Български

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне. Връзки към изтегляния могат да се изпращат по електронна поща за изтегляне на компютър.

WR-R11a фърмуер

Изберете вашата операционна система.

 • Windows
 • Mac OS

Тази програма за актуализация на софтуера е за закупения продукт, посочен по-горе („засегнатия продукт“) и се предоставя само след приемане на споразумението, посочено по-долу. Чрез избиране на „Приемам“ и щракване върху „Изтегляне“, се счита, че сте приели условията на споразумението. Уверете се, че сте наясно с условията на споразумението преди да започнете изтеглянето.

 • • Тази услуга предоставя софтуер, който може да се използва за актуализиране на фърмуера за WR-R11a до версия 1.01. Няма да е необходимо да изтегляте или инсталирате тази актуализация, ако фърмуерът, посочен по-горе, е вече инсталиран.
 • • За да актуализирате фърмуера на WR-R11a, устройството трябва да е свързано с фотоапарата. Вижте „Фотоапарати, с които може да се актуализира фърмуерът на WR-R11a“ относно съвместимите фотоапарати.
 • • Прочетете информацията по-долу преди да продължите.
Фотоапарати, с които може да се актуализира фърмуерът на WR-R11a

Актуализирането на фърмуера на WR-R11a може да се направи със следния фотоапарат:

 • • D6 и Z 9
 • - Актуализирайте фърмуера на фотоапарата до последната версия преди да продължите.
 • - Не могат да се използват други фотоапарати.
 • - Актуализирането на фърмуера може да се извърши и от сервизните представители, оторизирани от Nikon.
Промени от версия на фърмуера 1.00 до 1.01
 • • Процесът на прекратяване на сдвояването е подобрен, за да се улесни прекратяването на сдвояването.
Разглеждане на версията на фърмуера на WR-R11a
 1. Свържете WR-R11a към фотоапарата.
 2. Включете фотоапарата.
 3. Натиснете бутона МЕНЮ на фотоапарата и изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ.
 4. Проверете версията на фърмуера на WR-R11a („W“).
 5. Изключете фотоапарата.
Описание на продукта
Име Версия на фърмуера WR-R11a 1.01
Поддържани устройства WR-R11a безжични дистанционни управления
Поддържани версии на фърмуера Версия 1.00
Име на файл F-WRR11a-V101W.exe
Системни изисквания
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Забележка: Необходими са компютър и четец на карти.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Обновяване на фърмуера

Подгответе един от следните източници на захранване:

 • • Захранващ адаптер
 • • Напълно заредена батерия
 1. Създайте папка на хард диска на компютъра и задайте име.
 2. Изтеглете F-WRR11a-V101W.exe в папката, създадена в стъпка 1.
 3. Активирайте F-WRR11a-V101W.exe, за да извлечете следния файл в папката с име „WRR11aUpdate“:
  • WRR11_0101.bin (фърмуерът)
 4. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте „WRR11_0101.bin“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката на фърмуера в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 5. Поставете картата с памет във фотоапарата.

  • Ако фотоапаратът има два слота за карта с памет, проверете дали той позволява да изберете основния и допълнителния слот:

  • Ако не позволява, поставете картата в Слот 1.
  • Ако позволява, поставете картата в основния слот.
 6. Свържете WR-R11a към фотоапарата.
 7. Включете фотоапарата.
 8. Натиснете бутона MENU на фотоапарата, за да се покажат менютата.
 9. Изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 10. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 11. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
WR-R_FirmUp_Win_En.pdf (pdf, 0.24 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Описание на продукта
Име Версия на фърмуера WR-R11a 1.01
Поддържани устройства WR-R11a безжични дистанционни управления
Поддържани версии на фърмуера Версия 1.00
Име на файл F-WRR11a-V101M.dmg
Системни изисквания
 • macOS Big Sur версия 11
 • macOS Catalina версия 10.15
 • macOS Mojave версия 10.14
 • macOS High Sierra версия 10.13
 • macOS Sierra версия 10.12
Забележка: Необходими са компютър и четец на карти.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Обновяване на фърмуера

Подгответе един от следните източници на захранване:

 • • Захранващ адаптер
 • • Напълно заредена батерия
 1. Изтеглете F-WRR11a-V101M.dmg.
 2. Щракнете двукратно върху иконата F-WRR11a-V101M.dmg, за да сложите дисково изображение, съдържащо папка с името „WRR11aUpdate“, която на свой ред съдържа следния файл:
  • WRR11_0101.bin (фърмуерът)
 3. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте „WRR11_0101.bin“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката на фърмуера в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 4. Поставете картата с памет във фотоапарата.

  • Ако фотоапаратът има два слота за карта с памет, проверете дали той позволява да изберете основния и допълнителния слот:

  • Ако не позволява, поставете картата в Слот 1.
  • Ако позволява, поставете картата в основния слот.
 5. Свържете WR-R11a към фотоапарата.
 6. Включете фотоапарата.
 7. Натиснете бутона MENU на фотоапарата, за да се покажат менютата.
 8. Изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 9. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 10. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
WR-R_FirmUp_Mac_En.pdf (pdf, 0.21 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Лицензионно споразумение с крайния потребител

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.