Български

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне. Връзки към изтегляния могат да се изпращат по електронна поща за изтегляне на компютър.

COOLPIX W300 фърмуер

Изберете вашата операционна система.

 • Windows
 • Mac OS

Тази програма за актуализация на софтуера е за закупения продукт, посочен по-горе („засегнатия продукт“) и се предоставя само след приемане на споразумението, посочено по-долу. Чрез избиране на „Приемам“ и щракване върху „Изтегляне“, се счита, че сте приели условията на споразумението. Уверете се, че сте наясно с условията на споразумението преди да започнете изтеглянето.

 • • Тази услуга предоставя софтуер, който може да се използва за актуализиране на фърмуера на фотоапарати COOLPIX W300 до версия 1.4. Преди да продължите, проверете версията на фърмуера на фотоапарата. Няма да е необходимо да изтегляте или инсталирате тази актуализация, ако фърмуерът, посочен по-горе, е вече инсталиран.
 • • Тази актуализация включва всички промени, направени в предишни актуализации.
 • • Прочетете информацията по-долу преди да продължите.
 • Забележка :
 • • Този пакет включва две актуализации: една за самия фотоапарат, а другата за GPS модула. Втората актуализация ще започне, когато включите фотоапарата отново, след като завършите първата актуализация.
 • • Изображенията, запазени във вътрешната памет на фотоапарата, ще бъдат изтрити, когато се актуализира фърмуерът. Не забравяйте да създадете резервно копие на изображенията във вътрешната памет на фотоапарата преди да актуализирате фърмуера. Вижте ръководството на фотоапарата за инструкции относно копирането на изображения от вътрешната памет на карта с памет.
Промени от версия на фърмуера 1.3 до 1.4
 • • Отстранен е проблем, заради който потребителите не можеха да включат фотоапарата, ако той е „заспал“ с включени данни за проследяване. Включването на фотоапарата след отстраняване и повторно поставяне на батериите спираше данните за проследяване.
Промени от предишни версии
Промени от версия на фърмуера 1.2 до 1.3
 • • Следният проблем беше отстранен:
  • - В зависимост от състоянието на обекта, фотоапаратът понякога постепенно се разфокусираше по време на снимане през интервал, въпреки факта, че обикновено се очаква фокусът да се заключи с първата снимка.
Промени от версия на фърмуера 1.1 до 1.2
 • • Когато е избрано Локална часова зона или Крайна цел пътуване в подменюто Настройка > Часова зона и дата > Часова зона, сега дисплеят показва само имената на големите градове в текущо избраната зона.
Промени от версия на фърмуера 1.0 до 1.1
 • • Подобрена е точността на данните за местоположението в определени местоположения (по-конкретно тези места, където данните за местоположението се допълват от данни от сателитите QZSS „Michibiki“).
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - Фотоапаратът понякога замръзваше, когато се включваше под вода.
  • - Показването на данните за местоположението за активен режим показваше секундите в десетично число.
Разглеждане на версията на фърмуера на фотоапарата
 1. Включете фотоапарата.
 2. Натиснете бутона MENU на фотоапарата, за да се покажат менютата.
 3. Натиснете мултиселектора наляво, за да се покажат иконите за менюто, след това маркирайте Настройка и натиснете ОК.
 4. Маркирайте Версия на фърмуера в менюто Настройка на фотоапарата и натиснете ОК, за да се покаже версията на фърмуера на фотоапарата.
 5. Проверете версията на фърмуера на фотоапарата.
 6. Изключете фотоапарата.
Описание на продукта
Име COOLPIX W300 версия на фърмуера 1.4
Поддържани фотоапарати COOLPIX W300
Поддържани версии на фърмуера Версия 1.0-1.3
Име на файл F-W300-V14W.exe
Операционна система
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Забележка: Изисква се четец на карти или компютър с вграден слот за картата с памет.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Създайте папка на хард диска на компютъра и задайте име.
 2. Изтеглете F-W300-V14W.exe в папката, създадена в стъпка 1.
 3. Активирайте F-W300-V14W.exe, за да извлечете фърмуера в отделна папка в новата папка. Полученият файл и йерархията на папките са показани по-долу:
  W300Update
  - firmware (подпапката, съдържаща фърмуера)
   - firmware.bin (фърмуерът на фотоапарата, намиращ се в папката „firmware“)
   - gpsfirm.bin (фърмуерът за GPS модула, намиращ се в папката „firmware“)
 4. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте папката „firmware“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката „firmware“ в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 5. След като се уверите, че превключвателят за защита срещу запис („ключето“) на картата с памет е в позиция „запис“ (отключено), поставете картата с памет във фотоапарата и го включете.
 6. Изберете Версия на фърмуера в менюто Настройка и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 7. Когато се появи съобщение, което посочва, че актуализирането е приключило, изключете фотоапарата и го включете отново. След това актуализирането на фърмуера за GPS модула ще започне автоматично (ако фотоапаратът стартира нормално, актуализирането на GPS модула вече е завършено).
 8. Когато се появи съобщение, което посочва, че второто актуализиране е приключило, изключете фотоапарата и извадете картата с памет. Обърнете внимание, че втората актуализация ще отнеме повече време от първата.
 9. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия. Ако настоящият фърмуер не е версия 1.4, повторете актуализацията от стъпка 1.

