Български

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне. Връзки към изтегляния могат да се изпращат по електронна поща за изтегляне на компютър.

Z 9 фърмуер

Изберете вашата операционна система.

 • Windows
 • Mac OS

Тази програма за актуализация на софтуера е за закупения продукт, посочен по-горе („засегнатия продукт“) и се предоставя само след приемане на споразумението, посочено по-долу. Чрез избиране на „Приемам“ и щракване върху „Изтегляне“, се счита, че сте приели условията на споразумението. Уверете се, че сте наясно с условията на споразумението преди да започнете изтеглянето.

 • • Тази услуга предоставя софтуер, който може да се използва за актуализиране на фотоапарати Z 9 „C“ до версия 2.00 на фърмуера. Използвайте Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ, за да проверите версията на фърмуера на фотоапарата преди да продължите. Няма да е необходимо да изтегляте тази актуализация, ако фърмуерът, посочен по-горе, е вече инсталиран.
 • • Тази актуализация включва всички промени, направени в предишни актуализации.
 • • Прочетете информацията по-долу преди да продължите.

Необходимо време за завършване на тази актуализация

Тази актуализация отнема около 7 минути. На дисплея ще се покаже лента на напредъка, когато започне актуализацията, но ще са необходими около 2 минути, докато лентата на напредъка се покаже. Не изключвайте фотоапарата, докато актуализацията на фърмуера не приключи.

