Български

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне. Връзки към изтегляния могат да се изпращат по електронна поща за изтегляне на компютър.

KeyMission 170 фърмуер

Изберете вашата операционна система.

 • Windows
 • Mac OS

Тази програма за актуализация на софтуера е за закупения продукт, посочен по-горе („засегнатия продукт“) и се предоставя само след приемане на споразумението, посочено по-долу. Чрез избиране на „Приемам“ и щракване върху „Изтегляне“, се счита, че сте приели условията на споразумението. Уверете се, че сте наясно с условията на споразумението преди да започнете изтеглянето.

 • • Тази услуга предоставя софтуер, който може да се използва за актуализиране на фърмуера на фотоапарати KeyMission 170 до версия 1.4. Преди да продължите, изберете Camera settings (Настройки на фотоапарата) > Firmware version (Версия на фърмуера) в менюто SET_UP (настройки) на фотоапарата и проверете версията на фърмуера на фотоапарата. Няма да е необходимо да изтегляте или инсталирате тази актуализация, ако фърмуерът, посочен по-горе, е вече инсталиран.
 • • Използвайте най-новата версия на приложението SnapBridge 360/170.
 • • Тази актуализация включва всички промени, направени в предишни актуализации.
 • • Прочетете информацията по-долу преди да продължите.
Промени от версия на фърмуера 1.3 до 1.4
 • • Следният проблем беше отстранен:
  • - Когато потребителите се опитваха да сдвоят камерата със смарт устройството, използвайки приложението SnapBridge 360/170 на iOS 13, сдвояването приключваше с неуспех и се показваше съобщение за това.
Промени от предишни версии
Промени от версия на фърмуера 1.2 до 1.3
 • • Добавена е поддръжка за версия 1.1.5 на приложението SnapBridge 360/170 на iOS.
Промени от версия на фърмуера 1.1 до 1.2
 • • Направени са подобрения по отношение на проблем, който пораждаше нестабилност на връзките между фотоапарата и iOS 10.2-съвместимите версии на приложението SnapBridge 360/170.

Забележка: Потребителите на iOS 10.2 също ще трябва да обновят приложението SnapBridge 360/170 до последната версия, която поддържа iOS 10.2.

Промени от версия на фърмуера 1.0 до 1.1
 • • Отстранен е проблемът, при който в редки случаи фотоапаратът показваше съобщение, че някои карти с памет не могат да се използват.
 • • Отстранен е проблемът, при който в редки случаи фотоапаратът спираше да отговаря при свързване или откачане на HDMI кабели.
Разглеждане на версията на фърмуера на фотоапарата
 1. Стартирайте KeyMission 170 и отидете на дисплея за снимане.
 2. Натиснете бутона ОК на фотоапарата и изберете Camera settings (Настройки на фотоапарата) > Firmware version (Версия на фърмуера) в менюто SET_UP (настройки), за да се покаже версията на фърмуера на фотоапарата.
 3. Проверете текущата версия на фърмуера.
Описание на продукта
Име KeyMission 170 версия на фърмуера 1.4
Поддържани фотоапарати KeyMission 170
Поддържани версии на фърмуера Версия 1.0-1.3
Име на файл F-KM170-V14W.exe
Операционна система
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Забележка: Изисква се четец на карти или компютър с вграден слот за картата с памет.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Създайте папка на хард диска на компютъра и задайте име.
 2. Изтеглете F-KM170-V14W.exe в папката, създадена в стъпка 1.
 3. Активирайте F-KM170-V14W.exe, за да извлечете фърмуера в отделна папка в новата папка. Полученият файл и йерархията на папките са показани по-долу:
  • firmware (подпапката, съдържаща фърмуера)
  • firmware.bin (фърмуерът на фотоапарата, намиращ се в папката „firmware“)
 4. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте папката „firmware“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
 5. Поставете картата с памет във фотоапарата и го включете.
 6. Изберете Camera settings (Настройки на фотоапарата) > Firmware version (Версия на фърмуера) от менюто SET_UP (настройки) и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането. Фотоапаратът ще се изключи автоматично, когато актуализацията завърши.
 7. Включете фотоапарата и след това форматирайте картата с памет.
 8. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
KM170-KM80_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,38 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Описание на продукта
Име KeyMission 170 версия на фърмуера 1.4
Поддържани фотоапарати KeyMission 170
Поддържани версии на фърмуера Версия 1.0-1.3
Име на файл F-KM170-V14M.dmg
Операционна система
 • macOS Catalina версия 10.15
 • macOS Mojave версия 10.14
 • macOS High Sierra версия 10.13
 • macOS Sierra версия 10.12
Забележка: Изисква се четец на карти или компютър с вграден слот за картата с памет.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Изтеглете F-KM170-V14M.dmg.
 2. Щракнете двукратно върху иконата F-KM170-V14M.dmg, за да присъедините дисковото изображение, съдържащо папката и файла по-долу:
  • firmware (подпапката, съдържаща фърмуера)
  • firmware.bin (фърмуерът на фотоапарата, намиращ се в папката „firmware“)
 3. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте папката „firmware“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
 4. Поставете картата с памет във фотоапарата и го включете.
 5. Изберете Camera settings (Настройки на фотоапарата) > Firmware version (Версия на фърмуера) от менюто SET_UP (настройки) и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането. Фотоапаратът ще се изключи автоматично, когато актуализацията завърши.
 6. Включете фотоапарата и след това форматирайте картата с памет.
 7. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
KM170-KM80_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,35 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Лицензионно споразумение с крайния потребител

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.