Nikon
Lietuvių

D500 integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato D500 integruotos programinės įrangos C versija 1.13. Prieš tęsdami pasirinkite fotoaparato SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) ir patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums nereikės atsisiųsti ir įdiegti šio naujinio.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
Integruotos programinės įrangos C versijų nuo 1.00 iki 1.12 naujinimas įdiegiant versiją 1.13
 • Atnaujinti reikės per du kartus. Atlikus antrąjį naujinimą integruotos programinės įrangos naujinimas būna baigtas.
 • Naujinant pirmąkart fotoaparatas gali nerodyti jokio pranešimo arba rodyti pranešimą „Update failed. Contact a Nikon-authorized service representative.“ (Atnaujinti nepavyko. Kreipkitės į Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.); nekreipdami į jį dėmesio pereikite prie antrojo naujinimo.
 • Antrojo naujinimo veiksmai
 • Atlikite skirsnyje „Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas“ nurodytus 5–7 veiksmus.
 • Pastaba apie antrąjį naujinimą
 • Žinokite, kad integruotos programinės įrangos versija po pirmojo naujinimo gali būti pasikeitusi arba ne. Jei integruotos programinės įrangos versija pasikeitė, dialogo lange „Update?“ (Ar naujinti?) rodoma versija „Current“ (esama) ir „New“ (nauja) bus tokia pati; kitu atveju abi versijos bus skirtingos.
 • Abiem atvejais programinės įrangos versija atsinaujins, kai baigsite antrąjį naujinimą.
 • Nepavyksta sudaryti ryšio su programėle „SnapBridge“
 • Jei baigus naujinti programėlės SnapBridge ir fotoaparato ryšio sudaryti neįmanoma, gali būti, kad antrojo naujinimo neatlikote.
 • Parinkdami fotoaparato SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) atverkite rodinį, kuriame pateikiamas programėlės ir fotoaparato pavadinimas. Jei Bluetooth piktograma rodinyje nemirksi, naujinimą reikės pakartoti.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.12 nuo 1.13
 • • Išspręsta problema, kuri trukdydavo susieti prietaisus ir dėl kurios ryšys būdavo nepatikimas, jei fotoaparatas būdavo naudojamas su operacinei sistemai Android skirta programėlės SnapBridge versija.
Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.11 nuo 1.12
 • • Išspręsta problema, dėl kurios fotoaparato ir iOS 10.2 versijai pritaikytos programėlės SnapBridge ryšys būdavo nepatikimas.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.10 nuo 1.11
 • • Išspręsta problema, dėl kurios jutiklinio užrakto funkcijai nepavykdavo atleisti užrakto, jei automatinio fokusavimo funkcija būdavo naudojama esant įjungtam tiesioginės peržiūros režimui ir esant prijungtam blykstės įrenginiui SB-800.
 • • Pakeistas sąrašas elementų, kurie tikrinami, kai vaizdo jutiklis valomas naudojant parinktį SETUP MENU (SĄRANKOS MENIU) > Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) > Clean now (valyti dabar). Kai naujinimas bus baigtas, rekomenduojame nuvalyti vaizdo jutiklį naudojant minėtą parinktį.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.02 nuo 1.10
 • • Integruota programinė įranga papildomai pritaikyta programos SnapBridge iOS versijai.
 • • Pakeista dalis žinyno teksto.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Nuotraukos būdavo rodomos neteisingai, jei nuotraukos peržiūros metu būdavo naudojama didinimo atkuriant funkcija.
  • - Fokusavimo taško rodmuo neįsižiebdavo, jei užrakto atleidimo mygtukas būdavo paspaudžiamas iki pusės pasibaigus budėjimo laikmačio laikui.
  • - Fotoaparatas nustodavo reaguoti, jei komandų ratukas būdavo naudojamas atvėrus meniu CUSTOM SETTING MENU (PASIRINKTINIŲ NUSTATYMŲ MENIU) > f Controls (f valdikliai) > f1 Custom control assignment (f1 pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams) > Movie record button + command dial (filmavimo mygtukas + command dial).
  • - Jei nustatyta meniu PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRAFAVIMO MENIU) parametro Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) parinktis būdavo ne Off (išjungta), nuotraukos, padarytos su papildoma blykste esant įjungtam automatinės diafragmos (AA), ne TTL automatiniam (A) arba atstumo pirmumo rankiniam (GN) blykstės režimui, būdavo eksponuotos per mažai.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.01 nuo 1.02
