Nikon
Čeština

Firmware fotoaparátu D4S

Vyberte operační systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program pro aktualizaci softwaru je určen pro výše uvedený výrobek vlastněný zákazníkem („předmětný výrobek“) a je poskytován pouze za předpokladu souhlasu s níže uvedenou smlouvou. Výběrem možnosti „Souhlasím“ a klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Před zahájením stahování se ujistěte, že jste srozuměni s podmínkami smlouvy.

 • • Tato služba poskytuje software, který lze použít pro aktualizaci firmwaru „C“ fotoaparátu D4S na verzi 1.32. Než budete pokračovat, vyberte v MENU NASTAVENÍ fotoaparátu položku Verze firmwaru a zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu. Pokud je již výše uvedený firmware nainstalován, nemusíte tuto aktualizaci stahovat ani instalovat.
 • • Než budete pokračovat, přečtěte si níže uvedené informace.
DŮLEŽITÉ: Aktualizaci firmwaru nelze provést, pokud je vybrána možnost Povolit v položce Síť > Připojení k síti v MENU NASTAVENÍ. Před dalším postupem vyberte možnost Zakázat v položce Připojení k síti.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.31 na verzi 1.32
 • • Byly vyřešeny následující problémy, které se vyskytovaly v ojedinělých případech při pořízení snímků RAW+JPEG v okamžiku vložení paměťových karet s povoleným zápisem do obou slotů XQD a CompactFlash, výběru možnosti RAW hlav. slot – JPEG dopl. slot v položce Funkce doplňkového slotu v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ a výběru možnosti Zapnuto v položce Síť > Možnosti > Automatické odesílání v MENU NASTAVENÍ.
  • - Fotoaparát se v některých případech zablokoval po restartování poté, co uživatel (1) stisknul tlačítko spouště až na doraz bez předchozí aktivace časovače pohotovostního režimu a (2) umožnil doběhnutí časovače nebo vypnul fotoaparát bez předchozí opětovné aktivace časovače.
  • - Pokud došlo ke stisknutí tlačítka spouště až na doraz pro zahájení fotografování s vypnutým časovačem pohotovostního režimu, první snímek se v některých případech neoznačil pro přenos a nebyl přenesen.
Změny u předchozích verzí firmwaru
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.30 na verzi 1.31
 • • Byl vyřešen problém, který se vyskytoval u firmwaru verze 3.00 pro bezdrátové dálkové ovládání WR-R10. V případě připojení dálkového ovládání WR-R10 fotoaparát v ojedinělých případech nezobrazoval počet zbývajících snímků, resp. jeho vypnutí zabralo přibližně jednu minutu.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.20 na verzi 1.30
 • • K položce HDMI v MENU NASTAVENÍ byla přidána možnost Ovládání externího záznamu. Pokud je fotoaparát připojen pomocí rozhraní HDMI k rekordéru třetího výrobce s podporou protokolu Atomos Open Protocol (Atomos SHOGUN, NINJA2 nebo NINJA BLADE), dovolí výběr možnosti Zapnuto použití ovládacích prvků fotoaparátu ke spuštění a k zastavení záznamu. Další informace jsou k dispozici v doplňkovém návodu.
  Poznámka:
  • • Vyberte jinou možnost než 576p (progresivní) či 480p (progresivní) v položce HDMI > Výstupní rozlišení v MENU NASTAVENÍ.
  • • Vyberte jinou možnost než Automaticky v položce HDMI > Výstupní rozlišení v MENU NASTAVENÍ v případě, že je vybrána možnost 640× 424; 30p nebo 640× 424; 25p v položce Nastavení videa > Vel. obrazu/snímací frekv. v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - V ojedinělých případech nedošlo při pokusu o pořízení snímku v režimu živého náhledu pro videosekvence ke spuštění závěrky.
  • - V režimu živého náhledu pro videosekvence se u zvukového záznamu zaznamenaného externími HDMI rekordéry vyskytovala přibližně 4 s dlouhá statická pasáž.
  • - Pokud byla zvolena u snímků NEF (RAW) zpracovaných pomocí položky Zpracování snímků NEF (RAW) v MENU RETUŠOVÁNÍ záporná korekce expozice, nedosáhlo se očekávaných výsledků.