Промени от версия на фърмуера „C“ 1.11 до 2.00
 • Забележка: Промените, изброени по-долу в „Неподвижна снимка“, „Запис на видео“, „Дисплеи“, „Възпроизвеждане“ и „Контроли“, са подробно описани в Z 9 Reference Guide (Supplement for Firmware Version 2.00) (Справочно ръководство за Z 9 (Допълнение към версия на фърмуера 2.00)).
 • Забележка: Някои потребителски настройки са със сменени номера поради добавянето на нови опции на менюто.
 • Неподвижна снимка
 • • Добавени са режими за избор на АФ зона АФ с широка зона (C1) и АФ с широка зона (C2).
 • • В режим на снимки контролният панел сега показва допълнителна информация за продължителна експозиция, включително за изминалото време и оставащото време.
 • • Заснемането на кадри с висока скорост сега предлага запис на „серия от снимки с предварително освобождаване“.
 • • Променена е процедурата за избиране на цветна температура, когато Избор на цветна температура е избрано за баланс на бялото.
 • • Променен е размерът на областта, която фотоапаратът използва, за да измери стойностите за Ръчна потребит. настройка на баланса на бялото.
 • Запис на филми
 • • Добавени са режими за избор на АФ зона АФ с широка зона (C1) и АФ с широка зона (C2).
 • • Променена е процедурата за избиране на цветна температура, когато Избор на цветна температура е избрано за баланс на бялото.
 • • Променен е размерът на областта, която фотоапаратът използва, за да измери стойностите за Ръчна потребит. настройка на баланса на бялото.
 • • Добавени са съотношенията на мащабиране на дисплея от 50% и 200% за използване по време на запис на филм.
 • • Контролният панел сега показва текущия размер на кадъра и кадровата честота във филм режим.
 • • Направени са следните допълнения към МЕНЮ ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМ:
  • - Добавени са N-RAW 12-битови (NEV) и ProRes RAW HQ 12-битови (MOV) RAW опции за заснемане на филми в Тип файл с филм.
  • - Добавено е Разширено свръхсемплиране.
 • • Направени са следните допълнения към МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ:
  • - Добавена е опцията Преглед на информ. за филм. за Потребителска настройка g1, Персонализ. на меню i.
  • - Добавена е опцията Бърз AF-ON за Потребителска настройка g2, Потребителски контрол.
  • - Добавена е Фина настр. на ISO (режим M) на позиция g8.
  • - Добавено е Удълж. скорости затвора (реж. M) на позиция g9.
  • - Добавено е Показ. на информ. за яркостта на позиция g14.
  • - Добавен е Червен REC индикатор за кадрите на позиция g17.
 • • Направено е следното допълнение към МЕНЮ С НАСТРОЙКИ:
  • - Добавена е опцията 1080i (презредова развивка) в HDMI > Изходна разделит. способност.
 • Дисплеи
 • • Направени са промени в режимите на дисплея Само визьора и Приоритет на визьора.
 • • Добавени са индикатори за синхронизация на снимането при висока скорост на кадрите.
 • • Направено е следното допълнение към МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ:
  • - Добавено е Дисплей визьора вис. кад/сек. на позиция d20.
 • • Направени са следните допълнения към МЕНЮ С НАСТРОЙКИ:
  • - Добавени са опциите Lo 1 и Lo 2 към Яркост на визьора > Ръчно.
  • - Добавено е Авт. прекъс. поради температур..
 • Възпроизвеждане
 • • Добавена е опцията Сливане на движението в Ретуширане в менюто за възпроизвеждане „i“.
 • • Добавено е Запазване последов. кадри към опциите, налични в менюто „i“, докато възпроизвеждането на видео е на пауза.
 • • Потребителите вече могат да прескачат всички без първия кадър при всяка серия от снимки при възпроизвеждане на снимки на цял екран.
 • Контроли
 • • Направени са следните допълнения към МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ:
  • - Добавено е Изб. скор. на точката за фокус. на позиция a14.
  • - Добавена е опцията Повт. изв. на функц. за сн. (зад.) за Потребителска настройка f2, Потреб. контрол (снимане).
  • - Добавени са към списъка с контроли, на които могат да бъдат зададени потребителски роли с помощта на Потребителски настройки f2 (Потреб. контрол (снимане)) и g2 (Потребителски контрол) и са добавени Запазване на позиц. на фокуса и Възстан. позицията на фокуса към ролите, които могат да се зададат.
  • - Добавена е функция Превкл. рол. пр. фокус./управл. на позиция f11 (към 20 април 2022, тази функция може да се използва само с обективи NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
  • - Добавено е Предп. на цент. на спомаг. сел. на позиция f13.
 • • Направено е следното допълнение към МЕНЮ С НАСТРОЙКИ:
  • - Настройките, запазени и заредени с помощта на Запазв./зареждане настр. меню, сега включват тези за Изтр. на изобр. и от двата слота и Критерии за филтр.възпр. в менюто за възпроизвеждане.
 • Други промени
 • • Добавена е поддръжка за обективи NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S.
 • • Възможните размери при изтегляне на снимки с използване на SnapBridge версия 2.9.0 или по-нова вече съдържат 8 megapixels (4K) (8 мегапиксела (4K)) в допълнение към съществуващите опции Original format (Оригинален формат) и 2 megapixels (2 мегапиксела).
 • • Опциите, маркирани в менюто „i“, вече могат да бъдат избрани с помощта или на центъра на спомагателния селектор, или на мултиселектора за вертикално снимане.
 • • Контролите, на които е присвоено Повт. изв. на функц. за сним. с помощта на Потребителска настройка f2, Потреб. контрол (снимане), вече могат да се използват с тази роля, докато фотоапаратът е свързан чрез USB към устройство, работещо с приложения като NX Tether или NX MobileAir.
 • • Направени са промени в автоматичното фокусиране за подобрена надеждност, проследяване с предсказващ фокус и разпознаване на обекти при слабо осветяване.
