Български

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне. Връзки към изтегляния могат да се изпращат по електронна поща за изтегляне на компютър.

D850 фърмуер

Изберете вашата операционна система.

 • Windows
 • Mac OS

Тази програма за актуализация на софтуера е за закупения продукт, посочен по-горе („засегнатия продукт“) и се предоставя само след приемане на споразумението, посочено по-долу. Чрез избиране на „Приемам“ и щракване върху „Изтегляне“, се счита, че сте приели условията на споразумението. Уверете се, че сте наясно с условията на споразумението преди да започнете изтеглянето.

 • • Тази услуга предоставя софтуер, който може да се използва за актуализиране на фотоапарати D850 „C“ до версия 1.11 на фърмуера. Преди да продължите, изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ на фотоапарата и проверете версията на фърмуера на фотоапарата. Няма да е необходимо да изтегляте или инсталирате тази актуализация, ако фърмуерът, посочен по-горе, е вече инсталиран.
 • • Тази актуализация включва всички промени, направени в предишни актуализации.
 • • Прочетете информацията по-долу преди да продължите.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.10 до 1.11
 • • Отстранен е проблем, който деактивираше актуализациите на фърмуера за определени обективи и аксесоари.
Промени от предишни версии
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.03 до 1.10
 • • Фотоапаратът сега също поддържа директна Wi-Fi връзка към устройства, използващи SnapBridge. За повече информация вижте „Приложение към Ръководството на потребителя“, в което е описана тази функция. Преди да използвате тази функция, надстройте до следната версия на приложението:
  • - SnapBridge версия 2.5.4 или по-нова
 • • Следният проблем беше отстранен:
  • - Фотоапаратът понякога имаше проблеми при фокусиране върху обекти в точки за фокусиране по краищата на кадъра.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.02 до 1.03
 • • Отстранен е проблемът, който в редки случаи забавяше освобождаването на затвора или започването на автоматичното фокусиране.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.01 до 1.02
 • • Дисплеят МЕНЮ С НАСТРОЙКИ > Часова зона и дата > Часова зона сега показва само имената на големите градове в текущо избраната зона.
Промени от версия на фърмуера „C“ 1.00 до 1.01
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - Потребители, които излизаха от Изчистване сензор изображения след добавянето му през МОЕТО МЕНЮ, се връщаха не към МОЕТО МЕНЮ, а към МЕНЮ С НАСТРОЙКИ.
  • - Снимките, направени с Вкл., избрано за Нам. шум при дълга експозиция, понякога имаха увеличен шум или сенки със зеленикав оттенък.
  • - Понякога се появяваше леко забавяне при нулиране на диафрагмата след снимане при скорости на затвора под 1/10 сек (с изключение на обективи тип Е и PC-E).
Разглеждане на версията на фърмуера на фотоапарата
 1. Включете фотоапарата.
 2. Натиснете бутона MENU на фотоапарата и изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ, за да се покаже версията на фърмуера на фотоапарата.
 3. Проверяване на версията на фърмуера на фотоапарата.
 4. Изключете фотоапарата.
Описание на продукта
Име Версия на фърмуера D850 „C“ 1.11
Поддържани фотоапарати D850
Поддържани версии на фърмуера на фотоапарата Версии на фърмуера „C“ 1.00–1.10
Име на файл F-D850-V111W.exe
Системни изисквания
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Забележка: Изисква се четец на карти или компютър с вграден слот за картата с памет.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Създайте папка на хард диска на компютъра и задайте име.
 2. Изтеглете F-D850-V111W.exe в папката, създадена в стъпка 1.
 3. Активирайте F-D850-V111W.exe, за да извлечете следния файл в папката с име „D850Update“:
  • D850_0111.bin (фърмуера на фотоапарата)
 4. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте „D850_0111.bin“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката на фърмуера в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 5. Поставете картата с памет в слота на фотоапарата, текущо избран като основен слот, и включете фотоапарата.
 6. Изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 7. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 8. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0.21 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Описание на продукта
Име Версия на фърмуера D850 „C“ 1.11
Поддържани фотоапарати D850
Поддържани версии на фърмуера на фотоапарата Версии на фърмуера „C“ 1.00–1.10
Име на файл F-D850-V111M.dmg
Системни изисквания
 • macOS Catalina версия 10.15
 • macOS Mojave версия 10.14
 • macOS High Sierra версия 10.13
 • macOS Sierra версия 10.12
Забележка: Изисква се четец на карти или компютър с вграден слот за картата с памет.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Изтеглете F-D850-V111M.dmg.
 2. Щракнете двукратно върху иконата F-D850-V111M.dmg, за да сложите дисково изображение, съдържащо папка с името „D850Update“, която на свой ред съдържа следния файл:
  • D850_0111.bin (фърмуера на фотоапарата)
 3. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте „D850_0111.bin“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката на фърмуера в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 4. Поставете картата с памет в слота на фотоапарата, текущо избран като основен слот, и включете фотоапарата.
 5. Изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 6. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 7. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0.17 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Лицензионно споразумение с крайния потребител

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.