Български

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне. Връзки към изтегляния могат да се изпращат по електронна поща за изтегляне на компютър.

WT-7 фърмуер

Изберете вашата операционна система.

 • Windows
 • Mac OS

Тази програма за актуализация на софтуера е за закупения продукт, посочен по-горе („засегнатия продукт“) и се предоставя само след приемане на споразумението, посочено по-долу. Чрез избиране на „Приемам“ и щракване върху „Изтегляне“, се счита, че сте приели условията на споразумението. Уверете се, че сте наясно с условията на споразумението преди да започнете изтеглянето.

 • • Тази услуга предоставя софтуер за актуализиране на фърмуера за WT-7 до версия 1.5. Няма да е необходимо да изтегляте или инсталирате тази актуализация, ако фърмуерът, посочен по-горе, е вече инсталиран.
 • • Актуализацията на този фърмуер се извършва с WT-7, прикрепен към фотоапарата. Вижте „Съвместими фотоапарати“ за списък на съвместимите фотоапарати.
 • • След актуализацията използвайте WT-7 с Wireless Transmitter Utility версия 1.9.1 или по-нова.
 • • Тази актуализация включва всички промени, направени в предишни актуализации.
 • • Прочетете информацията по-долу преди да продължите.
Съвместими фотоапарати

Следните фотоапарати могат да бъдат използвани за актуализиране на фърмуера на WT-7:

 • • Z 7II (версия на фърмуера на фотоапарата С 1.00 или по-нова)
 • • Z 6II (версия на фърмуера на фотоапарата С 1.00 или по-нова)
 • • Z 7 (версия на фърмуера на фотоапарата С 1.00 или по-нова)
 • • Z 6 (версия на фърмуера на фотоапарата С 1.00 или по-нова)
 • • D850 (версия на фърмуера на фотоапарата С 1.00 или по-нова)
 • • D810 (версия на фърмуера на фотоапарата С 1.12 или по-нова)
 • • D810А (версия на фърмуера на фотоапарата С 1.02 или по-нова)
 • • D780 (фотоапарат С версия на фърмуера 1.00)
 • • D750 (версия на фърмуера на фотоапарата С 1.11 или по-нова)
 • • D500 (версия на фърмуера на фотоапарата С 1.00 или по-нова)
 • • D7200 (версия на фърмуера на фотоапарата С 1.02 или по-нова)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Промени от версия на фърмуера 1.4 до 1.5
 • • Добавена е поддръжка за Z 7II и Z 6II.
Промени от предишни версии
Промени от версия на фърмуера 1.3 до 1.4
 • • Добавена е поддръжка за D780.
Промени от версия на фърмуера 1.2 до 1.3
 • • Добавена е поддръжка за Z 7 и Z 6.
Промени от версия на фърмуера 1.1 до 1.2
 • • Добавена е поддръжка за D850.
Промени от версия на фърмуера 1.0 до 1.1
 • • D810, D810A, D750 и D7200 вече се поддържат.
 • • Режим на HTTP сървър вече е достъпен на турски език.
 • • Отстранен е проблем, който възпрепятстваше свързването на режима PASV към определени FTP сървъри.
Като използвате WT-7 с D810, D810A, D750 и D7200
 • Вижте „Ръководство на потребителя за използване на WT-7 с D810, D810A, D750 или D7200“.
Използване на WT-7 с D850 и D500
 • Вижте „Ръководство на потребителя на WT-7“.
Използване на WT-7 със Z 7 и Z 6
 • Вижте „Наръчник за мрежа за Z 7 / Z 6“.
Използване на WT-7 с D780
 • Вижте „Connecting to Networks Using the WT-7“ (Свързване с мрежи чрез WT-7) в „D780 Reference Manual“ (Справочното ръководство за D780).
Преглед на версията на фърмуера на безжичния предавател
 1. Свържете фотоапарата и WT-7 посредством USB кабел и включете и двете устройства.
 2. Натиснете бутона MENU на фотоапарата и изберете Мрежа > Опции > Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ, за да се покаже версията на фърмуера на WT-7.
  Забележка: Ако използвате фотоапарат от серията Z, изберете МЕНЮ С НАСТРОЙКИ > Безжичен предавател (WT-7) > Опции > Версия на фърмуера.
 3. Проверете версията на фърмуера на WT-7.
 4. Изключете фотоапарата и WT-7.
Описание на продукта
Име Версия 1.5 на фърмуера на WT-7
Поддържани безжични предаватели WT-7
Поддържани версии на фърмуера на безжичния предавател Версии на фърмуера 1.0–1.4
Име на файл F-WT7-V15_W.exe
Системни изисквания
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Забележка: Необходими са компютър и четец на карти.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на безжичния предавател
 1. Създайте папка на хард диска на компютъра и задайте име.
 2. Изтеглете F-WT7-V15_W.exe в папката, създадена в стъпка 1.
 3. Изпълнете F-WT7-V15_W.exe за извличане на следния файл в папка с име „WT7Update“:
  • _WT7_15_.bin (фърмуерът на безжичния предавател)
 4. Посредством слота за карти с памет или четец на карти копирайте файла „_WT7_15_.bin“ на карта с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
 5. Поставете картата с памет във фотоапарата. Ако фотоапаратът ви позволява да изберете един слот като основен слот, а другият като допълнителен слот, поставете картата в слота, текущо избран като основен слот. В противен случай поставете картата в Слот 1.
 6. Свържете фотоапарата и WT-7 посредством USB кабел и включете и двете устройства.
 7. Натиснете бутона MENU на фотоапарата, изберете Мрежа > Опции > Версия на фърмуера > Актуализация в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите актуализацията на фърмуера.
  Забележка: Ако използвате фотоапарат от серията Z, изберете МЕНЮ С НАСТРОЙКИ > Безжичен предавател (WT-7) > Безжичен предавател > Използване и след това изберете МЕНЮ С НАСТРОЙКИ > Безжичен предавател (WT-7) > Опции > Версия на фърмуера и изберете Актуализация. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите актуализацията на фърмуера.
 8. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и WT-7 и извадете картата с памет.
 9. Включете фотоапарата и WT-7 и се уверете, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
WT-7_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,27 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Описание на продукта
Име Версия 1.5 на фърмуера на WT-7
Поддържани безжични предаватели WT-7
Поддържани версии на фърмуера на безжичния предавател Версии на фърмуера 1.0–1.4
Име на файл F-WT7-V15_M.dmg
Системни изисквания
 • macOS Catalina версия 10.15
 • macOS Mojave версия 10.14
 • macOS High Sierra версия 10.13
 • macOS Sierra версия 10.12
Забележка: Необходими са компютър и четец на карти.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на безжичния предавател
 1. Изтеглете F-WT7-V15_M.dmg.
 2. Щракнете двукратно върху иконата F-WT7-V15_M.dmg, за да сложите дисково изображение, съдържащо папка с името „WT7Update“, която на свой ред съдържа следния файл:
  • _WT7_15_.bin (фърмуерът на безжичния предавател)
 3. Посредством слота за карти с памет или четец на карти копирайте файла „_WT7_15_.bin“ на карта с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
 4. Поставете картата с памет във фотоапарата. Ако фотоапаратът ви позволява да изберете един слот като основен слот, а другият като допълнителен слот, поставете картата в слота, текущо избран като основен слот. В противен случай поставете картата в Слот 1.
 5. Свържете фотоапарата и WT-7 посредством USB кабел и включете и двете устройства.
 6. Натиснете бутона MENU на фотоапарата, изберете Мрежа > Опции > Версия на фърмуера > Актуализация в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите актуализацията на фърмуера.
  Забележка: Ако използвате фотоапарат от серията Z, изберете МЕНЮ С НАСТРОЙКИ > Безжичен предавател (WT-7) > Безжичен предавател > Използване и след това изберете МЕНЮ С НАСТРОЙКИ > Безжичен предавател (WT-7) > Опции > Версия на фърмуера и изберете Актуализация. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите актуализацията на фърмуера.
 7. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и WT-7 и извадете картата с памет.
 8. Включете фотоапарата и WT-7 и се уверете, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
WT-7_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Лицензионно споразумение с крайния потребител

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.