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - В редки случаи в снимки, направени в режими P и A, се появяваха хоризонтални линии.
  • - Спирането на диафрагмата под f/5,6 с AF-C, избрано за режим на фокусиране и Фокус, избрано за Избор на приоритет AF-C понякога деактивираше освобождаването на затвора в режим на снимане с висока скорост.
  • - Понякога не можеха да се фокусират бавнодвижещи се обекти в снимки, направени в режим на фокус AF-C при диафрагма по-бърза от f/2,8.
  • - Избирането на ON за Омекотяване на експозицията по време на снимане през интервал, когато е бил прикрепен обектив без процесор, причиняваше постепенно влошаване на преекспонирането при всяка серия от снимки.
  • - Опитите за свързване към SFTP сървъри, конфигуриран с macOS, се проваляха с грешка, освен ако началната папка не е била избрана като дестинация.
  • - Когато потребителите се превключваха от един набор от потребителски настройки в друг, запазвайки различна настройка за Потребителска настройка a9, Огр. на режима на фокусиране, настройката на режима на фокусиране, съхранявана във втория набор потребителски настройки, не се извикваше; вместо това продължаваше настройката за първия набор потребителски настройки и не можеше да бъде променена.
  • - Фотоапаратът понякога спираше да реагира, ако е направена снимка с Вкл./ON избрано както за Преглед на изображението в МЕНЮ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ, така и за Намал. трептенето при снимане в МЕНЮ ПРАВЕНЕ НА СНИМКИ.
  • - Съобщения на някои езици понякога излизаха от дисплея.
  • - Приложенията като NX Tether и SnapBridge показваха неправилни стойности за максимална диафрагма с някои обективи по време на снимане от разстояние.
  • - Таймерът за готовност не се задействаше повторно в редки случаи, ако спусъкът е бил натиснат за кратко след изтичането му.
  • - Следните проблеми се появяваха в режим M, ако е била избрана опция, различна от Поддържане на експоз. изкл. за Потребителска настройка b7 (Зап. на експ. при пром. на /f) в МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ, когато е било избрано OFF за Настр. на ISO чувствителност > Авт. настр. ISO чувствит. в менюто за правене на снимки:
   • ▸ Избирането на ISO чувствителност за Потребителска настройка b7 (Зап. на експ. при пром. на /f.) караше фотоапарата да не отговаря винаги, когато ISO чувствителността е била регулирана с помощта на бутона за ISO и дисковете за управление. Фотоапаратът също показваше ISO чувствителност по-ниска от най-ниската налична стойност (при тези обстоятелства най-ниската налична беше ISO 64).
   • ▸ Избирането на Скорост на затвора за Потребителска настройка b7 (Зап. на експ. при пром. на /f.) караше фотоапарата да не отговаря винаги, когато скоростта на затвора е била регулирана с помощта на дисковете за управление.
  • - Отстраняването и подмяната на картата с памет след копиране на баланса на бялото от съществуваща снимка с помощта на Баланс на бялото > Ръчна потребит. настройка в МЕНЮ ПРАВЕНЕ НА СНИМКИ или МЕНЮ ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМ показваше снимката за избраните потребителски настройки като празно изображение.
Промени от предишни версии
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.10 до 1.11
 • • Отстранен е проблемът, който не позволяваше фокусирането върху открити обекти по време на запис на видео с избрани едновременно всички от следните опции в МЕНЮ ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМ:
  • Зона на изображ. във визьора > Избор зона изобр. във визьор: DX
  • Режим за избор АФ зона: Всички от АФ с широка зона (S), АФ с широка зона (L), АФ с проследяване на обекта и АФ с автоматична зона
  • Опции за дет. на обект чрез АФ > Засичане на обект: Всички опции, различни от Изключено засичане на обект
 • • Редактирани печатни грешки в имената на някои от елементите в група a (Фокус) на МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ на някои езици.
 • • Отстранен е проблемът, при който в редки случаи се появяваха хоризонтални ивици в кръг в центъра на снимки, направени с обектив Z TELECONVERTER TC-1,4x или Z TELECONVERTER TC-2,0x, прикрепен към NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S, и опция, различна от Изкл., избрана за Контрол на винетирането в МЕНЮ ПРАВЕНЕ НА СНИМКИ.
 • • Добавена е поддръжка за обективи NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S (от версия „C“ на фърмуера 1.10).
 • • Отстранени са следните проблеми (от версия „C“ на фърмуера 1.10):
  • - При използването на елементи от менюто, които предлагат само опциите ON и OFF, понякога менюто се показваше повредено, когато е бил прикрепен обектив, който поддържа потребителска настройка a14 (Пръстен ръч. фокус. в АФ реж.) в МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ.
  • - Цветовете в HLG или N-Log не се регулираха правилно за показване във визьора, когато ON е било избрано за Потребителска настройка g8 (Съдействие за показване) в МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.00 до 1.10
 • • Добавена е поддръжка за обективи NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • Увеличена е продължителността на снимане за серия от снимки в двоен формат (NEF/RAW + JPEG или JPEG + JPEG), направени при 20 кадъра/сек. в непрекъснат режим на снимане с висока скорост.
  • „C“ версия на фърмуера 1.00:
   • - NEF/RAW (висока ефективност★) + JPEG basic (голямо): Прибл. 3 секунди *
   • - JPEG слот 1 - JPEG слот 2 (слот 1: JPEG fine (голямо); слот 2: JPEG basic (малко)): Прибл. 3 секунди *
  • „C“ версия на фърмуера 1.10:
   • - NEF/RAW (висока ефективност★) + JPEG basic (голямо): Прибл. 8 секунди *
   • - JPEG слот 1 - JPEG слот 2 (слот 1: JPEG fine (голямо); слот 2: JPEG basic (малко)): Прибл. 8 секунди *

