru F-W100-V16W.exe extrahujte firmware do podsložky v nové složce. Výsledný soubor a hierarchie složek je zobrazena níže:
  • firmware (podsložka obsahující firmware)
  • firmware.bin (firmware fotoaparátu umístěný ve složce „firmware“)
 4. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte složku „firmware“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Složku „firmware“ je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn ve složce vnořené v kořenové složce.
 5. Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 6. V menu Nastavení > Nastavení fotoaparátu vyberte položku Verze firmwaru a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci.
 7. Jakmile je aktualizace dokončena, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 8. Zkontrolujte, jestli byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Před provedením aktualizace firmwaru doporučujeme zálohovat všechny snímky v interní paměti fotoaparátu. Informace o kopírování snímků z interní paměti na paměťovou kartu naleznete v návodu k fotoaparátu.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
CPX_FC_FirmUp_Win_Cz.pdf (PDF) (0,60 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Aktualizace firmwaru fotoaparátu COOLPIX v 5 jednoduchých krocích

Popis produktu
Název Verze 1.6 firmwaru fotoaparátu COOLPIX W100
Podporované fotoaparáty COOLPIX W100
Podporované verze firmwaru Verze 1.0–1.5
Název souboru F-W100-V16M.dmg
Operační systém
 • macOS Catalina verze 10.15
 • macOS Mojave verze 10.14
 • macOS High Sierra verze 10.13
 • macOS Sierra verze 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Poznámka: Je vyžadována čtečka paměťových karet nebo počítač s vestavěným slotem pro paměťovou kartu.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Stáhněte soubor F-W100-V16M.dmg.
 2. Poklepejte na ikonu F-W100-V16M.dmg, až se zobrazí obraz disku obsahující složku a soubor, které jsou uvedené níže:
  • firmware (podsložka obsahující firmware)
  • firmware.bin (firmware fotoaparátu, umístěný ve složce „firmware“)
 3. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte složku „firmware“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Složku „firmware“ je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn ve složce vnořené v kořenové složce.
 4. Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 5. V menu Nastavení > Nastavení fotoaparátu vyberte položku Verze firmwaru a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci.
 6. Jakmile je aktualizace dokončena, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 7. Zkontrolujte, jestli byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Před provedením aktualizace firmwaru doporučujeme zálohovat všechny snímky v interní paměti fotoaparátu. Informace o kopírování snímků z interní paměti na paměťovou kartu naleznete v návodu k fotoaparátu.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
CPX_FC_FirmUp_Mac_Cz.pdf (PDF) (0,57 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Aktualizace firmwaru fotoaparátu COOLPIX v 5 jednoduchých krocích

Licenční smlouva pro koncové uživatele

 • Stáhnout

  F-W100-V16W.exe
  (Přibližně 20.12 MB)

 • Stáhnout

  F-W100-V16M.dmg
  (Přibližně 25.71 MB)

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.