Čeština

Firmware fotoaparátu D750

Vyberte operační systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program pro aktualizaci softwaru je určen pro výše uvedený výrobek vlastněný zákazníkem („předmětný výrobek“) a je poskytován pouze za předpokladu souhlasu s níže uvedenou smlouvou. Výběrem možnosti „Souhlasím“ a klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Před zahájením stahování se ujistěte, že jste srozuměni s podmínkami smlouvy.

 • • Tato služba poskytuje software, který lze použít pro aktualizaci firmwaru „C“ fotoaparátu D750 na verzi 1.15. Než budete pokračovat, vyberte v MENU NASTAVENÍ fotoaparátu položku Verze firmwaru a zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu. Pokud je již výše uvedený firmware nainstalován, nemusíte tuto aktualizaci stahovat ani instalovat.
 • • Tato aktualizace zahrnuje všechny změny provedené v předchozích aktualizacích.
 • • Než budete pokračovat, přečtěte si níže uvedené informace.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.13 na verzi 1.15
 • • Byl vyřešen problém způsobující nadměrné použití korekce zkreslení u snímků pořízených objektivem AF-P DX NIKKOR 10–20 mm f/4,5–5,6G VR při ohniskové vzdálenosti 10 mm a výběru možnosti FX (36×24) 1.0x v položce Obrazové pole > Volba obrazového pole, výběru možnosti Vypnuto v položce Obrazové pole > Automat. volba formátu DX a výběru možnosti Zapnuto v položce Automatická korekce zkreslení v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ.
 • • Byl vyřešen problém způsobující přeexponování snímků pořízených objektivy bez CPU při stisknutí tlačítka spouště jediným pohybem až na doraz za následujících podmínek: vypnutý časovač pohotovostního režimu, vybraná možnost Zapnuto v uživatelské funkci c1 (Tlačítko spouště jako AE-L) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ a zadané informace o objektivu s využitím položky Data objektivu bez CPU v MENU NASTAVENÍ.
Změny u předchozích verzí firmwaru
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.12 na verzi 1.13
 • • Položka MENU NASTAVENÍ > Časové pásmo a datum > Časové pásmo nyní zobrazuje pouze názvy největších měst v aktuálně vybraném časovém pásmu.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.11 na verzi 1.12
 • • Byla přidána podpora následujících funkcí objektivů AF-P:  
  • - Pokud časovač pohotovostního režimu doběhne po zaostření fotoaparátu, zaostření se při opětovné aktivaci časovače nezmění.
  • - V režimu manuálního zaostřování bliká indikace zaostření v hledáčku (nebo v živém náhledu bliká zaostřovací pole vybrané na monitoru) jako indikace dosažení nekonečna nebo nejkratší zaostřitelné vzdálenosti při otáčení zaostřovacím kroužkem.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Pokud byly snímky prohlíženy po fotografování s vybranou možností Přeplnění v položce Paměťová karta ve Slotu 2 v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ, fotoaparát v některých případech zobrazil předposlední pořízený snímek.
  • - Při záznamu videosekvencí s použitím možnosti Automatická citlivost > Citlivost mikrofonu nedošlo v některých případech ke správnému nastavení citlivosti mikrofonu.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.10 na verzi 1.11
 • • Nyní je podporováno bezdrátové síťové rozhraní WT-7.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - U některých snímků zobrazených v režimu RGB histogramu při přehrávání se zobrazovaly nesprávné histogramy.
  • - Pokud byla vybrána možnost Zapnuto v položce Automatická korekce zkreslení, byly okraje snímků pořízených při výběru možnosti NEF (RAW) + JPEG Jemný v položce Kvalita obrazu a možnosti Střední (M) v položce Velikost obrazu zkreslené.
  • - Možnost přiřazená uživatelské funkci f5 (Uživ. nastavení ovladačů) > Zaměnit hlavní/pomocný v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ ve skupině uživatelských funkcí f (Ovládací prvky) se neuložila, pokud byla vybrána možnost Uložit nastavení v položce Uložení/načtení nastavení v MENU NASTAVENÍ.