  * Дължината на серията от снимки, която може да бъде направена, преди скоростта на превъртане на кадъра да спадне. Това са референтни стойности, получени чрез вътрешни измервания, извършени с обектив NIKKOR Z 50mm f/1.8 S и карта с памет ProGrade Digital COBALT 1700R 325 GB CFexpress. Продължителността на серията от снимки ще спадне при някои обстоятелства, включително ако:

  • - е избрано Архивиране за Роля на картата в слот 2 или
  • - е избрано ON за Автомат. контрол изкривяване.
 • • Опциите, маркирани в списъка Критерии за филтр.възпр. в МЕНЮ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ, сега може да се изберат или откажат, като натиснете мултиселектора надясно.
 • • Отстранен е проблем, който възпрепятстваше синхронизирането на светкавиците SB-5000, предлагани като опция, със затвора, когато са изпълнени всички от следните условия:
  • - Скорост на затвора по-бърза от скоростта за синхронизиране на светкавицата, избрана с 1/200 сек (Автоматична FP) или 1/250 сек (Автоматична FP), избрана за Потребителска настройка e1 Скорост синхр. светкавица в МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ.
  • - Монтирана на фотоапарата SB-5000 е управлявана чрез радио AWL чрез използване на опционално WR-R10 или WR-R11a безжично дистанционно управление.
  • - Светкавицата не е монтирана в гнездото за аксесоари на фотоапарата.
 • • Отстранени са следните проблеми:
  • - При използването на елементи от менюто, които предлагат само опциите ON и OFF, понякога менюто се показваше повредено, когато е бил прикрепен обектив, който поддържа потребителска настройка a14 (Пръстен ръч. фокус. в АФ реж.) в МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ.
  • - Цветовете в HLG или N-Log не се регулираха правилно за показване във визьора, когато ON е било избрано за Потребителска настройка g8 (Съдействие за показване) в МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ.
Разглеждане на версията на фърмуера на фотоапарата
 1. Включете фотоапарата.
 2. Натиснете бутона MENU на фотоапарата и изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ, за да се покаже версията на фърмуера на фотоапарата.
 3. Проверяване на версията на фърмуера на фотоапарата.
 4. Изключете фотоапарата.
Описание на продукта
Име Версия на фърмуера Z 9 „C“ 2.00
Поддържани фотоапарати Z 9
Поддържани версии на фърмуера на фотоапарата Версии на фърмуера „C“ 1.00–1.11
Име на файл F-Z9-V200W.exe
Системни изисквания
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Забележка: Изисква се четец на карти и компютър.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Създайте папка на хард диска на компютъра и задайте име.
 2. Изтеглете F-Z9-V200W.exe в папката, създадена в стъпка 1.
 3. Активирайте F-Z9-V200W.exe, за да извлечете следния файл в папката с име „Z9Update“:
  • Z_9_0200.bin (фърмуера на фотоапарата)
 4. Когато използвате четец на карти, копирайте „Z_9_0200.bin“ на карта с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката на фърмуера в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 5. Поставете картата с памет в слот 1 на фотоапарата и го включете.
 6. Изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 7. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 8. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За подробни инструкции или информация относно оборудването, необходимо за завършване на актуализацията, изтеглете следния pdf файл:
Z-series_FirmUp_Win_Bg.pdf (PDF) (0.34 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Забележка: Лицензът за софтуера с отворен код, включен в драйвера на NVM Express на фотоапарата, може да бъде открит в „BSD License (NVM Express Driver)“.

Описание на продукта
Име Версия на фърмуера Z 9 „C“ 2.00
Поддържани фотоапарати Z 9
Поддържани версии на фърмуера на фотоапарата Версии на фърмуера „C“ 1.00–1.11
Име на файл F-Z9-V200M.dmg
Системни изисквания
 • macOS Monterey версия 12
 • macOS Big Sur версия 11
 • macOS Catalina версия 10.15
 • macOS Mojave версия 10.14
 • macOS High Sierra версия 10.13
 • macOS Sierra версия 10.12
Забележка: Изисква се четец на карти и компютър.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Изтеглете F-Z9-V200M.dmg.
 2. Щракнете двукратно върху иконата F-Z9-V200M.dmg, за да сложите дисково изображение, съдържащо папка с името „Z9Update“, която на свой ред съдържа следния файл:
  • Z_9_0200.bin (фърмуера на фотоапарата)
 3. Когато използвате четец на карти, копирайте „Z_9_0200.bin“ на карта с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката на фърмуера в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 4. Поставете картата с памет в слот 1 на фотоапарата и го включете.
 5. Изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 6. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 7. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За подробни инструкции или информация относно оборудването, необходимо за завършване на актуализацията, изтеглете следния pdf файл:
Z-series_FirmUp_Mac_Bg.pdf (PDF) (0.29 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Забележка: Лицензът за софтуера с отворен код, включен в драйвера на NVM Express на фотоапарата, може да бъде открит в „BSD License (NVM Express Driver)“.

Лицензионно споразумение с крайния потребител

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.