Nikon
Tiếng Việt

Firmware KeyMission 360

Chọn hệ điều hành của bạn.

 • Windows
 • Mac OS

Chương trình cập nhật phần mềm này là dành cho sản phẩm của khách hàng được liệt kê ở trên ("sản phẩm ảnh hưởng"), và chỉ được cung cấp trên cơ sở chấp nhận thỏa thuận được liệt kê dưới đây. Bằng cách chọn "Chấp nhận" và bấm vào "Tải về", bạn được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Hãy chắc chắn bạn hiểu rõ các điều khoản của thỏa thuận này trước khi bắt đầu tải về.

 • • Dịch vụ này cung cấp phần mềm có thể được sử dụng để cập nhật vi chương trình cho các máy ảnh KeyMission 360 lên phiên bản 1.4. Trước khi tiếp tục, chọn Camera (Máy ảnh) > Camera settings (Cài đặt máy ảnh) > Firmware version (Phiên bản vi chương trình)  trong ứng dụng SnapBridge 360/170 hoặc Set (Đặt) > Firmware version (Phiên bản vi chương trình) trong KeyMission 360/170 Utility và kiểm tra phiên bản vi chương trình. Bạn không cần phải tải về hay cài đặt bản cập nhật này nếu vi chương trình được liệt kê ở trên đã được cài đặt rồi.
 • • Sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng SnapBridge 360/170.
 • • Đọc thông tin dưới đây trước khi tiến hành.
Thay đổi của Phiên Bản Firmware 1.3 lên 1.4
 • • Cải tiến khả năng ghép và kết nối giữa máy ảnh và các thiết bị Android OS chạy ứng dụng SnapBridge 360/170.
Thay đổi từ các phiên bản trước
Thay đổi của Phiên Bản Firmware 1.2 lên 1.3
 • • Đưa ra các cải tiến về vấn đề kết nối không ổn định khi kết nối máy ảnh và các phiên bản tương thích iOS 10.2 của ứng dụng SnapBridge 360/170.
Thay đổi của Phiên Bản Firmware 1.1 lên 1.2
 • • Sửa lỗi trong một số ít trường hợp khiến cho các phần ảnh được ghi ở dạng đen trắng.
Thay đổi của Phiên Bản Firmware 1.0 lên 1.1
 • • Bổ sung hỗ trợ cho iOS 10. Người dùng iOS 10 cần nâng cấp ứng dụng SnapBridge 360/170 lên phiên bản mới nhất có hỗ trợ iOS 10.
 • • Cải thiện khả năng kết nối khi ghép nối với ứng dụng SnapBridge 360/170.
 • • Sửa lỗi xảy ra ở các ảnh 360° hình cầu không hiển thị là ảnh 360° hình cầu khi được tải lên Facebook.
 • • Các tệp được ghi bằng cách dùng Loop recording (Ghi lặp lại) bây giờ được chia thành tối đa 6 phần thay vì 5 phần.
Xem Phiên Bản Firmware Máy Ảnh
Máy tính
 1. Kết nối máy tính vào KeyMission 360 và khởi chạy KeyMission 360/170 Utility.
 2. Bấm vào thẻ Set (Đặt).
 3. Sử dụng Firmware version (Phiên bản vi chương trình) để kiểm tra phiên bản vi chương trình máy ảnh.
Thiết bị thông minh
 1. Khởi chạy ứng dụng SnapBridge 360/170 và ghép nối thiết bị thông minh với máy ảnh của bạn (nếu các thiết bị đã được kết nối, ứng dụngSnapBridge 360/170 sẽ kết nối tự động khi khởi chạy).
 2. Gõ vào Camera settings (Cài đặt máy ảnh) trong tab Camera (Máy ảnh).
 3. Sử dụng Firmware version (Phiên bản vi chương trình) để kiểm tra phiên bản vi chương trình máy ảnh.
Mô tả sản phẩm
Tên Firmware Phiên Bản 1.4 KeyMission 360
Máy ảnh được hỗ trợ KeyMission 360
Các phiên bản firmware được hỗ trợ Phiên bản 1.0–1.3
Tên tập tin F-KM360-V14W.exe
Hệ điều hành
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Chú ý: Cần có bộ đọc thẻ hoặc máy tính có khe thẻ nhớ gắn sẵn.
Bản quyền Nikon Corporation
Loại lưu trữ Tự giải nén
Tái tạo Không được phép
Cập Nhật Firmware Máy Ảnh
 1. Tạo một thư mục trên ổ cứng của máy tính và đặt tên tùy ý.
 2. Tải xuống F-KM360-V14W.exe vào thư mục đã tạo ở Bước 1.
 3. Chạy F-KM360-V14W.exe để giải nén firmware vào thư mục con trong thư mục mới. Tập tin kết quả và thư mục hệ thống phân cấp được hiển thị dưới đây:
  • KM360Update (thư mục con chứa firmware)
  • update.bin (firmware máy ảnh, nằm ở thư mục “KM360Update”)
 4. Sử dụng khe thẻ hoặc bộ đọc thẻ, sao chép tệp “update.bin” sang thẻ nhớ đã được định dạng trong máy ảnh bằng cách sử dụng ứng dụng KeyMission 360/170 Utility hoặc SnapBridge 360/170.
 5. Lắp thẻ nhớ vào máy ảnh.
 6. Đồng thời nhấn và giữ nút chụp ảnh và nút quay phim trên máy ảnh để bắt đầu cập nhật vi chương trình. Đèn LED trạng thái sẽ tắt khi cập nhật xong.
 7. Sử dụng ứng dụng KeyMission 360/170 Utility hoặc SnapBridge 360/170 để xác nhận vi chương trình đã được cập nhật lên phiên bản mới.

