Български

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне. Връзки към изтегляния могат да се изпращат по електронна поща за изтегляне на компютър.

COOLPIX A1000 фърмуер

Изберете вашата операционна система.

 • Windows
 • Mac OS

Тази програма за актуализация на софтуера е за закупения продукт, посочен по-горе („засегнатия продукт“) и се предоставя само след приемане на споразумението, посочено по-долу. Чрез избиране на „Приемам“ и щракване върху „Изтегляне“, се счита, че сте приели условията на споразумението. Уверете се, че сте наясно с условията на споразумението преди да започнете изтеглянето.

 • • Тази услуга предоставя софтуер, който може да се използва за актуализиране на фърмуера на фотоапарат COOLPIX A1000 до версия 1.4. Преди да продължите, изберете Версия на фърмуера в менюто Настройка на фотоапарата и проверете версията на фърмуера на фотоапарата. Няма да е необходимо да изтегляте или инсталирате тази актуализация, ако фърмуерът, посочен по-горе, е вече инсталиран.
 • • Тази актуализация включва всички промени, направени в предишни актуализации.
 • • Прочетете информацията по-долу преди да продължите.

Важно

Изображенията, запазени във вътрешната памет на фотоапарата, ще бъдат изтрити, когато се актуализира фърмуерът. Не забравяйте да създадете резервно копие на изображенията във вътрешната памет на фотоапарата преди да актуализирате фърмуера. Вижте ръководството на фотоапарата за инструкции относно копирането на изображения от вътрешната памет на карта с памет.

Промени от версия на фърмуера 1.3 до 1.4
 • • Отстранени са следните проблеми, които се появяваха в редки случаи в режими P, S, A и M:
  • - Всички контроли на фотоапарата спираха да работят след натискане на спусъка.
  • - Някои части от дисплея на менюто се повреждаха.

  Внимание
  Ако проблемите по-горе продължават, след като фърмуерът на фотоапарата бъде актуализиран до версия 1.4, изберете Нулиране на всички в менюто Настройка. Обърнете внимание, че това нулира настройките на фотоапарата до стойностите им по подразбиране.

