Български

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне. Връзки към изтегляния могат да се изпращат по електронна поща за изтегляне на компютър.

D6 фърмуер

Изберете вашата операционна система.

 • Windows
 • Mac OS

Тази програма за актуализация на софтуера е за закупения продукт, посочен по-горе („засегнатия продукт“) и се предоставя само след приемане на споразумението, посочено по-долу. Чрез избиране на „Приемам“ и щракване върху „Изтегляне“, се счита, че сте приели условията на споразумението. Уверете се, че сте наясно с условията на споразумението преди да започнете изтеглянето.

 • • Тази услуга предоставя софтуер, който може да се използва за актуализиране на фотоапарати D6 „C“ до версия 1.40 на фърмуера. Преди да продължите, изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ на фотоапарата и проверете версията на фърмуера на фотоапарата. Няма да е необходимо да изтегляте или инсталирате тази актуализация, ако фърмуерът, посочен по-горе, е вече инсталиран.
 • • Тази актуализация включва всички промени, направени в предишни актуализации.
 • • Прочетете информацията по-долу преди да продължите.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.33 до 1.40
 • • Добавен е елементът Избр. на всич. за изпр. (LAN/WT) към менюто за възпроизвеждане „i“, който може да се използва за качване на всички снимки, отговарящи на текущо избраните критерии за възпроизвеждане чрез филтър.
 • • Направени са промени на бутоните, използвани за маркиране на снимки за качване, когато фотоапаратът е свързан към компютър или FTP сървър:
  • - Снимките вече могат да бъдат маркирани за качване с приоритет чрез задържане на бутона OK и натискане на мултиселектора наляво.
  • - Задържането на бутона OK и натискането на центъра на мултиселектора сега маркира изображения за качване без приоритет.
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - Автоматичният баланс на бялото не работеше както се очаква, ако (a) балансът на бялото не е бил зададен от настройките, извиквани чрез Потребителска настройка f3 (Потребителски контрол) > Повт. изв. на функц. за сним. или Повт. изв. на функц. за сн. (зад.) в МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ или (б) е била извършена операция за Повт. изв. на функц. за сним. или Повт. изв. на функц. за сн. (зад.), докато експозицията и балансът на бялото са били заключени чрез зададен от контрол Закл. на AE/AWB (задържане) през Потребителска настройка f3 (Потребителски контрол) в МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ.
  • - Диафрагмата се нулираше, когато бутонът за преглед е бил натиснат за увеличаване на дисплея на live view (преглед в реално време) при максимална диафрагма.
Промени от предишни версии
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.32 до 1.33
 • • Отстранен е проблемът, при който в много редки случаи се появяваше серия от две снимки, направени с едно натискане на спусъка, когато за режим на снимане е било избрано Единична снимка.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.31 до 1.32
 • • Отстранен е проблемът, при който в много редки случаи затворът не се освобождаваше при натискане на спусъка по време на последователни снимки на портретен обект.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.30 до 1.31
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - „Събуждането“ на фотоапарата с натискане на контрол като например бутона AF-ON след като таймерът за готовност е изтекъл в много редки случаи променяше настройките на фотоапарата или снимането започваше без натискане на спусъка.
  • - Освобождаването на затвора в много редки случаи спираше да реагира след поредица от снимки в режим на непрекъснато снимане или след серия от снимки, направени в бърза последователност в режим на единична снимка.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.20 до 1.30
 • • Нова опция, Зап. на експ. при пром. на /f, е добавена към менюто с потребителски настройки на позиция b8. Когато Изкл. е избрано за Настр. на ISO чувствителност > Авт. настр. ISO чувствит. в менюто за правене на снимки в режим M, действия като превключване към обектив с различен обхват на диафрагмата може да предизвикат нежелани промени в диафрагмата. Ако е избрана опция, различна от Изкл. за Зап. на експ. при пром. на /f, фотоапаратът ще регулира скоростта на затвора или ISO чувствителността, за да поддържа експозицията при текущата си стойност.

