Български

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне. Връзки към изтегляния могат да се изпращат по електронна поща за изтегляне на компютър.

D500 фърмуер

Изберете вашата операционна система.

 • Windows
 • Mac OS

Тази програма за актуализация на софтуера е за закупения продукт, посочен по-горе („засегнатия продукт“) и се предоставя само след приемане на споразумението, посочено по-долу. Чрез избиране на „Приемам“ и щракване върху „Изтегляне“, се счита, че сте приели условията на споразумението. Уверете се, че сте наясно с условията на споразумението преди да започнете изтеглянето.

 • • Тази услуга предоставя софтуер, който може да се използва за актуализиране на фотоапарати D500 „C“ до версия 1.31 на фърмуера. Преди да продължите, изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ на фотоапарата и проверете версията на фърмуера на фотоапарата. Няма да е необходимо да изтегляте или инсталирате тази актуализация, ако фърмуерът, посочен по-горе, е вече инсталиран.
 • • Тази актуализация включва всички промени, направени в предишни актуализации.
 • • Прочетете информацията по-долу преди да продължите.

Актуализиране от версии „С“ на фърмуера от 1.00 до 1.12 до версия 1.20

 • Ще трябва да извършите актуализирането два пъти. Извършването на актуализирането за втори път завършва актуализирането на фърмуера.
 • По време на първото актуализиране фотоапаратът може да покаже или да не покаже съобщението: „Актуализацията е неуспешна. Свържете се с представител на сервиз, оторизиран от Nikon.“. Въпреки това, продължете с второто актуализиране.
 • Извършване на второто актуализиране
 • Изпълнете стъпки 5 до 7 от „Актуализиране на фърмуера на фотоапарата“.
 • Бележка за втората актуализация
 • Обърнете внимание, че версията на фърмуера може или не може да се промени в резултат на първата актуализация. Ако версията на фърмуера се промени, версиите „Текуща“ и „Нова“, които се показват в диалоговия прозорец „Актуализация?“, ще бъдат същите; в противен случай, двете версии ще бъдат различни.
 • И в двата случая версията на фърмуера ще бъде актуализирана, когато извършите втората актуализация.
 • Приложението SnapBridge не може да се свърже
 • Ако приложението SnapBridge не може да се свърже с фотоапарата след актуализацията, възможно е да не сте извършили втората актуализация.
 • Изберете Свързване със смарт устр. в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ на фотоапарата, за да се покажат приложението и името на фотоапарата; ако иконата на Bluetooth не мига на дисплея, ще трябва да извършите отново актуализацията.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.30 до 1.31
 • • Отстранен е проблемът, при който при заснемане на снимки с прикрепена светкавица, понякога светкавицата не сработваше в съответствие със стойността, избрана за Настройки на ISO чувствителност > Макс. чувствителност с flash след някоя от следните операции:
  • - Зареждане на настройки със Запазване/зареждане настройки > Зареждане на настройки
  • - Превключване между набора настройки на менюто за снимки с помощта на Набор настр. меню снимки
 • Забележка
 • Извършването на актуализация на фърмуера, докато фотоапаратът е засегнат от този проблем, няма да отстрани проблема. След извършване на актуализирането трябва или:
  • • да нулирате всички настройки с помощта на Нулиране всички настр. > Нулиране или
  • • да заредите предварително запазени настройки (ако има) от картата с памет с помощта на Запазване/зареждане настройки > Зареждане на настройки.
Промени от предишни версии
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.20 до 1.30
 • • Добавена е поддръжка за карти CFexpress (тип B). За повече информация, посетете уебсайта за поддръжка на Nikon за вашата страна или регион.
 • • Отстранен е проблемът, при който опциите Целия кадър и Само фон за Потребителска настройка e3 Компенс. експоз. светкавица в МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ даваха същите резултати като Целия кадър по време на снимане със светкавица.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.15 до 1.20
 • • Фотоапаратът сега също поддържа директна Wi-Fi връзка към устройства, използващи SnapBridge. За повече информация вижте „Приложение към Ръководството на потребителя“, в което е описана тази функция. Преди да използвате тази функция, надстройте до следната версия на приложението:
  • - SnapBridge версия 2.5.4 или по-нова
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - Фотоапаратът понякога имаше проблеми при фокусиране върху обекти в точки за фокусиране по краищата на кадъра.
  • - Фотоапаратът понякога спираше да реагира по време на снимане в непрекъснат режим на снимане с висока скорост (CH).
  • - Фотоапаратът понякога не се изключваше след като превключвателят на захранването е бил завъртян на „OFF“.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.14 до 1.15