Промени от предишни версии
Промени от версия на фърмуера 1.2 до 1.3
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - Понякога снимките не се записваха на определени SD карти с памет.
  • - Ако Date Shot (Дата на заснемане) е било избрано за Folder Naming (Наименуване на папката) в раздела Primary Destination (Основно местоположение) на Nikon Transfer 2, когато снимките са били копирани на компютър, свързани към фотоапарата чрез USB, RAW изображенията се прехвърляха не с „Date Shot (Дата на заснемане)“, а чрез „Date Transferred (Дата на прехвърляне)“.
Промени от версия на фърмуера 1.1 до 1.2
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - Когато потребителите се опитваха да сдвоят камерата със смарт устройството, използвайки приложението SnapBridge на iOS 13, сдвояването приключваше с неуспех и се показваше съобщение за това.
  • - При настройки по подразбиране с поставена батерия и фотоапарат, свързан към захранващ AC адаптер EH-73P чрез USB кабел UC-E21, лампата за захранване (зареждане) не мигаше и батерията не се зареждаше, когато адаптерът е включен.
  • - На някои локации, данните за местоположението не се събираха или записваха със снимките, дори с избрано Да за Данни за местопол. > Получав. от смарт устр. в менюто Настройка.
Промени от версия на фърмуера 1.0 до 1.1
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - При натискане на някои области на дисплея, докато се опитвате да изберете определени елементи от менюто Fn, фотоапаратът спираше да реагира.
  • - Натискането вдясно от 6400 при опит за избор на стойност за ISO чувствителност в менюто Fn водеше до връщане от фотоапарата на меню по-високо с едно ниво.
  • - Снимките, направени при определено осветление с Автоматично (нормал.) или Автом. (топло осветл.), избрано за Баланс на бялото, имаха синкаво оцветяване.
  • - В режими на снимане Непрекъснато В, Непрекъснато С и Непрекъснато Н скоростта на превъртане на кадъра напред се забавяше при увеличаване на скоростта на затвора.
  • - Понякога фотоапаратът спираше да реагира по време на серия от снимки, когато е избрано RAW за Качество на изображ..
  • - Понякога фотоапаратът спираше да реагира по време на възпроизвеждане на снимки, направени при серия от снимки с RAW избрано за Качество на изображ..
  • - Аудиото за филми, заснети при определени условия, понякога прекъсваше.
  • - Понякога данните за местоположението, изтеглени чрез SnapBridge, не се записваха със снимките.
Разглеждане на версията на фърмуера на фотоапарата
 1. Включете фотоапарата.
 2. Натиснете бутона MENU на фотоапарата, за да се покажат менютата.
 3. Натиснете мултиселектора наляво, за да се покажат иконите за менюто, след това маркирайте Настройка и натиснете ОК.
 4. Маркирайте Версия на фърмуера в менюто Настройка на фотоапарата и натиснете ОК, за да се покаже версията на фърмуера на фотоапарата.
 5. Проверете версията на фърмуера на фотоапарата.
 6. Изключете фотоапарата.
Описание на продукта
Име COOLPIX A1000 версия на фърмуера 1.4
Поддържани фотоапарати COOLPIX A1000
Поддържани версии на фърмуера Версия 1.0-1.3
Име на файл F-A1000-V14W.exe
Операционна система
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Забележка: Необходими са компютър и четец на карти.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Създайте папка на хард диска на компютъра и задайте име.
 2. Изтеглете F-A1000-V14W.exe в папката, създадена в стъпка 1.
 3. Активирайте F-A1000-V14W.exe, за да извлечете фърмуера в отделна папка в новата папка. Полученият файл и йерархията на папките са показани по-долу:
  • firmware (отделната папка, съдържаща фърмуера)
  • firmware.bin (фърмуера на фотоапарата, разположен в папката „firmware“)
 4. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте папката „firmware“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката „firmware“ в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 5. Поставете картата с памет във фотоапарата и го включете.
 6. Изберете Версия на фърмуера в менюто Настройка и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 7. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 8. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: Препоръчваме да създадете резервно копие на изображенията във вътрешната памет на фотоапарата преди да актуализирате фърмуера. Вижте ръководството на фотоапарата за информация относно копирането на изображения от вътрешната памет на карта с памет.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
CPX_MS_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Обновяване на фърмуера на фотоапарати COOLPIX в 5 лесни стъпки

Описание на продукта
Име COOLPIX A1000 версия на фърмуера 1.4
Поддържани фотоапарати COOLPIX A1000
Поддържани версии на фърмуера Версия 1.0-1.3
Име на файл F-A1000-V14M.dmg
Операционна система
 • macOS Monterey версия 12
 • macOS Big Sur версия 11
 • macOS Catalina версия 10.15
 • macOS Mojave версия 10.14
 • macOS High Sierra версия 10.13
 • macOS Sierra версия 10.12
Забележка: Необходими са компютър и четец на карти.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Изтеглете F-A1000-V14M.dmg.
 2. Щракнете двукратно върху иконата F-A1000-V14M.dmg, за да присъедините дисковото изображение, съдържащо папката и файла по-долу:
  • firmware (отделната папка, съдържаща фърмуера)
  • firmware.bin (фърмуера на фотоапарата, намиращ се в папката „firmware“)
 3. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте папката „firmware“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката „firmware“ в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 4. Поставете картата с памет във фотоапарата и го включете.
 5. Изберете Версия на фърмуера в менюто Настройка и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 6. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 7. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: Препоръчваме да създадете резервно копие на изображенията във вътрешната памет на фотоапарата преди да актуализирате фърмуера. Вижте ръководството на фотоапарата за информация относно копирането на изображения от вътрешната памет на карта с памет.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
CPX_MS_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,14 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Обновяване на фърмуера на фотоапарати COOLPIX в 5 лесни стъпки

Лицензионно споразумение с крайния потребител

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.