Български

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне. Връзки към изтегляния могат да се изпращат по електронна поща за изтегляне на друго устройство.

COOLPIX W100 фърмуер

Изберете вашата операционна система.

 • Windows
 • Mac OS

Тази програма за актуализация на софтуера е за закупения продукт, посочен по-горе („засегнатия продукт“) и се предоставя само след приемане на споразумението, посочено по-долу. Чрез избиране на „Приемам“ и щракване върху „Изтегляне“, се счита, че сте приели условията на споразумението. Уверете се, че сте наясно с условията на споразумението преди да започнете изтеглянето.

 • • Тази услуга предоставя софтуер, който може да се използва за актуализиране на фърмуера на фотоапарати COOLPIX W100 до версия 1.6. Преди да продължите, изберете Версия на фърмуера в менюто Настройки фотоапарата и проверете версията на фърмуера на фотоапарата. Няма да е необходимо да изтегляте или инсталирате тази актуализация, ако фърмуерът, посочен по-горе, е вече инсталиран.
 • • Тази актуализация включва всички промени, направени в предишни актуализации.
 • • Прочетете информацията по-долу преди да продължите.

Важно

Изображенията, запазени във вътрешната памет на фотоапарата, ще бъдат изтрити, когато се актуализира фърмуерът. Не забравяйте да създадете резервно копие на изображенията във вътрешната памет на фотоапарата преди да актуализирате фърмуера. Вижте ръководството на фотоапарата за инструкции относно копирането на изображения от вътрешната памет на карта с памет.

Промени от версия на фърмуера 1.5 до 1.6
 • • Следният проблем беше отстранен:
  • - Когато потребителите се опитваха да сдвоят камерата със смарт устройството, използвайки приложението SnapBridge на iOS 13, сдвояването приключваше с неуспех и се показваше съобщение за това.
Промени от предишни версии
Промени от версия на фърмуера 1.4 до 1.5
 • • Подобрен е проблемът, който пречеше на сдвояването или водеше до ненадеждни връзки, когато фотоапаратът е бил използван с изданието Android на приложението SnapBridge.
Промени от версия на фърмуера 1.3 до 1.4
 • • Отстранен е проблемът, който можеше да доведе до бързото изчерпване на батерията, ако фотоапаратът е бил оставен неизползван, след като е бил напълно зареден чрез захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата и USB кабела в комплекта.
Промени от версия на фърмуера 1.2 до 1.3
 • • Отстранен е проблем, който водеше до ненадеждни връзки между фотоапарата и версия 10.2 на iOS на приложението SnapBridge.
 • • Подобрена е надеждността на прехвърлянето на снимки и филми чрез приложението SnapBridge.
Промени от версия на фърмуера 1.1 до 1.2
 • • Отстранен е проблемът, който в редки случаи не позволяваше на фотоапарата да се включи и увеличаваше разхода на батерията, когато Забранен е било избрано за Bluetooth > Мрежова връзка и Вкл. за Самолетен режим в Настройки фотоапарата > Меню за мрежа.
Промени от версия на фърмуера 1.0 до 1.1
 • • Фотоапаратът вече поддържа iOS версията на SnapBridge.
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - Снимането от разстояние понякога приключваше и фотоапаратът показваше изгледа през обектива, ако SnapBridge е бил използван многократно за заснемане на снимки от разстояние в оригинален размер.
  • - Снимки, направени с помощта на Сним. през интервали, не се записваха всички в една и съща папка, когато фотоапаратът е бил сдвоен със смартфон или таблет.
  • - Фотоапаратът понякога замръзваше по време на възпроизвеждане на филм, ако превъртането бързо напред е било спряно точно преди крайния кадър.
Разглеждане на версията на фърмуера на фотоапарата
 1. Включете фотоапарата.
 2. Натиснете мултифункционалния бутон 4 на фотоапарата, за да се покаже менюто Настройки.
 3. Натиснете мултифункционалния бутон 4, за да изберете Настройки фотоапарата, след това изведете Версия на фърмуера с помощта на мултиселектора и натиснете мултифункционалния бутон 4.
 4. Проверете версията на фърмуера на фотоапарата.
 5. Изключете фотоапарата.
Описание на продукта
Име COOLPIX W100 версия на фърмуера 1.6
Поддържани фотоапарати COOLPIX W100
Поддържани версии на фърмуера Версии 1.0-1.5
Име на файл F-W100-V16W.exe
Операционна система
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Забележка: Изисква се четец на карти или компютър с вграден слот за картата с памет.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Създайте папка на хард диска на компютъра и задайте име.
 2. Изтеглете F-W100-V16W.exe в папката, създадена в стъпка 1.
 3. Активирайте F-W100-V16W.exe, за да извлечете фърмуера в отделна папка в новата папка. Полученият файл и йерархията на папките са показани по-долу:
  • firmware (отделната папка, съдържаща фърмуера)
  • firmware.bin (фърмуера на фотоапарата, разположен в папката „firmware“)
 4. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте папката „firmware“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката „firmware“ в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 5. Поставете картата с памет във фотоапарата и го включете.
 6. Изберете Версия на фърмуера в менюто Настройки > Настройки фотоапарата и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането.
 7. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 8. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: Препоръчваме да създадете резервно копие на изображенията във вътрешната памет на фотоапарата преди да актуализирате фърмуера. Вижте ръководството на фотоапарата за информация относно копирането на изображения от вътрешната памет на карта с памет.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
CPX_FC_FirmUp_Win_Bg.pdf (PDF) (0,62 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Обновяване на фърмуера на фотоапарати COOLPIX в 5 лесни стъпки

Описание на продукта
Име COOLPIX W100 версия на фърмуера 1.6
Поддържани фотоапарати COOLPIX W100
Поддържани версии на фърмуера Версии 1.0-1.5
Име на файл F-W100-V16M.dmg
Операционна система
 • macOS Catalina версия 10.15
 • macOS Mojave версия 10.14
 • macOS High Sierra версия 10.13
 • macOS Sierra версия 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Забележка: Изисква се четец на карти или компютър с вграден слот за картата с памет.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Изтеглете F-W100-V16M.dmg.
 2. Щракнете двукратно върху иконата F-W100-V16M.dmg, за да присъедините дисковото изображение, съдържащо папката и файла по-долу:
  • firmware (отделната папка, съдържаща фърмуера)
  • firmware.bin (фърмуера на фотоапарата, намиращ се в папката „firmware“)
 3. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте папката „firmware“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката „firmware“ в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 4. Поставете картата с памет във фотоапарата и го включете.
 5. Изберете Версия на фърмуера в менюто Настройки > Настройки фотоапарата и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането.
 6. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и извадете картата с памет.
 7. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: Препоръчваме да създадете резервно копие на изображенията във вътрешната памет на фотоапарата преди да актуализирате фърмуера. Вижте ръководството на фотоапарата за информация относно копирането на изображения от вътрешната памет на карта с памет.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
CPX_FC_FirmUp_Mac_Bg.pdf (PDF) (0,58 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Обновяване на фърмуера на фотоапарати COOLPIX в 5 лесни стъпки

Лицензионно споразумение с крайния потребител

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.