 • • Дисплеят МЕНЮ С НАСТРОЙКИ > Часова зона и дата > Часова зона сега показва само имената на големите градове в текущо избраната зона.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.13 до 1.14
 • • Отстранен е проблемът, който не позволяваше на изображения да се копират с помощта на елемента Копиране на изображение(я) в МЕНЮ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ, ако във фотоапарата е била поставена изтощена батерия или не е била поставена батерията, дори когато батерия с достатъчен заряд е била поставена в батериен пакет MB-D17.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.12 до 1.13
 • • Отстранен е проблемът, който пречеше на сдвояването или водеше до ненадеждни връзки, когато фотоапаратът е бил използван с изданието Android на приложението SnapBridge.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.11 до 1.12
 • • Отстранен е проблем, който водеше до ненадеждни връзки между фотоапарата и версия 10.2 на iOS на приложението SnapBridge.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.10 до 1.11
 • • Отстранен е проблемът, който не позволяваше на опцията за сензорен затвор да освободи затвора при използване на автоматично фокусиране по време на live view (преглед в реално време) с прикрепена светкавица SB-800.
 • • Променени са проверяваните елементи при извършване на изчистване на сензора за изображения чрез използване на опцията МЕНЮ С НАСТРОЙКИ > Изчистване сензор изображения > Изчистване сега. Препоръчваме ви да използвате тази опция, за да извършите изчистване на сензора за изображения след завършване на актуализацията.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.02 до 1.10
 • • Добавена е поддръжка за iOS версията на SnapBridge.
 • • Помощният текст е частично променен.
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - Снимките не се показват правилно, ако увеличаването при възпроизвеждането е използвано по време на преглед на изображения.
  • - Дисплеят на точката за фокусиране не светва, ако спусъкът е натиснат наполовина, след като таймерът за готовност е изтекъл.
  • - Фотоапаратът не отговаря, ако дискът за управление е бил използван в менюто МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ > f контроли > f1 Присв. потреб. контрол > Бутон за запис на филм + command dial.
  • - Ако опция, различна от Изкл. е била избрана за Активен D-Lighting в МЕНЮ ПРАВЕНЕ НА СНИМКИ, снимките ще бъдат недостатъчно експонирани, ако са направени със светкавица, предлагана като опция, в режим на светкавицата с автоматично задаване на диафрагмата (AA), автоматичен без TTL (A) или ръчен с приоритет на разстоянието (GN).
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.01 до 1.02
 • • Решен е проблемът, който понякога причиняваше грешки при някои UHS-II SD карти с памет. Тъй като установихме, че това са грешки, възникнали при четене не във фотоапарата, а в самите карти, намерихме заобиколно решение, при което временно се превключва към режим UHS-I, когато възникне грешка в режим UHS-II. Фотоапаратът се връща обратно към режим UHS-II, когато бъде изключен и включен повторно или когато таймерът за готовност се рестартира. Макар и много рядко, грешки при четенето на картата могат да възникнат и след актуализацията.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.00 до 1.01
 • • Отстранен е проблемът, при който понякога опциите за МЕНЮ С НАСТРОЙКИ > Език (Language) не се показваха правилно.
Разглеждане на версията на фърмуера на фотоапарата
 1. Включете фотоапарата.
 2. Натиснете бутона MENU на фотоапарата и изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ, за да се покаже версията на фърмуера на фотоапарата.
 3. Проверяване на версията на фърмуера на фотоапарата.
 4. Изключете фотоапарата.
Описание на продукта
Име Версия на фърмуера D500 „C“ 1.31
Поддържани фотоапарати D500
Поддържани версии на фърмуера на фотоапарата Версии на фърмуера „C“ 1.00–1.30
Име на файл F-D500-V131W.exe
Системни изисквания
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Забележка: Необходими са компютър и четец на карти.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Създайте папка на хард диска на компютъра и задайте име.
 2. Изтеглете F-D500-V131W.exe в папката, създадена в стъпка 1.
 3. Активирайте F-D500-V131W.exe, за да извлечете следния файл в папката с име „D500Update“:
  • D500_0131.bin (фърмуера на фотоапарата)
 4. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте „D500_0131.bin“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката на фърмуера в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 5. Поставете картата с памет във фотоапарата и го включете.
 6. Изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 7. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 8. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0.21 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Забележка: Лицензът за софтуера с отворен код, включен в драйвера на NVM Express на фотоапарата, може да бъде открит в „BSD License (NVM Express Driver)“.