  • - V některých případech nedošlo k zaznamenání snímků.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.02 na verzi 1.10
 • • K položce HDMI v MENU NASTAVENÍ byla přidána možnost Ovládání externího záznamu. Pokud je fotoaparát připojen pomocí rozhraní HDMI k rekordéru třetího výrobce s podporou protokolu Atomos Open Protocol (Atomos SHOGUN, NINJA2 nebo NINJA BLADE), dovolí výběr možnosti Zapnuto použití ovládacích prvků fotoaparátu ke spuštění a k zastavení záznamu. Další informace jsou k dispozici v doplňkovém návodu.
  Poznámka: Vyberte jinou možnost než 576p (progresivní) či 480p (progresivní) v položce HDMI > Výstupní rozlišení v MENU NASTAVENÍ.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Jas zobrazení živého náhledu pro statické snímky se neměnil při otáčení příkazovým voličem pro úpravu korekce expozice během použití možnosti Zapnuto (autom. nastavení) v uživatelské funkci b Měření/expozice > b3 Snadná korekce expozice > Snadná korekce expozice v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ.
  • - Přestože tlačítko kontroly hloubky odclonilo v případě přiřazení funkce Kontrola hloubky ostrosti objektiv na plně otevřenou clonu (plnou světelnost), nezobrazila se na monitoru indikace plně otevřené clony (plné světelnosti).
  • - V ojedinělých případech nedošlo při pokusu o pořízení snímku v režimu živého náhledu pro videosekvence ke spuštění závěrky.
  • - V režimu živého náhledu pro videosekvence se u zvukového záznamu zaznamenaného externími HDMI rekordéry vyskytovala přibližně 4 s dlouhá statická pasáž.
  • - Čas závěrky, clona a citlivost ISO zobrazované na monitoru v režimu živého náhledu pro videosekvence se lišily od hodnot ve výsledném souboru videosekvence.
  • - Pokud uživatel nastavil delší ohniskovou vzdálenost během zobrazení pomocné mřížky, část zaostřovacího pole zmizela.
  • - Pokud byly videosekvence přehrávány se skrytými indikacemi (Žádné (pouze snímek)) v režimu přehrávání jednotlivých snímků, nebylo někdy možné upravovat hlasitost.
  • - Pokud byla zvolena u snímků NEF (RAW) zpracovaných pomocí položky Zpracování snímků NEF (RAW) v MENU RETUŠOVÁNÍ záporná korekce expozice, nedosáhlo se očekávaných výsledků.
  • - Při výběru položky HDR (vysoký dynamický rozsah) v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ se snímky v ojedinělých případech nezaznamenaly správně.
  • - Pokud byla vybrána možnost Zapnuto v položce Vyrovnání expozice během intervalového snímání, byly všechny snímky po prvním snímku přeexponované.
  • - Čísla souborů nebyla přiřazována ve správném pořadí.
  • - Zaostřovací pole se nezobrazovalo na monitoru ve správné pozici.
  • - V některých jazycích chyběly na obrazovce MENU NASTAVENÍ > Data o poloze > Poloha určité znaky nebo části znaků.
  • - V některých jazycích chyběly na obrazovce MENU NASTAVENÍ > Jemné doladění AF > Seznam uložených hodnot určité znaky nebo části znaků.
  • - V některých regionech se při výběru položky Splňované standardy v MENU NASTAVENÍ nic nezobrazilo.
 • • Změnily se některé texty nápovědy.
 • • U objektivů vybavených redukcí vibrací je nyní k dispozici optimální redukce vibrací.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.01 na verzi 1.02
 • • Činnost fotoaparátu je nyní spolehlivější.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.00 na verzi 1.01
 • • Byl odstraněn problém způsobující přeexponování snímků pořizovaných s volitelnými blesky při použití automatické vysoce rychlé FP synchronizace blesku během aktivní možnosti Zapnuto v položce Nastavení citlivosti ISO > Automat. regulace citl. ISO v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ. (Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku se povolí výběrem možnosti 1/200 s (Auto FP) nebo 1/250 s (Auto FP) v uživatelské funkci e1 Synchroniz. čas pro blesk v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ.)