 • • Išspręsta problema, dėl kurios kartais atsirasdavo klaidų su kai kuriomis UHS-II SD atminties kortelėmis. Mums pavyko išsiaiškinti, kad tai būdavo skaitymo klaidos, kildavusios ne fotoaparate, o pačiose kortelėse, todėl problemą išsprendėme aplinkiniu metodu, pagal kurį laikinai įjungiamas UHS-I režimas, jei, esant įjungtam UHS-II režimui, kortelėje atsiranda klaida. UHS-II režimas grąžinamas, kai fotoaparatas išjungiamas ir vėl įjungiamas arba kai iš naujo paleidžiamas budėjimo laikmatis. Įdiegus naujinį, kortelėse atsirandančių skaitymo klaidų vis dar gali pasitaikyti, tačiau labai retai.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.00 nuo 1.01
 • • Išspręsta problema, dėl kurios kartais būdavo neteisingai rodomos meniu SETUP MENU (sąrankos meniu) > Language (kalba) parinktys.
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspauskite fotoaparato mygtuką MENU (meniu) ir pasirinkę SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) galėsite peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 3. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 4. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas D500 integruotos programinės įrangos C versija 1.13
Tinkami fotoaparatai D500
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.12
Failo pavadinimas F-D500-V113W.exe
Reikalavimai, keliami sistemai
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Pastaba. Reikia kortelių skaitytuvo arba kompiuterio su atminties kortelių lizdu.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Sukurkite kompiuterio standžiajame diske aplanką ir pavadinkite jį pagal pageidavimą.
 2. Atsisiųskite failą F-D500-V113W.exe į aplanką, kurį sukūrėte pirmu veiksmu.
 3. Paleiskite F-D500-V113W.exe, kad programa išpakuotų toliau nurodytą failą į aplanką D500Update:
  • D500_0113.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 4. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją failą D500_0113.bin.
 5. Įkiškite atminties kortelę į fotoaparatą ir jį įjunkite.
 6. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 7. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 8. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamesnių nurodymų arba informacijos apie įrangą, kuriai reikia naujinio, atsisiųskite toliau nurodytą PDF failą:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Integruotos programinės įrangos C versijų nuo 1.00 iki 1.12 naujinimas įdiegiant versiją 1.13
 • Atnaujinti reikės per du kartus. Atlikus antrąjį naujinimą integruotos programinės įrangos naujinimas būna baigtas.
 • Naujinant pirmąkart fotoaparatas gali nerodyti jokio pranešimo arba rodyti pranešimą „Update failed. Contact a Nikon-authorized service representative.“ (Atnaujinti nepavyko. Kreipkitės į Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.); nekreipdami į jį dėmesio pereikite prie antrojo naujinimo.
 • Antrojo naujinimo veiksmai
 • Atlikite skirsnyje „Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas“ nurodytus 4–6 veiksmus.
 • Pastaba apie antrąjį naujinimą
 • Žinokite, kad integruotos programinės įrangos versija po pirmojo naujinimo gali būti pasikeitusi arba ne. Jei integruotos programinės įrangos versija pasikeitė, dialogo lange „Update?“ (Ar naujinti?) rodoma versija „Current“ (esama) ir „New“ (nauja) bus tokia pati; kitu atveju abi versijos bus skirtingos.
 • Abiem atvejais programinės įrangos versija atsinaujins, kai baigsite antrąjį naujinimą.
 • Nepavyksta sudaryti ryšio su programėle „SnapBridge“
 • Jei baigus naujinti programėlės SnapBridge ir fotoaparato ryšio sudaryti neįmanoma, gali būti, kad antrojo naujinimo neatlikote.
 • Parinkdami fotoaparato SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) atverkite rodinį, kuriame pateikiamas programėlės ir fotoaparato pavadinimas. Jei Bluetooth piktograma rodinyje nemirksi, naujinimą reikės pakartoti.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.12 nuo 1.13
 • • Išspręsta problema, kuri trukdydavo susieti prietaisus ir dėl kurios ryšys būdavo nepatikimas, jei fotoaparatas būdavo naudojamas su operacinei sistemai Android skirta programėlės SnapBridge versija.
Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.11 nuo 1.12
 • • Išspręsta problema, dėl kurios fotoaparato ir iOS 10.2 versijai pritaikytos programėlės SnapBridge ryšys būdavo nepatikimas.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.10 nuo 1.11