Chú ý: Để được hướng dẫn chi tiết hơn hoặc để có thông tin về thiết bị cần thiết để hoàn thành việc cập nhật, tải về tập tin pdf sau đây:
KM360_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0.39 MB)

Chú ý: Đại diện dịch vụ Nikon ủy quyền có thể tiến hành việc cập nhật cho bạn.

Mô tả sản phẩm
Tên Firmware Phiên Bản 1.4 KeyMission 360
Máy ảnh được hỗ trợ KeyMission 360
Các phiên bản firmware được hỗ trợ Phiên bản 1.0–1.3
Tên tập tin F-KM360-V14M.dmg
Hệ điều hành
 • macOS Sierra phiên bản 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Chú ý: Cần có bộ đọc thẻ hoặc máy tính có khe thẻ nhớ gắn sẵn.
Bản quyền Nikon Corporation
Loại lưu trữ Tự giải nén
Tái tạo Không được phép
Cập Nhật Firmware Máy Ảnh
 1. Tải xuống F-KM360-V14M.dmg.
 2. Nhấp đúp vào biểu tượng F-KM360-V14M.dmg để gắn đĩa ảnh có chứa thư mục và tập tin bên dưới:
  • KM360Update (thư mục con chứa firmware)
  • update.bin (firmware máy ảnh, nằm ở thư mục “KM360Update”)
 3. Sử dụng khe thẻ hoặc bộ đọc thẻ, sao chép tệp “update.bin” sang thẻ nhớ đã được định dạng trong máy ảnh bằng cách sử dụng ứng dụng KeyMission 360/170 Utility hoặc SnapBridge 360/170.
 4. Lắp thẻ nhớ vào máy ảnh.
 5. Đồng thời nhấn và giữ nút chụp ảnh và nút quay phim trên máy ảnh để bắt đầu cập nhật vi chương trình. Đèn LED trạng thái sẽ tắt khi cập nhật xong.
 6. Sử dụng ứng dụng KeyMission 360/170 Utility hoặc SnapBridge 360/170 để xác nhận vi chương trình đã được cập nhật lên phiên bản mới.

Chú ý: Để được hướng dẫn chi tiết hơn hoặc để có thông tin về thiết bị cần thiết để hoàn thành việc cập nhật, tải về tập tin pdf sau đây:
KM360_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0.42 MB)

Chú ý: Đại diện dịch vụ Nikon ủy quyền có thể tiến hành việc cập nhật cho bạn.

Thỏa Thuận Cấp Phép Người Dùng Cuối

Dịch vụ tải về này không có sẵn trên thiết bị của bạn.

Bạn có thể gửi cho chính bạn một email có liên kết tới bản tải về này để sử dụng trên một thiết bị khác.

Có thể xem các tệp PDF bằng cách sử dụng phần mềm miễn phí Adobe® Reader®.
Tải Adobe® Reader®.

Trung tâm tải về