Български

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне. Връзки към изтегляния могат да се изпращат по електронна поща за изтегляне на компютър.

Webcam Utility (Mac)

Изберете вашата операционна система.

 • Windows
 • Mac OS

Тази програма за актуализация на софтуера е за закупения продукт, посочен по-горе („засегнатия продукт“) и се предоставя само след приемане на споразумението, посочено по-долу. Чрез избиране на „Приемам“ и щракване върху „Изтегляне“, се счита, че сте приели условията на споразумението. Уверете се, че сте наясно с условията на споразумението преди да започнете изтеглянето.

Относно Webcam Utility

Webcam Utility позволява на фотоапарата Nikon да се използва като уеб камера, когато е свързан към компютър чрез USB.
Фотоапаратът ще работи като уеб камера, когато е избрано „Nikon Webcam Utility“ като външна камера в приложението за уеб конференции.

Бележки
 • • Този софтуер се разпространява като файл с име „S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg“. Изтеглете и активирайте файла, за да извършите актуализирането.
 • • При стартиране на софтуера ще бъдете подканени да въведете администраторска парола.
 • • Преди да започнете инсталирането, излезте от Webcam Utility и всички други приложения, включително и антивирусен софтуер.
 • • Прочетете информацията по-долу преди да продължите.
Общ преглед
Име Webcam Utility
Версия 1.0.1
Име на файла S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
Системни изисквания
Операционна система
 • macOS Big Sur версия 11
 • macOS Catalina версия 10.15
 • macOS Mojave версия 10.14
 • macOS High Sierra версия 10.13
Процесор Серии Apple Silicon, Intel Core или Xeon, 1 GHz или по-добър
RAM 2 GB или повече
Поддържани цифрови фотоапарати
 • • Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50, Z fc, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 и D3500
  • Забележка: Някои от продуктите по-горе може да не са обявени или пуснати в продажба във всички страни или региони.
Тествани приложения за уеб конференции
 • Intel
 • • Интернет версия: Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet и Facebook Messenger. Safari не се поддържа; използвайте Chrome.
 • • Приложение: Zoom и Facebook Messenger. Не е съвместим с приложения, които не поддържат виртуални камери.
 • Apple Silicon
 • • Интернет версия: Microsoft Teams, Skype, Zoom, Facebook Messenger и Google Meet. Safari не се поддържа; използвайте Chrome. Обърнете внимание, че Webcam Utility функционира като универсална добавка и на устройства Apple Silicon работи като Apple Silicon за стандартно приложение в универсалната версия на Chrome.
Бележки
 • • Изберете режим P, S, A или M, когато използвате D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 или D3500.
 • • Микрофоните на фотоапарата не се поддържат. Използвайте външен микрофон или микрофон, доставен с компютъра.
 • • Ако live view (преглед в реално време) приключи прекалено рано, изберете по-високи стойности за Време автомат. изкл. дисплей > Live view в менютата на фотоапарата.
 • • Дисплеите за live view (преглед в реално време) за D810, D750, D7200, D5600, D5500, D5300 и D3500 са малки.
 • • Температурата на фотоапарата може да се повиши и live view (преглед в реално време) може да спре след продължителна употреба. Изчакайте фотоапаратът да се охлади.
 • • Използването на live view (преглед в реално време) увеличава разхода на батерията.
 • • Излезте от Nikon Transfer 2 и Camera Control Pro 2 преди да се свържете с фотоапарата.
 • • Не се опитвайте да използвате програмата Webcam Utility от множество уеб конференции едновременно.
 • • При използване на Nikon Transfer 2 или Camera Control Pro 2 прекратете връзката с „Webcam Utility„ в приложението за уеб конференции.
 • • Възможно е да не можете да регулирате настройките на фотоапарата, докато фотоапаратът е свързан към компютър. Преди да регулирате настройките, изключете фотоапарата и разкачете USB кабела.
 • • Размерът на кадъра е 1024 x 768 пиксела (XGA). Някои уеб конференции може да използват различни пропорции на страните.
 • • След като установите връзка с фотоапарата, внимавайте да не извадите картата с памет, докато индикаторът за достъп до картата с памет свети.
 • • Live view (преглед в реално време) може да не спре автоматично, когато таймерът за автоматично изключване на live view изтече.
 • • Live view (преглед в реално време) може да не спре, когато фотоапаратът е включен или изключен. Изключете и отново включете фотоапарата.
 • • Разширете прибиращите се обективи преди употреба.
 • • Изберете режим M, когато използвате обективи без процесор с D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 или D3500.
 • • При използване на D5, D810, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 или D3500 без поставена карта с памет, изберете Отключен спусък за Снимане при празен слот.
 • • Live view (преглед в реално време) може да стартира по-бавно, ако картата с памет съдържа голям брой снимки.

• macOS е регистрирана търговска марка на Apple Inc. в САЩ и други страни.
• Всички други търговски наименования са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Промени от версия 1.0.0 до 1.0.1
 • • Добавена е поддръжка за macOS Big Sur версия 11.
 • • Добавена е поддръжка за Apple Silicon. Обърнете внимание, че Webcam Utility функционира като универсална добавка и на устройства Apple Silicon работи като Apple Silicon за стандартно приложение в универсалната версия на Chrome.
 • • Добавена е поддръжка за Z fc.
Инсталиране
 1. Създайте папка на твърдия диск и задайте име.
 2. Изтеглете S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg в папката, създадена в стъпка 1.
 3. Стартирайте S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg за начало на инсталирането.
 4. Следвайте инструкциите на екрана за завършване на инсталацията.
 • Бележки:
  • • Не е необходимо да стартирате софтуера, когато инсталацията завърши. Няма да бъде добавен кратък път към менютата или работния плот.
  • • Възможно е за потребителите на Mac да се наложи рестартиране на компютъра.
Проверка дали софтуерът е инсталиран
 1. Свържете фотоапарата и компютъра с помощта на USB кабел.
 2. Включете фотоапарата.
 3. Стартирайте приложението за уеб конференции и изберете „Nikon Webcam Utility“ като външна камера.
 4. Уверете се, че изображението от фотоапарата се показва в приложението за уеб конференции.

Споразумение

 • Изтегляне
 • Изтегляне

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.