Актуализиране от версии „С“ на фърмуера от 1.00 до 1.12 до версия 1.20

 • Ще трябва да извършите актуализирането два пъти. Извършването на актуализирането за втори път завършва актуализирането на фърмуера.
 • По време на първото актуализиране фотоапаратът може да покаже или да не покаже съобщението: „Актуализацията е неуспешна. Свържете се с представител на сервиз, оторизиран от Nikon.“. Въпреки това, продължете с второто актуализиране.
 • Извършване на второто актуализиране
 • Изпълнете стъпки 4 до 6 от „Актуализиране на фърмуера на фотоапарата“.
 • Бележка за втората актуализация
 • Обърнете внимание, че версията на фърмуера може или не може да се промени в резултат на първата актуализация. Ако версията на фърмуера се промени, версиите „Текуща“ и „Нова“, които се показват в диалоговия прозорец „Актуализация?“, ще бъдат същите; в противен случай, двете версии ще бъдат различни.
 • И в двата случая версията на фърмуера ще бъде актуализирана, когато извършите втората актуализация.
 • Приложението SnapBridge не може да се свърже
 • Ако приложението SnapBridge не може да се свърже с фотоапарата след актуализацията, възможно е да не сте извършили втората актуализация.
 • Изберете Свързване със смарт устр. в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ на фотоапарата, за да се покажат приложението и името на фотоапарата; ако иконата на Bluetooth не мига на дисплея, ще трябва да извършите отново актуализацията.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.30 до 1.31
 • • Отстранен е проблемът, при който при заснемане на снимки с прикрепена светкавица, понякога светкавицата не сработваше в съответствие със стойността, избрана за Настройки на ISO чувствителност > Макс. чувствителност с flash след някоя от следните операции:
  • - Зареждане на настройки със Запазване/зареждане настройки > Зареждане на настройки
  • - Превключване между набора настройки на менюто за снимки с помощта на Набор настр. меню снимки
 • Забележка
 • Извършването на актуализация на фърмуера, докато фотоапаратът е засегнат от този проблем, няма да отстрани проблема. След извършване на актуализирането трябва или:
  • • да нулирате всички настройки с помощта на Нулиране всички настр. > Нулиране или
  • • да заредите предварително запазени настройки (ако има) от картата с памет с помощта на Запазване/зареждане настройки > Зареждане на настройки.
Промени от предишни версии
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.20 до 1.30
 • • Добавена е поддръжка за карти CFexpress (тип B). За повече информация, посетете уебсайта за поддръжка на Nikon за вашата страна или регион.
 • • Отстранен е проблемът, при който опциите Целия кадър и Само фон за Потребителска настройка e3 Компенс. експоз. светкавица в МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ даваха същите резултати като Целия кадър по време на снимане със светкавица.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.15 до 1.20
 • • Фотоапаратът сега също поддържа директна Wi-Fi връзка към устройства, използващи SnapBridge. За повече информация вижте „Приложение към Ръководството на потребителя“, в което е описана тази функция. Преди да използвате тази функция, надстройте до следната версия на приложението:
  • - SnapBridge версия 2.5.4 или по-нова
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - Фотоапаратът понякога имаше проблеми при фокусиране върху обекти в точки за фокусиране по краищата на кадъра.
  • - Фотоапаратът понякога спираше да реагира по време на снимане в непрекъснат режим на снимане с висока скорост (CH).
  • - Фотоапаратът понякога не се изключваше след като превключвателят на захранването е бил завъртян на „OFF“.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.14 до 1.15
 • • Дисплеят МЕНЮ С НАСТРОЙКИ > Часова зона и дата > Часова зона сега показва само имената на големите градове в текущо избраната зона.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.13 до 1.14
 • • Отстранен е проблемът, който не позволяваше на изображения да се копират с помощта на елемента Копиране на изображение(я) в МЕНЮ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ, ако във фотоапарата е била поставена изтощена батерия или не е била поставена батерията, дори когато батерия с достатъчен заряд е била поставена в батериен пакет MB-D17.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.12 до 1.13