  Други действия, при които се прилага автоматичната поддръжка на експозицията, включват:

  • - регулиране на мащабирането на обективи, които имат различни стойности за максимална диафрагма при максимална диафрагма и минимално увеличение,
  • - прикрепяне на телеконвертор и
  • - смяна на разстоянието на фокусиране при поставен микро обектив.
 • • Направени са промени, за да подобрят надеждността на автоматичното фокусиране.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.11 до 1.20
 • • Елементът Повт. изв. на функц. за сн. (зад.) е добавен към Потребителска настройка f3 Потребителски контрол. Задаването на тази роля към контрол ви позволява да извикате по-рано запазени стойности за настройки като например експозиция и измерване чрез натискане на контрола веднъж по време на снимане с визьор. Предишните стойности могат да бъдат възстановени чрез повторно натискане на контрола. Повт. изв. на функц. за сн. (зад.) може да бъде зададен на Бутон за преглед, Бутон Fn1, Бутон Fn2, Fn бутон за вертикално снимане, Бутон AF-ON, Център на спомаг. селектор, Бутон AF-ON за верт. снимане, Бутон за запис на филм или Функ. бутони фокус. на обект..
 • • Нова опция, Предп. на цент. на спомаг. сел., е добавена към менюто с потребителски настройки на позиция f13. Въпреки че при настройките по подразбиране спомагателният селектор не може да се използва за разполагане на точката за фокусиране, избирането на Изкл. за Предп. на цент. на спомаг. сел. ви позволява да задържите центъра и да разположите точката за фокусиране чрез натискане на спомагателния селектор нагоре, надолу, наляво или надясно. Можете например да зададете Режим за избор АФ зона на центъра на спомагателния селектор и след това да използвате спомагателния селектор, за да разположите точката за фокусиране, докато центърът изпълнява ролята Режим за избор АФ зона.
 • • Елементът Изб. скор. на точката за фокус. се добавя към Потребителска настройка a17 Опции точка фокусиране. Скоростта, с която точките за фокусиране при снимане с визьор може да бъдат превъртани чрез задържане на спомагателния селектор или чрез задържане на мултиселектора натиснат нагоре, надолу, наляво или надясно, може да бъде избрана от Нормална, Висока и Свръхвисока.
 • • Оценките сега се показват винаги по време на увеличаване при възпроизвеждане, дори когато Няма (само изображение) е избрано за опции за възпроизвеждане.
 • • Сега фотоапаратът вече може по-надеждно да фокусира върху слабо осветени обекти с нисък контраст, когато АФ с динамична зона е избрано за Режим за избор АФ зона.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.10 до 1.11
 • • Отстранени са следните проблеми:
  • - В случай на вариообективи, за които няма предишни запазени стойности, извършването на автоматична фина настройка на АФ при едно фокусно разстояние (минимална или максимална) водеше до невъзможност за правилно запазване на стойността за оставащото фокусно разстояние. Това отстраняване на проблем е придружено от промени в работния поток.
  • - Когато радио управляваното AWL е използвано с две или повече отдалечени светкавици, мощността на светкавицата за i-TTL управление на светкавицата не се регулираше, за да отрази стойностите, избрани за:
   • ▹ компенсация на светкавицата,
   • ▹ компенсация на експозицията (Целия кадър избрано за Потребителска настройка e3 Компенс. експоз. светкавица в МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ),
   • ▹ стъпка на клина на светкавицата или
   • ▹ стъпка на клина на експозицията/светкавицата
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.00 до 1.10
 • • Потребителите вече могат да изберат обхвата (2,4 или 5 GHz) за хост SSID, когато се свързват към безжични мрежи чрез безжичен предавател WT-6, прикрепен към фотоапарата. Диапазонът е посочен в диалоговия прозорец за избор на мрежа на съветника за връзка и след свързване в дисплея Кабелна локална мрежа/WT.
 • • Автоматичното фокусиране за снимане с визьора е подобрено.
 • • Изборът на точката за фокусиране сега работи плавно, дори ако потребителят рязко превключва посоките на мултиселектора или спомагателния селектор.
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - Автоматичното фокусиране понякога даваше непредвидими резултати при използване с определени AF-S обективи с максимална диафрагма по-бърза от f/2,8.
  • - Вместо да мига, мрежовият индикатор продължаваше да свети при установяване на връзка с Ethernet.
  • - Безжичният предавател WT-6 не можеше да се използва за присъединяване към безжични мрежи със SSID, съдържащи интервал, точка и запетая („;“), амперсанд („&“) или обратна наклонена черта („\“) или „¥“ при японските символи).
