Български

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне. Връзки към изтегляния могат да се изпращат по електронна поща за изтегляне на компютър.

D780 фърмуер

Изберете вашата операционна система.

 • Windows
 • Mac OS

Тази програма за актуализация на софтуера е за закупения продукт, посочен по-горе („засегнатия продукт“) и се предоставя само след приемане на споразумението, посочено по-долу. Чрез избиране на „Приемам“ и щракване върху „Изтегляне“, се счита, че сте приели условията на споразумението. Уверете се, че сте наясно с условията на споразумението преди да започнете изтеглянето.

 • • Тази услуга предоставя софтуер, който може да се използва за актуализиране на фотоапарати D780 „C“ до версия 1.03 на фърмуера. Преди да продължите, изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ на фотоапарата и проверете версията на фърмуера на фотоапарата. Няма да е необходимо да изтегляте или инсталирате тази актуализация, ако фърмуерът, посочен по-горе, е вече инсталиран.
 • • Тази актуализация включва всички промени, направени в предишни актуализации.
 • • Прочетете информацията по-долу преди да продължите.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.02 до 1.03
 • • Отстранен е проблемът, който водеше до преекспониране или недостатъчно експониране в live view (преглед в реално време) при условие, че експозицията е била правилно регулирана; това се появяваше по време на live view (преглед в реално време), когато на фотоапарата е бил монтиран обектив без процесор и:
  • Вкл. е било избрано за Потребителска настройка d9 (Преглед на експозиция (Lv)),
  • - дискът за избор на режим е бил завъртян на M (ръчен) и
  • - диафрагмата е била настроена така, че индикаторът на експозицията да показва оптимална експозиция при стойности, различни от f/5,6.
Промени от предишни версии
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.01 до 1.02
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - Снимките със светкавица, направени с помощта на TTL управление на светкавицата и обектив без процесор, имаха неправилна експозиция.
  • - Натискането на бутона за увеличаване на снимки при възпроизвеждане за показване на предварителен преглед отменяше промените в Задаване на Picture Control > Нюанс, създадени с използване на NEF (RAW) обработване в МЕНЮ РЕТУШИРАНЕ.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.00 до 1.01
 • • Отстранен е проблемът, който понякога не позволяваше употребата на някои SD карти с памет.
Разглеждане на версията на фърмуера на фотоапарата
 1. Включете фотоапарата.
 2. Натиснете бутона MENU на фотоапарата и изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ, за да се покаже версията на фърмуера на фотоапарата.
 3. Проверяване на версията на фърмуера на фотоапарата.
 4. Изключете фотоапарата.
Описание на продукта
Име Версия на фърмуера D780 „C“ 1.03
Поддържани фотоапарати D780
Поддържани версии на фърмуера на фотоапарата Версии на фърмуера „C“ 1.00–1.02
Име на файл F-D780-V103W.exe
Системни изисквания
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Забележка: Необходими са компютър и четец на карти.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Създайте папка на хард диска на компютъра и задайте име.
 2. Изтеглете F-D780-V103W.exe в папката, създадена в стъпка 1.
 3. Активирайте F-D780-V103W.exe, за да извлечете следния файл в папката с име „D780Update“:
  • D780_0103.bin (фърмуера на фотоапарата)
 4. Когато използвате четец на карти, копирайте „D780_0103.bin“ на карта с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката на фърмуера в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 5. Поставете картата с памет в слот 1 на фотоапарата и го включете.
 6. Изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 7. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 8. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За подробни инструкции или информация относно оборудването, необходимо за завършване на актуализацията, изтеглете следния pdf файл:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0.21 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Описание на продукта
Име Версия на фърмуера D780 „C“ 1.03
Поддържани фотоапарати D780
Поддържани версии на фърмуера на фотоапарата Версии на фърмуера „C“ 1.00–1.02
Име на файл F-D780-V103M.dmg
Системни изисквания
 • macOS Monterey версия 12
 • macOS Big Sur версия 11
 • macOS Catalina версия 10.15
 • macOS Mojave версия 10.14
 • macOS High Sierra версия 10.13
 • macOS Sierra версия 10.12
Забележка: Необходими са компютър и четец на карти.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Изтеглете F-D780-V103M.dmg.
 2. Щракнете двукратно върху иконата F-D780-V103M.dmg, за да сложите дисково изображение, съдържащо папка с името „D780Update“, която на свой ред съдържа следния файл:
  • D780_0103.bin (фърмуера на фотоапарата)
 3. Когато използвате четец на карти, копирайте „D780_0103.bin“ на карта с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката на фърмуера в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 4. Поставете картата с памет в слот 1 на фотоапарата и го включете.
 5. Изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 6. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 7. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За подробни инструкции или информация относно оборудването, необходимо за завършване на актуализацията, изтеглете следния pdf файл:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0.17 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Лицензионно споразумение с крайния потребител

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.