Nikon
Lietuvių

D810 integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato D810 integruotos programinės įrangos C versija 1.12. Prieš tęsdami pasirinkite fotoaparato SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) ir patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums nereikės atsisiųsti ir įdiegti šio naujinio.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
Pastaba
 • • D810 „C“ integruotą programinę įrangą galima atnaujinti tiesiai iš 1.00 versijos į 1.12 versiją be neigiamų pasekmių. Nors atnaujinus į šią versiją sumažinamos šviesios dėmės, klientai pastebėjo, kad esant ilgalaikei ekspozicijai reikia, kad vaizdavimą sureguliuotų Nikon įgaliotas techninės priežiūros atstovas.
  Šis atnaujinimas taip pat sumažina šviesias dėmes, pastebėtas nuotraukose, padarytose pasirinkus vaizdo ploto parametrą 1.2×.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.11 nuo 1.12
 • • Su fotoaparatu nuo šiol galima naudoti belaidį siųstuvą WT-7.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Daugkartinės ekspozicijos nuotraukos būdavo įrašomos neteisingai.
  • - Nuotraukų atkūrimo metu atvėrus RGB histogramų rodinį, kai kurių nuotraukų histogramos būdavo rodomos neteisingai.
  • - Kol būdavo nustatyta parametro Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė) parinktis On (įjungta), nuotraukų, daromų esant nustatytai parametro Image quality (nuotraukos kokybė) parinkčiai NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) ir aukštos kokybės JPEG) ir parametro JPEG/TIFF recording (JPEG/TIFF įrašymas) > Image size (nuotraukos dydis) parinkčiai Medium (vidutinė), kraštai būdavo iškraipomi.
  • - Iš karto po objektyvų keitimo įrašomų nuotraukų ekspozicija būdavo neteisinga.
  • - Apsaugojimo piktograma būdavo rodoma neteisingai.
  • - Kol nustatyta parametro Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė) parinktis On (įjungta), fotoaparato integruota programinė įranga nustodavo veikti, jei naudotojas pamėgindavo fotografuoti esant nustatytai parametro Image quality (nuotraukos kokybė) parinkčiai NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) ir aukštos kokybės JPEG), parametro NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas) > Image size (nuotraukos dydis) parinkčiai Small (maža) ir parametro Secondary slot function (antrinio lizdo funkcija) parinkčiai RAW primary - JPEG secondary (RAW – į pirminį, JPEG – į antrinį).
  • - Užrakto su elektronine priekine diafragma greitis kartais būdavo didesnis už 1/2 000 sek.
  • - Nuotraukos kartais būdavo neįrašomos.
Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.10 nuo 1.11
 • • Pašalinta problema, dėl kurios fotoaparatas kartais nustodavo reaguoti, kai prie jo būdavo prijungiamas belaidis nuotolinio valdymo įtaisas WR-R10, kuriame įdiegta 3.00 versijos integruota programinė įranga.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.02 nuo 1.10
 • SETUP MENU (sąrankos meniu) elementui HDMI pridėta parinktis External recording control (išorinis įrašymo valdymas). Jei fotoaparatas prijungiamas per HDMI jungtį prie trečiosios šalies įrašytuvo, kuris dera su Atomos Open Protocol (Atomos SHOGUN, NINJA2 arba NINJA BLADE), pasirinkus On (įjungta) leidžiama naudoti fotoaparato valdiklius įrašymo paleidimui ir sustabdymui. Daugiau informacijos galima rasti papildomam vadove.

  Atminkite: SETUP MENU (sąrankos meniu) elementui HDMI > Output resolution (išvesties skyra) parinkite kitą reikšmę nei 576p (progressive (laipsniškas)) arba 480p (progressive (laipsniškas)).

