Български

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне. Връзки към изтегляния могат да се изпращат по електронна поща за изтегляне на компютър.

FTZ фърмуер

Изберете вашата операционна система.

 • Windows
 • Mac OS

Тази програма за актуализация на софтуера е за закупения продукт, посочен по-горе („засегнатия продукт“) и се предоставя само след приемане на споразумението, посочено по-долу. Чрез избиране на „Приемам“ и щракване върху „Изтегляне“, се счита, че сте приели условията на споразумението. Уверете се, че сте наясно с условията на споразумението преди да започнете изтеглянето.

 • • Тази услуга предоставя софтуер, който може да се използва за актуализиране на фърмуера на адаптер за байонет FTZ до версия 1.10. Преди да продължите, изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ на фотоапарата и проверете текущата версия на фърмуера на адаптера за байонет (MA). Няма да е необходимо да изтегляте или инсталирате тази актуализация, ако фърмуерът, посочен по-горе, е вече инсталиран.
 • • Тази актуализация на фърмуера се извършва с адаптер за байонет FTZ прикрепен към фотоапарата. Вижте „Съвместими фотоапарати“ за списък на съвместимите фотоапарати.
 • • За да изпълните актуализацията, ще ви трябват картата с памет, използвана във фотоапарата, и съвместим четец на карти.
 • • Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.
 • • Прочетете информацията по-долу преди да продължите.

Важно

Всички актуализации на фърмуера на фотоапарата и адаптера за байонет трябва да бъдат извършени, преди фърмуерът за обективи с байонет F да бъде актуализиран. Преди да актуализирате фърмуера за обективи с байонет F:

 1. Проверете фърмуера на фотоапарата и актуализирайте до най-новата версия, ако версията на фърмуер „C“ е по-ранна от 3.10 (Z 7 или Z 6) или 2.00 (Z 50). Извадете адаптера за байонет FTZ, преди да актуализирате фърмуера на фотоапарата.
 2. Проверете фърмуера на адаптера за байонет и го актуализирайте до най-новата версия, ако версията на фърмуера на адаптера за байонет (MA) е по-ранна от 1.10. Извадете обективите с байонет F, преди да актуализирате фърмуера на адаптера за байонет.

Потребителите на Z 6II и други фотоапарати от серията Z, пуснати през или след ноември 2020 г., трябва да инсталират тази актуализация, ако фотоапаратът показва съобщение, което ги подканва да актуализират фърмуера на адаптера за байонет FTZ.

Съвместими фотоапарати

Следните фотоапарати могат да бъдат използвани за актуализиране на фърмуера на адаптера за байонет FTZ:

 • • Фотоапарати от серия Z

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Промени от версия на фърмуера 1.00 до 1.10
 • • Добавена е поддръжка за актуализациите на фърмуера на обективи с байонет F.
Разглеждане на версията на фърмуера на адаптера за байонет
 1. Прикрепете адаптера за байонет FTZ към фотоапарата и включете фотоапарата.
 2. Натиснете бутона MENU на фотоапарата и изберете МЕНЮ С НАСТРОЙКИ > Версия на фърмуера, за да се покаже версията на фърмуера на адаптера за байонет (MA) на фотоапарата.
 3. Проверете версията на фърмуера на адаптера за байонет.
 4. Изключете фотоапарата.
Описание на продукта
Име Версия на фърмуера 1.10 на адаптер за байонет (MA) FTZ
Поддържани адаптери за байонет Адаптери за байонет FTZ
Поддържани версии на фърмуера на адаптера за байонет Версия на фърмуера 1.00 на „MA“
Име на файл F-FTZ-V0110W.exe
Системни изисквания
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Забележка: Изисква се четец на карти и компютър.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на адаптера за байонет
 1. Създайте папка на хард диска на компютъра и задайте име.
 2. Изтеглете F-FTZ-V0110W.exe в папката, създадена в стъпка 1.
 3. Активирайте F-FTZ-V0110W.exe, за да извлечете следния файл в папката с име „FTZUpdate“:
  • MAFTZ0110.bin (фърмуерът на адаптера за байонет)
 4. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте „MAFTZ0110.bin“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката на фърмуера в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 5. Прикрепете адаптера за байонет FTZ към фотоапарата.
 6. Поставете картата с памет във фотоапарата и го включете.
 7. Изберете МЕНЮ С НАСТРОЙКИ > Версия на фърмуера и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите актуализацията на фърмуера.
 8. Когато се появи съобщение, което посочва, че актуализирането е приключило, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 9. Включете фотоапарата и се уверете, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
Z-series_FirmUp_Win_Bg.pdf (PDF) (0.34 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Описание на продукта
Име Версия на фърмуера 1.10 на адаптер за байонет (MA) FTZ
Поддържани адаптери за байонет Адаптери за байонет FTZ
Поддържани версии на фърмуера на адаптера за байонет Версия на фърмуера 1.00 на „MA“
Име на файл F-FTZ-V0110M.dmg
Системни изисквания
 • macOS Catalina версия 10.15
 • macOS Mojave версия 10.14
 • macOS High Sierra версия 10.13
 • macOS Sierra версия 10.12
Забележка: Изисква се четец на карти и компютър.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на адаптера за байонет
 1. Изтеглете F-FTZ-V0110M.dmg.
 2. Щракнете двукратно върху иконата F-FTZ-V0110M.dmg, за да сложите дисково изображение, съдържащо папка с името „FTZUpdate“, която на свой ред съдържа следния файл:
  • MAFTZ0110.bin (фърмуерът на адаптера за байонет)
 3. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте „MAFTZ0110.bin“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката на фърмуера в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 4. Прикрепете адаптера за байонет FTZ към фотоапарата.
 5. Поставете картата с памет във фотоапарата и го включете.
 6. Изберете МЕНЮ С НАСТРОЙКИ > Версия на фърмуера и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите актуализацията на фърмуера.
 7. Когато се появи съобщение, което посочва, че актуализирането е приключило, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 8. Включете фотоапарата и се уверете, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
Z-series_FirmUp_Mac_Bg.pdf (PDF) (0.29 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Лицензионно споразумение с крайния потребител

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.