 • • Išspręsta problema, dėl kurios jutiklinio užrakto funkcijai nepavykdavo atleisti užrakto, jei automatinio fokusavimo funkcija būdavo naudojama esant įjungtam tiesioginės peržiūros režimui ir esant prijungtam blykstės įrenginiui SB-800.
 • • Pakeistas sąrašas elementų, kurie tikrinami, kai vaizdo jutiklis valomas naudojant parinktį SETUP MENU (SĄRANKOS MENIU) > Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) > Clean now (valyti dabar). Kai naujinimas bus baigtas, rekomenduojame nuvalyti vaizdo jutiklį naudojant minėtą parinktį.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.02 nuo 1.10
 • • Integruota programinė įranga papildomai pritaikyta programos SnapBridge iOS versijai.
 • • Pakeista dalis žinyno teksto.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Nuotraukos būdavo rodomos neteisingai, jei nuotraukos peržiūros metu būdavo naudojama didinimo atkuriant funkcija.
  • - Fokusavimo taško rodmuo neįsižiebdavo, jei užrakto atleidimo mygtukas būdavo paspaudžiamas iki pusės pasibaigus budėjimo laikmačio laikui.
  • - Fotoaparatas nustodavo reaguoti, jei komandų ratukas būdavo naudojamas atvėrus meniu CUSTOM SETTING MENU (PASIRINKTINIŲ NUSTATYMŲ MENIU) > f Controls (f valdikliai) > f1 Custom control assignment (f1 pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams) > Movie record button + command dial (filmavimo mygtukas + command dial).
  • - Jei nustatyta meniu PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRAFAVIMO MENIU) parametro Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) parinktis būdavo ne Off (išjungta), nuotraukos, padarytos su papildoma blykste esant įjungtam automatinės diafragmos (AA), ne TTL automatiniam (A) arba atstumo pirmumo rankiniam (GN) blykstės režimui, būdavo eksponuotos per mažai.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.01 nuo 1.02
 • • Išspręsta problema, dėl kurios kartais atsirasdavo klaidų su kai kuriomis UHS-II SD atminties kortelėmis. Mums pavyko išsiaiškinti, kad tai būdavo skaitymo klaidos, kildavusios ne fotoaparate, o pačiose kortelėse, todėl problemą išsprendėme aplinkiniu metodu, pagal kurį laikinai įjungiamas UHS-I režimas, jei, esant įjungtam UHS-II režimui, kortelėje atsiranda klaida. UHS-II režimas grąžinamas, kai fotoaparatas išjungiamas ir vėl įjungiamas arba kai iš naujo paleidžiamas budėjimo laikmatis. Įdiegus naujinį, kortelėse atsirandančių skaitymo klaidų vis dar gali pasitaikyti, tačiau labai retai.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.00 nuo 1.01
 • • Išspręsta problema, dėl kurios kartais būdavo neteisingai rodomos meniu SETUP MENU (sąrankos meniu) > Language (kalba) parinktys.
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspauskite fotoaparato mygtuką MENU (meniu) ir pasirinkę SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) galėsite peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 3. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 4. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas D500 integruotos programinės įrangos C versija 1.13
Tinkami fotoaparatai D500
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.12
Failo pavadinimas F-D500-V113M.dmg
Reikalavimai, keliami sistemai
 • macOS Sierra versija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Pastaba. Reikia kortelių skaitytuvo arba kompiuterio su atminties kortelių lizdu.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite F-D500-V113M.dmg.
 2. Dukart spustelėkite failo F-D500-V113M.dmg piktogramą, kad prijungtumėte disko atvaizdį su aplanku D500Update, kuriame yra toliau nurodytas failas:
  • D500_0113.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 3. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją failą D500_0113.bin.
 4. Įkiškite atminties kortelę į fotoaparatą ir jį įjunkite.
 5. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 6. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 7. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamesnių nurodymų arba informacijos apie įrangą, kuriai reikia naujinio, atsisiųskite toliau nurodytą PDF failą:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

Ši atsisiuntimo paslauga jūsų įrenginyje nepasiekiama.

Galite sau išsiųsti elektroninį laišką su šio atsisiuntimo nuoroda, kad galėtumėte ja pasinaudoti kitame įrenginyje.

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.

Atsisiuntimo centras