 • • Отстранен е проблемът, който пречеше на сдвояването или водеше до ненадеждни връзки, когато фотоапаратът е бил използван с изданието Android на приложението SnapBridge.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.11 до 1.12
 • • Отстранен е проблем, който водеше до ненадеждни връзки между фотоапарата и версия 10.2 на iOS на приложението SnapBridge.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.10 до 1.11
 • • Отстранен е проблемът, който не позволяваше на опцията за сензорен затвор да освободи затвора при използване на автоматично фокусиране по време на live view (преглед в реално време) с прикрепена светкавица SB-800.
 • • Променени са проверяваните елементи при извършване на изчистване на сензора за изображения чрез използване на опцията МЕНЮ С НАСТРОЙКИ > Изчистване сензор изображения > Изчистване сега. Препоръчваме ви да използвате тази опция, за да извършите изчистване на сензора за изображения след завършване на актуализацията.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.02 до 1.10
 • • Добавена е поддръжка за iOS версията на SnapBridge.
 • • Помощният текст е частично променен.
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - Снимките не се показват правилно, ако увеличаването при възпроизвеждането е използвано по време на преглед на изображения.
  • - Дисплеят на точката за фокусиране не светва, ако спусъкът е натиснат наполовина, след като таймерът за готовност е изтекъл.
  • - Фотоапаратът не отговаря, ако дискът за управление е бил използван в менюто МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ > f контроли > f1 Присв. потреб. контрол > Бутон за запис на филм + command dial.
  • - Ако опция, различна от Изкл. е била избрана за Активен D-Lighting в МЕНЮ ПРАВЕНЕ НА СНИМКИ, снимките ще бъдат недостатъчно експонирани, ако са направени със светкавица, предлагана като опция, в режим на светкавицата с автоматично задаване на диафрагмата (AA), автоматичен без TTL (A) или ръчен с приоритет на разстоянието (GN).
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.01 до 1.02
 • • Решен е проблемът, който понякога причиняваше грешки при някои UHS-II SD карти с памет. Тъй като установихме, че това са грешки, възникнали при четене не във фотоапарата, а в самите карти, намерихме заобиколно решение, при което временно се превключва към режим UHS-I, когато възникне грешка в режим UHS-II. Фотоапаратът се връща обратно към режим UHS-II, когато бъде изключен и включен повторно или когато таймерът за готовност се рестартира. Макар и много рядко, грешки при четенето на картата могат да възникнат и след актуализацията.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.00 до 1.01
 • • Отстранен е проблемът, при който понякога опциите за МЕНЮ С НАСТРОЙКИ > Език (Language) не се показваха правилно.
Разглеждане на версията на фърмуера на фотоапарата
 1. Включете фотоапарата.
 2. Натиснете бутона MENU на фотоапарата и изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ, за да се покаже версията на фърмуера на фотоапарата.
 3. Проверяване на версията на фърмуера на фотоапарата.
 4. Изключете фотоапарата.
Описание на продукта
Име Версия на фърмуера D500 „C“ 1.31
Поддържани фотоапарати D500
Поддържани версии на фърмуера на фотоапарата Версии на фърмуера „C“ 1.00–1.30
Име на файл F-D500-V131M.dmg
Системни изисквания
 • macOS Monterey версия 12
 • macOS Big Sur версия 11
 • macOS Catalina версия 10.15
 • macOS Mojave версия 10.14
 • macOS High Sierra версия 10.13
 • macOS Sierra версия 10.12
Забележка: Необходими са компютър и четец на карти.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Изтеглете F-D500-V131M.dmg.
 2. Щракнете двукратно върху иконата F-D500-V131M.dmg, за да сложите дисково изображение, съдържащо папка с името „D500Update“, която на свой ред съдържа следния файл:
  • D500_0131.bin (фърмуера на фотоапарата)
 3. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте „D500_0131.bin“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката на фърмуера в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 4. Поставете картата с памет във фотоапарата и го включете.
 5. Изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 6. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 7. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0.17 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Забележка: Лицензът за софтуера с отворен код, включен в драйвера на NVM Express на фотоапарата, може да бъде открит в „BSD License (NVM Express Driver)“.

Лицензионно споразумение с крайния потребител

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.