  • - Při výběru položky HDR (vysoký dynamický rozsah) v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ se snímky v ojedinělých případech nezaznamenaly správně.
  • - Při použití fotoaparátu na výšku se na monitoru nezobrazilo zaostřovací pole ve správné poloze, pokud byla vybrána možnost 5:4 (30×24) v položce Volba obrazového pole.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.10 na verzi 1.20
 • • V uživatelské funkci e3: Volitelný blesk v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ je při nasazení blesku SB-500 nyní k dispozici možnost Režim Řídicí jednotka . *
 • • V kombinaci s LED světlem na volitelném blesku SB-500 lze nyní použít možnosti vyvážení bílé barvy Automaticky a Blesk.
 • • Automatické vyvážení bílé barvy je nyní více konzistentní.
 • • Počet snímků, které lze pořídit v jedné sérii při výběru času závěrky 4 s nebo delšího v expozičních režimech S a M při použití sériového snímání, není nadále limitován. *
 • • Nadále není limitována doba, po kterou může zůstat otevřená závěrka při použití času „Time“. *
 • • Byl změněn způsob zobrazování zaostřovacích polí v hledáčku při otočení fotoaparátu mezi orientací na šířku (krajina) a na výšku (portrét) během výběru možnosti Zaostř. pole a režimy zaostř. polí v uživatelské funkci a10: Uložení podle orientace v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ a volbě odlišných zaostřovacích polí v obou orientacích. Rovněž byl změněn způsob zobrazování zaostřovacích polí v hledáčku při stisknutí funkčního tlačítka zaostřování na objektivu během výběru možnosti Režimy činnosti zaostř. polí v uživatelské funkci f19: Funkční tlač. zaostř. na objektivu v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Pokud uživatel zaostřil před fotografováním v režimu sériového snímání pomocí tlačítka AF-ON, snížila se za následujících podmínek snímací frekvence: byl vybrán zaostřovací režim AF-S, režim činnosti zaostřovacích polí Jednotlivá zaostřovací pole a možnosti Zaostření v uživatelské funkci a2: Volba priority v režimu AF-S a Tlačítko AF-ON v uživatelské funkci a4: Aktivace zaostřování v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ.
  • - Při nasazení objektivu AF-S NIKKOR 800 mm f/5,6E FL ED VR se na horním kontrolním panelu zobrazil nápis „Err“ a za určitých expozičních podmínek nebylo možné fotografovat.
  • - Pokud byla použita funkce zvětšení výřezu snímku v režimu kontroly snímků během svícení kontrolky přístupu na paměťovou kartu, snímky se někdy nezobrazily správně.
  • - Při použití volitelného bezdrátového dálkového ovládání WR-1 a výběru možnosti Zapnuto v položce Kontrola snímků v MENU PŘEHRÁVÁNÍ snímky nezmizely z monitoru.
  • - Obrazovka fotografických informací ke snímku na fotoaparátu nezobrazovala správnou vzdálenost u snímků pořízených s volitelným bleskem v manuálním zábleskovém režimu s prioritou vzdálenosti (GN).
  • - Při prohlížení snímků pořízených objektivem PC-E v aplikaci Capture NX-D a dalších softwarových aplikacích Nikon uváděla metadata objektiv typu „E“ namísto objektivu typu „D“.
  • - Obrazovka fotografických informací pro videosekvence, statické snímky z videosekvencí a statické snímky pořízené ve snímacím režimu Bezhlučné obsahovala v některých případech nesprávné údaje o času závěrky, cloně a citlivosti ISO.
  • - Pokud byl fotoaparát připojen prostřednictvím HDMI k televizoru kompatibilnímu s formátem 4K, nezobrazila se na fotoaparátu ani na televizoru správně menu.
  • - Pokud byly během přehrávání skryty indikace (Žádné (pouze snímek)), nebylo možné v některých případech upravovat hlasitost.
  • - Pokud byly ve fotoaparátu současně vloženy karta XQD a karta CompactFlash a přístroj byl připojen k počítači, počítač nerozpoznal kartu XQD.
 • • Změnily se některé texty nápovědy.

