Български

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне. Връзки към изтегляния могат да се изпращат по електронна поща за изтегляне на компютър.

KeyMission 360 фърмуер

Изберете вашата операционна система.

 • Windows
 • Mac OS

Тази програма за актуализация на софтуера е за закупения продукт, посочен по-горе („засегнатия продукт“) и се предоставя само след приемане на споразумението, посочено по-долу. Чрез избиране на „Приемам“ и щракване върху „Изтегляне“, се счита, че сте приели условията на споразумението. Уверете се, че сте наясно с условията на споразумението преди да започнете изтеглянето.

 • • Тази услуга предоставя софтуер, който може да се използва за актуализиране на фърмуера на фотоапарати KeyMission 360 до версия 1.6. Преди да продължите, проверете версията на фърмуера на фотоапарата. Няма да е необходимо да изтегляте тази актуализация, ако фърмуерът, посочен по-горе, е вече инсталиран.
 • • Тази актуализация включва всички промени, направени в предишни актуализации.
 • • Използвайте най-новата версия на приложението SnapBridge 360/170.
 • • Актуализирането на фърмуера може да приключи сдвояването между фотоапарата и смарт устройството. Ако е необходимо, свържете отново устройствата.
 • • Прочетете информацията по-долу преди да продължите.
Промени от версия на фърмуера 1.5 до 1.6
 • • Отстранен е проблемът, който не позволяваше сдвояването между фотоапарата и устройствата, използващи приложението SnapBridge 360/170 под iOS или iPadOS.
Промени от предишни версии
Промени от версия на фърмуера 1.4 до 1.5
 • • Некомпресирано видео с правоъгълен формат на изгледа през обектива вече може да се изведе през HDMI съединителя заедно с аудио от микрофона на фотоапарата. Вижте онлайн ръководството за повече информация.
 • • Отстранен е проблем, който причиняваше видими промени в контраста при изображения, заснети с помощта на Активен D-Lighting.
Промени от версия на фърмуера 1.3 до 1.4
 • • Подобрено е сдвояването и свързването между фотоапарата и устройства с Android OS, използващи приложението SnapBridge 360/170.
Промени от версия на фърмуера 1.2 до 1.3
 • • Направени са подобрения по отношение на проблем, който пораждаше нестабилност на връзките между фотоапарата и iOS 10.2-съвместимите версии на приложението SnapBridge 360/170.
Промени от версия на фърмуера 1.1 до 1.2
 • • Отстранен е проблемът, при който в редки случаи части от снимките се записваха в черно-бяло.
Промени от версия на фърмуера 1.0 до 1.1
 • • Добавена е поддръжка за iOS 10. Потребителите на iOS 10 също ще трябва да обновят приложението SnapBridge 360/170 до последната версия, която поддържа iOS 10.
 • • Подобрена връзка при сдвояване с приложението SnapBridge 360/170.
 • • Отстранен е проблем, при който сферични 360° изображения не се показваха като сферични 360° изображения при качване във Facebook.
 • • Файловете, записани с помощта на Loop recording (Запис на очертания) сега са разделени на максимум 6 части, а не на 5.
Разглеждане на версията на фърмуера на фотоапарата
Компютри
 1. Свържете компютъра към KeyMission 360 и стартирайте KeyMission 360/170 Utility.
 2. Щракнете върху раздела Set (Настройване).
 3. Използвайте Firmware version (Версия на фърмуера), за да проверите версията на фърмуера на фотоапарата.
Интелигентни устройства
 1. Стартирайте приложението SnapBridge 360/170 и го сдвоете с фотоапарата (ако устройствата вече са сдвоени, приложението SnapBridge 360/170 ще се свърже автоматично при стартирането).
 2. Натиснете Camera Settings (Настройки на фотоапарата) в раздела Camera (Фотоапарат).
 3. Използвайте Firmware version (Версия на фърмуера), за да проверите версията на фърмуера на фотоапарата.
Описание на продукта
Име KeyMission 360 версия на фърмуера 1.6
Поддържани фотоапарати KeyMission 360
Поддържани версии на фърмуера Версия 1.0-1.5
Име на файл F-KM360-V16W.exe
Операционна система
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Забележка: Изисква се четец на карти или компютър с вграден слот за картата с памет.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Създайте папка на хард диска на компютъра и задайте име.
 2. Изтеглете F-KM360-V16W.exe в папката, създадена в стъпка 1.
 3. Активирайте F-KM360-V16W.exe, за да извлечете фърмуера в отделна папка в новата папка. Полученият файл и йерархията на папките са показани по-долу:
  • KM360Update (отделната папка, съдържаща фърмуера)
  • update.bin (фърмуера на фотоапарата, разположен в папката „KM360Update“)
 4. Използвайки слот за карти или четец на карти, копирайте файла „update.bin“ на карта с памет, която е форматирана във фотоапарата, като използвате приложението KeyMission 360/170 Utility или SnapBridge 360/170.
 5. Поставете картата с памет във фотоапарата.
 6. Натиснете и задръжте бутоните на фотоапарата за снимки и филми едновременно, за да стартирате актуализацията на фърмуера. LED светлината за състояние ще се изключи, когато актуализацията завърши.
 7. Използвайте приложението KeyMission 360/170 Utility или SnapBridge 360/170, за да потвърдите, че фърмуерът е обновен до новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
KM360_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,39 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Описание на продукта
Име KeyMission 360 версия на фърмуера 1.6
Поддържани фотоапарати KeyMission 360
Поддържани версии на фърмуера Версия 1.0-1.5
Име на файл F-KM360-V16M.dmg
Операционна система
 • macOS Big Sur версия 11
 • macOS Catalina версия 10.15
 • macOS Mojave версия 10.14
 • macOS High Sierra версия 10.13
 • macOS Sierra версия 10.12
Забележка: Изисква се четец на карти или компютър с вграден слот за картата с памет.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Изтеглете F-KM360-V16M.dmg.
 2. Щракнете двукратно върху иконата F-KM360-V16M.dmg, за да присъедините дисковото изображение, съдържащо папката и файла по-долу:
  • KM360Update (отделната папка, съдържаща фърмуера)
  • update.bin (фърмуера на фотоапарата, намиращ се в папката „KM360Update“)
 3. Използвайки слот за карти или четец на карти, копирайте файла „update.bin“ на карта с памет, която е форматирана във фотоапарата, като използвате приложението KeyMission 360/170 Utility или SnapBridge 360/170.
 4. Поставете картата с памет във фотоапарата.
 5. Натиснете и задръжте бутоните на фотоапарата за снимки и филми едновременно, за да стартирате актуализацията на фърмуера. LED светлината за състояние ще се изключи, когато актуализацията завърши.
 6. Използвайте приложението KeyMission 360/170 Utility или SnapBridge 360/170, за да потвърдите, че фърмуерът е обновен до новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
KM360_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,42 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Лицензионно споразумение с крайния потребител

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.