Български

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне. Връзки към изтегляния могат да се изпращат по електронна поща за изтегляне на компютър.

COOLPIX B700 фърмуер

Изберете вашата операционна система.

 • Windows
 • Mac OS

Тази програма за актуализация на софтуера е за закупения продукт, посочен по-горе („засегнатия продукт“) и се предоставя само след приемане на споразумението, посочено по-долу. Чрез избиране на „Приемам“ и щракване върху „Изтегляне“, се счита, че сте приели условията на споразумението. Уверете се, че сте наясно с условията на споразумението преди да започнете изтеглянето.

 • • Тази услуга предоставя софтуер, който може да се използва за актуализиране на фърмуера на фотоапарати COOLPIX B700 до версия 1.6. Преди да продължите, проверете версията на фърмуера на фотоапарата. Няма да е необходимо да изтегляте или инсталирате тази актуализация, ако фърмуерът, посочен по-горе, е вече инсталиран.
 • • Тази актуализация включва всички промени, направени в предишни актуализации.
 • • Прочетете информацията по-долу преди да продължите.
Промени от версия на фърмуера 1.5 до 1.6
 • • Следният проблем беше отстранен:
  • - Редът, в който снимките се показваха в списъка с миниатюри на SnapBridge Download pictures (Изтегляне на изображения), понякога се променяше.
   Забележка: Актуализирайте SnapBridge до версия 2.8.3 или по-нова.
Промени от предишни версии
Промени от версия на фърмуера 1.3 до 1.5
 • • Добавена поддръжка за SnapBridge версия 1.2 и по-нова.
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - Ако филмът е записан в режим „Режим U (User settings)“ с RAW + Fine или RAW + Normal за Качество на изображ., опцията Качество на изображ., съхранена с Запазв. на user settings ще се промени на RAW.
  • - Ако Запазв. на user settings е използвано за запазване на потребителските настройки с Вкл. избрано за Многокр. експозиция, Многокр. експозиция ще се върне към Изкл., ако фотоапаратът е изключен с диска за избор на режим завъртян на „Режим U (User settings)“.
  • - Мащабирането не беше на разположение, ако потребителят е избрал опция за Език/Language, но не е коригирал никакви други настройки по време на първоначалната настройка.
  • - Снимането през зададен интервал от време спираше след 10 000 снимки.
  • - Фотоапаратът понякога не можеше да се сдвои правилно с определени устройства с Android.
Промени от версия на фърмуера 1.2 до 1.3
 • • Отстранен е проблемът, който не позволяваше зареждането на фотоапарата при свързваме към захранващ адаптер с Изкл. избрано за Зарежд. от компютър.
Промени от версия на фърмуера 1.1 до 1.2
 • • Отстранен е проблем, който водеше до ненадеждни връзки между фотоапарата и версия 10.2 на iOS на приложението SnapBridge.
Промени от версия на фърмуера 1.0 до 1.1
 • • Подобрена е надеждността на прехвърлянето на снимки и филми чрез приложението SnapBridge.
 • • Отстранен е проблемът, при който понякога данните за местоположението, добавени с помощта на приложението SnapBridge, не се показват правилно.
 • • Отстранен е проблемът, при който в редки случаи снимките се записват в черно-бяло.
Разглеждане на версията на фърмуера на фотоапарата
 1. Включете фотоапарата.
 2. Натиснете бутона MENU на фотоапарата, за да се покажат менютата.
 3. Натиснете мултиселектора наляво, за да се покажат иконите за менюто, след това маркирайте Настройка и натиснете ОК.
 4. Маркирайте Версия на фърмуера в менюто Настройка на фотоапарата и натиснете ОК, за да се покаже версията на фърмуера на фотоапарата.
 5. Проверете версията на фърмуера на фотоапарата.
 6. Изключете фотоапарата.
Описание на продукта
Име COOLPIX B700 версия на фърмуера 1.6
Поддържани фотоапарати COOLPIX B700
Поддържани версии на фърмуера Версия 1.0-1.5
Име на файл F-B700-V16W.exe
Операционна система
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Забележка: Изисква се четец на карти или компютър с вграден слот за картата с памет.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Създайте папка на хард диска на компютъра и задайте име.
 2. Изтеглете F-B700-V16W.exe в папката, създадена в стъпка 1.
 3. Активирайте F-B700-V16W.exe, за да извлечете фърмуера в отделна папка в новата папка. Полученият файл и йерархията на папките са показани по-долу:
  • firmware (отделната папка, съдържаща фърмуера)
  • firmware.bin (фърмуера на фотоапарата, разположен в папката „firmware“)
 4. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте папката „firmware“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката „firmware“ в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 5. Поставете картата с памет във фотоапарата и го включете.
 6. Изберете Версия на фърмуера в менюто Настройка и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 7. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 8. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
CPX_MS_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Обновяване на фърмуера на фотоапарати COOLPIX в 5 лесни стъпки

Описание на продукта
Име COOLPIX B700 версия на фърмуера 1.6
Поддържани фотоапарати COOLPIX B700
Поддържани версии на фърмуера Версия 1.0-1.5
Име на файл F-B700-V16M.dmg
Операционна система
 • macOS Monterey версия 12
 • macOS Big Sur версия 11
 • macOS Catalina версия 10.15
 • macOS Mojave версия 10.14
 • macOS High Sierra версия 10.13
 • macOS Sierra версия 10.12
Забележка: Изисква се четец на карти или компютър с вграден слот за картата с памет.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Изтеглете F-B700-V16M.dmg.
 2. Щракнете двукратно върху иконата F-B700-V16M.dmg, за да присъедините дисковото изображение, съдържащо папката и файла по-долу:
  • firmware (отделната папка, съдържаща фърмуера)
  • firmware.bin (фърмуера на фотоапарата, намиращ се в папката „firmware“)
 3. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте папката „firmware“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката „firmware“ в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 4. Поставете картата с памет във фотоапарата и го включете.
 5. Изберете Версия на фърмуера в менюто Настройка и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 6. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 7. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
CPX_MS_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,14 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Обновяване на фърмуера на фотоапарати COOLPIX в 5 лесни стъпки

Лицензионно споразумение с крайния потребител

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.