  • - Индикаторите за свръх и недостатъчна експозиция във визьора се обръщаха при избиране на +0- за персонализирана настройка f9 (Обръщане посока индикатори) в МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ.
  • - Индикаторите на експозиция се опресняваха бавно, когато се настройваше скоростта на затвора, диафрагмата или ISO чувствителността с помощта на главния или диска за подкоманди.
  • - Ако при избиране на Точка фокусир. и изб. на АФ зона за персонализирана настройка a5 (Съхр. на точки по ориентация) в МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ, таймерът за готовност е изтекъл, докато фотоапаратът е бил в портретна (висока) ориентация и след това фотоапаратът е завъртян към пейзажна (широка) ориентация преди таймерът за готовност да се активира отново, фотоапаратът не възстановяваше режима на AF зона, избран преди това в пейзажна ориентация, а вместо това преминаваше към режим на AF зона, избран, когато фотоапаратът е бил в портретна ориентация.
  • - Следното не се актуализираше веднага, за да отрази истинския брой на оставащите експозиции за запис, оставащи след изтриването на снимките:
   • • броя на оставащите експозиции за запис, както е показано в горния контролен панел, когато фотоапаратът е изключен, и
   • • дисплеят на броя кадри в задния контролен панел, когато Брой кадри е било избрано за потребителска настройка d12 (Заден контролен панел) в МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ.
  • - Елементът Опции за фина настройка на АФ можеше да се използва за съхранение само на един набор от фини настройки на стойности за обективи AF-S NIKKOR 180-400 мм f/4E TC1,4 FL ED VR: потребителите можеха да съхраняват или стойности за използване с вградения телеконвертор, или стойности за използване без него, но не и двете.
Разглеждане на версията на фърмуера на фотоапарата
 1. Включете фотоапарата.
 2. Натиснете бутона MENU на фотоапарата и изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ, за да се покаже версията на фърмуера на фотоапарата.
 3. Проверяване на версията на фърмуера на фотоапарата.
 4. Изключете фотоапарата.
Описание на продукта
Име Версия на фърмуера D6 „C“ 1.40
Поддържани фотоапарати D6
Поддържани версии на фърмуера на фотоапарата Версии на фърмуера „C“ 1.00–1.33
Име на файл F-D6-V140W.exe
Системни изисквания
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Забележка: Необходими са компютър и четец на карти.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Създайте папка на хард диска на компютъра и задайте име.
 2. Изтеглете F-D6-V140W.exe в папката, създадена в стъпка 1.
 3. Активирайте F-D6-V140W.exe, за да извлечете следния файл в папката с име „D6Update“:
  • D6__0140.bin (фърмуера на фотоапарата)
 4. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте „D6__0140.bin“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката на фърмуера в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 5. Поставете картата с памет в слот 1 на фотоапарата и го включете.
 6. Изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 7. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 8. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0.21 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Забележка: Лицензът за софтуера с отворен код, включен в драйвера на NVM Express на фотоапарата, може да бъде открит в „BSD License (NVM Express Driver)“.

Описание на продукта
Име Версия на фърмуера D6 „C“ 1.40
Поддържани фотоапарати D6
Поддържани версии на фърмуера на фотоапарата Версии на фърмуера „C“ 1.00–1.33
Име на файл F-D6-V140M.dmg
Системни изисквания
 • macOS Big Sur версия 11
 • macOS Catalina версия 10.15
 • macOS Mojave версия 10.14
 • macOS High Sierra версия 10.13
 • macOS Sierra версия 10.12
Забележка: Необходими са компютър и четец на карти.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Изтеглете F-D6-V140M.dmg.
 2. Щракнете двукратно върху иконата F-D6-V140M.dmg, за да сложите дисково изображение, съдържащо папка с името „D6Update“, която на свой ред съдържа следния файл:
  • D6__0140.bin (фърмуера на фотоапарата)
 3. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте „D6__0140.bin“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката на фърмуера в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 4. Поставете картата с памет в слот 1 на фотоапарата и го включете.
 5. Изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 6. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 7. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0.17 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Забележка: Лицензът за софтуера с отворен код, включен в драйвера на NVM Express на фотоапарата, може да бъде открит в „BSD License (NVM Express Driver)“.

Лицензионно споразумение с крайния потребител

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.