* Další informace jsou k dispozici v doplňujícím návodu.

Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.01 na verzi 1.10
 • • Výběr možnosti redukce vibrací SPORT při použití objektivu AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8E FL ED VR nadále neovlivňuje snímací frekvenci v režimu sériového snímání. Snímací frekvence nyní zůstává stejná, jako při nastavení redukce vibrací na OFF.
 • • Při formátování paměťových karet s kapacitou nad 128 GB ve fotoaparátu je nyní použit formát exFAT namísto formátu FAT 32.
 • • Stisknutí tlačítka záznamu videosekvence při zobrazení menu v režimu živého náhledu pro videosekvence nyní zavře menu a obnoví živý náhled pro videosekvence. Opětovným stisknutím tlačítka záznamu videosekvence se zahájí záznam.
 • • Střed multifunkčního voliče lze nyní použít v režimu živého náhledu pro zvětšení obrazu v místě vybraného zaostřovacího pole při výběru možnosti Zapnout/vypnout zvětšení v uživatelské funkci f1 (Střední tlačítko mult. voliče) > Režim přehrávání, i když zaostřovací pole samotné není zobrazeno.
 • • Byla zlepšena nápověda k uživatelské funkci f19 (Funkční tlač. zaostř. na objektivu) > Předvolené zaostřovací pole.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Zobrazovaný počet snímků zbývajících ve vyrovnávací paměti v režimu sériového snímání (C-REM) se v případě výběru možnosti Malý (S) v položce Záznam ve formátu NEF (RAW) > Velikost obrazu v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ měnil v závislosti na možnosti vybrané v položce Záznam ve formátu NEF (RAW) > Bitová hloubka NEF (RAW).
  • - Pokud byla vybrána možnost Přeplnění v položce Funkce doplňkového slotu v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ a možnost PC + CARD (počítač + karta) v položce Destination (Cílové umístění) v aplikaci Camera Control Pro 2, zablokovalo se v případě zaplnění karty v hlavním slotu spuštění závěrky.
  • - Bez ohledu na to, jestli byla povolena kontrola snímků výběrem možnosti Zapnuto v položce Kontrola snímků v MENU PŘEHRÁVÁNÍ, se pořízený snímek nezobrazil v případě, že k expozici došlo po doběhnutí časovače pohotovostního režimu.
  • - Snímky přehrávané na celé obrazovce prostřednictvím HDMI se s výjimkou použití funkce zvětšení výřezu snímku zobrazovaly v nízkém rozlišení.
  • - Účinky funkce automatické korekce zkreslení nebyly viditelné během kontroly snímků. Toto platilo, pokud byla vybrána možnost Zapnuto v položce Kontrola snímků v MENU PŘEHRÁVÁNÍ a snímky byly pořizovány při vybrané možnosti Zapnuto v položce Automatická korekce zkreslení v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ.
  • - Účinky funkce automatické korekce zkreslení se neprojevily u vícenásobných expozic pořizovaných při výběru možnosti Zapnuto v položce Kontrola snímků v MENU PŘEHRÁVÁNÍ a možnosti Zapnuto v položce Automatická korekce zkreslení v MENU FOTOGRAFOVÁNÍ.
  • - Použití možnosti Vyvážení bílé barvy > Manuální nastavení pro zkopírování vyvážení bílé barvy ze snímku včetně komentáře způsobilo, že do vybrané paměti se zkopírovalo pouze 24 znaků komentáře.
  • - Pokud byla vybrána možnost Kabelová síť LAN v položce Síť > Výběr hardwaru v MENU NASTAVENÍ a možnost Získat automaticky pro výběr adresy IP za současného výběru možnosti Přenos pomocí FTP v položce Průvodce připojením, opětovná volba automatického přiřazení adresy po selhání přihlášení k serveru ftp vedla k resetování adresy IP na hodnotu 000.000.000.000.
  • - Videosekvence se snímací frekvencí 30p, 25p nebo 24p se nezobrazovaly správně na televizorech připojených prostřednictvím HDMI v případě, že byla vybrána možnost 1080p (progresivní) v položce HDMI > Výstupní rozlišení v MENU NASTAVENÍ.
  • - Kopírování předvoleb IPTC do fotoaparátu: Pokus o zobrazení náhledu souboru s profilem obsahujícím dvoubajtové znaky způsobil zablokování fotoaparátu.
  • - Přidávání položek do menu MOJE MENU: Fotoaparát zobrazil nápis OK i v případě, že položku vybranou v položce Přidání položek nebylo možné přidat do menu MOJE MENU.
  • - V některých menu se při výběru možnosti عربي (Arabština) v položce Jazyk (Language) v MENU NASTAVENÍ zobrazovaly symboly nebo znaky přes sebe, resp. se znaky zobrazovaly příliš daleko vpravo.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.00 na verzi 1.01
 • • Pokud byla vybrána možnost Zobrazit histogramy v uživatelské funkci f1 (Střední tlačítko mult. voliče) > Režim přehrávání, stisknutí středního tlačítka multifunkčního voliče během přehrávání neposkytovalo očekávané výsledky v případě, že byl snímek zaznamenán s nastavením NEF (RAW) + JPEG Jemný, NEF (RAW) + JPEG Normál. nebo NEF (RAW) + JPEG Základní v položce Kvalita obrazu a bylo vybráno jiné zobrazení obrazovky informací ke snímku než Přehled nebo RGB histogram. Tento problém byl vyřešen.