 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Fotoaparate pateikiamos informacijos apie nuotrauką sąraše būdavo rodomi neteisingi atstumai, jei nuotrauka daryta naudojant papildomą blykstę, įjungus joje atstumo pirmumo rankinį blykstės režimą (GN).
  • - Fotografuojant tiesioginės peržiūros ekrane, ryškumas nesikeisdavo, kai ekspozicijos kompensavimui būdavo sukamas komandų ratukas, o CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) elementui b Metering/exposure (matavimas/ekspozicija) > b4 Easy exposure compensation (paprastas ekspozicijos kompensavimas) > Easy exposure compensation (paprastas ekspozicijos kompensavimas) būdavo suteikta reikšmė On (Auto reset) (įjungta, automatinis nustatymas iš naujo).
  • - Nors peržiūros mygtukas sustabdydavo objektyvą iki didžiausios diafragmos, priskyrus Preview (peržiūra) funkciją, ekrane nepasirodydavo didžiausios diafragmos indikacija.
  • - Retais atvejais, naudotojui mėginant fotografuoti tiesioginės peržiūros metu, užraktas nebūdavo atleidžiamas.
  • - Filmavimo tiesioginės peržiūros metu girdėdavosi apie 4 sekundes statinio triukšmo, kai garsas būdavo įrašomas išoriniais HDMI įrašytuvais.
  • - Tiesioginės peržiūros metu ekrane rodomas užrakto greitis, diafragma, ISO jautrumas skirdavosi nuo verčių, pateiktų galutiniame filmo faile.
  • - Kartais nebūdavo galima sureguliuoti garso, kai filmai buvo leidžiami viso kadro atkūrimo režimu, paslėpus indikacijas (None (image only) (nieko, tik vaizdas)).
  • - Ekspozicijos kompensavimui nepavykdavo pasiekti norimų rezultatų, jei būdavo pasirenkama neigiama vertė, kai NEF (RAW) nuotraukos buvo apdorojamos naudojantis RETOUCH MENU (retušavimo meniu) parinktimi NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas).
  • - Retais atvejais nuotraukų nepavykdavo įrašyti tinkamai SHOOTING MENU (fotografavimo meniu) pasirinkus HDR (high dynamic range) (aukštas dinaminis diapazonas).
  • - Jei fotografuojant intervalų laikmačių parinkčiai Exposure smoothing (ekspozicijos glodinimas) būdavo pasirenkama reikšmė On (įjungta), visi kadrai po pirmojo būdavo eksponuojami per ilgai.
  • - Failų numeriai būdavo priskiriami netinkama seka.
  • - Kai kuriose kalbose, SETUP MENU (sąrankos meniu) > Location data (vietos duomenys) > Position (padėtis) rodinyje trūkdavo simbolių ar simbolių dalių.
  • - Kai kuriose kalbose, SETUP MENU (sąrankos meniu) > AF fine-tune (AF tikslinimas) > List saved values (išsaugotų verčių sąrašas) rodinyje trūkdavo simbolių arba simbolių dalių.
 • • Pakeistas kai kurių žinyno skilčių tekstas.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.01 nuo 1.02
 • • Išspręsta vaizdo rodymo problema, kai peržiūrint vaizdus, kol neužgesusi atminties kortelės prieigos lemputė, būdavo naudojama didinimo atkuriant funkcija.
 • • Išspręstos meniu ir kitų rodinių fotoaparato bei televizoriaus ekranuose problemos, kai fotoaparatas per HDMI jungtį būdavo prijungiamas prie 4K televizoriaus.
 • • Sumažintas triukšmas, kartais girdimas pasirinkus kitą CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) elemento d1 Beep (garsinis signalas) parinktį nei Off (išjungta).
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.00 nuo 1.01
 • • Sumažinta šviesių dėmių atsiradimo tikimybė nuotraukose, padarytose, kai vaizdo plotui nustatoma 1.2× parinktis.
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspauskite fotoaparato mygtuką MENU (meniu) ir pasirinkę SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) galėsite peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 3. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 4. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas D810 integruotos programinės įrangos C versija 1.12
Tinkami fotoaparatai D810
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.11
Failo pavadinimas F-D810-V112W.exe
Reikalavimai, keliami sistemai
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
 • Microsoft Windows Vista Home Basic
 • Microsoft Windows Vista Home Premium
 • Microsoft Windows Vista Business
 • Microsoft Windows Vista Enterprise
 • Microsoft Windows Vista Ultimate
Pastaba. Reikia kortelių skaitytuvo arba kompiuterio su atminties kortelių lizdu.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Sukurkite kompiuterio standžiajame diske aplanką ir pavadinkite jį pagal pageidavimą.
 2. Atsisiųskite failą F-D810-V112W.exe į aplanką, kurį sukūrėte pirmu veiksmu.
 3. Paleiskite F-D810-V112W.exe, kad programa išpakuotų toliau nurodytą failą į aplanką D810Update:
  • D810_0112.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 4. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją failą D810_0112.bin.
 5. Įkiškite atminties kortelę į tą lizdą, kuris parinktas pirminiu, ir įjunkite fotoaparatą.
 6. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 7. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 8. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamesnių nurodymų arba informacijos apie įrangą, kuriai reikia naujinio, atsisiųskite toliau nurodytą PDF failą:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Produkto aprašymas
Pavadinimas D810 integruotos programinės įrangos C versija 1.12
Tinkami fotoaparatai D810
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.11
Failo pavadinimas F-D810-V112M.dmg
Reikalavimai, keliami sistemai
 • macOS Sierra versija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Pastaba. Reikia kortelių skaitytuvo arba kompiuterio su atminties kortelių lizdu.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite F-D810-V112M.dmg.
 2. Dukart spustelėkite failo F-D810-V112M.dmg piktogramą, kad prijungtumėte disko atvaizdį su aplanku D810Update, kuriame yra toliau nurodytas failas:
  • D810_0112.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 3. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją failą D810_0112.bin.
 4. Įkiškite atminties kortelę į tą lizdą, kuris parinktas pirminiu, ir įjunkite fotoaparatą.
 5. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 6. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 7. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamesnių nurodymų arba informacijos apie įrangą, kuriai reikia naujinio, atsisiųskite toliau nurodytą PDF failą:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

Ši atsisiuntimo paslauga jūsų įrenginyje nepasiekiama.

Galite sau išsiųsti elektroninį laišką su šio atsisiuntimo nuoroda, kad galėtumėte ja pasinaudoti kitame įrenginyje.

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.

Atsisiuntimo centras