 • • Byly odstraněny problémy s menu a dalšími zobrazeními na monitoru fotoaparátu a na televizoru v případě připojení televizorů 4K prostřednictvím rozhraní HDMI.
 • • Byl potlačen hluk, který mohl být v některých případech slyšitelný při použití jiné možnosti než Vypnuto v uživatelské funkci d1 Pípnutí v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ.
Zobrazení verze firmwaru fotoaparátu
 1. Zapněte fotoaparát.
 2. Pro zobrazení verze firmwaru fotoaparátu stiskněte tlačítko MENU na fotoaparátu a vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ.
 3. Zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu.
 4. Vypněte fotoaparát.
Popis produktu
Název Firmware „C“ verze 1.15 fotoaparátu D750
Podporované fotoaparáty D750
Podporované verze firmwaru fotoaparátu Verze 1.00–1.13 firmwaru „C“
Název souboru F-D750-V115W.exe
Požadavky systému
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Poznámka: Je zapotřebí čtečky paměťových karet nebo počítače s vestavěným slotem pro paměťovou kartu.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Na pevném disku počítače vytvořte složku a pojmenujte ji podle potřeby.
 2. Stáhněte soubor F-D750-V115W.exe do složky vytvořené v kroku 1.
 3. Spuštěním souboru F-D750-V115W.exe rozbalte následující soubor do složky pojmenované „D750Update“:
  • D750_0115.bin (firmware fotoaparátu)
 4. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte soubor „D750_0115.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Firmware je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn do složky vnořené v kořenové složce.
 5. Vložte paměťovou kartu do slotu 1 pro paměťovou kartu ve fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 6. Vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 7. Jakmile je aktualizace hotova, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 8. Zkontrolujte, zda byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
DSLR_Firmup_Win_Cz.pdf (PDF) (0,22 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Popis produktu
Název Firmware „C“ verze 1.15 fotoaparátu D750
Podporované fotoaparáty D750
Podporované verze firmwaru fotoaparátu Verze 1.00–1.13 firmwaru „C“
Název souboru F-D750-V115M.dmg
Požadavky systému
 • macOS Mojave verze 10.14
 • macOS High Sierra verze 10.13
 • macOS Sierra verze 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Poznámka: Je zapotřebí čtečky paměťových karet nebo počítače s vestavěným slotem pro paměťovou kartu.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Stáhněte soubor F-D750-V115M.dmg.
 2. Poklepáním na ikonu F-D750-V115M.dmg připojte obraz disku obsahující složku s názvem „D750Update“, která obsahuje následující soubor:
  • D750_0115.bin (firmware fotoaparátu)
 3. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte soubor „D750_0115.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Firmware je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn do složky vnořené v kořenové složce.
 4. Vložte paměťovou kartu do slotu 1 pro paměťovou kartu ve fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 5. Vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 6. Jakmile je aktualizace hotova, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 7. Zkontrolujte, zda byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
DSLR_Firmup_Mac_Cz.pdf (PDF) (0,19 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Licenční smlouva pro koncové uživatele

 • Stáhnout

  F-D750-V115W.exe
  (Přibližně 19.37 MB)

 • Stáhnout

  F-D750-V115M.dmg
  (Přibližně 21.16 MB)

Tato služba stažení souborů není k dispozici na vašem zařízení.

Můžete si poslat e-mail s odkazem na tuto službu stažení souborů pro použití na jiném zařízení.

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.

Centrum stahování