 • • Byl vyřešen problém způsobující změny sytosti barev ve světlech a zobrazení RGB histogramu jako reakci na blikající nejvyšší jasy.
 • • Byl vyřešen problém způsobující změny sytosti barev při zvětšení výřezu snímku u snímků zaznamenaných s vybranou možností Adobe RGB v položce Barevný prostor.
 • • Byl vyřešen problém způsobující pokles ostrosti při zvětšení výřezu snímků pořízených v orientaci na výšku a zvětšených v rámci jednoho nebo dvou kroků při výběru možnosti Zapnuto v položce Otočení na výšku v MENU PŘEHRÁVÁNÍ.
 • • Byl vyřešen problém způsobující v některých případech nesprávné zaznamenání snímků NEF (RAW) pořízených při vybrané možnosti NEF (RAW) v položce Kvalita obrazu za situace, kdy byly snímky nejprve pořízeny s využitím možnosti „komprimované“ a potom „bezeztrátově komprimované“.
Zobrazení verze firmwaru fotoaparátu
 1. Zapněte fotoaparát.
 2. Pro zobrazení verze firmwaru fotoaparátu stiskněte tlačítko MENU na fotoaparátu a vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ.
 3. Zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu.
 4. Vypněte fotoaparát.
Popis produktu
Název Firmware „C“ verze 1.32 fotoaparátu D4S
Podporované fotoaparáty D4S
Podporované verze firmwaru fotoaparátu Verze 1.00–1.31 firmwaru „C“
Název souboru F-D4S-V132W.exe
Požadavky systému
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
 • Microsoft Windows Vista Home Basic
 • Microsoft Windows Vista Home Premium
 • Microsoft Windows Vista Business
 • Microsoft Windows Vista Enterprise
 • Microsoft Windows Vista Ultimate
Poznámka: Je zapotřebí čtečky paměťových karet nebo počítače s vestavěným slotem pro paměťovou kartu.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Na pevném disku počítače vytvořte složku a pojmenujte ji podle potřeby.
 2. Stáhněte soubor F-D4S-V132W.exe do složky vytvořené v kroku 1.
 3. Spuštěním souboru F-D4S-V132W.exe rozbalte následující soubor do složky pojmenované „D4SUpdate“:
  • D4S_0132.bin (firmware fotoaparátu)
 4. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte soubor „D4S_0132.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
 5. Vložte paměťovou kartu do hlavního slotu pro paměťovou kartu ve fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 6. Vyberte položku Síť v MENU NASTAVENÍ a ověřte si, že je vybrána možnost Zakázat v položce Připojení k síti.
 7. Vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 8. Jakmile je aktualizace hotova, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 9. Zkontrolujte, zda byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
DSLR_Firmup_Win_Cz.pdf (PDF) (0,22 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Popis produktu
Název Firmware „C“ verze 1.32 fotoaparátu D4S
Podporované fotoaparáty D4S
Podporované verze firmwaru fotoaparátu Verze 1.00–1.31 firmwaru „C“
Název souboru F-D4S-V132M.dmg
Požadavky systému
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Poznámka: Je zapotřebí čtečky paměťových karet nebo počítače s vestavěným slotem pro paměťovou kartu.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Stáhněte soubor F-D4S-V132M.dmg.
 2. Poklepáním na ikonu F-D4S-V132M.dmg připojte obraz disku obsahující složku s názvem „D4SUpdate“, která obsahuje následující soubor:
  • D4S_0132.bin (firmware fotoaparátu)
 3. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte soubor „D4S_0132.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
 4. Vložte paměťovou kartu do hlavního slotu pro paměťovou kartu ve fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 5. Vyberte položku Síť v MENU NASTAVENÍ a ověřte si, že je vybrána možnost Zakázat v položce Připojení k síti.
 6. Vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 7. Jakmile je aktualizace hotova, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 8. Zkontrolujte, zda byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
DSLR_Firmup_Mac_Cz.pdf (PDF) (0,19 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Licenční smlouva pro koncové uživatele

 • Stáhnout

  F-D4S-V132W.exe
  (Přibližně 33.41 MB)

 • Stáhnout

  F-D4S-V132M.dmg
  (Přibližně 34.50 MB)

Tato služba stažení souborů není k dispozici na vašem zařízení.

Můžete si poslat e-mail s odkazem na tuto službu stažení souborů pro použití na jiném zařízení.

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.

Centrum stahování