Български

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне. Връзки към изтегляния могат да се изпращат по електронна поща за изтегляне на друго устройство.

SB-5000 фърмуер

Изберете вашата операционна система.

 • Windows
 • Mac OS

Тази програма за актуализация на софтуера е за закупения продукт, посочен по-горе („засегнатия продукт“) и се предоставя само след приемане на споразумението, посочено по-долу. Чрез избиране на „Приемам“ и щракване върху „Изтегляне“, се счита, че сте приели условията на споразумението. Уверете се, че сте наясно с условията на споразумението преди да започнете изтеглянето.

 • • Тази услуга предоставя софтуер, който може да се използва за актуализиране на фърмуера на светкавици SB-5000 до версия 14.004. Няма да е необходимо да изтегляте или инсталирате тази актуализация, ако фърмуерът, посочен по-горе, е вече инсталиран.
 • • Актуализацията на този фърмуер се извършва със SB-5000, прикрепена към фотоапарата. Вижте „Съвместими фотоапарати“ за списък на съвместимите фотоапарати.
 • • Тази актуализация включва всички промени, направени в предишни актуализации.
 • • Прочетете информацията по-долу преди да продължите.
Съвместими фотоапарати

Следните фотоапарати могат да бъдат използвани за актуализиране на фърмуера на SB-5000:

 • • Z 7 и Z 6
 • • D5, D4S, Df, D850, D810, D810A и D750
 • • D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300, D3500, D3400 и D3300

Уверете се, че сте актуализирали фърмуера на фотоапарата за следните фотоапарати до най-новата версия преди да актуализирате фърмуера за SB-5000.

 • • D4, D800, D800E, D610 и D600
 • • D7100, D5200 и D3200

Забележка: Не могат да се използват други фотоапарати.

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Промени от версия на фърмуера 14.003 до 14.004
 • • За поддръжка на обектива NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct, продуктът вече може да показва диафрагма f/0,95.
Промени от предишни версии
Промени от версия на фърмуера 14.002 до 14.003
 • • Добавена е поддръжка за Z 7, Z 6 и D3500.
Промени от версия на фърмуера 14.001 до 14.002
 • • Следните проблеми са отстранени:
  • - Мащабирането (ъгълът на осветяване) не функционираше както се очаква при ниски температури.
  • - Когато AF ONLY (активирано подпомогнато осветяване за автоматичното фокусиране, отменена функция на светкавицата) е било избрано за Custum (Потребителско меню) > AF (подпомогнато осветяване за автоматичното фокусиране/отмяна на функцията на светкавицата), натискането на спусъка наполовина след рестартиране на таймера за готовност на фотоапарата не активираше лъча за подпомагане на АФ.
Разглеждане на версията на фърмуера на светкавицата

На фотоапарата

 1. Прикрепете SB-5000 към фотоапарата и включете фотоапарата и светкавицата.
 2. Натиснете бутона MENU на фотоапарата и изберете Версия на фърмуера в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ, за да се покаже версията на фърмуера на SB-5000.
 3. Вижте версията на фърмуера на SB-5000.
 4. Изключете фотоапарата и светкавицата.

На SB-5000

 1. Включете SB-5000.
 2. Натиснете бутона МЕНЮ и използвайте мултиселектора, за да изберете SET_UP (меню Настройка) > Ver..
 3. Вижте версията на фърмуера на SB-5000.
 4. Изключете светкавицата.
Описание на продукта
Име SB-5000 версия на фърмуера 14.004
Поддържани светкавици SB-5000
Версия на фърмуера на поддържаните светкавици Версия 14.001-14.003
Име на файл F-SB5000-V14004W.exe
Системни изисквания
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Забележка: Изисква се четец на карти или компютър с вграден слот за картата с памет.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на светкавицата
 1. Създайте папка на хард диска на компютъра и задайте име.
 2. Изтеглете F-SB5000-V14004W.exe в папката, създадена в стъпка 1.
 3. Активирайте F-SB5000-V14004W.exe, за да извлечете следния файл в папката с име „SB5000Update“:
  • SB500014004.bin (фърмуерът на светкавицата)
 4. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте „SB500014004.bin“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
 5. Поставете картата с памет във фотоапарата. Ако фотоапаратът ви позволява да изберете един слот като основен слот, а другият като допълнителен слот, поставете картата в слота, текущо избран като основен слот. В противен случай поставете картата в Слот 1.
 6. Прикрепете SB-5000 към фотоапарата и включете фотоапарата и светкавицата.
 7. Натиснете бутона MENU на фотоапарата, изберете Версия на фърмуера > Актуализация в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите актуализацията на фърмуера.
 8. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и светкавицата и извадете картата с памет.
 9. Включете фотоапарата и светкавицата и се уверете, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
SB_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0.33 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Описание на продукта
Име SB-5000 версия на фърмуера 14.004
Поддържани светкавици SB-5000
Версия на фърмуера на поддържаните светкавици Версия 14.001-14.003
Име на файл F-SB5000-V14004M.dmg
Системни изисквания
 • macOS Mojave версия 10.14
 • macOS High Sierra версия 10.13
 • macOS Sierra версия 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Забележка: Изисква се четец на карти или компютър с вграден слот за картата с памет.
Авторски права Nikon Corporation
Тип архив Самоизвличане
Репродукция Не е разрешено
Актуализиране на фърмуера на светкавицата
 1. Изтеглете F-SB5000-V14004M.dmg.
 2. Щракнете двукратно върху иконата F-SB5000-V14004M.dmg, за да сложите дисково изображение, съдържащо папка с името „SB5000Update“, която на свой ред съдържа следния файл:
  • SB500014004.bin (фърмуерът на светкавицата)
 3. Като използвате слота за картата или четец на карти, копирайте „SB500014004.bin“ на картата с памет, която е била форматирана във фотоапарата.
 4. Поставете картата с памет във фотоапарата. Ако фотоапаратът ви позволява да изберете един слот като основен слот, а другият като допълнителен слот, поставете картата в слота, текущо избран като основен слот. В противен случай поставете картата в Слот 1.
 5. Прикрепете SB-5000 към фотоапарата и включете фотоапарата и светкавицата.
 6. Натиснете бутона MENU на фотоапарата, изберете Версия на фърмуера > Актуализация в МЕНЮ С НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите актуализацията на фърмуера.
 7. След като актуализирането приключи, изключете фотоапарата и светкавицата и извадете картата с памет.
 8. Включете фотоапарата и светкавицата и се уверете, че фърмуерът е актуализиран с новата версия.

Забележка: За по-подробни инструкции или информация за оборудването, необходимо за извършване на актуализирането, изтеглете следния pdf файл:
SB_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0.27 MB)

Забележка: Актуализациите могат да се извършват за вас от сервизните представители, оторизирани от Nikon.

Лицензионно споразумение с крайния потребител

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.