Забележка: Препоръчваме да създадете резервно копие на изображенията във вътрешната памет на фотоапарата преди да актуализирате фърмуера. Вижте ръководството на фотоапарата за информация относно копирането на изображения от вътрешната памет на карта с памет.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
CPX_GPS_FirmUp_Win_Bg.pdf (PDF) (0,28 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Описание на продукта
Име COOLPIX W300 версия на фърмуера 1.4
Поддържани фотоапарати COOLPIX W300
Поддържани версии на фърмуера Версия 1.0-1.3
Име на файл F-W300-V14M.dmg
Операционна система
 • macOS Catalina версия 10.15
 • macOS Mojave версия 10.14
 • macOS High Sierra версия 10.13
 • macOS Sierra версия 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Забележка: Изисква се четец на карти или компютър с вграден слот за картата с памет.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на фотоапарата
 1. Изтеглете F-W300-V14M.dmg.
 2. Щракнете двукратно върху иконата F-W300-V14M.dmg, за да присъедините дисковото изображение, съдържащо папката и файла по-долу:
  W300Update
  - firmware (подпапката, съдържаща фърмуера)
   - firmware.bin (фърмуерът на фотоапарата, намиращ се в папката „firmware“)
   - gpsfirm.bin (фърмуерът за GPS модула, намиращ се в папката „firmware“)
 3. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте папката „firmware“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
  Забележка: Уверете се, че сте копирали папката „firmware“ в основната (най-горната) директория на картата с памет. Фотоапаратът няма да разпознае новия фърмуер, ако е поставен в папка под основната директория.
 4. След като се уверите, че превключвателят за защита срещу запис („ключето“) на картата с памет е в позиция „запис“ (отключено), поставете картата с памет във фотоапарата и го включете.
 5. Изберете Версия на фърмуера в менюто Настройка и следвайте инструкциите на екрана за завършване на актуализирането на фърмуера.
 6. Когато се появи съобщение, което посочва, че актуализирането е приключило, изключете фотоапарата и го включете отново. След това актуализирането на фърмуера за GPS модула ще започне автоматично (ако фотоапаратът стартира нормално, актуализирането на GPS модула вече е завършено).
 7. Когато се появи съобщение, което посочва, че второто актуализиране е приключило, изключете фотоапарата и извадете картата с памет. Обърнете внимание, че втората актуализация ще отнеме повече време от първата.
 8. Уверете се, че фърмуерът е актуализиран с новата версия. Ако настоящият фърмуер не е версия 1.4, повторете актуализацията от стъпка 1.

Забележка: Препоръчваме да създадете резервно копие на изображенията във вътрешната памет на фотоапарата преди да актуализирате фърмуера. Вижте ръководството на фотоапарата за информация относно копирането на изображения от вътрешната памет на карта с памет.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
CPX_GPS_FirmUp_Mac_Bg.pdf (PDF) (0,24 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Лицензионно споразумение с крайния потребител

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.